УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Теоретичні засади розвитку електронного бізнесу
Вербівська Л. В.

Вербівська Л. В. Теоретичні засади розвитку електронного бізнесу. Бізнес Інформ. 2021. №11. C. 179–183.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-11-179-183

Розділ: Інформаційні технології в економіці

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 99

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 004.738:339

Анотація:
Розвиток електронного бізнесу є важливою складовою розвитку національного господарства. Саме активна розбудова сфери електронного бізнесу актуалізує питання проведення нових досліджень у цьому напрямку. Метою статті є поглиблення теоретичних положень функціонування та розвитку електронного бізнесу в системі національної економіки країни. У статті розглянуто сутність категорії «електронний бізнес» і запропоновано розглядати її таким чином: електронний бізнес – економічна діяльність, яка здійснюється насамперед за допомогою використання сучасних інформаційних технологій з метою отримання прибутку. Також описано передумови створення електронного бізнесу як виду підприємницької діяльності. Обґрунтовано складність деталізації видів господарської діяльності, які на сьогодні можна віднести до електронного бізнесу. Це обумовлюється постійним розширенням нових напрямків, які виникають у результатів активного використання інформаційних технологій підприємцями у своїй діяльності. Виокремлено окремі види підприємницької діяльності, які доцільно віднести до сфери електронного бізнесу. Для цього проведено аналіз наявних у науковій літературі підходів до виокремлення базових напрямків господарської діяльності в системі електронного бізнесу. Результати цього аналізу дозволили визначити такі напрями досліджуваного виду бізнесу: електронний маркетинг, електронна комерція, електронний банкінг, електронні страхові послуги, інтернет-трейдинг, електронні платежі, електронний консалтинг, електронна освіта, електронна сфера охорони здоров’я, електронне видавництво, електронний рекрутинг, електронний аукціон, маркетплейс, електронна логістика. Також визначено зміст окреслених видів бізнесу. Подальші дослідження у сфері електронного бізнесу можуть полягати у вивченні особливостей функціонування окремих видів електронного бізнесу, їх взаємозв’язку та базових умов забезпечення подальшого розвитку.

Ключові слова: бізнес, електронний бізнес, електронна комерція, інформаційні технології, цифровізація.

Бібл.: 12.

Вербівська Людмила Василівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (вул. Коцюбинського, 2, Чернівці, 58012, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Балик У. О., Колісник М. В. Електронна комерція як елемент системи світового господарства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Логістика». 2014. № 811. С. 11–19.
Вербівська Л. Концептуальні засади обґрунтування сутності електронного бізнесу. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2021. № 2. С. 57–64. DOI: https://doi.org/10.25140/2411-5215-2021-2(26)-57-64
Висоцька В. Особливості проектування і впровадження систем електронної комерції. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Інформаційні системи та мережі». 2008. № 631. С. 55–77. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/xmlui/bitstream/handle/ntb/657/07.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Дубина М., Шеремет О. Розвиток e-banking: світовий та вітчизняний досвід. Проблеми перспективи економіки та управління. 2019. № 2. С. 154–162. DOI: 10.25140/2411-5215-2019-2(18)-154-162
Євтушенко Д. Д. Електронний бізнес, електронна комерція, інтернет-торгівля: сутність та взаємозв’язок понять. Бізнес Інформ. 2014. № 8. С. 184–188. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2014-8_0-pages-184_188.pdf
Зайцева О. О., Болотинюк І. М. Електронний бізнес : навч. посіб. / за наук. ред. Н. В. Морзе. Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2015. 264 с.
Марусей Т. В. Основні тенденції розвитку ринку електронної комерції в Україні. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 14. С. 1011–1015. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/14_ukr/144.pdf
Стойка В. С., Палош М. І. Розвиток фінансових послуг в системі електронного бізнесу. Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки». 2015. № 12. С. 128–132.
Страхарчук В., Страхарчук А. Концептуальні засади електронного банківського бізнесу. Молодь і ринок. 2012. № 4. С. 59–64.
Тардаскіна Т. М., Стрельчук Є. М., Терешко Ю. В. Електронна комерція : навч. посіб. Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2011. 244 с.
Шалева О. І. Електронна комерція : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2011. 216 с.
Abramova A. et al. Ecosystem of VAT Administration in E-Commerce: Case of the Eastern Europe Countries / Abramova A., Shaposhnykov K., Zhavoronok A., Liutikov P., Skvirskyi I., Lukashev O. Estudios de Econom?a Aplicada. 2021. Vol. 39. No. 5. URL: http://dx.doi.org/10.25115/eea.v39i5.4909

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру