УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Практичні аспекти використання аутсорсингу на підприємствах аграрного бізнесу
Дзюба М. О.

Дзюба М. О. Практичні аспекти використання аутсорсингу на підприємствах аграрного бізнесу. Бізнес Інформ. 2020. №8. C. 140–145.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-8-140-145

Розділ: Економіка сільського господарства і АПК

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 631.1:334:338.4:658.5

Анотація:
Мета статті полягає в дослідженні світового та вітчизняного досвіду використання аутсорсингу в національному господарстві загалом і на підприємствах аграрного бізнесу зокрема. Розглянуто розвиток аутсорсингових відносин у світі, роль аутсосрсингу в розвитку світової економіки. Проаналізовано аутсорсингові відносини в сільському господарстві Нідерландів, Великобританії, Польщі та Японії. Особливий акцент зроблено на аналізі переваг і ризиків аутсорсингу, підбору аутсорсерів для виконання певних функцій підприємства. Вважається, що компанії, які використовують лише внутрішні можливості замість зовнішніх (аутсорсингу), менш орієнтовані на інновації та не можуть скористатися можливостями для розробки нових товарів із доданою вартістю. Вузькоспеціалізовані аутсорсери можуть набагато більше сприяти створенню доданої вартості з меншими витратами, ніж будь-яке інтегроване підприємство. На основі проведених досліджень зроблено висновок, що до очікуваних вигод від аутсорсингу можна віднести такі як: економія витрат; зменшення витрат на інвестиції; постачання свіжого капіталу; переведення постійної вартості у змінну вартість; покращений рівень якості продукції та послуг; підвищення адаптивності підприємства; доступ до сучасних технологій; орієнтація на ключову діяльність компанії та рішення проблем, пов’язаних з існуючими функціями. Багато досліджень, проведених за кордоном, показують, що аутсорсинг приносить технологічний ефект, який може стати важливим засобом зростання економіки країни. Зокрема, на прикладі Китаю доведено, що існує сильна позитивна кореляція між рівнем розвитку аутсорсингу й обсягами виробництва продукції, обсягами торгівлі, рівнем зайнятості населення та рівнем інновацій. Виявлено причини низького рівня впровадження та розвитку аутсорсингу на вітчизняних вертикально-інтегрованих підприємствах аграрного бізнесу.

Ключові слова: аутсорсинг, аутсорсер, агробізнес, бізнес-процес, трансакційні витрати, ефективність.

Бібл.: 10.

Дзюба Микола Олексійович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра обліку і аудиту, Донбаський державний педагогічний університет (вул. Г. Батюка, 19, Слов’янськ, Донецька область, 84116, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Гавриленко К. Аутсорсинг як інструмент зниження витрат у системі стратегічного управління. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 1. С. 104–109.
Заводовська І. І. Передумови та перспективи розвитку сучасного бізнесу на основі аутсорсингу. Культура народов Причерноморья. 2006. № 80. С. 43–45. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/15042/12-Zavodska.pdf?sequence=1
Зозульов О. В., Микало О. І. Аутсорсинг як інструмент підвищення конкуренто-спроможності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації. Економіка України. 2009. № 8. С. 16–24.
Wang T. An Empirical Study of the Economic Effects of Outsourcing: Based on China’s Economic Development Data. International Journal of Business and Social Science. 2014. Vol. 5. No. 11. P. 210–215. URL: https://ijbssnet.com/journals/Vol_5_No_11_October_2014/25.pdf
Kavcic K. Strategic Management of Outsourcing. Koper : Faculty of Management, 2014. 124 p. URL: http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-159-5.pdf
Quinn J. B., Hilmer F. G. Strategic Outsourcing. Sloan Management Review. 1994. Vol. 35. No. 4. P. 43–55.
Lonsdale C., Cox A. The Historical Development of Outsourcing: The Latest Fad? Industrial Management & Data Systems. 2000. Vol. 100. No. 9. P. 444–450. DOI: 10.1108/02635570010358384
Igata М., Hendriksen A., Heijman W. J. M. Agricultural outsourcing: A comparison between the Netherlands and Japan. APSTRACT: Applied Studies in Agribusiness and Commerce. 2008. Vol. 2. No. 1-2. P. 29–33. DOI: https://doi.org/10.19041/APSTRACT/2008/1-2/4
Дзюба М. О. Аутсорсинг як інноваційна модель управління аграрним виробництвом // Проблеми та тенденції формування соціально-інноваційної політики сталого розвитку держави, регіонів, підприємств : колективна монографія / під заг. ред. К. Ф. Ковальчука. Павлоград : Арт синтез-Т, 2014. С. 166–172.
Дзюба М. О. Перспективи розвитку аутсорсингу в агропромисловому комплексі України. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. 2012. № 12. С. 63–68.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру