УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Розвиток моделей управління ІТ-проєктами банку на інноваційних засадах
Станкевич І. В., Борисевич Є. Г., Клікіч С. Д.

Станкевич І. В., Борисевич Є. Г., Клікіч С. Д. Розвиток моделей управління ІТ-проєктами банку на інноваційних засадах. Бізнес Інформ. 2022. №2. C. 117–125.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-2-117-125

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 005:338.4:336.717

Анотація:
Мета статті полягає в розвитку теоретичних підходів і розробці практичних рекомендацій щодо моделей управління ІТ-проєктами банку на інноваційних засадах. У ході проведених досліджень визначено, що інноваційна діяльність банків надає нові можливості щодо їх прогресивного розвитку, але, разом із тим, посилює тиск з боку традиційних і нових конкурентів, що вимагає вироблення та прийняття нестандартних, швидких рішень, які стосуються стратегії розвитку банків. І для того, щоб не втрачати конкурентні переваги, банки повинні вдосконалювати свої операції та послуги, впроваджувати більш досконалі структури управління, які б дозволяли гнучко реагувати на мінливість зовнішніх умов функціонування, а також забезпечували б високу якість банківської діяльності, контроль витрат і ефективності. Головною ознакою сучасного банківського бізнесу є активне впровадження нових послуг і продуктів, що адресовані конкретним групам клієнтів, a саме: великим підприємствам, дрібним фірмам та окремим категоріям фізичних осіб, що можливо лише на основі впровадження певних інноваційних ІТ-проєктів. Втілення в життя таких проєктів сьогодні базується на розвиткові методів управління проєктами, які дозволяють прораховувати ризики за рахунок поетапного виконання частин проєкту та повернення до минулих етапів. При цьому витрачати додаткові кошти не потрібно, оскільки команда SCRUM виконує проєкт частинами, в заданий строк, що дозволяє коригувати минулі помилки без великих фінансових витрат. Універсальність запропонованої методології SCRUM забезпечує можливість її застосування для процесу управління ІТ-проєктами в діяльності підприємств та організацій різного рівня, форми власності, типу та сфери діяльності національної економіки, що і є напрямками подальших досліджень авторів статті.

Ключові слова: інноваційні методи управління, ІТ-проєкт, методологія SCRUM, ресурси проєкту, вартість проєкту.

Рис.: 7. Табл.: 1. Формул: 1. Бібл.: 9.

Станкевич Ірина Володимирівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра менеджменту та маркетингу, Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку (вул. Кузнечна, 1, Одеса, 65029, Україна)
Email: [email protected]
Борисевич Євгенія Георгіївна – старший викладач, кафедра менеджменту та маркетингу, Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку (вул. Кузнечна, 1, Одеса, 65029, Україна)
Email: [email protected]
Клікіч Сергій Дмитрович – аспірант, кафедра менеджменту та маркетингу, Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку (вул. Кузнечна, 1, Одеса, 65029, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Cleland D. L., Gareis R. Global Project Management Handbook: Planning, Organizing and Controlling International Projects. 2nd ed. McGraw-Hill Education, 2006. 575 p.
Ярошенко Ф. А., Бушуев С. Д., Танака Х. Управление инновационными проектами и программами на основе системы знаний Р2М: монография. Киев : Саммит-Книга, 2011. 263 с.
Колодізєв О. М. Методологічні засади забезпечення управління інноваційним розвитком економіки. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М.; ВД «ІНЖЕК», 2009. 240 с.
Буткевич В. В., Польська Т. Д. Еволюція методології управління IT-проектами в сучасних економічних умовах. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 11. С. 239–244.
Томашевський О. М., Ценелик Г. Г., Вітер М. Б., Дубук В. І. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2012. 296 с.
Білошицький А. О., Лізунов П. П., Діхтяренко О. В. Моделі та методи визначення нечітких збігів в контенті електронних документів : монографія. Київ : КНУБА, 2016. 150 с.
Бодрецький М. В. Створення нового банківського продукту та стадії його життєвого циклу. Економічний аналіз. 2013. Т. 14. № 2. С. 12–16. URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/225/68
Морозов В. В., Остахов В. В. Аналіз напрямків розвитку банківської сфери через управління ІТ проектами. Вісник НТУ «ХПІ». Серія «Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами». 2017. № 3. С. 89–94. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/28289/1/vestnik_KhPI_2017_3_Morozov_Analiz_napriamkiv.pdf
Кинг Б. Банк 3.0. Почему сегодня банк – это не то, куда вы ходите, а то, что вы делаете. СПб. : Олимп-Бизнес, 2014. 520 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру