УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Методичне забезпечення оцінювання ефективності діяльності HR-служби
Дем’яненко А. А., Іванісов О. В.

Дем’яненко А. А., Іванісов О. В. Методичне забезпечення оцінювання ефективності діяльності HR-служби. Бізнес Інформ. 2022. №2. C. 81–88.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-2-81-88

Розділ: Економіка праці та соціальна політика

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 6

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 331.108

Анотація:
Сучасні тенденції розвитку підприємства пов’язані з підвищенням ролі та значущості системи управління персоналом, що привело до підвищення ролі HR-служб. Для досягнення високої результативності роботи підрозділу виникає необхідність проведення оцінки його діяльності. Тому метою статті є узагальнення теоретичних положень, формування та розвиток методичного забезпечення оцінювання ефективності роботи HR-служби. У роботі досліджено науково-теоретичні підходи до оцінювання роботи HR-служби, що дало змогу обґрунтувати необхідність використання HR-метрик і запропонувати систему НR-метрик за напрямками HR-процесів: підбір і розташування, адаптація, оцінка й атестація, професійне навчання персоналу, формування кадрового резерву та мотивація. Запропонована система HR-метрик враховує специфіку діяльності підприємства, а також рівновагу, яка зберігається між короткостроковими та довгостроковими цілями, фінансовими та нефінансовими показниками, основними та допоміжними параметрами тощо. Іншою особливістю запропонованого методичного забезпечення є визначення стандартизованих (порогових) значень, що здійснювалося на основі методу бенчмаркінгу. Аналіз отриманих результатів оцінювання пропонується здійснювати за допомогою матриці ефективності діяльності HR-служби. Розроблена матриця є інструментом для аналізу ефективності діяльності HR-служби, виявлення основних проблем за різними напрямами HR-процесів і планування бюджету HR-служби. Запропонований інструмент теоретично обґрунтований, у його основі закладено два показники: питома вага бюджету роботи з персоналом у загальній сумі витрат на персонал та інтегральний показник ефективності діяльності HR-служби.

Ключові слова: оцінювання, ефективність діяльності, HR-служба, система показників, HR-метрика.

Рис.: 1. Табл.: 2. Формул: 4. Бібл.: 12.

Дем’яненко Аліна Анатоліївна – викладач, кафедра соціальної економіки, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Іванісов Олег Вікторович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра соціальної економіки, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Грішнова О. А. Оцінювання персоналу: сучасні підходи до забезпечення ефективності формування ринкової економіки. Формування ринкової економіки. 2005. № 2. С. 42–50.
Іванісов О. В., Доровськой О. Ф. Удосконалення системи оцінки персоналу за рахунок використання формалізовано-рейтингової системи атестації працівників на підприємстві. Комунальне господарство міст. 2012. № 106. С. 372–378. URL: https://eprints.kname.edu.ua/29374/1/372-378%20Іванісов%20ОВ.pdf
Колот А. М. Мотивація персоналу : підручник. Київ : КНЕУ, 2002. 337 с.
Мішина C. В., Мішин О. Ю. Науково-практичні засади формування системи моніторингу кадрової безпеки на підприємстві. Ефективна економіка. 2018. № 10. DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.37
Назарова Г. В., Гончарова С. Ю., Затєйщикова О. О. Розвиток та використання управлінського персоналу – стратегічний підхід : монографія. Харків : Вид-во ХНЕУ, 2012. 216 с.
Тринчук О. Б. Дослідження аналітичних показників у практиці роботи відділів з персоналу. Вісник соціально-економічних досліджень. 2018. № 3. С. 199–207. DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.3(67).2018.199-207
Шевченко А. С. HR-метрики як індикатор ефективності управління персоналом: особливості застосування в сучасних умовах. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/2903/Shevchenko.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Belyaeva T., Kozieva I. Employee engagement in HR analytical systems. Economic annals-XXI. 2020. Vol. 186. Iss. 11–12. P. 94–102. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V186-11
Collins M. Evaluating the Personnel Department. Health Manpower Management. 1992. Vol. 18. No. 2. P. 8–10. DOI: 10.1108/09552069210012486
Lawler E. E., Jamrong J., Boudreau J. Shining Light on the HR Profession. HR Magazine. 2011. Vol. 56. Iss. 2. P. 38–40. DOI: https://doi.org/10.1108/hrmid.2011.04419eaa.009
Mishra H., Venkatesan M. Blockchain in human resource management of organizations: an empirical assessment to gauge HR and non-HR perspective. Journal of Organizational Change Management. Vol. 34. Iss. 2. P. 525–542. DOI: https://doi.org/10.1108/JOCM-08-2020-0261
Ontrup G., Schempp P. S., Kluge A. Choosing the right (HR) metrics: digital data for capturing team proactivity and determinants of content validity. Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance. 2022. Vol. 9. No. 2. P. 212–232. DOI: https://doi.org/10.1108/JOEPP-03-2021-0064

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру