УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Економічна безпека транспортного комплексу регіону
Папп В. В., Бошота Н. В.

Папп В. В., Бошота Н. В. Економічна безпека транспортного комплексу регіону. Бізнес Інформ. 2020. №8. C. 69–75.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-8-69-75

Розділ: Регіональна економіка

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.47:656

Анотація:
У статті обґрунтовано актуальність проблематики розвитку транспортної сфери регіону як важливої складової підвищення економічної безпеки країни, окреслено значення транспортної галузі в забезпеченні ефективного функціонування економічної системи країни. Підвищення економічної безпеки транспортної галузі є основою гарантії безпеки регіонів, країни, умовою сталого соціально-економічного розвитку. Актуальність теми дослідження обумовлена роллю транспортної сфери в регіональній економіці, а також у нестабільній фінансовій ситуації в галузі та національній економіці в цілому. Мета статті полягає в дослідженні організаційних аспектів економічної безпеки транспортної сфери в регіоні. Проаналізовано основні тенденції розвитку транспортного комплексу, а також проблеми, що існують в галузі. Досліджено сучасні особливості розвитку системи економічної безпеки транспортної сфери регіонів та визначено місце і значення транспортних систем у регіональній економіці. Запропоновано показники підвищення економічної безпеки регіонального транспортного комплексу; окреслено можливі ризики розвитку та функціонування транспортної сфери регіонів. Виявлено основні чинники, що забезпечують інтегрований ефект функціонування транспортної інфраструктури в регіоні, та її вплив на економічну безпеку. Обґрунтовано концептуальні положення та інституційні передумови підвищення економічної безпеки транспортного комплексу, критерії їх взаємодії з іншими сферами економіки регіону. Розглянуто сучасні проблеми управління економічною безпекою транспортного комплексу регіону у взаємозв’язку із забезпеченням економічної безпеки країни. Запропоновано напрями стратегічного планування розвитку регіонального транспортного комплексу та підвищення його економічної стабільності.

Ключові слова: економічна безпека, регіон, транспорт, інфраструктура, розвиток, система, економіка, ринок.

Рис.: 2. Табл.: 3. Бібл.: 9.

Папп Василь Васильович – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра менеджменту, управління економічними процесами та туризму, Мукачівський державний університет (вул. Ужгородська, 26, Мукачево, 89600, Україна)
Email: [email protected]
Бошота Неля Василівна – кандидат економічних наук, головний бухгалтер, Мукачівський державний університет (вул. Ужгородська, 26, Мукачево, 89600, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Близнюк А. О. Аналіз стану системи управління економічною безпекою підприємств автотранспортної галузі. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2015. № 3 (2). С. 121–124.
Васильєв О. В., Чупіков А. А. Критерії оцінки економічної безпеки вантажних автотранспортних підприємств. Економiка та держава. 2018. № 4. С. 17–21. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/4_2018/6.pdf
Голіков І. В. Теоретичні засади економічної безпеки транспортної галузі. Бізнес Інформ. 2014. № 7. С. 123–129. URL: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2014-7_0-pages-123_129.pdf
Гурнак В. М., Ананченко В. Є. Важливість економічної безпеки підприємств галузей транспорту і зв’язку. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка і управління». 2012. Вип. 21–22. Ч. 1. С. 13–32.
Дулеба Н. В. Визначальні фактори впливу на економічну безпеку автотранспортних підприємств. Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія. 2011. № 8. С. 289–291.
Матвєєва А. В. Транспортна безпека держави як складова національної транспортної політики. Право та інновації. 2017. № 3. С. 30–35. URL: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2018/07/Matveeva19.pdf
Платонов О. І. Фактори економічної безпеки підприємств у системі мультимодальних перевезень. Економічний форум. 2015. № 4. C. 308–314.
Рекун І. І. Трансформація системи економічної безпеки підприємств залізничного транспорту : монографія. Дніпропетровськ : Колор-Принт, 2015. 358 с.
Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру