УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Результати пошуку єрмак

БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2011, Т.1. Дубницький В. Ю., Єрмаков К. В. Вибір методу прогнозування вартості цінних паперів з урахуванням фрактальної вимірності ряду спостережень (c. 120 - 121)
Запропонована та перевірена на фактичному матеріалі методика вибору способу прогнозування вартості цінних паперів у залежності від величини показника Херста для динамічного ряду їх вартості.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю (pdf) -


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2011. Гринько Т. В., Єрмакова Г. В. Сутність інноваційної активності підприємства та її оцінка (c. 62 - 64)
У статті були розглянуті визначення поняття інноваційної активності та методи її оцінки.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю (pdf) -


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2016. Єрмак С. О., Лісніченко О. О. Дослідження аспектів формування дефініції «інноваційна активність» і факторів, що її визначають (c. 49 - 55)
У статті розглянуто трактування сутності категорії «інноваційна активність» с позицій різних науковців, що демонструє багатогранність та реально існуючу складність даної категорії. Проведено аналіз основних підходів шляхом групування, систематизації та узагальнення наукових досліджень з цієї теми, що дозволило виявити основні аспекти формування даної категорії. Наведено авторську дефініцію категорії «інноваційна активність», яка враховує три основні аспекти: інтенсивність і комплексність, здатність до мобілізації потенціалу і результативність у вигляді підвищення прибутковості та конкурентоспроможності підприємства. Розглянуто основні групи факторів, що визначають інноваційну активність підприємства, причому основну увагу приділено зовнішнім регіональним факторам. Проаналізовано інноваційну активність підприємств України у регіональному розрізі, яка характеризує готовність до оновлення основних елементів інноваційної системи, а також сприятливість до всього нового.

Стаття написана англійською мовою

Завантажити статтю (pdf) -


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2016. Єрмак С. О., Плотницька В. В. Інноваційні аспекти розвитку ринку кондитерських виробів України (c. 398 - 403)
Метою статті є аналіз стану та тенденцій розвитку галузі кондитерських виробів України, виявлення проблем і пошук їх рішень у контексті інноваційного розвитку. Розглянуто рейтинг ТОП-100 найбільших світових виробників кондитерської продукції та проведено порівняльний аналіз за 2014 – 2015 рр. Досліджено структуру та нинішній стан ринку кондитерських виробів України. Виявлено основні проблеми кондитерської галузі України, обумовлені складною політичною ситуацією в країні та економічними труднощами, які умовно було поділено на чотири групи: фінансові проблеми; зниження купівельної спроможності населення; проблеми, пов’язані з внутрішньою політикою держави; проблеми, пов’язані з ринками збуту. Шляхами вирішення позначених проблем можна вважати модернізацію виробництва, використання інноваційних технологій встановлення найсучасніших виробничих ліній, підвищення технологічності та наукоємності виробництва за умов вдосконалення законодавчої бази України, орієнтації на європейський ринок і оптимізації доставки продукції в обхід Росії.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю (pdf) -


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2017. Єрмак С. О. Концептуальні основи соціально-економічного розвитку підприємства на інноваційних засадах (c. 81 - 88)
Метою статті є вивчення концептуальних основ соціально-економічного розвитку підприємства на інноваційних засадах на підставі аналізу теоретичних досліджень, публікацій і практики діяльності окремих підприємств. Досліджено передумови активізації процесів соціально-економічного розвитку на інноваційних засадах; фактори, що впливають на нього (внутрішні і зовнішні); механізми й інструменти, спрямовані на розвиток потенціалу підприємства (маркетингового, виробничого, людського, фінансового, інноваційного, інформаційного й інтелектуального). Розглянуто методику оцінки конкурентоспроможності підприємства із використанням методу експертних оцінок. У підсумку концептуальні основи соціально-економічного розвитку підприємства на інноваційних засадах представлено у вигляді моделі. Отже, запропонована концепція соціально-економічного розвитку підприємства на інноваційних засадах має стратегічну направленість і враховує динамічність розвитку підприємства, тим самим обумовлюючи більш детальне вивчення елементів його організаційно-методичного забезпечення, що сприятиме підвищенню ефективності функціонування підприємств у перспективі.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю (pdf) -


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2021. Єрмак С. О., Фролова Л. В., Бугенко С. І. Систематика методичного інструментарію оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємницьких структур. (c. 266 - 275)
Протягом останніх десятиліть на тлі інноваційної спрямованості економічного розвитку роль інноваційних процесів у діяльності підприємницьких структур стрімко зростає. Тим самим актуалізуються наукові дослідження, пов’язані з інноваційною діяльністю підприємницьких структур, її ефективністю та методиками її оцінки. Метою даного дослідження є систематизація існуючого методичного інструментарію оцінки ефективності діяльності підприємницьких структур, виявлення його особливостей і недоліків для подальшого вдосконалення. У статті проведено докладну систематизацію методичного інструментарію оцінки інноваційної діяльності підприємницьких структур, що дозволило виділити наи?більш характерні методики, які різняться показниками й алгоритмами їх розрахунку, та розділити і?х на дві групи залежно від статусу: державні та наукові (рекомендаційні). Проведено систематизацію методик оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємницьких структур відповідно до основного об’єкта дослідження, де серед основних критеріїв оцінки її ефективності виділено: результативність, порівняльну ефективність, приріст прибутку, факторний аналіз, дисконтування, дисконтування з урахуванням ризику, життєвий цикл інновацій і зацікавленість споживачів. Виявлено, що не всі існуючі методики дозволяють отримати цілісний висновок щодо стану інноваційної діяльності підприємницьких структур, оскільки багато з них не враховують факторів неекономічного характеру, досить поверхнево або взагалі не оцінюють екологічну, соціальну та інші сфери, які мають безпосередній вплив на рівень розвитку інноваційної діяльності підприємницьких структур. Це підтверджує неможливість широкого застосування таких методик для аналізу та екстраполяції результатів, отриманих при розрахунках за ними, на інші рівні управління інноваційним розвитком (галузевий і національний).

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю (pdf) -


 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру