УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Механізми формування та функціонування регіональних агромаркетингових систем
Лагодієнко В. В., Басюркіна Н. Й., Турленко Н. В.

Лагодієнко В. В., Басюркіна Н. Й., Турленко Н. В. Механізми формування та функціонування регіональних агромаркетингових систем. Бізнес Інформ. 2020. №8. C. 260–265.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-8-260-265

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 9

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.168.6:338.47

Анотація:
Агромаркетинг як сучасна система господарювання й інструмент подолання ринкових проблем і вирішення виробничо-збутових завдань є необхідним для суб’єктів господарювання. Він дає можливість адекватно реагувати на процеси ускладнення методів операційної діяльності аграрних виробників через розширення асортименту продукції, інноваційний розвиток виробничої бази агросфери, зміни кон’юнктури ринку аграрної та продовольчої продукції, посилення конкуренції. Водночас проблеми розвитку механізмів формування та функціонування регіональних агромаркетингових систем залишаються невирішеними. У статті обґрунтовано особливості аграрного маркетингу, що зумовлюються специфікою власне агросфери та аграрного виробництва. Вказані особливості дають змогу сформулювати поняття аграрного маркетингу як процес задоволення потреб споживачів шляхом раціональної організації обміну та формування споживчої цінності агропродовольчих товарів. Дослідженням встановлено, що в умовах сучасної трансформації економіки кожне аграрне підприємство робить вибір із щонайменш двох шляхів подальшого розвитку: орієнтація на виробництво; орієнтація на ринок, або маркетинговий шлях розвитку. Визначено, що процес формування маркетингової системи регіонального агробізнесу починається із формулювання мети, тому має відбуватися відповідно до вимог, які висуваються концепцією створення маркетингових систем до процесу встановлення цілей. Кожна встановлена мета повинна бути визначена якісно й кількісно, а також обмежена в часі її досягнення. Формування систем агромаркетингу в регіоні повинне мати комплексний системний характер. Доцільно не лише створювати маркетингові служби суб’єктів агробізнесу, але й формувати умови для їх ефективної роботи. Головним завданням агромаркетингу є постачання аграрної сировини та продовольства необхідної якості для задоволення потреб конкретного споживача, у необхідному місці, у потрібний час і в необхідній кількості. Формування агромаркетингових структур на рівні первинних ланок – аграрних підприємств – зумовлює можливість нарощування ефективності їх операційної діяльності завдяки більш чіткій орієнтації на задоволення конкретних потреб покупців і запитів ринку. Розвиток агромаркетингових структур дає змогу підвищити товарообіг аграрних підприємств, конкурентоспроможність вироблюваної продукції та збільшити їх частку на ринку.

Ключові слова: маркетинг, агромаркетинг, агромаркетингова система, агросфера регіону, сільськогосподарське виробництво, регіональний розвиток, механізми формування та функціонування.

Рис.: 3. Формул: 1. Бібл.: 10.

Лагодієнко Володимир Вікторович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра маркетингу, підприємництва і торгівлі, Одеська національна академія харчових технологій (вул. Канатна, 112, Одеса, 65039, Україна)
Email: [email protected]
Басюркіна Наталія Йосипівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра управління бізнесом, Одеська національна академія харчових технологій (вул. Канатна, 112, Одеса, 65039, Україна)
Email: [email protected]
Турленко Наталя Володимирівна – кандидат економічних наук, докторант, Одеська національна академія харчових технологій (вул. Канатна, 112, Одеса, 65039, Україна)

Список використаних у статті джерел

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. СПб : Питер, 2003. 752 с.
Brenson R. E., Norwell D. Agricaltural Marketing. USA, Jowa University Press, 1991. 380 р.
Kohls R. L., Uhi J. N. Marketing of agricultural products. 9th ed. Prentice Hall, 2002. 544 p.
Близнюк С. В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку. Київ : Політехніка, 2009. 384 с.
Соловйов І. О. Агромаркетинг: системна методологія, реалізація концепції : монографія. Херсон : Олди-плюс, 2008. 344 с.
Балановська Т. І., Степаненко О. В. Формування дієвої структури управління маркетингом в сільськогосподарському підприємстві. Вісник Житомирського державного технологічного університету. 2010. № 4. С. 213–214. URL: http://ven.ztu.edu.ua/article/view/66214/62112
Лагодієнко В. В. Підвищення ефективності здійснення зовнішньо-економічної діяльності за допомогою впровадження концепції маркетингу. Бізнес-Навігатор. 2014. № 1. С. 237–243.
Лагодієнко В. В., Голодонюк О. М., Мільчева В. В. Маркетингова стратегія виведення на ринок інноваційного продукту. Економіка харчової промисловості. 2018. Т. 10. № 2. С. 40–50. DOI: https://doi.org/10.15673/fie.v10i2.959
Ужва А. М. Ціноутворення як важливий складник механізму розвитку регіонального аграрного бізнесу. Інтелект ХХІ. 2016. № 5. С. 120–123. URL: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2016/2016_5/25.pdf
Martyniuk O., Vitvitskaya O., Lagodiienko V., Krupitsa I. Formation of an innovative concept of management on the basis of reconstruction of genetic algorithm of management technology. Periodicals of Engineering and Natural Sciences. 2019. Vol. 7. No. 2. P. 487–499. DOI: http://dx.doi.org/10.21533/pen.v7i2.560

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру