УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Аналіз методологій управління проєктами в IT-галузі
Краснокутська Н. С., Подоприхіна Т. О.

Краснокутська Н. С., Подоприхіна Т. О. Аналіз методологій управління проєктами в IT-галузі. Бізнес Інформ. 2020. №8. C. 217–222.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-8-217-222

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 352.65

Анотація:
Мета статті полягає в дослідженні методологій управління проєктними командами у сфері розробки програмного забезпечення. При аналізі, систематизації й узагальненні наукових праць учених і стандартів управління проєктами було розглянуто світові стандарти та практики, виконано аналіз упровадження світових стандартів менеджерами проєктів у світі та в Україні. Особливу увагу приділено методологіям розробки програмного забезпечення за умов роботи проєктних команд у розподіленому середовищі, оскільки це найбільш сприятлива форма організації праці в період пандемії. Виділено методології управління проєктами, котрі використовуються за умов роботи розподілених проектних команд в Україні. Виявлено, що найбільш популярною методологією у світі та в Україні, за умов використання як розподілених команд, так і команд, які працюють в одній локації, є Scrum-методологія розробки програмного забезпечення. Обґрунтовано, що методології, котрі менеджери проєктів в Україні використовують на власних проєктах, не відрізняються від світових практик і стандартів за винятком таких, як Lean та Prince 2, які не мають підтримки з боку менеджерів в Україні. Крім того, до вагомих відмінностей слід також віднести відмінність майже у 10% між частотою використання Kanban-методології в Україні та світі. Ця відмінність, як ми припускаємо, свідчить про те, що в Україні більший відсоток проєктів, котрі підтримуються командою, ніж розробляються з нуля, тому відсоток використання Kanban-методології вищий. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення ступеня впровадження всіх принципів методологій у розподіленій проєктній команді в Україні та з’ясування ефективності роботи таких команд.

Ключові слова: управління проєктами, управління розподіленими командами, пандемія, менеджер проєкту, методології проєктного менеджменту, методології управління проєктами, проєктний менеджмент, IT-галузь, Agile, Scrum.

Рис.: 6. Табл.: 1. Бібл.: 16.

Краснокутська Наталія Станіславівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра менеджменту та оподаткування, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]
Подоприхіна Тетяна Олександрівна – аспірант, кафедра менеджменту та оподаткування, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Mohagheghi P. Global Software Development: Issues, Solutions, Challenges. September 2004. URL: https://www.researchgate.net/publication/228377833_Global_software_development_Issues_solutions_challenges
Paasivaara M., Lassenius C. Could Global Software Development Benefit from Agile Methods? // 1st IEEE International Conference on Global Software Engineering. Florianopolis, Brasil. 16–19 October 2006. P. 109–113. DOI: 10.1109/ICGSE.2006.261222
Taweel A., Delaney B., Arvanitis T. N., Zhao L. Communication, Knowledge and Co-ordination Management in Globally Distributed Software Development: Informed by a scientific Software Engineering Case Study // 4th IEEE International Conference on Global Software Engineering. Limerick, Ireland. 13–16 July 2009. P. 370–375. DOI: 10.1109/ICGSE.2009.58.
Paulk M. C. Agile Methodologies and Process Discipline. The Journal of Defense Software Engineering. 2002. P. 15–18. DOI:10.1184/R1/6620972.V1
Hossain E., Barbar M. A., Paik H.-Y. Using Scrum in Global Software Development: A systematic Literature Review // 4th International Conference of Global Software Engineering, Limerick, Ireland. 13–16 July 2009. P. 175-184. DOI 10.1109/ICGSE.2009.25.
Shrivastava S. V., Date H. Distributed Agile software development: A review. Journal of Computer Science and Engineering. 2010. Vol. 1. No. 1. P. 10–17. URL: https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1006/1006.1955.pdf
Sharp J. H., Ryan S. D. Global Agile Team Configuration. Journal of Strategic Innovation and Sustainability. 2011. Vol. 7. No. 1. P. 120–134. URL: http://www.digitalcommons.www.na-businesspress.com/JSIS/SharpWeb.pdf
Sutherland J., Schoonheim G., Rustenburg E., Rijk M. Fully distributed Scrum: The secret sauce for hyperproductive offshored development teams // Agile 2008 Conference. Toronto, ON, Canada. 4–8 August, 2008. P. 339–344. DOI: 10.1109/Agile.2008.92.
Duncam W. R. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. URL: http://itq.ch/pdf/pmbok1.pdf
Zandhuis A., Stellingwerf R. ISO 21500. Guidance on Project Management. A Pocket Guide. 2013. URL: https://www.vanharen.net/amfilerating/file/download/file_id/130/
Fitsilis P. International Standards of Project Management. URL: https://www.slideshare.net/fitsilis/inter-national-standards-for-project-management-fitsilis?qid=4cf84857-5d48-4a62-6e5-891ada0a56b3&v=&b=&from_search=4
Aston B. 9 of the most popular project management methodologies made simple. URL: https://thedigitalprojectmanager.com/project-management-methodologies-made-simple/
Remarkably Useful Stats and Trends on Software Development / GoodFirms Research. URL: https://www.goodfirms.co/resources/software-development-research
Priklandnicki R., Audy J. L. N., Evaristo R. A Reference Model for Global Software Development: Findings from a Case Study // 1st IEEE International Conference on Global Software Engineering (ICGSE ‘06). Florianopolis, Brazil. 16–19 October, 2006. DOI: 10.1109/ICGSE.2006.261212
Korsak A. 12 Types of Project Management Methodologies. URL: https://light-it.net/blog/12-types-of-project-management-methodologies/
Simonov O. Why Choose Ukrainian Developers. URL: https://amoniac.eu/blog/post/why-choose-ukrainian-developers

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру