УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Ієрархія керівних документів державної політики з питань забезпечення наукової та науково-технічної діяльності в Україні
Кизим М. О., Хаустова В. Є., Решетняк О. І.

Кизим М. О., Хаустова В. Є., Решетняк О. І. Ієрархія керівних документів державної політики з питань забезпечення наукової та науково-технічної діяльності в Україні. Бізнес Інформ. 2020. №8. C. 37–45.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-8-37-45

Розділ: Освіта і наука

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 60

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 001:89:35

Анотація:
Мета статті полягає у вивченні підходів до ієрархії керівних документів державної політики в Україні, а також дослідження забезпечення стратегічними документами управління науковим і науково-технічним (ННТ) розвитком у країні. Методи дослідження: логічний аналіз, систематизація, узагальнення. Визначено, що на офіційному рівні в даний час не існує встановленої ієрархії керівних документів державної політики; жодний нормативно-правовий акт в Україні, який стосується стратегічного планування на державному рівні, не розглядає можливість розробки таких стратегічних документів, як доктрини та концепції. Аналіз ієрархії діючих керівних документів державної політки з питань забезпечення наукового та науково-технічного розвитку деяких країн світу показав існування одного з двох концептуально-доктринальних нормативних актів (доктрина чи концепція), які на абстрактному та концептуальному рівні визначають загальні підходи до стратегічного регулювання ННТ діяльності. Проведений аналіз дозволив точніше визначити сутність, зміст і загальну структуру документів довгострокового державного планування, а саме: «концепції» та «стратегії». Розгляд основних стратегічних документів, що регламентують наукову та науково-технічну діяльність в Україні, показав, що концепцію ННТ розвитку було прийнято більше, ніж 20 років тому (в 1999 р.), а основні програмні документи, які були спрямовані на прогнозування наукового та науково-технічного розвитку, втратили чинність до 2012 р. Стратегія розвитку ННТ діяльності відсутня. Система документів стратегічного планування та регулювання ННТ діяльності потребує суттєвого доопрацювання, оновлення концепції та розробки стратегії розвитку ННТ діяльності. Обґрунтовано необхідність розробки стратегічних документів щодо регулювання ННТ діяльності для більш результативної роботи інноваційної системи країни, що викликано загальним станом вітчизняної економіки та необхідністю пошуку найбільш ефективних методів використання підсистеми генерації знань.

Ключові слова: ієрархія керівних документів, концепція, стратегія, науковий і науково-технічний розвиток.

Рис.: 1. Табл.: 3. Бібл.: 18.

Кизим Микола Олександрович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Хаустова Вікторія Євгенівна – доктор економічних наук, професор, директор, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Решетняк Олена Іванівна – доктор економічних наук, доцент, старший науковий співробітник, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Антонюк В. В. Ієрархія керівних документів державної політики з питань забезпечення інформаційної безпеки: шляхи впорядкування. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. 2013. Вип. 2. С. 11–16.
Данилова І. П. Законодавче регулювання наукової сфери України: теоретико-правовий аспект. загальна проблематика на сучасному етапі розвитку держави. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2015. Вип. 32. Т. 3. С. 15–19.
Маліцький Б. А. Аналіз розвитку науки України в контексті змін державної наукової політики. Наука та наукознавство. 2016. № 3. С. 3–17. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/132278/01-Malitsky.pdf?sequence=1
Москаленко С. Проблеми систематизації правового забезпечення наукової діяльності в сфері цивільної авіації. Адміністративне право і процес. 2019. № 4. C. 127–129. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/4/24.pdf
Нагорічна О. С., Коновалов Ю. О. Законодавче забезпечення процесу державного регулювання наукової діяльності. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2014. № 5. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=724
Хаустова В. Є., Решетняк О. І. Аналіз законодавства з державної підтримки розвитку науки та науково-технічної діяльності в Україні. Бізнес Інформ. 2019. № 6. C. 120–134. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-6-120-134
Баровська А. Структура керівних документів державної політики в інформаційній сфері: нагальні проблеми та шляхи впорядкування. Аналітична записка / Національний інститут стратегічних досліджень. URL: http://old2.niss.gov.ua/articles/572/
Кузьменко А. Проблеми відповідності стратегії та системи забезпечення безпеки України національним потребам. Юридичний Журнал. 2006. № 10. С. 79–87. URL: http://policy.infokiev.com.ua/index.php/articles/bezpekoznavstvo/97-problemi-vidpovidnosti-strategiji-ta-sistemi-zabezpechennya-bezpeki-ukrajini-natsionalnim-potrebam
Ситник Г. П. Державне управління у сфері забезпечення національної безпеки України: теорія і практика : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01. Київ, 2004. 36 с.
Рада національної безпеки і оборони України. URL: https://www.rnbo.gov.ua
Мушинский М. А. Стратегии, концепции, доктрины в правовой системе Российской Федерации: проблемы статуса, юридической техники и соотношения друг с другом. Юридическая техника. 2015. № 9. С. 14–23.
Лазарев Б. М. Государственное управление на этапе перестройки. М. : Юрид. лит., 1988. 320 с
Ліпкан В. А. Національна безпека України : навч. посіб. Київ, 2009. 576 с.
Гурне Б. Державне управління / пер. з фр. В. Шовкун. Київ : Основи, 1993. 166 с.
Проєкт Закона України «Про державне стратегічне планування» від 04.12.2017 р. URL: https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e7b8af7a-7c03-4d5b-aaa5-e1c0d7e84388&title=ProektZakonuUkrainipro%20DerzhavneStrategichnePlanuvannia
Концепція науково-технологічного та інноваційного розвитку України : схвалена Постановою ВРУ № 916-XIV від 13.07.1999 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/916-14?test=YXDMfiXTp5GRiiRcZi2r /.7uHI4v.s80msh8Ie6#Text
Концепція розвитку національної інноваційної системи : схвалено Постановою КМУ № 680-р від 17.06.2009 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/680-2009-р#Text
Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 р. : схвалено Розпорядженням КМУ № 526-р від 10.07.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-р#Text

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру