УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Основні характеристики участі громадян у місцевому самоврядуванні
Лукашевський Ю. О.

Лукашевський Ю. О. Основні характеристики участі громадян у місцевому самоврядуванні. Бізнес Інформ. 2022. №2. C. 112–117.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-2-112-117

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 351

Анотація:
У статті проведено теоретичний аналіз сутності процесу участі громадян у місцевому самоврядуванні. Встановлено, що участь громадськості в місцевому управлінні слід розуміти як: незалежну участь громадян (широкої громадськості) в місцевому управлінні, у формах прямої демократії; узаконення громадянами діяльності органів місцевого самоврядування шляхом реалізації виборчих і контрольних прав; належної участі громадян, соціальних суб’єктів у прийнятті рішень та/або виконанні державних завдань, у тому числі послуг, органами місцевого самоврядування у сфері місцевих, територіальних чи регіональних справ, а також державних справ. Зазначено, що існуючі наукові розробки та проведений аналіз дозволили зробити висновок про необхідність вивчення участі громадськості в місцевому самоврядування на основі конкретизації ключових характеристик, а саме: рівня, форми та механізмів участі. Відповідно до класифікації Шеррі Арнштайна наочно інтерпретовано групи рівнів участі громадськості в місцевому самоврядуванні та ієрархію процесу громадської участі залежно від рівня впливу суспільства. Проаналізовано та виокремлено практики демократичних країн щодо участі громади в місцевих справах і безпосередньої участі в місцевому самоврядуванні. Встановлено, що одним із головних завдань у цьому питанні є співпраця громадян з органами влади для вирішення нагальних питань загальнодержавного та місцевого значення, що може бути реалізовано шляхом запровадження прямих форм участі громадян у місцевому самоврядуванні. В Україні активно проводиться трансформація демократичних процесів і поступово формується сильне й активне громадянське суспільство. Одним із головних завдань у цьому питанні є співпраця громадян з органами влади для вирішення нагальних питань загальнодержавного та місцевого значення, що може бути реалізовано шляхом запровадження прямих форм участі громадян у місцевому самоврядуванні. Наведено ключові характеристики реалізації участі громадян у місцевому самоврядуванні.

Ключові слова: демократія участі, місцеве самоврядування, механізми, рівні участі громадян, форми участі громадян, державне управління.

Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 12.

Лукашевський Юрій Олегович – аспірант, кафедра державної політики та врядування, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Боярський О. О. Процес розширення участі людини в місцевому самоврядуванні через актуалізацію феноменології нормопроєктування. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2021. № 4. С. 6–23. DOI: https://doi.org/10.32886/instzak.2021.04.01
Баймуратов М. О., Батанов О. В., Приходько Х. В. Муніципальна реформа в Україні з позиції теорії сучасного муніципалізму: у пошуках доктринального оптимуму. Вісник Конституційної Асамблеї. 2013. № 2–4. С. 178–191.
Батанов О. В., Кравченко В. В., Приходько Х. В. Партисипативна демократія в системі місцевого самоврядування: проблеми законодавчого регулювання. Аспекти публічного управління. 2014. № 9–10. С. 12–28. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/233892247.pdf
Бровко О. В. Місцеве самоврядування в Польщі в контексті демократизації країн Центральної та Східної Європи : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02. Харків, 2018. 230 с.
Васильєва Н. В., Бойко О. П. Роль партисипативної демократії в побудові громадянського суспільства в Україні. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2015. № 2. С. 98–105. URL: http://visnyk.academy.gov.ua/wpcontent/uploads/2015/06/15.pdf
Дашкова К. С. Сучасний стан і напрями наукових досліджень інституціалізації взаємодії органів публічної влади з громадськістю. Теорія та практика державного управління. 2021. № 2. С. 25–32. DOI: 10.34213/tp.21.02.03
Кириленко О., Чайковська І. Перспективи запровадження бюджету участі в Україні на основі зарубіжного досвіду. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2015. № 2. С. 86–100.
Кужда Т., Галущак М., Галущак О. Форми та механізми демократії участі. Соціально-економічні проблеми і держава. 2021. № 1. С. 15–25. DOI: https://doi.org/10.33108/sepd2021.01.015
Кузнецов А. О., Ігнатенко Л. Ю. Партисипативна демократія: історичні нариси. Теорія та практика державного управління. 2010. Вип. 4. С. 95–100.
Молчанова Ю. Ю. Муніципальне регулювання здійснення членами територіальної громади права на участь у місцевому самоврядуванні : дис. … канд.. юрид. наук : 12.00.02. Харків, 2019. 236 с.
Наумкіна С. М., Ахмеров О. О. Сучасні тенденції розвитку інституту місцевого самоврядування. Політикус. 2021. Вип. 3. С. 62–69. DOI: https://doi.org/10.24195/2414-9616.2021-3.10
Arnstein Sh. R. A Ladder of Citizen Participation in USA. Journal of the American Institute of Planners. 1969. Vol. 35. Iss. 4. P. 216–224. DOI: https://doi.org/10.1080/01944366908977225

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру