УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Сучасні тренди інноваційного розвитку сфери туризму в Україні
Савіцька О. П., Савіцька Н. В.

Савіцька О. П., Савіцька Н. В. Сучасні тренди інноваційного розвитку сфери туризму в Україні. Бізнес Інформ. 2021. №9. C. 124–130.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-9-124-130

Розділ: Економіка торгівлі та послуг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.48 (477)

Анотація:
Сфера туризму найбільш чутлива до мінливого зовнішнього та внутрішнього середовища, та основним рушієм її розвитку є інновації. У статті зосереджено увагу на здобутках науковців, які розглядали необхідність упровадження інноваційних підходів та інноваційних технологій для ефективного розвитку сфери туризму в Україні. Вивчаючи основні підходи до класифікації видів інновацій у туристичному бізнесі, систематизовано особливості застосування інновацій у туризмі за трьома рівнями: макрорівень (рівень держави), мезорівень (рівень регіону) та мікрорівень (рівень суб’єктів туристичної діяльності). Звернено увагу на необхідність участі держави у формуванні ефективної стратегії розвитку туризму на інноваційних засадах. Зазначено, що впровадження інновацій задля розвитку ринку туристичних послуг потребує спільного поєднання зусиль усіх суб’єктів туристичної діяльності на рівні країни, регіону, а також підтримки з боку місцевих органів самоврядування. Основними напрямами розвитку сфери туризму в Україні на інноваційних засадах є: створення нових видів туристичних продуктів; використання нових туристичних об’єктів чи ресурсів, які раніше не використовувалися; використання нових або істотно поліпшених технологій у наданні туристичних послуг; зміни в організації створення та реалізації традиційного турпродукту; нові рішення в ланцюгах постачання, розподілу та доставки, у тому числі туристів; дослідження та вихід на нові ринки збуту туристичної продукції. Розглянуто роль та вплив інформаційних технологій у розробленні інноваційних туристичних продуктів, таких як: доповнена та віртуальна реальність, QR-коди, онлайн-бронювання, сенсорні дисплеї. Враховуючи нові виклики сьогодення, зумовлені впливом політичних, економічних, міжнародних та інших факторів, у тому числі поширенням пандемії COVID-19, виокремлено основні тренди інноваційного розвитку сфери туризму в Україні. Зазначено, що застосування інновацій є основним інструментом підвищення конкурентоспроможності вітчизняних туристичних послуг на міжнародному туристичному ринку.

Ключові слова: інновація, інноваційний розвиток, інноваційні технології, туризм, туристична послуга, диджиталізація, віртуальна реальність, 3D-тур.

Бібл.: 28.

Савіцька Ольга Петрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра управління та експертизи товарів, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]
Савіцька Наталія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародної економічної та інвестиційної діяльності, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Савіцька О. П., Савіцька Н. В. Теоретико-методичні аспекти оцінювання конкурентоспроможності суб’єктів туристичної індустрії. Вісник Національного університету «Львівська політехніка. 2013. № 776 : «Менеджмент та підприємництво в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку». С. 154–163. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/26311/1/25-154-163.pdf
Огієнко М. М., Огієнко А. В., Саркісян Г. О., Любаров Ю. Й. Формування інноваційної стратегії розвитку туристичного бізнесу в регіоні. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2020. № 4. Ч. 2. С. 62–78. DOI: https://doi.org/10.31359/2312-3427-2020-4-2-62
Лагодієнко В. В., Меліх О. О., Саркісян Г. О. Інноваційний вплив на регіональні туристичні ринки. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2020. № 1. С. 366–377. DOI: https://doi.org/10.31359/2312-3427-2020-1-366
Вдовічен А. А., Вдовічена О. Г. Модель управління розвитком туристичного бізнесу території на інноваційному підході. Економічний аналіз. 2018. Т. 28. № 2. С. 9–20. URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1512/6565656609
Крайнюк Л. М., Полчанінова І. Л., Поколодна М. М., Влащенко Н. М. Digital-інновації в секторі туризму та гостинності Харківського регіону. Бізнес Інформ. 2020. № 7. С. 100–112. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-100-112
Пилипенко О. С. Напрями вдосконалення розвитку сфери туризму на засадах інноваційних маркетингових технологій. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 47. Ч. 1. С. 147–150. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.47-27
Вишневська Г. Впровадження інноваційних технологій в індустрії туризму. Культурологічна думка. 2017. № 11. С. 231–239. URL: https://www.culturology.academy/wp-content/uploads/KD11_Vyshnevska.pdf
Миронов Ю. Б., Блащак І. М. Впровадження інноваційних технологій у систему спортивного туризму. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія «Економічні науки». 2018. Вип. 55. С. 35–39. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/myronov23.htm
Зибарева О. В., Мельниченко Г. М., Чечетова-Терашвили Т. М., Чечетова Н. Ф. Інноваційний розвиток туризму в регіоні: проблеми і можливості. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Серія «Економічні науки». 2020. Вип. 1–2. С. 99–109. DOI: http://doi.org/10.34025/2310-8185-2020-1.77-2.78.08
Голод А. П., Гончаренко М. Ф., Никига О. В., Євдощенко О. В. Інноваційні засади сталого розвитку етногастрономічного туризму в регіоні. Менеджер. 2020. № 4. С. 40–47. DOI: 10.35340/2308-104X.2020.89-4-05
Гребенюк Г. М., Чаркіна Т. Ю., Марценюк Л. В., Пікуліна О. В. Інноваційний підхід до розвитку туризму та готельно-ресторанного бізнесу України в умовах кризи. Агросвіт. 2021. № 5–6. С. 57–62. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.57
Шуптар-Пориваєва Н. Й., Губанова О. Р., Попова М. О., Андрущенко О. С. Перспективи інноваційного розвитку туристичної сфери в Україні в умовах коронавірусної кризи. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2020. Вип. 6. С. 90–96. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-14
Савіцька О. П., Савіцька Н. В., Кулиняк І. Я. Формування туристичної привабливості території. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.15. С. 148–154.
Савіцька О. П., Федорович О. І. Культурний туризм: реалії та перспективи розвитку у Львівській області. Науковий вісник НЛТУ України. 2014. Вип. 24.01. С. 376–383. URL: https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2014/24_1/376_Saw.pdf
Travel & Tourism continues strong growth above global GDP (press release WTTC). URL: https://www.wttc.org/about/mediacentre/pressreleases/press-releases/2019/travel-tourismcontinues-strong-growth-above-global-gdp
Гурська І. С., Федуняк І. О., Стемковська І. В. Формування та перспективи розвитку ринку туристичних послуг в Україні під час та після пандемії. Агросвіт. 2021. № 5–6. С. 63-67. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.63.
Кулиняк І. Я., Жигало І. І., Ярмола К. М. Туристична галузь в умовах пандемії COVID-19: тенденції та заходи підтримання. Бізнес Інформ. 2021. № 1. С. 177-184. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-1-177-184
Копець Г. Р., Кулиняк І. Я. Сучасні напрями розвитку підприємств у сфері туризму в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». 2020. Вип. 4. № 2. С. 37–48. DOI: https://doi.org/10.23939/semi2020.02.037
Лотиш О. Я. Стратегічний аналіз і оцінка можливостей інноваційного розвитку туристичної галузі України. Ефективна економіка. 2017. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5717
Голод А. П. Безпека регіональних туристичних систем: теорія, методологія та проблеми гарантування : монографія. Львів : ЛДУФК, 2017. 350 с.
Савіцька О. П., Савіцька Н. В. Стратегія розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». 2013. № 754. С. 68–74. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/23348/1/11-68-74.pdf
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року» від 16.03.2017 р. № 168-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-р#Text
Лабораторія інноваційних технологій в туризмі. URL: http://www.liet.lviv.ua/redakce/index.php?clanek=588&lanG=uk&slozka=635&
Дорош Ю. С. Сучасний стан та перспективи розвитку героїко-патріотичного туризму у Галичині. Вісник Львівського інституту економіки і туризму. 2016. № 11. С. 169–180.
Кулиняк І. Я., Жигало І. І., Ярмола К. М. Містичний туризм: сутність і перспективи розвитку у Львівській області. Бізнес Інформ. 2020. № 3. C. 128–137. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-128-137
Пацюк В. С. Індустріальний туризм як інструмент формування туристичної привабливості промислових регіонів (на прикладі Кривого Рогу). Економічна та соціальна географія. 2014. Вип. 2. С. 228–236. DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.228-236
Шандор Ф. Ф., Мінькович І. М. Бальнеологічний туризм. Туристичний маршрут «Мінеральні води Закарпаття» (Ужгород – Плоске – Поляна – Голубине – Свалява – Неліпино – Шаян – Драгово – Сойми – Келечин). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2015. Вип. 1. Т. 3. С. 152–156. URL: http://www.visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.ua/images/pubs/45/3/45_3_152-156_Шандор_Мінькович.pdf
Горбенко В. О. Розвиток віртуального туризму – перспективний напрямок туристичної індустрії // Інформатика та інформаційні технології : матеріали студентської наукової конференції (м. Одеса, 20 квітня 2015 р.). Одеса : ОНЕУ, 2016. С. 44–47. URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3031/1/Розвиток%20віртуального%20туризму%20-%20перспективний%20напрямок%20туристичної%20індустрії.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2022 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру