УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Індекс глобальної конкурентоспроможності як показник опірності країн світу в умовах глобальної кризи
Чепелюк М. І.

Чепелюк М. І. Індекс глобальної конкурентоспроможності як показник опірності країн світу в умовах глобальної кризи. Бізнес Інформ. 2020. №8. C. 6–12.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-8-6-12

Розділ: Міжнародні економічні відносини

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.242-027.5.1.33

Анотація:
COVID-19 створив серйозну загрозу людству та продемонстрував системність процесів господарської діяльності, створивши «ефект доміно». Спочатку з появою невідомої досі інфекцією зіткнулася лише одна країна – Китай. Однак в умовах тісного взаємозв’язку та взаємозалежності учасників міжнародних господарських відносин COVID-19 поширився на інші країни світу, викликавши пандемію. Ці події свідчать про високий ступінь інтеграції господарських систем в умовах глобалізації, при якій проблеми однієї країни стають загальними та повинні вирішуватися спільними зусиллями всієї світової спільноти. Події другого триместру 2020 р. демонструють системні наслідки COVID-19 – негативні події в системі охорони здоров’я (пандемія, загострення вірусної загрози), каталізація економічної кризи, яку в міжнародних наукових дослідженнях позначили як криза COVID-19. Це вказує на значні ризики погіршення показників економічного зростання та фінансової стабільності. Метою статті є формування гіпотези, що якщо країна має вищий індекс глобальної конкурентоспроможності в рейтингу, вона повинна мати більшу стійкість стосовно глобальної кризи, ніж менш конкурентоспроможні країни. Зараз занадто рано оцінювати економічні втрати від кризи COVID-19 з будь-якої точністю, але все ж можна зробити деякі попередні оцінки. Експерти Всесвітнього економічного форуму відзначають, що світова економіка погано підготовлена до можливого спаду ділової активності, оскільки минуле десятиліття було «втрачено» в плані прийняття заходів для підвищення продуктивності. Середній показник ІГК4.0 за усіма дослідженими країнами становить 60,7 бала, що означає, що до ідеального стану бракує майже 40 балів. Розвивати країнам необхідно не тільки грошово-кредитну політику, а й інші види економічних стратегій, інвестиції, шукати стимули для пожвавлення зростання продуктивності та антикризові стратегії. Пошук балансу між технологічної інтеграцією й інвестиціями в людський капітал буде мати вирішальне значення для підвищення продуктивності. Недоліки консерватизму були помітні і до кризи COVID-19, але саме остання змусить управлінців перейти від ідеологічної підтримки Industry 4.0 до конкретного застосування її заходів на практиці. Головним завданням держав у період кризи є досягнення найкращого для суспільства балансу між технологічним і соціальним розвитком. За підсумками системного оновлення ті країни, яким вдасться домогтися найкращого балансу, стануть лідерами. На шляху до цієї мети значний вплив мають культура управління, довіра між суспільством і державою, включаючи готовність населення слідувати вказівкам останньої.

Ключові слова: глобальна криза, криза COVID-19, конкурентоспроможність, Industry 4.0, Індекс глобальної конкурентоспроможності, пандемія.

Табл.: 3. Бібл.: 8.

Чепелюк Маргарита Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра міжнародних економічних відносин, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Леньков И. И. Развитие глобализационных процессов и их влияние на национальную экономику. Минск : РИВШ, 2008. 143 с.
Медведев В. А. Глобализация экономики: тенденции и противоречия. Мировая экономика и международные отношения. 2004. № 2. С. 3–11.
Основні соціально-економічні показники країн Євросоюзу / Eurostat. 2016. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
Хухлындина Л. М. Европейский союз: становление и развитие. Минск : РИВШ БГУ, 2004. 254 с.
Crafts N. Globalization and Growth in the Twentieth Century. IMF Working Papers, 2000. 75 p. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2000/wp0044.pdf
Schwab K., Sala-i-Martin X., Greenhill R. The Global Competitiveness Report 2011–2012. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf
Горбашко Е. А., Дюков И. И., Туманов К. М. Конкурентоспособность стран: Ее оценка и роль в преодолении последствий экономического кризиса. Стандарты и качество. 2009. № 10. С. 66–71.
Porter M. E., Sachs J. D., McArthur J. W. Executive Summary: Competitiveness and Stages of economic Development / The Global Competitiveness Report. Geneva, Switzerland, 2001. URL: https://www.earth.columbia.edu/sitefiles/file/Sachs%20Writing/2002/WorldEconomicForum_2001-2002_GlobalCompetitivenessReport2001-2002_ExecutiveSummary.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру