УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Шляхи підвищення ефективності системи мотивації праці персоналу санаторно-курортного комплексу
Воскресенська О. Є.

Воскресенська О. Є. Шляхи підвищення ефективності системи мотивації праці персоналу санаторно-курортного комплексу. Бізнес Інформ. 2020. №8. C. 231–236.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-8-231-236

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 331.101.3

Анотація:
У статті розглянуто шляхи підвищення ефективності системи мотивації праці персоналу санаторно-курортного комплексу «Чайка» ПБТ «Парітет». Встановлено, що працівники вважають наявність матеріальної мотивації як належне і звертають все більше уваги на додаткові стимули, які їм пропонує керівництво підприємства. Розглянуто матеріальні та нематеріальні види мотивації праці персоналу. Встановлено мотиви, що спонукають людину працювати на користь підприємства. Також доведено, що використання керівництвом лише матеріальних стимулів не приводить автоматично до хороших результатів роботи працівників. Для досягнення найкращих результатів керівництву підприємства пропонується використовувати змішаний підхід та враховувати індивідуальні потреби кожного працівника окремо. Саме тому в статті пропонується поділити працівників на групи відповідно до їх потреб. Такий поділ є умовним, але він базується на психологічних особливостях розвитку особистості в цілому та дозволяє задовольняти економічні потреби, бажання, інтереси кожного працівника. Задля підвищення ефективності системи мотивації праці персоналу санаторно-курортного комплексу «Чайка» ПБП «Парітет» досліджено зміну рівня мотивації персоналу підприємства в часі. Визначено особисті кар’єрні очікування персоналу підприємства. Персонал умовно поділено на групи, кожній групі надано коротку характеристику та наведено пріоритети кар’єрного зростання персоналу. Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що вдосконалення системи мотивації праці персоналу підприємства залежить від багатьох факторів, які на неї впливають. При вдосконаленні системи мотивації керівництву підприємства слід пам’ятати, що не можна мотивувати всіх працівників однаково. Користуючись запропонованим поділом працівників, керівництво підприємства може розробити індивідуальну систему мотивації для кожного працівника або для групи працівників. Саме від вдалої системи мотивації праці залежить ефективність роботи не тільки самого працівника, але й усього підприємства в цілому.

Ключові слова: мотивація праці, матеріальне стимулювання праці, нематеріальне стимулювання праці, система мотивації праці.

Табл.: 3. Бібл.: 8.

Воскресенська Олена Євгеніївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра менеджменту, маркетингу і туризму, Херсонський національний технічний університет (Бериславське шосе, 24, Херсон, 73008, Україна)

Список використаних у статті джерел

Лещенко Л. О. Мотивація праці як фактор підвищення прибутковості виробництва. Ефективна економіка. 2016. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4917
Матросов О. Д., Михайлик С. В. Моральне та матеріальне стимулювання праці. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Темат. вип. : Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва. 2013. № 22. С. 110–113. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/5637/1/vestnik_HPI_2013_22_Matrosov_Moralne.pdf
Овчинникова М. О., Делієва Є. С. Забезпечення ефективного проведення оцінки персоналу. Вісник Херсонського національного технічного університету. 2020. № 1. Ч. 2. С. 62–67.
Письменна М. С. Системний підхід до мотивації управлінського персоналу. Науковий вісник НЛТУ України. 2014. Вип. 24.9. С. 375–383.
Семенов В. Ф., Нєчева Н. В. Ефективність мотивації праці трудових ресурсів підприємств санаторно-курортного комплексу. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2015. № 2. С. 127–133.
Харчишина О. В. Мотивація персоналу на основі теорії організаційної культури. Економіка. Управління. Інновації. 2014. № 1. С. 40–53.
Чебан А. А. Ефективна система мотивації праці як елемент підвищення конкурентоспроможності підприємства. Молодий вчений. 2015. № 11. С. 104–108.
Чернишова А. В. Мотивація та стимулювання праці в системі управління персоналом підприємства. Молодий вчений. 2016. № 6. С. 141–145.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру