УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Еколого-соціальний аудит у галузевих і територіальних (адміністративних) кластерах сільського господарства
Мельник К. П.

Мельник К. П. Еколого-соціальний аудит у галузевих і територіальних (адміністративних) кластерах сільського господарства. Бізнес Інформ. 2020. №8. C. 184–189.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-8-184-189

Розділ: Облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 657.7

Анотація:
У статті обґрунтовано пріоритетність розвитку сільського господарства в Україні для забезпечення її національної безпеки в частині продовольчої, економічної, екологічної, а тепер – і енергетичної. В умовах створення нових територіальних об’єднань, галузевих кластерів власники великих сільськогосподарських підприємств потребують якісно нової достовірної інформації, що може забезпечити тільки аудит. Метою статті є визначення ролі і завдань аудиту в умовах реформування сільського господарства в Україні. Розроблено систему аудиту, застосування якої на підприємствах сільського господарства та в нових територіальних об’єднаннях забезпечить виконання його (аудиту) завдань і реалізацію можливостей. Запропонована система передбачає ідентифікацію впливу суб’єктів аудиту на попередню та поточну діяльність господарюючої одиниці, а також на її плани та прогнози через реалізації можливостей аудиту. З метою планування розвитку сільського господарства особливого значення набуває використання можливостей аудиту для обґрунтування перспективних (прогнозних) значень показників функціонування як окремих суб’єктів господарювання, так і галузевих і адміністративних кластерів певних територій та галузі в цілому. В умовах реформування сільського господарства в Україні роль аудиту визначається інформаційними потребами різних груп користувачів інформації як щодо функціонування галузі в цілому, так і стосовно діяльності окремих підприємств. Перспективами подальших досліджень впровадження та розвитку інституту аудиту в нових територіальних об’єднаннях є вивчення та розробка системи інформаційних потреб користувачів з точки зору зростання довіри до якості інформації.

Ключові слова: галузеві та територіальні кластери, аудит, екологічний аудит, внутрішній аудит, користувачі інформації, сільське господарство.

Рис.: 1. Бібл.: 18.

Мельник Катерина Петрівна – кандидат економічних наук, докторант, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» НААН України (вул. Героїв Оборони, 10, Київ, 03680, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Безверхий К. В. Принцип взаємодії із зацікавленими сторонами в інтегрованій звітності підприємств. Вісник КНТЕУ. 2018. № 4. С. 97–107. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/26136/VTEU_B.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Herda D. N., Petersen M. J., Fontaine R. Does client participation in an external audit affect their satisfaction with the audit service? Managerial Auditing Journal. 2014. Vol. 29. Issue 9. P. 818–836. DOI: https://doi.org/10.1108/MAJ-08-2013-0916
Cao L., Li W., Zhang L. Audit mode change, corporate governance and audit effort. China Journal of Accounting Research. 2015. Vol. 8. Issue 4. P. 315–335. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cjar.2015.05.002
Карпушенко М. Ю., Шахвердян Д. С. Інтегрована звітність як джерело оцінки діяльності підприємства. Бізнес Інформ. 2019. № 3. C. 265–269. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-265-269
Costantino F., Di Gravio G., Tronci M. Environmental Audit Improvements in Industrial Systems through FRAM. IFAC-PapersOnLine. 2018. Vol. 51. Issue 11. Р. 1155–1161. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2018.08.434
Кравченко О. В., Овчарова Н. В. Теоретичні та методичні засади формування інтегрованої звітності в Україні. Економіка і суспільство. 2016. № 6. С. 359–366. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/67172/3/Kravchenko_Ovcharova_intehrovana_zvitnist.pdf
Eulerich M., Kremin J., Wood D. A. Factors that influence the perceived use of the internal audit function's work by executive management and audit committee. Advances in Accounting. 2019. Vol. 45. Article 100410. DOI: https://doi.org/10.1016/j.adiac.2019.01.001
Oprisor T. Auditing Integrated Reports: Are there Solutions to this Puzzle? Procedia Economics and Finance. 2015. Vol. 25. Р. 87–95. DOI: https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00716-9
Пантелеєв В. П. Еволюція якості звітності: від економічної теорії через консолідацію фінансової звітності до корпоративної соціальної відповідальності. Облік, економіка, менеджмент. 2014. Вип. 4. С. 329–338.
Steinbart P. J., Raschke R. L., Gal G., Dilla W. N. The influence of a good relationship between the internal audit and information security functions on information security outcomes. Accounting, Organizations and Society. 2018. Vol. 71. Р. 15–29. DOI: https://doi.org/10.1016/j.aos.2018.04.005
Мельник К. П. Формалізація предметної області аудиту в умовах сталого розвитку. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2019. Вип. 3. С. 34–39. DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2019-3(44)-34-39
Мельник К. П. Трансформація очікувань користувачів результатів аудиту інтегрованої звітності. Економіка, управління та адміністрування. 2020. № 1. С. 81–87. DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2020-1(91)-81-87
Закон України «Про холдингові компанії в Україні» від 15.03.2006 р. № 3528-IV (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3528-15#Text
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
Шерстюк О. Л. Теорія та методологія аудиту фінансової інформації : автореф. дис. … д-ра екон. наук. Київ, 2018. 39 с.
Шерстюк О. Л. Аудит фінансової інформації : монографія. Київ : Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2017. 512 с.
Гринь В. П. Сучасні проблеми облікового забезпечення стратегічного управління. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2019. Вип. 1. С. 12–17. DOI: http://dx.doi.org/10.26642/pbo-2019-1(42)-12-17

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру