УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційЕкономічна теорія

БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2011

Деркач М. М.
Адаптаційний механізм інституціональних змін економічної системи (c. 133 - 135)

У статті розглянуто особливості еволюційних інституційних змін економіки та виявлено роль адаптаційного механізму інституційних змін в умовах глобалізації.

Стаття написана російською мовою


Левковець О. М.
Роль держави в кластеризації економіки: теоретико-методологічний аспект (c. 136 - 143)

Виявлено основні теоретико-методологічні проблеми оцінки ролі держави в кластеризації економіки. Досліджено зміст, форми, типи, інструменти кластерної політики. Визначено методологічні основи кластерної політики в Україні.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2011, Т.1

Гречина І. В.
Семантика законів енвироники при дослідженні потенціалу економічних систем (c. 58 - 61)

У статті вирішена проблема розуміння семантики та дії законів енвироники при дослідженні потенціалу економічних систем. Результативним моментом з'явилося авторське визначення закону можливості, дія якого дозволить підвищити якість їхнього функціонування та розвитку.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2011

Хохлов М. П.
Вартість і ціна як категорії оцінної діяльності (c. 150 - 152)

Вартість і ціна розглядаються як категорії оцінної діяльності в ракурсі методології трудової теорії вартості. Обґрунтовано їхнє розходження та взаємозв'язок як категорій, що розкривають як істотний зміст процесу ціноутворення, так і форми його прояву.

Стаття написана російською мовою


Горобинська М. В., Гіль С. Є.
Проблема елімінації поняття «саморегульовані організації оцінювачів» у теорії оцінної діяльності (c. 152 - 154)

Проведено дослідження загальнонаукових, категоріальних, системно-структурних характеристик і концептуальних пізнавальних особливостей еволюції складних саморегулюючих і систем, що саморозвиваються, сучасної науки. Запропоноване елімінувати наукове поняття «саморегульовані організації (СРО) оцінювачів» і ввести в систему наукових понять теорії оцінної діяльності нове наукове поняття « організації, що саморозвиваються (СРО) оцінювачів».

Стаття написана російською мовою


Марченко О. В.
Визначення основних чинників, які впливають на участь банку в проектному фінансуванні (c. 155 - 156)

У статті визначено, згруповано та проаналізовано основні чинники, які мають вплив на рішення банку щодо його участі в реалізації інвестиційних проектів вітчизняних підприємств на умовах проектного фінансування.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2011

Колодяжна Т. В.
Аналіз сутності понять «злиття» і «поглинання» (c. 174 - 178)

У статті розглянута сутність понять таких інтеграційних процесів, як «злиття» і «поглинання», їхнє трактування в закордонній і вітчизняній науковій літературі, національному законодавстві. Запропоновано авторське уточнення сутності даних понять.

Стаття написана російською мовою


Тимошенков І. В.
Неокласичні моделі освіти: внесок в економічну науку та межі використання (c. 178 - 181)

Проаналізовано внесок неокласичних моделей освіти у становлення економіки освіти та визначено обмеження їх використання в сучасних умовах.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2011, Т.1

Клебанова Т. С., Сергієнко О. А., Гур’янова Л. С.
Моделювання кризової динаміки показників економіки України на основі теорії катастроф (c. 4 - 9)

У роботі розроблено комплекс моделей оцінки та аналізу стабільності розвитку економіки України на основі дослідження кризової динаміки основних макроекономічних показників з використанням інструментарію теорії катастроф.

Стаття написана російською мовою


Порохня В. М.
Геном економіки як особлива форма існування капіталу (c. 10 - 11)

Загальна формула капіталу без вартості інтелектуальної праці не відображає значимість обігу грошей, товару. Вартість робочої сили – це не одне й теж що й вартість інтелектуальної праці. Розглянуто структуру економіки на рівні інтелектоітидів (уведено автором, як порівнянний аналог нуклеотидів), які утворяють геном економіки. Залежно від концентрації інтелектоітидів у складі капіталу утворюються в строго певній послідовності довгі поліінтелектоітидні ланцюжки, які формують різні закодовані закономірності економіки.

Стаття написана російською мовою


Соловйов В. М., Шокотько Л. М.
Квантова еконофізика кризових станів фінансових систем (c. 12 - 13)

Для опису колективних явищ на фінансовому ринку застосовано теорію випадкових матриць. Показано, що динаміка середнього значення коефіцієнта кореляції та максимального власного значення матриці кореляцій активів подібні та стрімко зростають у кризові періоди. Одержані результати можна використати в якості передвісника кризових явищ.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2011

Клишова О. В., Колесник І. В.
Теорія економічної раціональності: системний підхід (c. 150 - 152)

Стаття присвячена реалізації системного підходу до дослідження сутності та рівнів економічної раціональності. Досліджено передумови досягнення суспільної раціональності, обґрунтовано роль держави в досягненні інституціонального устрою економічної системи.

Стаття написана російською мовою


Коломицева О. В.
Економічна оцінка структурних зрушень у соціально-економічних системах (c. 153 - 155)

Запропоновано методичні підходи до оцінки структурних зрушень в економічних системах, узагальнено наукові підходи щодо аналізу ефективності структурних зрушень, використання яких дає можливість комплексної та об'єктивної оцінки результатів динаміки розвитку регіональних систем у сучасних умовах.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2011, Т.1

Павлов К. В.
Регіональний фактор у макроекономічних моделях (c. 4 - 6)

Обґрунтовується необхідність включення в макроекономічні моделі поряд з п'ятьма відомими суб'єктами господарювання ще двох: регіональних і муніципальних господарських суб'єктів, а також визначаються практичні наслідки такого роду збільшення господарюючих суб'єктів, використовуваних у макроекономічних моделях.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2011, Т.2

Лук‘янова В. В.
Діагностика функціонування економічних систем на макрорівні (c. 4 - 6)

У статті подано порівняльний аналіз підходів до діагностики функціонування економічних систем на мега- та макрорівнях з врахуванням факторів ризику. Розглянуто міжнародні методики оцінки, місце України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2011

Жуковська О. В.
Довіра як норма та процес її інституціоналізації (c. 214 - 216)

У даній статті досліджується довіра як інституціональна норма. Дано визначення норми довіри та проаналізовано процес інституціоналізації довіри під впливом інституціональної структури суспільства.

Стаття написана російською мовою


Філіпковська Л. О.
Інтелектуальні моделі в адаптивному управління економічними системами (c. 216 - 219)

Розглянуто механізм і методи адаптивного управління економічними системами різного призначення. Обґрунтовано вибір математичного інструментарію розпізнавання образів побудови моделей адаптивного управління.

Стаття написана російською мовою


Загорулько А. О.
Розробка типового підходу до вимірювання ефективності соціально-економічних систем (c. 219 - 222)

У статті розглянуто проблему формування типового підходу до одночасного ієрархічного вимірювання ефективності соціально-економічних систем (СЕС). Запропонований підхід дозволяє об'єднувати процедури вимірювання цих систем на різних рівнях економіки України, що дозволяє не тільки отримувати об'єктивну інформацію щодо ефективності їх функціонування, але й слугує основою для розробки варіантних оцінок подальшого розвитку СЕС.

Стаття написана українською мовою


Зима О. Г.
Світове багатство та технологічні виклики сучасності (c. 222 - 224)

Економічні успіхи країн позв'язані, як правило, з нещадною експлуатацією природних ресурсів і постійним забрудненням навколишнього середовища. Учені пропонують шукати вже сьогодні відповіді на глобальні виклики сучасності.

Стаття написана російською мовою


Махді Ахмадпур-Ебрахімі
Роль стратегічних альянсів у стійкому розвитку конкурентних переваг (c. 224 - 227)

У статті пропонуються до розгляду ідеї про роль стратегічних альянсів для одержання стійких конкурентних переваг за допомогою створення поточних «активів знань». У наведеній моделі ілюструються досягнення стійкої конкурентної переваги шляхом створення стратегічних альянсів між компаніями. Основна увага при цьому приділяється позитивним і негативним ефектам альянсів.

Стаття написана російською мовою


Яковенко Л. І.
Екологічний імператив у системі суспільного розвитку (c. 227 - 229)

Стаття присвячена дослідженню взаємозв'язку екологічних проблем, духовності суспільства та перспективами його подальшого розвитку. Виявлено необхідність переосмислення методологічних основ переходу суспільства до стійкого розвитку, а також акцентовано увагу на ролі та значенні освіти у формуванні гармонічної взаємодії суспільства із природним середовищем.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2011

Адаманова З. О.
Формування пріоритетів соціально-економічного розвитку в посттранзитивних економіках (c. 4 - 7)

Стаття присвячена особливостям формування пріоритетів соціально-економічного розвитку в посттранзитивних економіках. Визначено особливості трансформації української економіки. Виявлено основні кризоутворюючі фактори, що призвели до затяжної кризи в системі господарювання у зв'язку з трансформацією командно-адміністративної економіки на ринкову. Запропоноване впровадження відповідних антикризових заходів, які розроблено з урахуванням сучасного становища.

Стаття написана українською мовою


Манцуров І. Г., Нусінова О. В.
Методичні підходи до оцінки безпеки ринкового стану (c. 7 - 10)

Запропоновано виконувати оцінку безпеки ринкового стану як складової економічної безпеки підприємства з урахуванням недоотриманого маржинального прибутку на підставі співвідношення фактичної та еталонної вартості бізнесу, які може мати підприємство в разу відповідності обсягу реалізації продукції його нормативній величині.

Стаття написана українською мовою


Кривобок В. Ю., Коршунов Є. А.
Визначення категорії «витрати» (c. 11 - 13)

Проаналізовано погляди різних вчених щодо визначення категорії «витрати». Виділено три економічні групи, які визначають, сутність категорії «витрати». Зазначено їхні переваги та недоліки. Запропоновано доповнення визначення категорії «витрати».

Стаття написана українською мовою


Жуковська О. В.
Реалізація норми довіри: суб’єктно-об’єктний аспект (c. 13 - 15)

У статті представлена суб’єктно-об’єктна структура відносин довіри та проаналізована специфіка зв'язку між її елементами. Виявлено невідповідності між теоретичними підходами до даного питання та практичним уживанням терміна «довіра» при аналізі соціально-економічних процесів.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2011

Демків Ю. М.
Проблематика сучасної інтерпретації категорії «якість» (c. 163 - 166)

Проведено дослідження базової економічної категорії «якість», починаючим з фундаментальної філософської відправної точки, на базі технічних, соціально-економічних трактувань за розсудом найвпливовіших в історії спеціалістів, переходячи на сучасне тлумачення та юридичне обґрунтування. Виявлені закономірності та сформульоване обширне трактування категорії «якість».

Стаття написана українською мовою


Моісеєнко О. М.
Проблема влади в інституціональній теорії (c. 166 - 170)

У статті розглядається проблема економічної влади у трактуванні представників інституціонального напрямку економічної теорії. Проведено аналіз поглядів представників даного напрямку економічної теорії на проблему влади, дано їх критичну оцінку.

Стаття написана українською мовою


Кіпа Д. В.
Науково-практичні аспекти формування та реалізації конкурентної стратегії підприємства (c. 170 - 172)

Розглянуто основні теоретичні питання щодо визначення конкурентної стратегії підприємства, видів стратегій конкуренції, основних умов формування та особливостей реалізації конкурентної стратегії підприємства.

Стаття написана українською мовою


Тимохова Г. Б., Хороша К. М.
Розробка показників управління комплексною системою фінансової безпеки підприємства: теоретичний аспект (c. 173 - 175)

У статті обґрунтовані та сформульовані базові положення процесу розробки показників управління комплексною системою фінансової безпеки підприємства в режимі досягнення фінансової рівноваги. Сформовано теоретичну концепцію застосування «шкали фінансової безпеки» господарюючого суб'єкта.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2011

Крикавський Є. В., Похильченко О. А.
Спеціальні економічні зони та кластерна політика України (c. 4 - 7)

Актуалізовано необхідність реалізації кластерної політики в Україні як дієвого інструменту регіональної політики сталого розвитку. Охарактеризовано основні перешкоди на шляху реалізації кластерних ініціатив всередині країни. Окреслено основні можливості, які відкриває СЕЗ з наступною трансформацією в кластер/кластери для успішної реалізації кластерної політики в Україні.

Стаття написана українською мовою


Сагайдак-Нікітюк Р. В., Посилкіна О. В.
Організаційні засади побудови фармацевтичних кластерів в Україні (c. 7 - 8)

Проаналізовано сучасний стан кластеризації у світі та Україні. Обґрунтована актуальність створення фармацевтичних регіональних кластерів. Запропоновано визначення сутності фармацевтичного регіонального кластеру. Визначені нормативно-правова база функціонування кластерів в Україні, економічна взаємодія учасників фармацевтичних регіональних кластерів та його переваги.

Стаття написана російською мовою


Наумік К. Г.
Філософія комунікацій як базис соціально-економічного розвитку (c. 9 - 11)

Узагальнено ідеї філософії за предметом категорії «комунікація», виділено онтологічну та аксіологічну парадигми знання про філософію комунікацій як базис соціально-економічного розвитку.

Стаття написана українською мовою


Моісеєнко О. М.
До питання про природу державної влади в неоінституціональній економічній теорії (c. 11 - 14)

У статті розглядається проблема державної влади і її ролі в економіці в трактуванні представників неоіституціональної економічної теорії. Аналізуються подивися представників цього напряму економічної теорії на проблему влади, дане їх критичну оцінку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2011

Бєляєв О. С.
Аналітичний огляд визначень поняття «конкурентоспроможність підприємства» (c. 214 - 217)

Представлено огляд визначень конкурентоспроможності підприємства вітчизняних і закордонних авторів. Проведено аналіз дефініцій, на його основі дане визначення конкурентоспроможності підприємства. Виділено основні фактори, що визначають конкурентоспроможність підприємства.

Стаття написана російською мовою


Чистякова А. В.
Аналіз підходів до визначення сутності категорії «інтелектуальна власність» (c. 217 - 221)

Проаналізовано сучасні підходи до визначення категорії «інтелектуальної власності», визначено особливості кожного з них; запропоновано інтелектуальну власність визначати з позиції комплексного підходу. Надано структуру інтелектуальної власності та узагальнено її класифікацію.

Стаття написана українською мовою


Бутенко Д. С.
Теоретичне дослідження інноваційної сприятливості підприємств (c. 221 - 223)

Стаття присвячена аналізу інноваційної сприятливості підприємств. Проведено теоретичне дослідження та виявлено розбіжності між категоріями «інноваційна сприйнятливість», «сприйнятливість підприємств до інновацій та нововведень» та «інновативність».

Стаття написана українською мовою


Давидов Д. С.
Відновлення методологічних підстав дослідження як умова цілісного розуміння сучасних трансформацій глобального господарства (c. 223 - 226)

У статті розглянуті сучасні глобальні протиріччя та тенденції господарського розвитку, які приводять до формування духовної складової як ключового елементи нової актуальної структури. Особлива увага приділена необхідності використання суб'єктивної методології, як найважливішої умови цілісного розуміння господарських змін.

Стаття написана російською мовою


Івашина С. Ю.
Окремі аспекти розширеного відтворення в процесі соціалізації економіки (c. 227 - 230)

У статті проведено дослідження взаємозв'язку процесів розширеного відтворення та соціалізації економіки. Враховано особливості інвестиційного процесу в національній економіці та визначено вплив структурних зрушень і нагромадження капіталу на соціалізацію економіки. Запропоновано шляхи активізації процесу соціалізації економіки.

Стаття написана українською мовою


Отенко І. П.
Теорії виміру потенціалу соціально-виробничих систем (c. 230 - 233)

Проблема виміру величини потенціалу соціально-виробничої системи досить важлива як у теоретичному, так і в практичному плані. Тому інтерес при управлінні потенціалом будь-якої соціально-виробничої системи представляє підхід, що передбачає комплексну оцінку, засновану як на визначенні величини ключових елементів потенціалу відповідно до цілей – синергії від інтеграції ресурсів і зусиль, знань і навичок, задумів і вчинків, рішень і дій і т. ін., так і на дослідженні динаміки змін у його стані та ефективності використання. Вимір потенціалу соціально-виробничої системи має включати оцінку всіх його складових з огляду на визначальні та різні за своєю природою фактори: рівень досягнення цілей, ефективність функціонування, здатність системи управління до поступального самовдосконалення та саморозвитку.

Стаття написана українською мовою


Винниченко О. В.
Теоретичні основи рейтингової оцінки діяльності товарних бірж (c. 233 - 235)

У статті розглянуто існуючі підходи до рейтингової оцінки. Обґрунтовано необхідність вдосконалення існуючих методичних підходів до рейтингової оцінки діяльності товарних бірж.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2012

Абдулгазіс В. С., Абдуллаєв Р. А.
Вплив макроекономічних факторів на розвиток телекомунікаційного ринку України (c. 163 - 168)

Досліджено динаміку розвитку телекомунікаційного ринку України і АР Крим, проведено аналіз впливу рівня розвитку наці­ональної економіки на розвиток телекомунікаційного сектора.

Стаття написана російською мовою


Халіна О. В.
Фінансоміка як сучасна форма господарського розвитку (c. 169 - 173)

Стаття присвячена визначенню сутності фінансової економі­ки (фінансоміки) та етапам її розвитку, домінуванню органі­зованих грошей над економікою та господарством в цілому, що в найбільш помітній формі виявляється у спекулятивних переміщеннях фіктивного капіталу за допомогою глобальних інструментів світової фінансової глобалізації.

Стаття написана російською мовою


Рассоха І. М.
Про несумірність продуктивності праці на різних історичних ступенях розвитку культури (c. 177 - 179)

Пряме кількісне порівняння продуктивності праці на різних стадіях історичного розвитку, зокрема, за кількістю витра­ченого робочого часу є некоректним, оскільки внаслідок технологічних стрибків та принципової зміни способу життя людей якісно змінювався сам характер праці.

Стаття написана російською мовою


Савчук О. О.
Теоретичні засади ціноутворення (c. 179 - 182)

У статті розглянуто теоретичні засади ціноутворення. Прове­дено аналіз основних підходів щодо класифікації цін і тарифів, побудови системи показників ціноутворення.

Стаття написана українською мовою


Фурса В. А., Зубенко Т. М.
Теоретичні аспекти фінансово-господарського контролю (c. 182 - 186)

У зв'язку з різними підходами науковців до визначення по­нять сутності фінансового контролю, його предмету, суб'єктів, об'єктів, методу і форм проаналізована низка публікацій щодо цих понять, зроблено висновки та надані деякі пропозиції.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2012

Божко В. П., Карацева І. Ю.
Методичний підхід до проблеми оцінки якості життя (c. 4 - 7)

Розглянуто статистичні дані, що характеризують якість життя населення України. Встановлено, що цей показник може характеризуватися більшою кількістю параметрів, значимість яких може змінюватися залежно від рівня економічного розвитку. Тому оцінка якості життя через багатофакторність показників є досить складним завдання. У роботі запропоновано оцінювати цей рівень одним показником – індикатором якості життя, який визначається на основі факторного аналізу.

Стаття написана російською мовою


Абдрахманова А. О.
Теоретичні засади вимірювання ефективності соціально-економічних систем (c. 7 - 10)

У статті розглянуто теоретичні засади дослідження процесів розвитку та функціонування соціально-економічних систем (СЕС), визначено сутність та ключові принципи вимірювання їх ефективності.

Стаття написана українською мовою


Корнівська В. О.
Інститути розвитку в контексті соціоінституційного та соціоментального клімату українського суспільства (c. 10 - 13)

У роботі представлено результати дослідження впливу соціоментальних особливостей інституційного простору української економіки на впровадження інститутів розвитку в контексті аналізу фундаментальних факторів, що зумовлюють ефективність взаємодії в трикутнику держава – бізнес – суспільство.

Стаття написана українською мовою


Мартиненко М. В.
Управління знаннями підприємства в контексті еволюції типів постіндустріальної економіки (c. 14 - 21)

Розглянуто актуальні напрямки управління підприємствами залежно від типів постіндустріальної економіки. Досліджено сучасні підходи до визначення змісту категорії «управління знаннями». Обгрунтовано доцільність вивчення особливостей управління організаційними знаннями в межах сучасних наукових парадигм.

Стаття написана українською мовою


Подлєсна В. Г.
Соціально-економічні цикли: формування і розвиток (c. 22 - 26)

У статті досліджено циклічні концепції, що можуть бути застосовані до аналізу проблеми соціально-економічної динаміки, в історичній ретроспективі. Також сформульовані вихідні основи та мета суспільного відтворення і фактори, що визначають його циклічний характер протягом існування всіх відомих суспільно-економічних формацій. Визначено особливості соціально-економічних циклів від найдавніших часів до Середньовіччя.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2012

Подлєсна В. Г.
Рух соціально-економічних циклів як реалізація діалектики соціально-економічного розвитку (c. 4 - 8)

На основі діалектичного підходу досліджено сутнісні характеристики соціально-економічних циклів в умовах капіталістичної формації. Обгрунтовано необхідність спрямування соціально-економічної динаміки в русло спільно-розділеної діяльності цивілізацій у напрямку гуманізації всіх видів суспільних відносин.

Стаття написана російською мовою


Карапейчик І. М.
Про сутнiсть i спiввiдношення понять економічного і виробничого потенціалів. Частина 1 (c. 8 - 12)

На основі аналізу та узагальнення існуючих підходів висунуто і обгрунтовано концепцю потенціалу в економіці як здатності економічного суб'єкта до здійснення іманентно притаманної йому діяльності, що відбиває максимально можливий сукупний результат такої діяльності.

Стаття написана російською мовою


Совєтова К. О.
Сутність ризику як економічної категорії (c. 12 - 16)

У статті висвітлено сучасні підходи до визначення сутності економічного ризику, охарактеризовано його особ ливості та специфічні риси; розділяються поняття «небезпека», «невизначеність», «ризик»; обґрунтовано визначення економічного ризику як категорії економічної теорії, що відображає сукупність суб'єктно-об'єктних відносин в сучасній економічній системі.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2012

Райко Г. О., Григорова А. А., Хапов Д. В.
Дослідження виникнення довгих коливань в економіці (c. 4 - 6)

Досліджено вплив довгих хвиль на економічний розвиток суспільства. Проведено аналіз статистичної інформації показників розвитку економіки, формалізовано модель та виявлено цикли різної тривалості. Доведено взаємозв'язок коливань в економіці із різними видами інвестицій.

Стаття написана українською мовою


Соколовський Д. Б.
Формалізація загальної моделі економічної взаємодії (c. 6 - 9)

У статті наведено авторські формальні визначенні низки економічних катеґорій, що є підґрунтям для окреслення загальної моделі взаємодії контраґентів. Отримані результати можуть бути використані при аналізі реальних економічних угод, а також при проведенні подальших досліджень у теорії принципала й аґента.

Стаття написана українською мовою


Карапейчик І. М.
Про сутнiсть i спiввiдношення понять економічного і виробничого потенціалів (ч. 2) (c. 10 - 13)

На основі аналізу та узагальнення існуючих підходів висунуто і обгрунтовано концепцю потенціалу в економіці як здатності економічного суб'єкта до здійснення іманентно притаманної йому діяльності, що відбиває максимально можливий сукупний результат такої діяльності.

Стаття написана російською мовою


Колесніченко І. М.
Нова інституціональна економічна теорія: теоретико-методологічні та практичні можливості (c. 13 - 16)

Стаття присвячена науковому осмисленню місця нової інституціональної економічної теорії в сучасній системі економічних знань, визначенню її теоретико-методологічних та практичних можливостей.

Стаття написана українською мовою


Бабайлов В. К.
Аналіз і синтез (c. 16 - 19)

Установлено, що аналіз і синтез більш широке поняття, ніж метод. Визначено сутність, місце й найважливіші зв'язки аналізу й синтезу.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2012

Павлов К. В.
Взаємозв'язок і взаємовплив економічної теорії та регіональної економіки (c. 4 - 7)

У статті обґрунтовується необхідність включення в макроекономічні моделі поряд з п'ятьома відомими суб'єктами господарювання ще двох: регіональних і муніципальних господарських суб'єктів, а також визначаються практичні наслідки такого роду збільшення господарюючих суб'єктів, використовуваних у макроекономічних моделях.

Стаття написана російською мовою


Чухрай Н. І.
Сучасна модель розвитку суспільства: інноваційне марнотратство чи об'єктивна необхідність? (c. 8 - 12)

У статті розкрито об'єктивні причини криз, їх природу, показано вплив циклічних коливань на світову економіку. Автор систематизує види криз у світовій економіці та наводить конкретні приклади їх проходження. Розкрито сутність кризи надмірного споживання та висвітлено місце інновацій у ній. Пояснено поняття інноваційного марнотратства та обґрунтовано «пороки» сучасної інноватики.

Стаття написана українською мовою


Данілов О. Д., Денисенко Д. Є.
Капітал як конкурентна перевага товаровиробника (c. 12 - 16)

Стаття присвячена дослідженню особливостей капіталу як конкурентної переваги товаровиробника. Визначено основні характеристики капіталу як конкурентної переваги. Виявлено фактори, які впливають на капітал як конкурентну перевагу.

Стаття написана українською мовою


Корнівська В. О.
Роль інститутів розвитку в процесі соціоментальної модернізації українського суспільства (c. 16 - 20)

У роботі представлено результати дослідження соціоінституційних диспропорцій українського суспільства в контексті роз’єднання та сегментування; доведено впровадження інституту розвитку як фактора консолідації українського економіко-інституційного та суспільного простору.

Стаття написана українською мовою


Кулик В. В.
Проблема еволюційного самовдосконалення соціально-економічних систем (c. 21 - 25)

У статті розглядаються сучасні проблеми еволюційного самовдосконалення соціально-економічних систем з метою запобігання кризам і забезпечення сталого розвитку.

Стаття написана українською мовою


Савицька Н. Л.
Розвиток принципу суб’єктності в теоріях економічної діяльності (c. 25 - 29)

У статті проаналізовано розвиток методологічного принципу суб’єктності в межах теорій економічної діяльності: класичної, марксистської, неокласичної, неоліберальної та інституціональної традицій.

Стаття написана українською мовою


Хмель С. М., Хмель В. І., Тур І. Ю.
Маржиналістська схоластика (c. 30 - 35)

У статті критично розглянуті маржиналістські гіпотези визначення віддачі виробничих ресурсів і оптимального випуску фірми, що базуються на використанні методики граничних величин, з точки зору можливості їх верифікації та практичної застосовності. Авторами обґрунтовано положення про схоластико-ноуменальний характер маржиналістського інструментарію мікроекономічного аналізу.

Стаття написана російською мовою


Лисенко А. О.
Порівняльний аналіз концептуальних підходів до управління витратами (c. 35 - 38)

У статті розглянуто основні науково-теоретичні підходи щодо управління витратами на підприємствах, а також розроблено відповідний інструментарій їх порівняння у вигляді матриці, за допомогою якої встановлюються рівні віднесення тієї чи іншої концепції до облікового чи економічного аспектів управління.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2012

Орлов П. А.
Системна криза капіталізму та її вплив на соціально-економічний розвиток України, країн ЄС і США (c. 4 - 12)

Проаналізовано деякі наслідки системної світової фінансово-економічної кризи на соціально-економічний розвиток України, країн ЄС і США; обґрунтовано окремі напрямки виходу з кризи й посилення соціальної спрямованості економіки України на мікро- і макрорівні.

Стаття написана російською мовою


Івашина С. Ю.
Інфраструктура соціалізації економіки (c. 13 - 17)

У статті визначено та досліджено інфраструктуру соціалізації економіки як специфічний вид інфраструктурної діяльності, що забезпечує процес соціалізації економіки. Інфраструктуру соціалізації економіки визначено як цілісну сукупність елементів соціальної, інституціональної та ринкової інфраструктури, виділено її характерні ознаки та функції.

Стаття написана українською мовою


Панкратова О. М.
Механізм виникнення трансакційних витрат в інституційному просторі (c. 18 - 20)

У роботі показано роль трансакційних витрат при дослідженні дії економічних, правових і соціальних інститутів в Україні. Розглянуто бар'єри, породжувані високими трансакційними витратами, які носять правовий або інституційний характер.

Стаття написана російською мовою


Подлєсна В. Г.
Діалектика розвитку соціально-економічних циклів суспільного відтворення (c. 21 - 25)

З позицій матеріалістичної діалектики у статті проаналізовано спіралеподібний циклічний процес еволюції способів виробництва. Також, виходячи з фундаментальних законів діалектики, досліджено особливості розвитку соціально-економічних циклів суспільного відтворення, особливу увагу приділено діалектичним протиріччям капіталістичного відтворення.

Стаття написана російською мовою


Савицька Н. Л.
Модель людини в економіці: теорія та реальність (c. 25 - 27)

У статті з позиції міждисциплінарних зв’язків узагальнено основні підходи до побудови та адаптації моделі поведінки людини в економіці.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2012

Гончаров Ю. В., Щербина І. В.
Еволюційний розвиток класово-стратифікаційних теорій у соціально-економічній науці (c. 4 - 7)

У статті розглянуто діалектичні аспекти класової соціальної структури суспільства; охарактеризовано еволюцію наукових поглядів щодо критеріїв класової стратифікації в соціально-економічній науці ХХ століття.

Стаття написана українською мовою


Пісоцька Є. І.
Обмін правами: сутність та форми (c. 8 - 11)

У статті досліджується сутність обміну правами. Розглянуто його логіко-історичні формоутворення: обмін правами через обмін діяльністю, обмін правами через натуральний обмін, обмін правами в товарообміні, всезагальна форма обміну правами та вільний або відокремлений обмін правами.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2012

Хімченко А. М., Лєх Т. А.
Особливості та перспективи становлення економіки знань (c. 4 - 6)

У статті проаналізовано нову парадигму економічного розвитку – формування економіки знань. Досліджено проблеми та перспективи становлення економіки знань в Україні. Запропоновано визначення економіки знань.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2012

Орлов П. А.
Випробування економічних систем розвинених капіталістичних країн і країн з перехідною економікою світовою економічною кризою (c. 6 - 19)

Розглянуто вплив затяжної економічної кризи на економічні системи розвинутих економічних країн, України та інших країн з перехідною економікою. Показано, що кращі економічні системи були створені в промислово розвинених країнах, уряди яких створили і постійно удосконалюють ефективну систему державного регулювання економіки всупереч концепції неолібералізму, не допустили великого розшарування населення за доходами і високого безробіття. Хоча серед них немає ідеальної, тому що відзначено факти високої соціальної безвідповідальності в деяких сферах підприємництва, особливо в банківській. Банки промислово розвинених країн в гонитві за прибутком вступають у змову і не зупиняються перед тяжкими злочинами. Проаналізовано деякі недоліки реформування економіки України в сфері промисловості та сільського господарства, а також державного регулювання економіки.

Стаття написана російською мовою


Логутова Т. Г., Лєнцов І. А., Годяцька А. В.
Теоретичні засади процесу комерціалізації інтелектуальних інвестицій (c. 20 - 25)

У статті визначено форми та об'єкти інтелектуальних інвестицій, шляхи їх здійснення. Досліджено практичні переваги комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності, а також форми та способи комерціалізації, визначено проблеми процесу.

Стаття написана українською мовою


Подлєсна В. Г.
Роль інновацій у розвитку соціально-економічних циклів (c. 26 - 32)

У статті обґрунтовано взаємну детермінованість інноваційного циклу та соціально-економічного циклу капіталістичного способу виробництва. Проблему розглянуто виходячи з аналізу закону тенденції норми прибутку до зниження, спираючись на основне протиріччя капіталістичного способу виробництва.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2012

Новікова Н. Л.
Системне дослідження гносеології економічних інтересів (c. 33 - 35)

В статті проводиться системне дослідження гносеологічної природи економічних інтересів. Визначено сутність економічних інтересів, та виокремлено особливості підходів до аналізу цього питання. Зроблено висновок, що виникнення і формування змісту економічного інтересу детерміновано фактом залучення його носія в суспільно-комбінований процес виробництва.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2012

Захарченко П. В.
Еволюційна модель поведінки фінансового ринку в умовах трансформаційної економіки (c. 42 - 45)

Стаття присвячена вирішенню актуальної проблеми побудови та дослідження моделей управління поведінкою фінансового ринку в умовах трансформаційної економіки. Запропоновано та теоретично обґрунтовано концепцію управління поведінкою фінансового ринку України. На її основі побудовано нелінійну динамічну модель еволюційної поведінки фондового ринку, отримано сценарії розвитку економічних процесів на такому ринку.

Стаття написана українською мовою


Краснокутська Н. С.
Порівняльний аналіз потенціалу, заснованого на знаннях на рівні країн і регіонів (c. 46 - 49)

У статті представлені результати порівняльного аналізу підходів до виміру потенціалу, заснованого на знаннях, на рівні країн і регіонів. Виділено особливості та визначено сфери застосування існуючих методів побудови систем індикаторів і показників економіки знань: показників оцінки ступеня використання інформаційно-комунікаційних технологій (ICT), індексу розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (IDI), індексу стану інформаційного суспільства (ISI), індексу мережної готовності (NRI), індексу економіки знань (KEI).

Стаття написана англійською мовою


Грищенко О. В.,
Класифікація кризових явищ в економіці та місце в них промислових криз (c. 49 - 53)

В статті розглядається сутність поняття «криза» та погляди науковців щодо класифікації кризових явищ в економіці. Запропоновано удосконалену класифікацію криз за відповідними класифікаційними ознаками. Розглянуто сутність промислових криз та розроблено схему взаємозв’язку промислової кризи з іншими видами економічних криз.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2013

Чорна О. Є.
Принцип цілеспрямованості в системній динаміці з урахуванням підходів поведінкової економіки. (c. 24 - 28)

У статті розглянуто теоретичні підходи щодо визначення принципу цілеспрямованості в системній динаміці з урахуванням підходів поведінкової економіки, теорії перспектив та фремінг ефекту. Проаналізовано значення вибору для суб’єктів динамічних систем в процесі їх управління з точки зору раціонального, емоціонального та культурного підходів. Обґрунтовано класифікацію систем в залежності від їх поведінки: реактивної, інактивної, преактивної, інтерактивної, що дозволило сформулювати принципи функціонування цілеспрямованих систем.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2013

Макуха С. М.
Фрідріх Лист проти Адама Сміта в контексті сучасної зовнішньоторговельної політики України (c. 6 - 10)

У статті аналізуються дві протилежні теорії зовнішньоторговельної політики: прихильника вільної торгівлі Адама Сміта та німецького економіста Фрідріха Листа, який наполягав на необхідності застосування протекціонізму в певних умовах. Доводиться, що методологія, застосована Ф. Лістом у дослідженні даної проблематики, більшою мірою відбиває вимоги діалектичного закону єдності й боротьби протилежностей – джерела розвитку суспільних відносин, що відносно зовнішньої торгівлі проявляється як протиріччя між фритредерством і протекціонізмом. Розглядаються можливості й необхідність практичного застосування останнього в умовах сучасної України.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2013

Попов О. Є.
Генезис та еволюція концепцій прав власності в контексті розвитку сучасної інституціональної економічної теорії (c. 6 - 11)

Узагальнено основні підходи щодо визначення концептуальних засад та методології інституціонального підходу до вивчення економічних явищ і процесів. Розглянуто економічну природу прав власності як комплексу економічних, соціальних, правових відносин, що виникають між членами суспільства з приводу існування та використання благ. Дано характеристику особливостей інституціонального підходу щодо дослідження проблем прав власності. Узагальнено положення теорії прав власності щодо визначення та захисту прав власності в контексті взаємодії економічної та правової системи суспільства. Розглянуто положення інституціональної теорії держави та інституціональної концепції реалізації державної влади при встановленні та забезпеченні прав власності. Визначено закономірності динаміки процесу перетворення інститутів суспільства та правових систем через дію ендогенних причин за теорією нової економічної історії.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2013

Кушнір Л. Л.
Проектна доктрина розвитку економіки: у координатах самоздійснюваних пророцтв (c. 8 - 14)

У статті проаналізовано зміст і вплив науково-технічного прогресу, ресурсного дефіциту та екологічної кризи в аспекті проектного підходу до формування сучасної економічної системи. Розглянуто наукові підходи до їх тлумачення як наукових категорій і як сучасних факторів соціально-економічного розвитку. Розкрито вплив досліджуваних факторів на світовий економічний розвиток та систему національного господарства. Аргументується значення науково-технічного прогресу як інструмента екологізації виробництва. Обґрунтовується суперечливість його впливу на стан природного середовища, суспільства та господарства, показано проблеми господарської практики та екологічної безпеки, що виникають унаслідок його розгортання. НТП, ресурсний дефіцит і глобальна екологічна криза трактуються автором як самоздійснювані пророцтва, безпосередні результати попередньої проектної діяльності людства. У світлі їх впливу робиться висновок про сценарій сучасного розвитку цивілізації. Автор показує, що людство безповоротно увійшло в епоху самоздійснюваних пророцтв і нової соціальної реальності, в якій подальше економічне проектування можливе лише в координатах досліджуваних у статті факторів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2013

Хмель С. М., Хмель В. І., Любушкіна І. О.
Схоластичність в microeconomics: чи можливе елімінування? (c. 67 - 72)

Проведено аналіз основних положень сучасного навчального курсу мікроекономіки з точки зору можливості їх практичного використання в процесі господарської діяльності. Показана схоластичність маржиналістської методики визначення раціонального споживчого вибору і оптимальної кількості виробничих ресурсів, які використовуються фірмою. Розглянуто та оцінено можливості подолання зазначеного недоліку шляхом уточнення деяких категорій і практичної адаптації показника, що характеризує віддачу виробничих ресурсів. Зроблено і обгрунтовано висновок про те, що спроби елімінування проявів схоластичності в сучасній мікроекономіці, яка базується на маржиналистській концепції економічного аналізу, не можуть дати бажаного результату.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2013

Корнівська В. О.
Довгострокова парадигма розвитку в умовах глобалізації: суперечності і шляхи їх подолання (c. 37 - 41)

У роботі представлено результати дослідження об'єктивних умов глобалізації, що впливають на формування довгострокової часової парадигми розвитку. Охарактеризовано процеси адміністрування в глобальному економічному просторі в контексті їх впливу на довгострокове планування. Автор звертає увагу на особливості розвитку фінансових інновацій в докризовий період. Проаналізовано тенденції перетворення фінансових інструментів з невисокою ліквідністю у високоліквідні цінні папери, а також складові глобального фінансового капіталу. Показано домінуючі тенденції розвитку глобального фінансового ринку та їх вплив на переважання короткостроковості як системного підходу в глобальній економіці. Виділено завдання соціоінстітуціональної трансформації в контексті довгострокової тимчасової парадигми.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2013

Горобинська М. В., Гіль С. Є.
Проблема ідентифікації поняття і концепту в оціночній діяльності (c. 269 - 273)

У статті проведено багатоаспектне дослідження питань смислового змісту суперечливого співвідношення «поняття – концепт» в оціночній діяльності. Запропоновано розробити та впровадити в сучасну систему міжнародних стандартів оціночної діяльності словник концептів – «концептуарій» – на зміну традиційному понятійно-термінологічному глосарію МСО-2011.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2013

Бабина О. Є., Карпенко О. О.
Узагальнення властивостей економічного потенціалу в контексті системного підходу (c. 55 - 60)

Потенціал є фундаментальною характеристикою будь-якої системи, базисом процесу розвитку. В статті розглянуто сутність поняття «потенціал» у різних науках. Досліджено потенціал підприємства як економічну категорію з точок зору ресурсної концепції (як сукупність ресурсів та зв'язків між ними), функціональної концепції (як сукупність функцій, які забезпечують реалізацію здібностей і можливостей), ресурсно-цільової концепції. Систематизовано багатоаспектність визначень потенціалу. Визначено, що існуючі суперечності щодо різних підходів до визначення потенціалу зникають, якщо розрізняти поняття «потенціалу» як статичної величини (ресурси, можливості, що існують в даний момент часу) та динамічної величини (процес та результат розвитку). У статті проаналізовано еволюцію трактування поняття «потенціал» і доведено, що тільки з позицій системного підходу сьогодні можна досліджувати питання оцінки потенціалу, управління його розвитком, визначення достатності його величини. Досліджено наукові підходи до формування потенціалу як системи. Зазначено, що важливою характеристикою процесів розвитку систем є час. Авторами запропоновано класифікувати системні властивості потенціалу в залежності від прояву їх у часі. Всі властивості потенціалу підприємства за цією ознакою згруповано у три групи: статичні, динамічні та синтетичні властивості.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2013

Стрижак О. О.
Науковий метод економічної теорії: від діалектики до тріалектики (c. 8 - 13)

Метою статті є розвиток концептуальних і теоретичних засад наукового методу економічної теорії, а також аналіз його змістовних характеристик і функціональних особливостей. Для з'ясування сутності наукового методу проаналізовано та узагальнено основні підходи до його визначення, а також виділено його основні атрибути. Виявлено, що відмова сучасної економічної теорії від використання діалектичного методу багато в чому обмежує її методологічний потенціал. Разом з тим обґрунтовано обмеженість діалектичного підходу в окремих випадках у частині виявлення протиріч, а також несумірності або непорівнянності двох виділених протилежностей. Запропоновано розвиток діалектичного підходу в напрямку розширення кількості основ, що полягає у відмові від бінарного аналізу та синтезу на користь тернарного і т. ін. Так діалектичний метод трансформується в метод трілектики. Використання тріалектичного підходу дає можливість розглядати будь-який об'єкт у вигляді триєдиного синтезу його складових, а його розвиток не як розв'язання двох протиріч, а як більш складний синтез трьох начал. Перспектива подальших наукових досліджень у даному напрямку полягає в розвитку методології застосування методу тріалектики до аналізу соціально-економічних проблем сучасного суспільства, що дозволить більш плідно використовувати резерви міждисциплінарних досліджень, створить теоретичну основу для поліметодологічного синтезу напрямків сучасної економічної науки.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2013

Єфімова Г. В., Марущак С. М.
Визначення категорій «економічна безпека підприємства» і «безпечний розвиток підприємства» (c. 8 - 13)

Необхідність цього дослідження пояснюється розбіжністю думок стосовно розуміння категорії «економічна безпека підприємства», з одного боку, і недостатньо дослідженим питанням поєднання процесу розвитку підприємства з необхідним завданням забезпечення високого рівня його економічної безпеки, з іншого. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи результати наукових досліджень, було визначено, що економічна безпека підприємства – це економічна категорія, яка характеризує умови функціонування підприємства. Сприятливі умови функціонування забезпечують підприємству високий рівень стабільності та стійкості, можливість самореалізації та розширеного самовідтворення. Це стає можливим, якщо підприємство здатне протистояти зовнішнім загрозам і запобігати внутрішнім. Оскільки розвиток підприємства – це об’єктивний процес, який протікає в умовах невизначеності та мінливості зовнішнього та внутрішнього середовища, він супроводжується системою загроз, від яких підприємство має захищати система економічної безпеки. З огляду на зазначене, безпечний розвиток підприємства – це процес послідовних переходів системи господарювання від одного стану до іншого, якісно не гіршого, ніж попередній, який передбачає проду¬кування нових цілей та створення безпечних умов для переходу від однієї конкретної мети, досягнутої в процесі функціонування підприємства, до іншої. Запропоновані визначення дозволяють в подальшому досліджувати такі суттєві питання методології управління безпечним розвитком підприємства, як діагностика його рівня та планування.

Стаття написана українською мовою


Туманян В. Е.
Соціалізація та економічне відчуження в постіндустріальному суспільстві (c. 14 - 19)

Запропоновано теоретико-методологічну оцінку сучасних інституційно-технологічних зрушень і змін з точки зору їх впливу на соціальний статус господарюючого індивіда та на його здатності ефективно привласнювати результати соціально-економічного розвитку в умовах постіндустріального суспільства та глобалізації. Розкрито зміст соціалізації економіки в постіндустріальному суспільстві як процесу зняття соціальних та інституціональних розривів, що виникають внаслідок самодостатнього технологічного розвитку, показано роль ціннісних критеріїв та обмежень в гуманізації суспільних відносин і розгортанні сутнісних сил людини. Уточнено наслідки наростання розриву між наявним потенціалом людської свободи та посиленням її анонімної регламентації за допомогою сучасних технологій. Охарактеризовано соціальні ризики переформатування системи цінностей і запропоновано шляхи превентивної та адаптивної соціалізації господарських систем в умовах глобалізації.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2013

Вожжов А. П., Гринько О. Л., Черемисинова Д. В.
Трансформація грошового обігу та зміна парадигми стимулювання економічного зростання: історичний аспект і вимоги сучасності (c. 8 - 16)

У статті проведено об’єктивний науковий аналіз і системне осмислення закону грошового обігу – основи кількісного вираження процесів, пов’язаних із функціонуванням грошей, який дозволяє виявляти закономірності, що складаються, в грошовому обігу, розробляти відповідні рішення та впливати на економічний розвиток. Розглядається зміна закономірностей грошового обігу та трансмісійного механізму в сучасній економіці, його вплив на збалансованість економічної системи. Виявлено сутнісні аспекти, протиріччя і наслідки еволюції методів стимулювання економічного розвитку. Досліджується вплив політики кількісного пом’якшення (QE) як нового методу регулювання економічного зростання і її вплив на трансформацію грошового обігу в сучасних умовах. Представлено математичні залежності, що описують основні еволюційні етапи зміни законів грошового обігу.

Стаття написана російською мовою


Шульгіна Л. М., Мельничук В. М.
Теоретичні засади визначення сутності механізму формування споживчої цінності товару (c. 17 - 21)

У статті на основі розгляду сутності понять «категорія», «економічна категорія» та «споживча цінність товару» доведено економічну природу споживчої цінності й запропоновано її авторське визначення. З метою визначення сутності поняття «споживча цінність товару» систематизовано наукові підходи та розглянуто його з позиції класичної політичної економії, психології та маркетингу. Запропоновано власну дефініцію споживчої цінності товару, а також на основі уточнених понять корисності, якості та вартості запропоновано узагальнену модель взаємодії основних чинників формування споживчої цінності товару. Розроблено механізм формування споживчої цінності товару, що базується на ціннісно-орієнтованому управлінні, а також враховує диференціатори цінності та особливості її складових з точки зору всіх учасників її створення.

Стаття написана українською мовою


Патлатой О. Є.
Ірраціональна форма продукту наукової праці в сучасній економіці (c. 22 - 27)

У статті розкривається ірраціональний характер економічної форми реалізації продукту наукової праці в сучасній економіці. Сформульовано ланцюжок перетворених форм, який відображає рух наукової праці та її продукту в системі суспільного виробництва. Охарактеризовано особливості ірраціональної економічної форми як наукової категорії. Обґрунтовано ірраціональність ціни продукту наукової праці як з точки зору трудової теорії вартості, так і з позицій неокласичної економічної теорії. Виявлено бар’єри, що зумовлюють обмеженість економічного аналізу наукової сфери. Виходячи з цього, цілком виправданим видається лише локальний підхід до визначення ціни наукової інформації як співвідношення ціни попиту та ціни пропозиції. Аналіз структури та динаміки венчурних інвестицій в економіці США як перетвореної форми ціни продукту наукової праці в цілому демонструє її ірраціональний характер. Практичні висновки, що випливають із даного дослідження, вказують на необхідність згладжування суперечливого характеру економічної форми втілення результатів наукової праці в сучасній економіці. З одного боку, це передбачає збільшення централізованого фінансування фундаментальної та частини прикладної науки, з іншого – необхідність розвитку децентралізованих неформальних мереж наукової комунікації та обміну науково-технічними досягненнями.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2014

Козаченко Г. В., Шульженко Л. Є.
Екосесент: зміст, предмет і структура (c. 8 - 12)

Показано, що внаслідок мультилатеральності безпекознавства знання щодо безпеки розподіляються за різноманітними галузями, однією з яких є екосесетейт, в якому досліджуються умови безпечного функціонування соціально-економічних систем і способи їхнього забезпечення. Розкрито зміст екосесента як складника вертикалі екосесетейта «держава – регіон (галузь) – суб’єкт господарської діяльності» – сукупність знань про економічну безпеку суб’єктів господарської діяльності. Розглянуто причини, що зумовили становлення екосесента: потреби практики та необхідність перегляду базових концепцій сутності, меж і чинників економіки. Сформульовано предмет екосесента. Розглянуто статус поняття «економічна безпека суб’єкта господарської діяльності» як його стан, що описується сукупністю параметрів або характерних рис, як характеристика суб’єкта господарської діяльності, як умова його діяльності та як сукупність дій, які дозволяють забезпечити або зберегти стан безпеки, тобто захистити суб’єкт господарської діяльності. Надано загальні підходи до структуризації екосесента за діяльнісною, функціональною та галузевою ознаками.

Стаття написана українською мовою


Черкаський І. Б., Бєлікова Н. В., Козирєва О. В.
Теоретичні аспекти визначення сутності та змісту економічної інтеграції (c. 12 - 17)

У статті узагальнено провідні концепції та теорії економічної інтеграції, що охоплюють ключові аспекти цього процесу. Обґрунтовано перелік економічних, соціально-культурних і політичних факторів, що визначають динаміку та спрямованість економічної інтеграції країн світу. Досліджено підходи зарубіжних і вітчизняних дослідників щодо сутності та змісту поняття «економічна інтеграція», визначено перелік його базових характеристик. Побудовано схему взаємозв’язків між елементами процесу економічної інтеграції країн світу у світове господарство, на основі якої запропоновано перелік позитивних і негативних наслідків економічної інтеграції для національних економік.

Стаття написана українською мовою


Вовк В. А.
Концепція людського капіталу в контексті повороту до «суспільства мудрості» (c. 18 - 22)

Мета статті – дослідження факторів, що обумовлюють необхідність розширення змісту поняття «людський капітал» у контексті зміни пріоритетів економічного зростання і повороту до «суспільства мудрості». У результаті аналізу останніх публікацій було виявлено, що на сучасному етапі соціального та економічного розвитку мудрість стає пріоритетом, а головним викликом – вихід за межі «суспільства знань» і розвиток у «суспільство мудрості». Відповідно, гуманістична економіка («економіка мудрості») постає як головний напрямок розвитку економічної науки. Крім того, було показано, що концепція людського капіталу має бути розширена з урахуванням специфіки суспільства мудрості. Пропонується під людським капіталом розуміти запас знань, навичок, мотивацій (за Беккером (Becker)) плюс мудрість (щастя), ціннісні імперативи і суб'єктність. Перспективи подальших досліджень пов'язані з пошуком способів вимірювання такої ефемерної властивості як «щастя», порівняння евристичного потенціалу існуючих індексів і, можливо, їх уточнення або розробка нових.

Стаття написана російською мовою


Рибалко Ю. С.
Холістичний підхід еволюційної теорії економіки щодо генезису ТНК (c. 23 - 29)

Сучасний етап розвитку світового господарства характеризується формуванням глобальної моделі економічного розвитку. Еволюційна економічна теорія, покликана, у представленні її прихильників, розглядати економічний розвиток як незворотний процес наростання складності, різноманіття та продуктивності виробництва за рахунок періодично повторюваної зміни технологій, видів продукції, організацій та інститутів, як це не дивно, недостатньо вичерпно відреагувала у власному розвитку на нові виклики сучасності у формі процесів глобалізації та процесів, пов'язаних із новим типом відтворення в постіндустріальному суспільстві. У науковій статті, спираючись на основні положення еволюційної теорії економіки та емпірику сучасності, уточнено загальні та специфічні характеристики розвитку транснаціональних корпорацій (ТНК) і надано вдосконалене обґрунтування періодизації еволюції ТНК. Використання холістичного підходу еволюційної теорії економіки до періодизації розвитку ТНК і проведений автором аналіз етапів становлення ТНК дозволили визначити характерні закономірності цього розвитку та висловити гіпотезу щодо ймовірності співпадіння за часовими періодами етапів розвитку ТНК з етапами розвитку світової валютної системи, а також окреслити тенденцію формування корпорацій нового покоління – мондіалізованих глобальних складно комбінованих структур.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2014

Карапейчик І. М.
Економічна теорія потенціалів: об’єкт, предмет і понятійний апарат (c. 71 - 76)

Метою статті є уточнення змісту основних розумінь, об’єкта і предмета економічної теорії потенціалів як відносно самостійної гілки економічної науки. На основі аналізу численних наукових публікацій обґрунтовано висновок про відсутність єдності поглядів на зміст основних розумінь теорії, недостатній рівень строгості визначень цих розумінь, елементи еклектики і внутрішньої суперечливості понятійного апарату, наслідком чого є помилкові підходи до вирішення проблеми оцінки потенціалів. У рамках концепції потенціалу в економіці як певної особливості суб’єктів економіки в статті уточнені об’єкт і предмет економічної теорії потенціалів, запропоновано систему ключових розумінь теорії та надано строгі визначення цих розумінь, що забезпечують узгодженість і несуперечливість системи розумінь, можливість єдиної класифікації відомих різновидів потенціалів економічних суб’єктів і визначають нові методологічні підходи до вимірювання потенціалів і застосуванню оцінок рівня потенціалів у прикладних задачах управління. Запропонований понятійний апарат утворює теоретичний фундамент для розробки в рамках єдиної методології методів оцінки потенціалів і уточнення напрямків і способів використання відповідних оцінок для управління розвитком економічних суб’єктів, що і є актуальним предметом подальших досліджень.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2014

Глушач А. В., Архієреєв С. І.
Соціально-економічна природа трансакцій, їх види та особливості прояву на ринку праці (c. 8 - 13)

У статті розкрита природа «трансакції» як економічної категорії в контексті поглядів різних економістів. На основі аналізу особливостей функціонування ринку праці визначені особливості прояву трансакцій, що характерні для суб’єктів трудових відносин. Здійснена класифікація трансакцій ринку праці, в основі якої лежать загальновідомі в економічній літературі типологічні ознаки, а саме: ступінь специфічності ресурсів; тривалість та періодичність дії; ступінь визначеності та взаємозалежності від інших операцій; хронологічна ознака та інші. Удосконалена класифікація трансакцій ринку праці, що враховує його особливості як ресурсного ринку і передбачає розподіл трансакцій за функціональною ознакою на трансакції функціонування (мають місце безпосередньо під час взаємодії суб'єктів ринку праці) і трансакції відтворення (здійснюються для формування попиту і пропозиції робочої сили), з подальшою деталізацією останніх на репродуктивні (відтворюють існуючі форми зайнятості) і креативні (виявляються у розвитку нових форм зайнятості).

Стаття написана російською мовою


Рогач Ф. І.
Про значення трудової теорії вартості в сучасності (c. 13 - 17)

Фінансово-економічна криза останніх років загострює інтерес до природи вартості та збереження багатства. Короткий огляд еволюції поглядів на природу та оцінки вартості дозволив сформулювати мету статті – дослідження причин зміни поглядів на природу вартості. Проведений аналіз дозволив встановити залежність змісту теорії вартості, значення її категорій від змісту (рівня) технологічних укладів, а також те, що тільки праця та капітал залишаються основою вартості протягом усіх технологічних укладів. Обробка даних США показує, що питома вага витрат праці у ВВП у різних технологічних укладах залишається практично незмінною навіть при заміщенні фізичної праці інтелектуальною. Показано практичне значення трудової теорії, трудової ренти на макрорівні – прогнозування зростання ВВП від фінансування праці; а також на мезо- та мікрорівні – прогнозування трудових витрат на виробництві.

Стаття написана російською мовою


Босовська М. В.
Семантична та функціональна структуризація інтеграційних процесів (c. 18 - 25)

У статті представлено авторське бачення вирішення наукової проблеми семантичної та функціональної структуризації інтеграції; обґрунтовано необхідність формування та реалізації інтеграційних процесів як необхідної умови розвитку мікро-, мега-, та макроекономіки. Визначено диспозиційність у розумінні змісту категорії «інтеграція», обґрунтовану наукову потребу більш глибокого теоретичного осмислення сутнісно-змістовного наповнення інтеграційних процесів. Визначено сутність і зміст інтеграційного процесу через сукупність ознак і характеристик організаційного, економічного, юридичного та поведінкового характеру. Запропоновано в межах економічних ознак інтеграції виокремити управлінські, операційні, маркетингові, соціальні, екологічні характеристики. Досліджено ґенезу економічної інтеграції як процесу. Уточнено функції інтеграції за переліком, змістовним наповненням та за ієрархічними рівнями, виходячи зі специфічних властивостей інтеграції як процесу. Структуризацію інтеграційного процесу здійснено на основі декомпозиції функцій на загальні (організаційна, стимулююча (мотиваційна), узгоджувальна (регулююча), регулятивна (урівноважувальна), координаційна, контролююча, прогностична) та специфічні (ресурсна, інформаційна, комунікаційна, синхронізаційна, конфліктна, консультативна, аллокаційна, освітня, інноваційна, адаптивна, креативна, соціальна (соціалізації), ціннісна, оптимізаційна, інституційна, документуюча). Семантична та функціональна структуризація інтеграційних процесів сприятиме подальшій фундаменталізації наукових досліджень у сфері інтеграції, поліпшить практичну реалізацію управлінського процесу та прийняття управлінських рішень на різних ієрархічних рівнях управління економічними системами. Перспективами подальших досліджень теоретичного та методологічного базису інтеграційних процесів визначено розроблення механізмів їх реалізації в діяльності суб’єктів господарювання.

Стаття написана українською мовою


Крушніцька Г. Б.
Ґенеза концепції людського капіталу в постіндустріальному суспільстві (c. 25 - 30)

Метою статті є дослідження генези концепції людського капіталу в постіндустріальному суспільстві. На основі аналізу та узагальнення наукових праць багатьох учених показано, що розвиток концепції людського капіталу виступає як процес нагромадження знань і наукових поглядів на людину, на значення її ролі в економіці. На даному етапі ця концепція отримує свій подальший розвиток у межах сучасних концептуальних підходів до людського капіталу, які найбільш адекватно відображають реальні соціальні й економічні процеси, що відбуваються в постіндустріальному суспільстві, даючи імпульс подальшому розвитку теорії людського капіталу. У результаті дослідження було виявлено, що сучасні концептуальні підходи до визначення людського капіталу значною мірою визначаються якісними особливостями інформаційної економіки й економіки знань. Визначено їх вплив на розвиток людського капіталу, на можливу зміну його природи, що викликає об’єктивну необхідність створення нової концепції людського капіталу. Подальший розвиток концепції людського капіталу (а можливо і створення нової концепції) витікає з об’єктивних закономірностей і головних особливостей інформаційної економіки та економіки знань, які приводять до зміни внутрішніх потреб розвитку соціально-економічної системи (організації, регіону, країни) і самого працівника як особистості.

Стаття написана українською мовою


Маркович І. Б.
Дослідження економічного розміру держави як характеристики її інституціональної структури (c. 31 - 36)

Мета статті полягає у проведенні теоретичного аналізу змін у відношеннях наукових і суспільних кіл до сили державного впливу на соціально-економічний розвиток держави та проведенні відповідних емпіричних досліджень з цієї проблематики. Аналізуючи, систематизуючи наукові праці багатьох учених, було узагальнено концептуальне бачення важливості економічної свободи як передумови зростання добробуту держави. У статті проведено теоретичний аналіз впливу держави як інституціонального утворення на економічне зростання та збалансування дії ринкових механізмів. Проведено декомпозиційний аналіз впливу окремих компонент Індексу економічної свободи на показник ВВП на душу населення за даними 112 країн за період 2000 – 2011 рр. Виявлено, що між розміром держави і даним показником спостерігається обернений зв’язок. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є пошук найефективніших форм взаємодії державних та ринкових механізмів розвитку національних економік.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2014

Івашина О. Ф., Івашина С. Ю.
Соціалізація економіки в контексті постіндустріальних тенденцій (c. 8 - 12)

У статті розглядаються актуальна проблема соціалізації економіки та вплив на соціалізацію тих інституціональних чинників, які формуються під дією сучасних постіндустріальних тенденцій розвитку. Використано методологічні можливості сучасного інституціоналізму та враховано економіко-неекономічні взаємодії, які визначають особливості соціалізації. Соціалізація економіки розглядається в широкому контексті, зумовленому процесом універсумізації, на засадах якого формуються стратегії та моделі соціалізації. Доводиться виникнення нової системи цінностей постіндустріальної епохи, яка забезпечує високу адаптивність економіки до нових умов. Система цінностей і культури стає матрицею, на основі якої відбувається відтворення інституціональних умов існування постіндустріального суспільства, а нові соціокультурні інститути забезпечують економічну активність людей в економічній сфері. Досліджено вплив постіндустріальної культурної диференціації на процес соціалізації економіки. На основі аналізу динаміки соціокультурних показників показано їх вплив на соціалізацію цінностей постіндустріального суспільства. Доводиться, що в країні соціалізується система цінностей, яка поступово наближається до європейських стандартів і свідчить про культурний потенціал постіндустріальної модернізації економіки.

Стаття написана українською мовою


Яковенко О. П.
Визначення базових категорій соціальної відповідальності (c. 13 - 18)

Мета статті полягає у визначенні змісту категорії «соціальна відповідальність», виявленні структурно-логічного зв’язку між даною категорією та суміжними з нею. У результаті комплексного дослідження існуючих визначень терміна «соціальна відповідальність» було запропоновано авторське визначення даного явища. Проведена порівняльна характеристика суміжних понять дозволила виявити спільні та відмінні риси між ними та дійти висновку, що корпоративна соціальна відповідальність включає в себе такі явища, як благодійництво, філантропія та волонтерство. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є обґрунтування принципів, якими керуються суб’єкти соціально відповідальної діяльності, а також визначення інструментів і результатів соціальної відповідальності на всіх ієрархічних рівнях.

Стаття написана українською мовою


Коломієць Г. М., Помінова І. І.
Інституційно-господарська платформа формування та розвитку інтелектуального капіталу (c. 19 - 23)

Метою статті є дослідження інституційних механізмів формування та розвитку інтелектуального капіталу. У статті розкрито зміст категорій «платформа», «технологічна платформа»; доведено можливість застосування даної дефініції в економічній науці; запропоновано використання в економічній теорії нової синтетичної категорії – «інституційно-господарська платформа». Доведено, що в постіндустріальну епоху система освіти (особливо вищий її рівень) виступає найважливішим формально-неформальним інститутом, який через власний розвиток і механізм взаємодії навчання з наукою, бізнес-практикою, державою та громадянським суспільством має стати інституційно-господарською платформою розвитку інтелектуального капіталу. На основі використання еволюції міжсекторних взаємодій в економічних системах розглянуто еволюцію взаємовідносин складових інституційно-господарської платформи розвитку інтелектуального капіталу. Визначено особливу роль освіти в процесі відтворення інтелектуального капіталу всіх рівнів функціонування: індивідуального, мікроекономічного, макроекономічного і глобального. Доведено, що поєднання акторів формування та розвитку інтелектуального капіталу має відбуватися через взаємозапуск, поштовх до якого надає система вищої освіти.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2014

Лозинська Т. М.
До проблеми вживання термінів «інститут» і «інституція» в контексті інституціонального аналізу (c. 8 - 13)

Зважаючи на зростання останнім часом уваги з боку вітчизняних учених до теорії інституціалізму та враховуючи наявність певних методологічних прогалин щодо формування категоріального апарату і здійснення інституціонального аналізу, метою статті є порівняння окремих підходів до пояснення соціально-економічного змісту поняття «інститут» і виявлення можливостей застосування інституціонального аналізу в аграрній сфері. У статті вказується на недоцільність формування термінологічного апарату та пояснення змісту термінів виходячи лише із зарубіжних практик і етимології словесних символів. Обґрунтовується безпідставність паралельного вживання термінів «інститут» і «інституція» для позначення форми соціальної взаємодії, що ґрунтується на сукупності формальних і неформальних обмежень, механізмах дотримання встановлених норм і відповідній структурно-організаційній основі. Для цих цілей краще використовувати більш вживаний термін «інститут». У підсумку зазначається, що виходячи з єдності організаційної та функціональної основи інститутів, інституціональний аналіз доречно здійснювати в двох площинах: з точки зору кількісної оцінки впливу існуючих правил на господарську діяльність (аналіз інституціонального забезпечення); з точки зору ефективності функціонування організацій (аналіз інституціональної структури). Подальші дослідження можуть бути пов’язані із розробкою теоретичних положень щодо аналізу інститутів і їх трансформації під впливом відносин власності; аналізу відносин власності як суспільного інституту; аналізу впливу інституту власності на розподіл ресурсів у суспільстві; гармонізації суспільних інститутів.

Стаття написана українською мовою


Синюченко М. І.
Конкурентоспроможність національної економіки: дослідження ефективності факторів зростання (c. 14 - 17)

Визначено та проаналізовано суть категорії «конкурентоспроможність національної економіки» та основні фактори формування інноваційних конкурентних переваг. Автором статті конкурентоспроможність національної економіки розглядається як здатність економіки країни забезпечувати високі темпи економічного зростання значною мірою саме завдяки використанню інноваційних технологій та креативності організації управління на всіх рівнях економіки і на цьому фундаменті створювати умови для збільшення добробуту громадян країни та підвищення соціально-економічної результативності, яка виявляється у високому суспільному ефекті. Конкурентоспроможність національної економіки – це конкурентоспроможність економічної системи в цілому, а не окремих підприємств чи галузей. Також розглядаються інституційні складові, що формують інноваційний характер розвитку конкурентоспроможність національної економіки.

Стаття написана українською мовою


Івашина О. Ф.
Інституціональне середовище економічної модернізації (c. 18 - 22)

Розглянуто розвиток теоретико-методологічних засад інституціоналізації економіко-неекономічних взаємодій, і на цій основі обґрунтовано шляхи і способи економічної модернізації країни. На основі інституціональної методології здійснено аналіз інституціонально-трансформаційних змін у процесі економічної модернізації та обґрунтовано її інституціональні чинники. Проведено інституціональний аналіз економіко-політичних та економіко-соціальних взаємодій, а також ролі інституціональної модернізації в економічній модернізації країни. Визначено інституціональні критерії результатів економічної модернізації: рівень трансакційних витрат в економіці як загальна характеристика якості інституціонального середовища; якість влади та законодавства як ефективний гарант перед тими суспільними силами, які не зацікавлені в економічній модернізації країни; здатність імпортувати й запроваджувати інститути глобальної ринкової економіки, засвоювати організаційно-технічний досвід, створювати ефективний розподіл прав власності; нову мотивацію людської діяльності в аспекті становлення культури постматеріальних цінностей. Зроблено висновок, що інституціоналізація економічних та економіко-неекономічних взаємодій формує спрямованість процесу економічної модернізації.

Стаття написана українською мовою


Пайманова В. А.
Інституційний дизайн ринку капіталів як економічна категорія (c. 23 - 27)

Мета статті полягає в розкритті змісту інституційного дизайну ринку капіталів в умовах відсталості інституційного середовища, коли сам ринок капіталів зовнішньо виглядає, як ринки розвинених країн. Були розглянуті основні передумови формування інституційного дизайну ринку капіталів в Україні, можливі труднощі його проведення, а також зумовлена його необхідність при формування інститутів для забезпечення ефективності процесу інститутотворення. У результаті дослідження визначено сутність інституційного дизайну ринку капіталів як процесу цілеспрямованого формування інституційного устрою з метою створення ефективного, гармонійного інституційного середовища. Інституційний дизайн є творчим процесом побудови інституційної системи, коли інституційна архітектоніка як цілісна структура інститутів виступає у вигляді результату інституційного дизайну як процесу діяльності суспільства зі створення інституційної архітектоніки. Перспективами подальшого дослідження в даному напрямку є визначення шляхів здійснення інституційного дизайну ринку капіталів, виявлення ступеню впливу інституційних чинників, що суттєво впливають на розвиток цього ринку, здійснення адекватної їх оцінки при прийнятті управлінських рішень на мікро- та макрорівнях.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2014

Кораблінова І. А.
Необхідність переходу до компетентнісного управління інфокомунікаційних компаній у сучасних умовах (c. 8 - 13)

Метою даної роботи є обґрунтування причин переходу до компетентнісного управління інфокомунікаційних компаній в умовах становлення інформаційного суспільства. У статті проводиться аналіз змін у діяльності сучасних компаній, обумовленій інформаційною революцією. Піднято питання про необхідність управляти не тільки великими даними, якими оперують інфокомунікаційні компанії, але й інформацією, яка постійно змінюється. Визначено, що під інформаційним суспільством слід розуміти не тільки суспільство, яке базується на основі інформаційних і комунікаційних технологій для передачі, зберігання, обробки інформації, але й те суспільство, яке на даній матеріальній основі оволоділо мистецтвом управляти інформацією для підвищення свого добробуту за всіма аспектами. Відзначаючи роль особливих специфічних знань, інтелектуальних, творчих здібностей людей та їх професійних навиків в інформаційному суспільстві, зроблено висновки про необхідність переходу до компетентнісного управління компаній. Розглянуто основні технології компетентнісного управління в контексті нових рушійних сил інновацій. На прикладі провідних інфокомунікаційних компаній показано актуальність застосування соціальних технологій компетентнісного управління (краудсорсинг, відкрита колаборація). Перспективами подальшого дослідження на рівні фундаментального аналізу є вивчення процесів інтелектуалізації та соціалізації в діяльності сучасних компаній. У прикладному аспекті ще недостатньо вивченими залишаються конкретні механізми і технології компетентнісного управління.

Стаття написана російською мовою


Непокупна Т. А., Степаненко С. В.
Вища педагогічна освіта і комерціалізація наукового знання: проблеми і суперечності (c. 14 - 18)

Мета статті полягає у визначенні місця і ролі вищої педагогічної освіти, викладача педагогічного вишу в контексті комерціалізації знання та сучасних соціально-економічних трансформацій, які сьогодні змінюють психологію людей, суспільство, зміщуючи індивідуальну і колективну свідомість та духовно-моральні цінності в бік комерціалізації відносин. Аналізуючи праці багатьох учених, на основі міждисциплінарного підходу нами було з’ясовано, що вплив ліберальних трансформацій на освітню сферу, зокрема на педагогічні виші, висвітлено в науковій літературі недостатньо. У результаті дослідження було виділено проблеми духовно-етичного плану, котрі пронизують усі сфери життєдіяльності сучасного соціуму; розкрито роль викладача педагогічного вишу як ретранслятора наукового знання, світогляду і цінностей у контексті парадигми дару і даріння; визначено місію педагогічних університетів – формування вчителя, відповідального, системного у своєму мисленні та компетенціях не лише в галузі певного знання, а й здатного коректно і науково верифіковано донести до підростаючого покоління ті системні соціально-економічні зміни, які супроводжують соціальне середовище, популяризувати науковий світогляд з акцентуалізацією на морально-духовний розум, котрий певним чином заперечує комерціалізацію і комодифікацію мислення і цінностей; проведено соціологічне опитування студентів з метою, по-перше, з’ясування їхнього бачення ціннісних конструктів, носіями яких має бути викладач вишу, і, по-друге, їхнього ставлення до комерціалізації вищої освіти. Перспективою подальших досліджень має стати пошук відповідей на фундаментальні економічні питання – що виробляти?, як виробляти?, для кого виробляти?, тобто окреслення чітких контурів фінансової присутності держави стосовно виробництва і надання освітніх послуг педагогічними вишами.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2014

Бєлікова Н. В., Омаров Шахін Анвер огли, Крячко Є. М.
Аналіз підходів до оцінки сталого розвитку країн і регіонів (c. 8 - 16)

У статті досліджено сутність поняття «сталий розвиток». Узагальнено сучасний світовий методичний і практичний досвід з оцінки сталого розвитку в розрізі країн і регіонів, досліджено специфіку існуючих теорій та моделей, визначено їх недоліки та переваги. Виявлено, що сталий розвиток залежить від збалансування економічних, соціальних та екологічних факторів. У результаті проведеного дослідження систематизовано підходи до оцінки та склад компонент інтегральних показників сталого розвитку, окреслено напрями формування методики його об’єктивної оцінки.

Стаття написана українською мовою


Бережна Н. І., Крамарєва О. С.
Людський капітал в економічному зростанні: сутність та деякі проблеми формування (c. 17 - 21)

У статті досліджується зв'язок між поняттями «економічне зростання», «соціально-економічне зростання», «економічний розвиток», які мають як спільні риси, так і відмінності. Підкреслюється, що в умовах постіндустріального суспільства з’являється новий фактор економічного зростання – людський капітал. Проведено порівняльний аналіз процесів людського розвитку та формування людського капіталу та виявлено, що людський капітал функціонує як самовідтворювальна система. Здійснено аналіз рівня розвитку людського капіталу за показником «індекс людського розвитку» (ІЛР) і розглянуто деякі проблеми його формування у сфері освіти, інноваційної діяльності та майнової нерівності. Запропоновано систему факторів, класифікованих за різними ознаками, які впливають на розвиток людського капіталу.

Стаття написана українською мовою


Рябека О. Г.
Соціально-економічна політика України в забезпеченні економічної безпеки держави (c. 48 - 52)

Мета статті полягає у визначенні соціально-економічної політики в забезпеченні економічної безпеки України в сучасних змінних умовах господарювання та глобалізації. У статті досліджуються питання теоретичних і практичних засад забезпечення економічної безпеки держави, особливість української економічної безпеки. Розглянуто показники економічної безпеки, основні вимоги, що до них висуваються, класифікація цих показників. У результаті дослідження було визначено методологію виявлення економічних загроз, обґрунтовано напрями соціально-економічної політики держави у сфері забезпечення економічної безпеки України в сучасних умовах. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення можливостей пошуку та впровадження у практику ринкових механізмів ефективної реалізації соціального складника економічної безпеки, пошук вирішення проблем соціального забезпечення економічної безпеки та вироблення оптимальної стратегії її забезпечення в єдності з євроінтеграційними та глобалізаційними орієнтирами.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2014

Бєлікова Н. В.
Проблеми визначення сутності економічних реформ (c. 8 - 13)

Критичний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду трансформацій свідчить про те, що економічні реформи можуть бути проведені з помилками і стимулювати погіршення наявної ситуації. Це пов'язано з відсутністю єдиного тлумачення сутності поняття «економічна реформа» і нескінченими дискусіями щодо природи реформ. Мета даної публікації полягає в розробці уніфікованого наукового підходу до визначення економічних реформ, який дозволить підвищити ефективність державних рішень у сфері планування і стимулювання соціально-економічного розвитку країни та її регіонів. У статті узагальнено базові теорії та концепції, які вивчають процеси реформування економіки, такі як теорії компаративістики, транзитології, перехідної економіки, теорія реформ (загальна) та ін.; виділені основні ідеї та можливі напрями використання даних теорій у процесі реформування економіки. Фактори, що визначають напрями, структуру і послідовність реформування економіки країни та її регіонів: глобальні закономірності розвитку економіки, специфічні державні проблеми, зовнішні проблеми вибору стратегічних пріоритетів економічного розвитку. З метою більш повного розкриття сутності поняття «реформа» у роботі зроблено акцент на трансформації моделі економіки: реформа – система заходів, втілена в конкретних проектах, яка дозволяє змінити одну або декілька компонент моделі економіки країни та її регіонів. Доведено зв'язок між характеристиками процесу реформування моделі економіки країни та її регіонів, що дозволило уточнити зміст поняття «реформа» і доповнити існуючі в літературі характеристики процесу реформування моделі економіки країни та її регіонів, обґрунтувати науковий підхід до проблеми дослідження реформ на основі їх доцільності та погодження.

Стаття написана російською мовою


Масло Р. Є.
Визначення поняття «мале місто» у глобальній системі світогосподарських зв’язків (c. 14 - 17)

Метою статті є дослідження різних підходів до визначення категорії «мале місто». У статті використано метод уніфікації понять, відомий під назвою «метод узагальнення», що передбачає аналіз низки визначень та виокремлення спільних ознак із подальшим узагальненням, з метою формулювання узагальнюючого визначення економічного поняття «мале місто». Проаналізовано та узагальнено вітчизняні та зарубіжні підходи до класифікації міст. Визначено конкурентні переваги різних функціональних типів малих міст у міжнародній системі економічних відносин. Об’єднавши результати аналізу визначень категорії «місто», автор запропонував власну інтерпретацію категорії «мале місто» у такому тлумаченні: це відкрита соціотехноприродна система, в якій відбувається осмислена діяльність соціальної групи територіальної громади чисельністю до 50 тис. осіб, що спрямована на забезпечення внутрішньої (ендогенної) або зовнішньої (екзогенної) функцій малого міста.

Стаття написана українською мовою


Байдала В. В., Бутенко В. М.
Наукові засади соціальної відповідальності біоекономіки (c. 18 - 22)

Метою статті є дослідження сучасних наукових трактувань сутності категорії «соціальна відповідальність», розгляд наукових засад соціальної відповідальності біоекономіки, а також визначення того, як співвідноситься поняття біоекономіки з принципами сталого розвитку. У результаті дослідження було запропоновано визначення соціальної відповідальності біоекономіки як такої філософії її розвитку, яка ґрунтується на засадах сталості та усвідомленні наслідків, а також на необхідності здійснювати вплив на формування соціальних норм, що базуються на соціо-еколого-економічному світогляді. Обґрунтовано, що соціальна відповідальність тісно пов’язана зі сталим розвитком, а сталий розвиток, у свою чергу, можливий у результаті імплементації біоекономіки. Виділено соціальні ефекти розвитку біоекономіки на локальному, регіональному, національному та глобальному рівнях. Порівняльний аналіз переваг і недоліків розвитку біоекономіки дозволив зробити висновок щодо компетенції соціальної відповідальності біоекономіки. Перспективи подальших досліджень вбачаються у формуванні принципів соціального партнерства як платформи для діалогу між владою, бізнесом і суспільством з метою переходу до біоекономіки.

Стаття написана українською мовою


Рябикіна К. Г.
Капітал підприємства як об’єкт економічного управління (c. 23 - 29)

У статті обґрунтовано, що дослідження капіталу підприємства як об’єкта управління повинно спиратися на концептуальний базис економічної теорії, сучасні концепції стратегічного менеджменту та теорію корпоративних фінансів. Розширення контуру його дослідження потребують також і особливості та тенденції розвитку інноваційної економіки. За результатами проведеного еволюційного аналізу трактування капіталу встановлено, що кожен конкретний підхід доповнює загальну характеристику капіталу новим якісним змістом. Істинна сутність категорії «капітал» знаходиться на перетині досліджених підходів, а правомірність їх застосування залежить від того ракурсу, в якому постає окрема проблема. Зроблено висновки про доцільність наголосу на сутнісних ознаках капіталу як вартості, що дозволяє йому виконати свої функції, у тому числі й основну – відтворювальну, і капіталу як вартості, що здатна забезпечити приріст вкладеної вартості. Основою формування дослідження капіталу підприємства як об’єкта управління є визначення самого терміна «управління», яке полягає в досягненні цілей на основі реалізації певних, чітко спрямованих дій, а також управлінської суті капіталу підприємства, в основу якої закладено вартісний (здатність капіталу забезпечувати прирощення вартості підприємства), ресурсний (поява стійкого, системного контуру нефінансового капіталу, що включає інтелектуальний та соціальний капітал) і цільовий підходи. Зазначено, що в умовах розвитку інноваційної економіки специфічний контур нефінансового капіталу фіксує відмінності процесу формування вартості та управління, яке орієнтоване на її прирощення, і зумовлює необхідність подальших досліджень, пов’язаних із розвитком відповідних аналітичних інструментів і механізмів досягнення управлінських цілей у сфері менеджменту капіталу підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2014

Мороз О. В., Несен Л. М., Філатова Л. С.
До питання методології дослідження сучасних ринків (c. 8 - 14)

Мета статті полягає в дослідженні основних методологій аналізу законів ринку та формування конкурентного середовища, представлених у світовій економічній науці. Окреслено основні проблеми функціонування сучасних ринків та здійснення регулятивної політики. Узагальнено історію і методологію дослідження інституту ринку, здійснено критичний аналіз основних відомих джерел у даному контексті. Обґрунтовано адекватність основних теорій щодо можливостей вивчення та оптимізації стану ринків. Визначено детермінантну роль теорії недосконалої конкуренції у формуванні сучасних моделей ринку та ринкового регулювання. Представлено опис стану вітчизняного ринку молочної продукції із визначенням основних наявних дисфункцій та з урахуванням особливостей пострадянського економічного простору. Обґрунтовано, що перспективи подальших досліджень полягають у розробці адекватної регулятивної політики та її модернізації з огляду на наявність чітких, суспільно схвалених та економічно обґрунтованих орієнтирів для стимулювання поведінки основних агентів ринків.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2014

Пашкевич М. С., Чуріканова О. Ю.
Когнітивна економіка: проблеми та перспективи для регіонів (c. 8 - 13)

У статті проаналізовано історичне зародження поняття когнітивної економіки та його поширення на усі сфери економічної діяльності, у тому числі й регіональну економіку. Визначено основні принципи і методи когнітивної економіки, області її застосування в сучасних економічних процесах. Проаналізовано обсяги досліджень закордонних вчених по роках в напрямку когнітивної економіки. Зазначено, в яких сферах економіки застосування когнітивного підходу на сьогодні є найбільш актуальним. Виділено три області застосування когнітивної економіки – інтелектуальні системи в економіці, управління знаннями в економіці та когнітивні технології в економіці. Розкрито сутність та особливості кожної з областей. Приділено увагу інструментарію когнітивістики, а саме – зазначено економіко-математичні методи та моделі, а також інформаційні системи, які застосовуються при рішенні тих чи інших економічних задач з використанням когнітивного підходу. Наголошено на актуальності та перевагах застосування когнітивістики в сучасній регіональній економіці порівняно з існуючими методами та підходами.

Стаття написана українською мовою


Миколенко О. П.
Інституційні реформи в умовах ринкової трансформації: загальне та особливе (c. 14 - 18)

Метою статті є розвиток теорії інституційних реформ, дослідження їх ролі та значимості на різних етапах формування ринкового механізму. Аналіз інституційної динаміки індустріальної трансформації постсоціалістичних країн на прикладі Росії, України, Грузії та Польщі дозволив виділити три етапи і виявити деякі закономірності інституційних перетворень на кожному з них. На першому етапі реформи і нові інституційні форми зароджуються тільки на підвалинах старої системи; вони виступають комплементарними елементами базисних. На другому етапі інституційні реформи перетворюються на чинник деструкції старої системи і зародження нової, порушується чиста інституційна рівновага. Третій етап пов'язаний з формуванням та інституціоналізацією цілісного ринкового механізму. На сучасному етапі економічна система України характеризується інституційною недобудовою і фрагментарністю складних інститутів. Формування цілісного ринкового механізму актуалізує значимість інституційних реформ, які виступають універсальним інструментом трансформації та формоутворення і водночас – головним компонентом механізму взаємозв'язку між інституціоналізацією і підвищенням адаптивності та конкурентоспроможності національної економіки.

Стаття написана англійською мовою


Сардак С. Е., Самойленко А. О.
Оцінювання стану інтелектуалізації національної економіки України в умовах глобалізації (c. 19 - 24)

Внаслідок інноваційного характеру розвитку світового господарства та безупинного розгортання науково-технічного прогресу однією з провідних глобальних тенденцій постає інтелектуалізація. Метою статті є оцінювання стану інтелектуалізації національної економіки України в умовах глобалізації. У статті розглянуто існуючі підходи міжнародних організацій та експертних агенцій до оцінювання рівня інтелектуалізації країн світу. Досліджено наявні показники стану інтелектуалізації у публікаціях Державної служби статистики України. Надано авторську синтетичну характеристику стану інтелектуалізації регіонів (за двадцяти чотирма показниками) та видів економічної діяльності (за трьома показниками) національної економіки. Визначено, що в сучасних умовах підвищення рівня інтелектуалізації української економіки може відбутися, з одного боку, за рахунок збалансування стану інтелектуалізації регіонів, з урахуванням їх наявного природо-ресурсного потенціалу, соціально-економічного стану та міжнародного руху людських ресурсів. А з іншого – завдяки упровадженню нових форм національної економічної політики розвитку людських ресурсів у сферах ІТ-технологій, інформаційних послуг, спорту, освіти, космічної індустрії, туризму. Наукова новизна, практичне значення та оригінальність отриманих результатів полягає у формуванні методологічного підґрунтя щодо оцінювання стану інтелектуалізації національної економіки та подальшого проектування механізмів інтелектуалізації Україні у світовому просторі.

Стаття написана українською мовою


Домніна І. І.
Аналіз сучасних підходів до визначення терміна «антикризове управління» (c. 25 - 29)

Мета статті полягає у виведенні нового визначення «антикризового управління» на основі вже існуючих, що висвітлені в наукових роботах як вітчизняних, так і закордонних авторів. На основі аналізу наукових робіт було виявлено, що «антикризове управління», як окремий термін, почали вивчати з кінця минулого століття, і на сьогоднішній день розуміння сутності та змісту ще знаходиться на стадії формування. Саме тому визначення сучасного понятійного апарату антикризового управління є актуальним. У процесі дослідження було проаналізовано ряд визначень антикризового управління та різні погляди на дане поняття. Результати проведеного аналізу виявили, що визначення терміна «антикризове управління» в основному зводять до управління підприємством в умовах загальної кризи чи управління, яке попереджає процедуру банкрутства. У розглянутих визначеннях недостатньо висвітлено діагностику кризи на ранніх етапах або процедуру з попередження негативного розвитку підприємства. Більшість підприємств функціонують за рахунок позичених коштів і не завжди ефективно їх використовують, що призводить до ризику неповернення і, як наслідок,– можливої дестабілізації діяльності підприємств при негативних змінах у зовнішньому середовищі бізнесу. Виходячи з проаналізованих поглядів до визначення терміна «антикризове управління», було запропоноване вдосконалене визначення, що включає в себе вплив не тільки внутрішнього, але і зовнішнього середовища бізнесу. Перспективами для подальших досліджень може стати пошук шляхів удосконалення антикризового управління, вивчення та вдосконалення моделей та управління фінансовою стійкістю антикризового управління для попередження кризового стану підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2015

Никифоров А. Є.
Класифікація інноваційно-інвестиційних ризиків у системі прийняття управлінських рішень (c. 8 - 14)

У статті запропоновано класифікацію ризиків інноваційно-інвестиційних проектів за системою ознак: природа виникнення, стадії реалізації, масштаб виникнення, види прояву, сфера виникнення, можливість страхування, характер впливу в часі, форми інвестування, тривалість загрози, ступінь безперервності впливу, можливість усунення, ступінь прийнятності інвестором, джерела виникнення. При цьому обґрунтовано необхідність застосування підсистеми класифікації ієрархічного типу за ознакою «сфера виникнення», що підвищує достовірність оцінки величини ризику внаслідок урахування його специфічних проявів у різних видах інноваційно-інвестиційної діяльності. Рекомендується шкала припустимого рівня ризику інноваційно-інвестиційних проектів, яка включає мінімальний, підвищений і критичний рівні ризику. Обґрунтовується доцільність врахування систематичних ризиків при визначенні величини інвестиційної премії.

Стаття написана українською мовою


Іващенко М. В., Шкодіна І. В., Карпова І. В.
Економічні наслідки «відкату» як форми рентоорієнтованої поведінки (c. 15 - 20)

Метою статті є уточнення терміна «відкат» як форми рентоорієнтованої поведінки, систематизація основних сфер господарської діяльності, де відносини «відкату» є найбільш застосованими. Запропоновано відрізняти «відкат» від хабара як його специфічну форму, що може мати більш довгострокові перспективи співпраці. У статті досліджено актуальну інформацію з приводу виявлення фактів «відкату» в тих чи інших сферах господарської діяльності. Узагальнено основні види діяльності, в яких відбуваються подібні операції (державні закупівлі на утримання бюджетних установ; будівництво та обслуговування доріг; відшкодування ПДВ; закупівля та обслуговування оргтехніки та меблів; закупівля канцтоварів, поліграфічної продукції тощо; ремонт приміщень; державні дотації підприємствам агропромислового комплексу; отримання кредиту; послуги страхових компаній; реклама, маркетингові заходи та маркетингові дослідження; рекрутингові послуги), а також описано масштаби та принципи їх здійснення. Оцінено негативні наслідки «відкатів» для національної економіки. Сформульовано основні принципи та напрямки подолання схем «відкатів» у сфері державних закупівель та в комерційному секторі.

Стаття написана українською мовою


Васильчук І. П.
Теоретико-методологічні засади й еволюція концепції соціально відповідального інвестування (c. 21 - 28)

Стаття присвячена розгляду теоретико-методологічних положень дослідження концепції соціально відповідального інвестування. Мета статті – здійснити компаративний аналіз існуючих дефініцій щодо видів і сутності соціально відповідального інвестування та дослідити генезис його концепції. Встановлено, що за відповідального інвестування так званий «магічний трикутник інвестицій» (дохідність, ліквідність та ризики) розширюється ще на одну складову – сталий розвиток – і перетворюється на «магічний чотирикутник». Доведено, що на сьогодні немає усталених дефініцій і триває розвиток як практичних аспектів реалізації інвестиційних підходів, так і теоретико-методологічних засад концепції соціально відповідального інвестування. Запропоновано групування соціально відповідальних інвестицій на основі виділення їх сутнісних ознак у контексті об’єктно-цільового аналізу, а також періодизацію розвитку концепції соціально відповідального інвестування в контексті коеволюції теоретичних концепцій корпоративної соціальної відповідальності та сталого розвитку.

Стаття написана українською мовою


Герасименко Ю. С.
Сутність поняття «інститут» в аграрній сфері (c. 29 - 33)

Мета статті полягає в аналізі комплексного бачення поняття «інститут». Це, у свою чергу, передбачає розкриття змісту терміна «інститут» у контексті комплексного розуміння сутності поняття в аграрній сфері. Автором висвітлено різні тлумачення терміна «інститут» і загальновизнані підходи до трактування ефективності інститутів. Розкрито зміст терміна «інститут» в аграрній сфері. Визначено, що інституціональний аналіз економіки обумовлює дослідження в загально-соціальному, суспільному контексті, коли інститути є інтегрованими і взаємозалежними та домінантно впливають на суспільство. Таким чином, інституціональна парадигма в економічній науці формує дослідницьку програму, за якої економіка визначається типом суспільства та наявністю історично стійких інституціональних механізмів, що забезпечують функціонування економіки та суспільства в цілому. Звідси наукові завдання економічного аналізу першочергово полягають у тому, щоб емпірично виявити, описати відповідні інституціональні чинники та визначити перспективи їхнього розвитку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2015

Онишко С. В., Карпенко С. П.
Динаміка сукупного попиту в Україні: структурні деформації та перспективи їх подолання (c. 8 - 14)

Стаття присвячена аналізу динаміки та структури сукупного попиту в Україні. Результати аналізу засвідчили, що в Україні, як і в більшості розвинених країн, у структурі сукупного попиту домінує споживчий попит, однак, на відміну від розвинених країн, в Україні недостатні обсяги і темпи зростання інвестиційного попиту, що негативно позначається на інших компонентах сукупного попиту. У процесі дослідження з’ясовано деформації, властиві: споживчому попиту; інвестиційному попиту; структурі державного споживання; складовій «чистий експорт», та окреслено заходи, спрямовані на подолання цих деформацій. Зокрема, це: стимулювання створення нових робочих місць із високим рівнем оплати праці; сприяння залученню інвестицій у пріоритетні галузі переробної промисловості та сільського господарства; зниження частки державного попиту порівняно з інвестиційним і переважання колективного споживання над індивідуальним; імпортозаміщення та стимулювання експорту високотехнологічної продукції, чого можливо досягти за рахунок збільшення інвестицій у структурну перебудову економіки.

Стаття написана українською мовою


Калюжна Н. Г.
Визначення понять «система» та «система управління» на основі дескриптивного та конструктивного підходів (c. 15 - 20)

Метою статті є уточнення сутності ключових понять теорії систем «система» та «система управління». Для вирішення поставленого завдання обґрунтовано доцільність дотримання дескриптивного (описового) та конструктивного підходів до визначення понять. Проаналізовано низку поширених визначень поняття «система» і засвідчено відсутність узгодженості щодо визначення сутності цього поняття. Сформовано кортеж дескриптивних ознак системності об’єкта. Запропоновано дескриптивне визначення поняття «система» на підставі синхронізації компонентів кортежу дескриптивних ознак системності об’єкта та елементів визначення поняття «система». Запропоновано конструктивне визначення поняття «система» на основі аналізу та узагальнення конструктивних характеристик системи. Запропоновано дескриптивне та конструктивне визначення поняття «система управління» на підставі наданих визначень поняття «система» та встановлення сутності системи управління підприємством як предмета дослідження. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є уточнення сутності понять «система управління підприємством» і «самоорганізовувана система управління підприємством» на основі встановлення та узагальнення дескриптивних ознак і конструктивних характеристик відповідних систем, що створює теоретичне підґрунтя дослідження потенціалу системи управління підприємством.

Стаття написана російською мовою


Григорак М. Ю.
Теоретичні положення інтелектуально зорієнтованої логістики (c. 20 - 29)

Цілями статті є узагальнення теоретичних засад інтелектуально зорієнтованої економіки; дослідження понятійно-категоріального апарату інтелектуалізації логістичної діяльності підприємств в умовах економіки, заснованої на знаннях; визначення ролі інтелектуального підприємництва на ринку логістичних послуг України; окреслення основних напрямів та шляхів створення інтелектуалізованих логістичних систем. У результаті дослідження було розроблено концептуальну модель інтелектуальної економіки, визначено складові інтелектуальної діяльності підприємства, конкурентні переваги логістичних операторів залежно від рівня інтелектуалізації їх діяльності, принципи створення інтелектуалізованих логістичних систем як прототипу 5PL-првайдера. Перспектива подальших досліджень у даному напрямі пов’язана з визначенням організаційної структури та ключових показників логістичного сервісу на базі електронних технологій.

Стаття написана українською мовою


Погоріла Л. М.
Ключові фактори і принципи соціально відповідального споживання (c. 30 - 34)

Метою статті є дослідження визначальних факторів соціально відповідального споживання і розробка концептуальної моделі соціально відповідального споживача, яка враховує їх сучасну типологізацію та архітектоніку. У статті визначено ключові фактори соціально відповідального споживання, їх структуру і основні функціональні характеристики. Розроблено модель соціально відповідального споживача із урахуванням ключових факторів і тенденцій. Розкрито основні стійкі структурні особливості моделі соціально відповідального споживача, що складаються із зеленого (органічного), етичного, сталого, раціонального та обмеженого споживання. На основі міжнародних даних досліджено сучасні тенденції соціально відповідального споживання.

Стаття написана українською мовою


Крамаренко Р. М., Галенко С. М.
Глобалізаційні підходи до створення ефективної стратегії розвитку європейських мегаполісів (c. 35 - 39)

Метою статті є дослідження впливу глобалізаційних процесів на розвиток міст, що несе чимало ускладнень як теоретичного, так і прикладного характеру, адже розробка ефективних стратегій розвитку мегаполіса має містити сукупність адекватних реакцій на ті швидкі зміни, що мають місце у світовій економіці та геополітиці. Проаналізовано форми глобалістського впливу з огляду на створювану стратегію мегаполісу. Визначено параметри, які варто враховувати в процесі розроблення довго- та середньострокових стратегій такого мегаполісу. Запропоновано застосувати для Києва модель розвитку великої агломерації за Ю. Жу (Y. Zhu). Визначено, що розроблення стратегії розвитку потребує насамперед чіткого методологічного визначення подальшої моделі міста. Проаналізовано методи оцінки позиціонування головних міст Європи.

Стаття написана українською мовою


Лук’янчикова А. С.
Визначення поняття «економічна безпека підприємства» (c. 39 - 47)

Мета статті полягає в узагальненні підходів та удосконаленні визначення поняття «економічна безпека підприємства». Аналіз виділених підходів свідчить про те, що більшість науковців розглядає економічну безпеку з позиції стану. У статті наголошується на необхідності розуміння економічної безпеки підприємства в динаміці, що вимагає розширеного визначення цього поняття з позиції не тільки стану, але й процесів і умов, що змінюються з плином часу. У контексті підходу, що визначає економічну безпеку підприємства як сукупність компетентностей, запропоновано вживати поняття динамічних здатностей (компетентностей). Розглянуто сутність концепції динамічних здатностей у рамках ресурсної теорії управління підприємством, адаптовано основні положення концепції щодо економічної безпеки підприємства. Запропоновано визначення поняття «економічна безпека» в рамках підходу, що розглядає її як сукупність динамічних компетентностей.

Стаття написана українською мовою


Крівцова Т. О.
Удосконалення правового забезпечення судово-економічної експертизи як форми економічного контролю (c. 48 - 53)

Метою статті є теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення правового забезпечення судово-економічної експертизи як форми економічного контролю. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи наукові праці багатьох учених, а також враховуючи стан розвитку законодавчої бази за досліджуваним питанням, запропоновано визначення поняття судово-економічної експертизи як форми економічного контролю, її об’єкта та предмета, систематизовано існуючі недоліки практичної діяльності судових експертів-економістів. У результаті дослідження було визначено необхідність та напрямки розширення певних правових функцій судових експертів-економістів, реалізація яких забезпечить зменшення рівня економічної злочинності. Запропоновано впровадження іноземного досвіду автоматизованих баз даних, що містять у собі нормативно-правову базу конкретного досліджуваного питання. Перспективою подальших досліджень за даним напрямом є розробка типологізованих за змістом судових експертних завдань з метою наповнення бази даних, що суттєво скоротить час та значно підвищить ефективність судово-економічної експертизи.

Стаття написана українською мовою


Мельник З. Ю.
Баланси підприємств та їх фальсифікації: історичний аспект (c. 53 - 57)

Метою статті є дослідження історичного аспекту причин, способів та наслідків фальсифікації інформації у звітності, особливо балансу. Це пов’язано з тим, що в компаніях багатьох країн світу існують «подвійні» бухгалтерії, де приховується фальсифікація показників звітності і витрати, занижуються податкові платежі, відкриваються «чорні» готівкові каси, виплата заробітної плати відбувається без відповідних нарахувань. У статті проаналізовано думки вчених різних періодів, їх ставлення до фальсифікації бухгалтерських даних, причини та наслідки їх впровадження. На сьогоднішній день існують досить витончені прийоми фальсифікації обліку та звітності. З цією метою наприкінці року проводять безліч фіктивних операцій, які змінюють діяльність підприємства на стан, який потрібен власнику. Вірогідність виявлення шахрайства у фінансовій звітності компаній, як показує практика, невелика. Відсутня і сувора відповідальність за подібні діяння. У результаті шахрайство у фінансовій звітності стає вибором чималого числа компаній. У зв’язку з цим обґрунтована актуальність здійснення контролю над правдивістю та точністю відображення бухгалтерських даних у фінансовій звітності, зокрема, за допомогою проведення комплексних досліджень у даному напрямі, у т. ч. і з пошуку додаткових індикаторів, які вказують на наявність шахрайства у фінансовій звітності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2015

Далевська Н. М.
Структурний рух глобалізації світової економіки (c. 8 - 12)

Метою статті є дослідження сутності протиріч і наслідків структурного руху глобалізації світової економіки, визначення напрямів структурної трансформації світового порядку. У статті проаналізовано взаємодію суб’єктів міжнародних відносин у межах світового політико-економічного простору. Використано метод інституційного аналізу, який дозволив провести дослідження напрямів функціональних змін міжнародних інститутів за умов глобалізації світової економіки. Обґрунтовано необхідність забезпечення національних інтересів держав через впровадження інтеграційного співробітництва між суб’єктами світового господарства та легітимацію інститутів міжнародної влади. Запропоновано підхід до визначення структурних компонентів трансформації світового порядку. Розроблено вихідні позиції вибору суспільних норм, режимів та механізмів взаємозалежності акторів міжнародних відносин. Зроблено висновок, що визначальний вплив на формування напрямів структурної трансформації світового порядку мають мета, дії, умови, в яких розгортаються процеси легітимації інститутів міжнародної влади соціального порядку в межах світового політико-економічного простору.

Стаття написана українською мовою


Рєзніков В. В.
Теоретичні аспекти інтеграції економічних систем та етапи їхньої взаємодії (c. 13 - 17)

У роботі представлено та проаналізовано теоретичне поняття інтеграції економічних систем, обґрунтовано етапи їхньої взаємодії з урахуванням суб'єктів, напрямів, рівнів інтеграції на макро- і мікрорівнях. Показано взаємозв'язок між етапами інтеграції економічних систем та міст як соціально-економічних систем та економічної інтеграції ринків. Надано характеристику кожному з етапів інтеграції економічних систем з урахуванням їх особливостей розвитку: взаємопроникнення, поглинання, зрощування. Виявлено взаємозалежність, циклічність і послідовність інтеграції економічних систем, показано передумови реінтеграції на нових кількісних і якісних умовах.

Стаття написана російською мовою


Наркізов М. М.
Ключові фактори забезпечення стабільності функціонування соціально-економічної системи (c. 18 - 22)

Мета статті полягає у визначенні ключових факторів забезпечення стабілізації функціонування соціально-економічної системи держави. Актуальні суспільно-політичні процеси в Україні обумовили необхідність проведення реформ. Аналізуючи наукові праці багатьох українських та зарубіжних учених, було визначено, що успішне функціонування країни залежить від співвідношення трьох «сил» – держави, суспільства, економіки. У результаті дослідження було встановлено, що значну роль у забезпеченні налагоджених відносин наведених сторін відіграє інститут довіри, яку деякі економісти вважають конкретною економічною величиною як у мікро-, так і в макромасштабі. Виділено фактори, що мають суттєвий вплив на стабілізацію соціально-економічної системи країни, а саме: легітимність, суверенітет та інтегративна спроможність держави. Обґрунтовано взаємозв’язок між довірою та реалізацією наведених факторів. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення величин показників довіри, їхнього впливу на механізми розробки стратегії відносин у системі «держава – суспільство – економіка» з урахуванням національних традицій, менталітету, соціокультурних особливостей.

Стаття написана українською мовою


Чубка О. М., Скоропад І. С.
Характеристика системи управління фінансуванням оборотного капіталу на різних рівнях економіки (c. 23 - 28)

Розглянуто управління фінансуванням оборотного капіталу на макро-, мезо- та мікроекономічних рівнях, адже на ці процеси впливають як соціально-психологічні чинники (вчинки людей),так і макроекономічне середовище, стан ділової привабливості тощо, тобто об’єктивні економічні процеси. Визначено вплив нормативно-правового забезпечення на формування та використання оборотного капіталу. Удосконалено понятійний апарат дослідження шляхом введення поняття «управління фінансуванням оборотного капіталу». Розкрито наукові засади функціонування системи управління фінансуванням оборотного капіталу в розрізі складових її елементів (об’єкт, суб’єкти, принципи, методи, функції, завдання, мета). Доцільність введення макро- та мезоекономічних рівнів управління фінансуванням оборотного капіталу обумовлена необхідністю формування сприятливих умов функціонування цієї системи з урахуванням поточних завдань економічної політики (макроекономічної стабілізації, зниження дефіциту бюджету, сприяння розвитку регіонів).

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2015

Колесніченко І. М.
Теоретичні засади нейтралізації «провалів» та відновлення ефективності інституту держави в Україні (c. 8 - 12)

Метою публікації є з’ясування теоретичних засад нейтралізації «провалів» та відновлення ефективності інституту держави в Україні. Для її досягнення узагальнено науково-теоретичну базу дослідження інституту держави; з’ясовано можливості застосування інституціонального підходу для нейтралізації провалів, а також визначено перспективи відновлення його ефективності в Україні. У статті з інституціональних позицій проаналізовано внутрішні та зовнішні причини «провалів» інституту держави, запропоновано теоретичні засади та практичні рекомендації щодо їх нейтралізації.

Стаття написана українською мовою


Кошевий М. М.
Теоретичні передумови формування науково-виробничих кластерів розвитку наукоємних виробництв (c. 12 - 16)

Метою статті є дослідження поглядів кластерної теорії та обґрунтування необхідності формування науково-виробничих кластерів як структури забезпечення розвитку наукоємного виробництва об’єднань підприємств. У результаті проведеного дослідження обґрунтовано сутність промислового кластера, виявлено передумови розвитку та умови виділення кластера, розглянуто типи кластерної політики. Проведені теоретичні дослідження дозволили визначити науково-виробничий кластер як групу локалізованих підприємств, науково-виробничих і фінансових організацій, пов’язаних між собою технологічних процесом або орієнтованих на загальний ринок ресурсів чи споживачів (мережевий взаємозв’язок), конкурентоспроможних на певному рівні та здатних генерувати інноваційну складову. Практичне значення статті полягає в обґрунтуванні передумов формування науково-виробничих кластерів для розвитку наукоємних виробництв. Перспективою подальших досліджень є розробка постіндустріальної концепції розвитку наукоємних виробництв об’єднань підприємств.

Стаття написана українською мовою


Кліменко О. М., Степаненко В. О., Степаненко Н. О.
Характеристика добробуту населення на сучасному етапі розвитку суспільства (c. 17 - 21)

У статті опрацьовано існуючі методології досліджень такої економічної категорії, як «добробут населення», зроблено висновки стосовно визначення принципів класифікації основних потреб суспільства, проаналізовано фактори впливу на якість життя в Україні, надано оцінку факторам, що сприяють підвищенню добробуту, запропоновано шляхи подолання нерівності доходів населення. Подано стислий виклад основних положень теорії економіки добробуту в логічному поєднанні із системним аналізом. Диференційовано та розкрито проблеми та напрямки підвищення добробуту населення в Україні, визначено шляхи покращення рівня, якості та умов життя в державі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2015

Гагарінов О. В., Кобзєв П. М., Котляр А. А.
Ентропогенна системна катастрофа XX століття: сутність, причини, наслідки (c. 8 - 15)

Автори пропонують звернутися до питання первісних причин розпаду СРСР як до головного фактора теперішнього низького рівня соціально-економічного розвитку багатьох пострадянських країн (України, Росії, Молдови та ін.). Результати проведеного авторами системного аналізу підходів до створення та організації функціонування радянської державної системи докорінно змінюють розуміння сутності того, що сталося з СРСР. Відсуваючи на другий план загальновизнані причини розпаду СРСР, автори пропонують ряд системних причин: некомпетентність творців державної системи у сфері створення штучних організаційних систем, таких як держава; ігнорування системних принципів створення і системних закономірностей організації функціонування штучних організаційних систем; відсутність в основному законі (Конституції) регламентів функціонування держави. На підставі вищенаведеного обґрунтовується сутність розпаду СРСР як ентропогенної системної катастрофи, в основі якої лежить некерований процес наростання ентропії в штучних організаційних системах, що викликає їх розпад (саморуйнування). Автори дають наукове обґрунтування і застерігають, що за відсутності уваги до названих причин подібні катастрофи на пострадянському просторі будуть повторюватися (наприклад, з Російською Федерацією), можливо, у більш великих масштабах і з більш трагічними наслідками.

Стаття написана російською мовою


Остапенко А. В.
Визначення сутності поняття «конкурентоспроможність галузі» (c. 15 - 23)

Статтю написано на актуальну тему, присвячену проблемі економічної конкуренції на галузевому рівні. Мета статті полягає в узагальненні існуючих підходів до поняття «конкурентоспроможність» та вдосконаленні визначення поняття «конкурентоспроможність галузі». Аналіз виділених підходів свідчить про те, що більшість науковців розглядає конкурентоспроможність галузі з позицій підприємства та продукту, що ним виробляється. Доведено, що поняття «конкурентоспроможність» має тісний взаємозв’язок з такими поняттями, як «якість», «конкуренція», «конкурентна позиція», «конкурентний статус», «технічний рівень продукції». Запропоновано визначення поняття «конкурентоспроможність продукції» як її здатність відрізнятися від товарів-аналогів, перш за все, своєю якістю та завдяки індивідуальним перевагам, які здатні максимально задовольнити потреби споживача. Розширено і доповнено поняття «конкурентоспроможність галузі» та запропонована формула її оцінки.

Стаття написана українською мовою


Тимошенков І. В., Нащекіна О. М.
Визначення місця і ролі акторів в економічній науці та в економічній системі суспільства (c. 24 - 28)

У статті проаналізовано результати і форми міждисциплінарної інтеграції у суспільствознавстві (економічної теорії, соціології, філософії, права). Обґрунтовано висновок про те, що міждисциплінарна інтеграція соціальних дисциплін не тільки стимулює розвиток економічної науки, але й істотно змінює сам характер цього розвитку, виводячи економічну науку за рамки вузько економічної проблематики на рівень вирішення загальносоціологічних проблем. Охарактеризовано особливості та напрямки розвитку сучасної економічної науки та зроблено висновок про пріоритетність економічних досліджень у руслі нової інституціональної економіки (НІЕ). Проаналізовано зміст понять, що використовуються в економічній науці для характеристики учасників соціально-економічних процесів: «суб’єкти», «агенти», «актори». Висунуто і аргументовано положення про те, що найбільш адекватним не тільки для НІЕ, а й для всієї економічної науки в цілому є використання поняття «актор», яке найбільш адекватно відбиває місце і роль людини в економічній системі суспільства.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2015

Литвиненко Н. І.
Структура інституціонального середовища економічної системи та взаємозв’язок між його елементами (c. 8 - 15)

Метою даної статті є дослідження взаємозв’язку між нормами, що складають інституціональне середовище економічної системи країни, з використанням економіко-математичних методів. На основі теоретичного аналізу була сформована система показників для кількісної оцінки таких норм, як свобода, толерантність, довіра, рентоорієнтована та правова поведінка. У результаті дослідження було встановлено наявність взаємозв’язків між нормами, які складають інституціональне середовище економічної системи, а також їх спрямованість і сила. Крім того, виявлено, що кількість активних зв’язків залежить від рівня соціально-економічного розвитку країни. Також було досліджено зв’язок між нормами та домінуючими в суспільстві цінностями. Отримані результати можуть бути використані для подальшого аналізу взаємозв’язків між нормами та домінуючими цінностями. Подальші емпіричні дослідження дозволять виявити ступінь впливу елементів інституціонального середовища один на одного, а також на економічну систему країни в цілому.

Стаття написана українською мовою


Кардаков О. Ю.
Аналіз динаміки інтелектуалізації економічної моделі ЄС (c. 15 - 21)

Використання новітніх інформаційно-комунікативних технологій, перехід від індустріального до інформаційного суспільства, поява та розвиток креативного капіталу стали фундаментальними напрямами діяльності ЄС у сфері інтелектуалізації відтворювального процесу кінця ХХ – поч. ХХІ століття. У статті визначено основні організаційно-економічними заходи того періоду. Метою дослідження є аналіз динаміки інтелектуалізації європейської економіки та обґрунтування етапів інтелектуалізації економіки ЄС. Розглянуті основні фактори, що вплинули на прискорену інтелектуалізацію економіки Європейського Союзу. Проаналізовано динаміку інтелектуалізації європейської економіки протягом усього часу існування ЄС. Визначено основні етапи інтелектуалізації економіки ЄС.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2015

Лазаренко В. Є.
Технологічний спосіб виробництва та інститут інтелектуальної власності: сучасні взаємовпливи (c. 8 - 12)

Метою статті є виявлення напрямів взаємовпливу сучасного технологічного способу виробництва та відносин інтелектуальної власності, а також дослідження протиріч функціонування інтелектуальної власності як елементу постіндустріальної економічної системи. Обґрунтовано, що інтелектуальна власність виступає адекватною економічною формою нових змін у продуктивних силах (поширення специфічних результатів інтелектуальної праці, усуспільнення праці), а її зміст складається з економічного, юридичного, соціального та етичного аспектів. Розкрито основне призначення інтелектуальної власності, що полягає у забезпеченні прав доступу членів суспільства до якісних, перевірених, суспільно значимих результатів творчої праці в науці, освіті, мистецтві, а також перешкоджанні плагіату та стимулюванні творчої праці. Виявлено елементи негативного зворотного впливу надлишкового розвитку інституту інтелектуальної власності на сучасний технологічний спосіб виробництва, що полягає у перешкоджанні вільному трансферу знань і технологій, посиленому захисті майнових прав, реалізації приватних інтересів транснаціональних корпорацій. Запропоновано напрями взаємозбагачувального впливу інтелектуальної власності та технологічного способу виробництва.

Стаття написана українською мовою


Васильчук І. П.
Фінансово-кредитний механізм корпорацій: нове прочитання у світлі сучасної економічної теорії (c. 13 - 17)

Мета статті – розглянути сутність поняття «фінансово-кредитний механізм корпорації» в контексті сучасної теорії фірми на основі використання методологічного потенціалу системної парадигми. Аналіз наукового доробку вітчизняних і російських вчених щодо трактування сутності поняття «фінансово-кредитний механізм» виявив, що всі дефініції явно чи неявно корелюють з базовими положеннями окремих концепцій теорії організації. Досліджено сутність поняття «фінансово-кредитний механізм корпорацій» крізь призму основних підходів до управління організацією – системного, ресурсного, процесного – та встановлено, що вихідною ознакою, яка формує відповідне пояснення сутності фінансово-кредитного механізму як рамкової організаційної конструкції для «нанизування» властивостей, характеристик і зв’язків, є системна ознака. Запропоновано інтеграційну концепцію фінансово-кредитного механізму, яка стала основою для авторського тлумачення поняття в широкому розумінні. Інтеграційна концепція фінансово-кредитного механізму може стати платформою для поєднання й інших теоретичних концепцій – корпоративної соціальної відповідальності та сталого розвитку, що надають теоретичне і методологічне обґрунтування розробці моделі фінансово-кредитного механізму сталого розвитку корпорацій.

Стаття написана українською мовою


Олійник Ю. А.
Теоретичний базис взаємодії суб’єктів в інноваційно-інвестиційній сфері (c. 18 - 24)

Метою статті є формування теоретичного базису щодо визначення сутності взаємодії суб’єктів інноваційно-інвестиційної діяльності та виділення її ключових особливостей. На основі узагальнення наукових досліджень вітчизняних і закордонних учених було проведено морфологічний аналіз основних понять, що формують теоретичний базис понятійно-категоріального апарату взаємодії суб’єктів в інноваційно-інвестиційній сфері. У процесі дослідження сформовано понятійно-категоріальний апарат взаємодії суб’єктів інноваційно-інвестиційної діяльності, що дозволив зв’язати етапи інноваційного та інвестиційного процесів, джерела інвестування, особливості взаємодії суб’єктів інноваційно-інвестиційної діяльності та виділити їх види та форми, функції та фактори, що впливають на їх взаємовідносини. Запропоновано визначення інноваційно-інвестиційного процесу, інноваційно-інвестиційної діяльності та взаємодії суб’єктів в інноваційно-інвестиційній сфері. Подальші дослідження пов’язані з теоретико-методичним обґрунтуванням формування механізму взаємодії держави та бізнесу в інноваційно-інвестиційній сфері.

Стаття написана українською мовою


Соболєва М. В.
Ціннісні засади людської життєдіяльності в теоретичних моделях сучасного господарювання (c. 25 - 29)

Метою статті є розкриття найбільш значущих проявів методологічних помилок при розкритті ролі ціннісних засад господарської діяльності в сучасних умовах. Виділено три такі прояви: 1) намагання науковця «замкнутись» у своїй теоретичній системі координат, її абсолютизація та, якщо не ігнорування, то, щонайменше, суто формальна констатація наявності інших сучасних підходів, без аргументованого аналізу їх сильних та слабких рис; 2) відсутність критичного переосмислення ідей історичних попередників, розробки яких використовуються для побудови власних теоретичних моделей сучасного економічного життя; 3) надмірний академізм та схематизм наукових результатів, переважання якісного аналізу та недостатня увага до кількісних методів або взагалі повна відсутність будь-яких статистичних підтверджень, що має своїм наслідком суттєве утруднення або взагалі неможливість верифікації певних тверджень або положень чи практичного застосування висунутих ідей або пропозицій.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2015

Легомінова С. В.
Теоретичні підходи до визначення конкурентоспроможності людського капіталу на ринку праці (c. 8 - 12)

Метою статті є узагальнення теоретичних підходів до визначення поняття «конкурентоспроможність людського капіталу», визначення стадій його життєвого циклу. Окреслено напрями ефективної практичної освіти, зокрема, інтерактивного навчання. Основоположним компонентом, який визначає конкурентоздатність людського капіталу, визначено інвестиції, які повинні мати достатній, безперервний та ефективний характер. Інструментами формування конкурентоздатного людського капіталу як стратегічного фактора виробництва є оптимізація державних видатків та ефективне їх використання на освіту, науку, наукові дослідження та розробки, проведення структурних інституціональних реформ з метою підвищення якості знань, вдосконалення інституціональної архітектоніки суб’єктів зі збереженням їх самостійності, адекватне регулювання економіки, стимулювання конкуренції виробників, створення сприятливих умов для малого та середнього бізнесу. Доцільним є врахування політики доходів, підтримки загальних цінностей існування людини. Перспективою подальших досліджень є розроблення методів інституціонального реформування та фінансування освіти, науки з метою знаходження системних підходів урегулювання проблем і формування підґрунтя для сталого економічного розвитку.

Стаття написана українською мовою


Соболєва М. В.
Потенціал інституційної методології та його застосування при дослідженні сучасних проблем української економіки (c. 13 - 18)

Метою статті є розкриття потенціалу інституційної методології для розробки ефективної економічної політики в Україні, з урахуванням сучасних напрацювань представників інституційної школи економічної думки та суміжних з нею шкіл, зокрема, ментально-психологічного, синергетичного та загальнометодологічного напрямів. Аналіз сучасних реалій соціально-економічного розвитку України підтверджує доцільність та обґрунтованість включення до кола об’єктів інституційного аналізу такого феномена, як людська ментальність та людські уявлення. Розуміння інституційних властивостей ментальності дозволяє виявляти різні ментальні моделі, систематизувати та вивчати їх, оцінювати ступінь їх розповсюдженості у суспільстві та вірогідність домінування певних з них. Крім того, враховуючи вразливість людської психіки до зовнішніх впливів, зокрема, до сприйняття стереотипів, що з’являються у мас-медіа, цілком виправданою є розробка та запровадження особливого інструментарію економічної політики, який зводиться до застосування позитивних маніпулятивних інформаційних технологій, спрямованих на подолання архаїчних уявлень та конструювання сучасних адекватних ментальних конструкцій у суспільній свідомості, спрямованих на стимулювання економічної активності та ініціативності.

Стаття написана англійською мовою


Кіндзерський В. В.
Методологічні контури інституціоналізму в теорії регулювання економіки (c. 18 - 23)

У статті висвітлено теоретико-методичні аспекти сутності й окреслено методологічні контури інституціоналізму в регулюванні економіки, державного регулювання як інституційної системи забезпечення взаємодії економічних агентів. Дана характеристика найбільш відомим концепціям інституціоналізації регулювання та методологічним постулатам здійснення регуляторної політики держави в економіці у контексті наукових трактатів, які позиціоновані різними науковцями. Дослідницька увага прикута до регуляторної політики впливів на економічних агентів в ареалі міждисциплінарного синтезу, конкурентних умов господарювання, підприємницької ініціативи тощо. Визначена роль регулювання як інституту становлення ринкового підприємницького середовища, а також розвитку конкуренції. Охарактеризовано теоретичні основи регулювання економіки з позицій інституціоналізму з проекцією їх на аграрну галузь. Акцентовано увагу на сутнісно-функціональних ознаках інституційного регулювання, що фундаментально впливає на пріоритети й завдання держави у системі упорядкування господарських, соціальних, ринкових, фінансово-економічних та інших відносин.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2015

Ковалевська А. В., Поспєлов О. В., Шульга О. В.
Концептуальні передумови посилення регіональної диференціації (c. 8 - 14)

Мета статті полягає в дослідженні концептуальних основ накопиченої різниці в рівнях економічного розвитку регіонів України. При аналізі, систематизації та узагальненні наукових робіт економістів-регіоналів України, Росії, країн Європи та Північної Америки з управління регіональним розвитком було виокремлено теоретичні підходи двох напрямків – неокласичного та кумулятивного, що мали найбільше поширення протягом ХХ ст. У результаті дослідження теоретичних підходів до управління розвитком економічних систем регіонів і ряду наукових моделей у рамках зазначених напрямків було висвітлено їх переваги та недоліки. Також обґрунтовано вплив моделей економічного розвитку виділених теоретичних напрямків на посилення диспропорцій регіонального економічного розвитку. Перспективою подальшого дослідження даного напрямку є розробка стратегії управління розвитком регіонів, спрямованої на вирівнювання рівнів розвитку регіональних економічних систем.

Стаття написана українською мовою


Тульчинська С. О., Чорній Б. П.
Механізм залучення інвестиційних ресурсів в умовах нарощення загроз і ризиків (c. 15 - 19)

Дана стаття присвячена визначенню сутності економічного поняття «механізм залучення інвестиційних ресурсів», аналізу факторів зовнішнього середовища, які чинять вплив на механізм залучення інвестиційних ресурсів, та оцінці методів управління цим процесом. Розкрито сутність поняття «механізм залучення інвестиційних ресурсів» через функції, які обумовлені цілями інвестування та реалізуються в процесі інвестиційної діяльності. Обґрунтовано, що механізм залучення інвестиційних ресурсів – це конкретний спосіб організації, мобілізації й використання інвестиційних ресурсів під впливом дії економічних законів, економічної політики держави та ефективності суб’єктів господарювання. Визначено головну мету та основні завдання механізму залучення інвестиційних ресурсів. Проаналізовано фактори зовнішнього середовища, що чинять вплив на механізм залучення інвестиційних ресурсів. Доведено значення методів управління для ефективного функціонування механізму, у межах реалізації яких використовують певні інструменти та процедури.

Стаття написана російською мовою


Замазій О. В.
Інституціалізація ринків і проблеми зростання промислових підприємств (c. 20 - 24)

У статті сформовано та доведено наукову гіпотезу про те, що посилення інтеграційних процесів у ринковому просторі спричиняє його інституціалізацію, і це зумовлює проблеми кількісного зростання вільних ринкових гравців – унаслідок поділу сфери впливу між основними фінансово-промисловими групами та корпораціями. Доведено, що чітка ієрархічна структура, жорстка підпорядкованість вільних економічних агентів головному розпоряднику ресурсів у межах зростаючих корпорацій – це ті передумови, що поступово формують у ринків риси організації, або інституту. Наведено авторське визначення поняття «інституційний ринок», що відрізняється від класичного визначення. Підкреслено, що інституціалізація ринкового простору перетворює його в іншу економічну систему, основними характеристиками якої є: обмежена кількість покупців і продавців; наявність конгломератів з жорсткою ієрархічною системою відносин між продавцями й покупцями, тощо. Укрупнення та диверсифікація бізнесу, а також зростання його впливу не тільки всередині власної галузі, а й у суміжних галузях, призводить до того, що корпорації намагаються контролювати ринки (попит і пропозиція), які перетворюються на жорсткі управлінські структури, набуваючи рис інститутів (організацій). Це ускладнює вихід на ринок нових ринкових гравців, підвищує ризики підприємницької діяльності та вимагає нових маркетингових технологій для позиціювання підприємствами своєї здатності створювати споживчу цінність.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2015

Афанасьєва Л. М.
Методичний підхід до управління ризиками в проектах державно-приватного партнерства (c. 8 - 18)

У статті представлено аналіз структурних елементів існуючих в Україні методик з управління ризиками, пов’язаними з державно-приватним партнерством (ДПП). Огляд дав можливість виявити ряд неточностей та прогалин в аналізі ризиків ДПП. Спираючись на результати дослідження, запропоновано розширити діапазон можливостей управління ризиками до п’яти параметрів (партнери, процеси, інструменти, структура та інформація), що оптимізує прийняття рішень при розподілі ризиків між партнерами. Автор статті наголошує на необхідності врахування поведінкового аспекту при якісній оцінці ризиків ДПП. Зокрема, визначено показники, що сприятимуть ефективному дослідженню рівня сприйняття ризиків учасниками ДПП. Підкреслено важливість розуміння партнерами сутності поняття «ризики, пов’язані з ДПП». На основі розглянутих різних підходів до визначення сутності поняття «ризики ДПП» зроблено уточнення та сформульовано нове бачення змісту поняття. Системний аналіз класифікацій ризиків дозволив скласти типологію ризиків, пов’язаних із ДПП. Запропоновано методику з управління ризиками ДПП, що враховує перелічені аспекти та узагальнює існуючі методики.

Стаття написана українською мовою


Вахович І. М., Олександренко І. В.
Теоретичні підходи до визначення фінансової стабільності підприємств (c. 19 - 25)

Метою статті є дослідження підходів до визначення поняття «фінансова стабільність» та розробка комплексного підходу до розуміння сутності фінансової стабільності підприємств. Проаналізовані існуючі підходи до визначення економічного змісту фінансової стабільності, на основі чого виокремлено ключові характеристики зазначеної дефініції в розрізі різних наукових підходів. Систематизовано різні трактування змісту поняття «фінансова стабільність» за спільними характеристиками в чотири підходи: здатність протистояти кризовим явищам, здатність бути платоспроможним, здатність ефективно функціонувати, здатність бути фінансово стійким та забезпечувати рівновагу. На основі відображених підходів обґрунтовано фінансову стабільність підприємства, складовими якої є захищеність від кризових явищ, ефективність функціонування, платоспроможність, фінансова стійкість і рівновага. У цілому, результати дослідження, відображені у статті, є фундаментом для подальшої розробки методики оцінювання рівня фінансової стабільності підприємств, визначення факторів впливу та розробки управлінських рішень її підвищення.

Стаття написана українською мовою


Петраков Я. В., Шульга С. В.
Інтегрована звітність як конкурентна перевага для українських компаній: детермінанти проти викривленого сприйняття (c. 26 - 30)

Стаття присвячена ініціативі з інтегрованої звітності (ІЗ) та існуючій дискусії серед зацікавлених сторін щодо її концептуальної основи. Метою дослідження було узагальнення можливостей та загроз, що виникають внаслідок імплементації ІЗ компаніями для отримання додаткової конкурентної переваги. Ключове питання – чи дійсно концепція ІЗ дозволяє створити додаткову цінність та розширити структуру ринку в Україні? Для відповіді на питання було застосовано методологію, що поєднала когнітивну теорію, теорію еволюції ринків та підхід Портера щодо конкурентних переваг. Новизною дослідження є міждисциплінарний погляд на виклики та можливості інтегрованої звітності. Установлено, що концепція ІЗ та добровільні практики демонструють величезний потенціал та спільні вигоди для зацікавлених сторін і компаній, що звітують, навіть незважаючи на можливість існування зміщених оцінок. Негативні аспекти ІЗ виникають з можливих когнітивних поведінкових зміщень, обумовлених розмиванням фінансової інформації та додатковим простором для маніпуляцій, що впливають на очікування зацікавлених сторін. Для усунення негативних впливів, обумовлених імплементацією ІЗ, пропонуються зовнішній нагляд за виданими звітами, глибша прозорість бізнес-структури та чіткіша стратегія розвитку. Подальші дослідження ініціативи ІЗ слід сконцентрувати на корекції процедур аудиту, спільних практик у розширенні подання суттєвої інформації, а також на секторальних можливостях імплементації ІЗ.

Стаття написана англійською мовою


Давидов Д. С.
Можливості марксистської теорії та методології в дослідженні глобальних метаморфоз сучасного господарства (c. 31 - 35)

Мета статті полягає в дослідженні можливості застосування основних положень марксистської теорії та методології до аналізу сучасних глобальних трансформацій. Показано, що найбільшу цінність для сучасних досліджень представляють філософсько-методологічні основи даного напрямку, а не конкретні економічні висновки, які не завжди адекватні сучасним економічним реаліям. Проаналізовано основні положення формаційної концепції. Виділено поняття формації у «вузькому» і «широкому» розумінні. Розглянуто роль економічних відносин і свідомості в дослідженнях К. Маркса і сучасних представників даного напрямку. Показано, що найважливішим положенням марксистської теорії є можливість розгляду сучасних глобальних трансформацій і протиріч не тільки в аспекті закінчення домінування капіталістичної системи, а й переходу до першого етапу становлення постекономічної системи.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2015

Коломієць Г. М., Дідорчук І. Л.
Рейтинги країн за рівнем ІТ-сфери як індикатори розвитку актуальних форм суспільного багатства (c. 8 - 15)

Мета статті – на основі визначення змісту суспільного багатства в контексті інституційної парадигми охарактеризувати напрями трансформації структури його форм за допомогою встановлення спряженості індексів мережевої готовності, розвитку людського потенціалу, глобальної конкурентоспроможності. У статті обґрунтовано, що суспільне багатство за сучасних умов набуває нової актуальної структури форм, в якій провідну роль відіграють знання, інформація, здібності людини, що втілюються в інноваційних продуктах. Проаналізовано взаємозв’язок між показниками розвитку інформаційно-комп’ютерних технологій, людського розвитку та конкурентоспроможності країн світу. Визначено, що ефективність відтворення об’єктів суспільного багатства, основана на масштабі виробництва, замінюється на інновації та створення знань, що означає зміну правила поєднання виробника – суб’єкта багатства зі специфічно-історичним засобом виробництва – інформацією, знанням. Перспективою подальших досліджень є визначення напрямів інституційних перетворень структури форм багатства країни з урахуванням визначених тенденцій його актуальних трансформацій.

Стаття написана українською мовою


Ястребова Г. С.
Причини, передумови та підходи до боротьби з тіньовою економікою в Україні (c. 16 - 23)

У статті обґрунтовано актуальність проблеми тіньової економіки в рамках європейської інтеграції України. Показано причини неефективності економічних реформ на тлі толерантності населення до нелегальної економіки, розглянуто її основні різновиди. Проаналізовані в роботі оцінки рівня тіньової економіки сигналізують про посилення даного процесу та демонструють неефективність його розгляду в контексті «амортизаційної подушки» в умовах кризи. Оцінка різних методів розрахунку рівня тіньової активності дає підстави припускати, що найбільш адекватним за даних умов є метод «витрати населення – роздрібний товарообіг», згідно з яким близько двох третин українського бізнесу перебуває в тіні. Серед причин і обставин високого рівня тіньової активності названо недосконалу податкову систему, складності адміністрування, відсутність «цифрової демократії», низьку якість соціальних послуг держави. Як рішучі заходи по боротьбі з тіньовою економікою запропоновано способи стимулювання фізичних осіб декларувати свої доходи шляхом фінансового моніторингу їх витрат, впровадження інформаційних систем у сфері адміністрування та сплати податків, зміна галузевої структури народного господарства на користь виробничого сектора й активна пропаганда детінізації.

Стаття написана російською мовою


Чередниченко В. В.
Вплив балджа молоді на економічну безпеку країни (c. 23 - 27)

У статті розглянуто балдж молоді з теоретичної та практичної точок зору. Візуально балдж можна побачити на піраміді населення як опуклість серед людей віком 15–29 років. Балдж молоді властивий для країн, що розвиваються. Це пов’язано з демографічним процесом, коли спочатку знижується смертність при незмінному показнику народжуваності, а потім різко скорочується народжуваність. Балдж молоді є конфліктогенним фактором і досліджується як загроза національній та економічній безпеці. Автором проаналізовано точки зору різних науковців щодо причин і потенційних наслідків скупчення молоді в певному регіоні. Революції, тероризм, екстремізм – це прямі загрози національній безпеці країни. На думку автора, загрозу балджа молоді можна попередити рядом соціальних, економічних і політичних заходів. До найголовніших з них належать: створення нових робочих місць, гідна заробітна плата, підтримка державою молодих сімей, вільний доступ до влади молодих фахівців. Економічний розвиток суспільства повинен відбуватися еволюційним, а не революційним шляхом.

Стаття написана українською мовою


Бервено О. В.
Якість життя як механізм інституційного моделювання національного соціально-економічного розвитку (c. 28 - 33)

Метою статті є аналіз соціально-економічного феномена якості життя з інституційних позицій, що дозволяють уявити якість життя як органічний системний елемент соціально-економічної реальності та включити інституційний потенціал якості життя в логіку національного соціально-економічного розвитку. Якість життя є чинником, що створює інституційну основу і структурує розвиток, який сприяє гармонійному людському розвитку, забезпечуючи баланс біологічної, соціальної і духовної компонент. Якість життя міститься в кожній інституційної нормі, тим самим забезпечуючи комплементарність всіх базових елементів інституціональної структури суспільства. Основою інституційного моделювання національного розвитку є інститути розвитку якості життя. Інститути розвитку мають як внутрішній, так і зовнішній інституціональний потенціал, який є каталізатором соціально-економічної динаміки й основою модернізації суспільних відносин, найважливішим елементом інституційного сценарію розвитку. Стратегії розвитку якості життя формуються на основі стандартів якості життя, що визначаються конкретно історичним суспільством. У свою чергу, стратегія національного соціально-економічного розвитку базується на стратегії розвитку якості життя.

Стаття написана російською мовою


Бараннік І. О.
Обґрунтування базису понять сучасної змістовної суті експортно-імпортного потенціалу підприємства (c. 33 - 38)

У статті уточнено значення експортно-імпортного потенціалу в системі загального потенціалу підприємства. Викладено аналіз сучасних наукових підходів провідних фахівців до змістовної суті потенціалу підприємства та експортно-імпортного потенціалу підприємства. Розгляд експортно-імпортного потенціалу на методологічному рівні передбачає виділення його структури, елементів, складових, властивостей, процесів, факторів впливу. Згідно з таким методологічним складом запропоновано систему означень базисних понять щодо змістовної суті експортно-імпортного потенціалу. Обґрунтовано змістовну модель експортно-імпортного потенціалу підприємства в сучасних умовах. Базис понять змістовної суті експортно-імпортного потенціалу та його змістовна модель складають адекватну основу для розроблення його об’єктивної оцінки та проведення аналізу.

Стаття написана українською мовою


Гринько Т. В., Гвініашвілі Т. З.
Методологічні підходи до класифікації змін на підприємстві (c. 39 - 44)

Мета статті полягає в дослідженні наукових доробок з питань класифікації змін на підприємстві, узагальненні та систематизації існуючих класифікацій, формулюванні класифікаційних ознак згідно з ключовими характеристиками підприємства. Проаналізовано сутність та еволюцію теоретичних підходів до класифікації змін на підприємстві. Обґрунтовано принципи та підходи до класифікації змін. Узагальнено та систематизовано існуючі класифікаційні ознаки змін та їх взаємозв’язок. Виявлено недоліки та існуючі проблеми щодо класифікації змін. Сформульовано класифікаційні ознаки змін у відповідності з ключовими характеристиками підприємства. Запропоновано вдосконалену класифікацію, що містить такі класифікаційні ознаки, як характер і мета, реакція на зовнішнє середовище, об’єкт змін, засоби реалізації, рівень взаємодії керівництва та персоналу, рівень спланованості, результат діяльності підприємства та ін. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є аналіз інструментів, механізмів та моделей управління змінами на підприємстві в умовах мінливого навколишнього середовища.

Стаття написана українською мовою


Шашина М. В., Сьомочкіна І. М.
Характеристика основних підходів до визначення суті поняття «виробничий потенціал» (c. 45 - 51)

Сучасний стан економіки України характеризується значним руйнуванням основних елементів виробничого потенціалу. Вирішення цього науково-практичного завдання неможливе без розуміння суті поняття «виробничий потенціал», яку можна побачити через призму еволюції наукових поглядів, які сформувалися, та на їх основі визначити актуальне бачення даної проблеми, яке в подальшому стане підґрунтям для розробки та впровадження системного підходу до формування, використання та управління виробничого потенціалу підприємства в умовах невизначеності та мінливості зовнішнього економічного середовища. Отже, метою статті є узагальнення та дослідження теоретичних підходів до визначення суті поняття «виробничий потенціал». Проаналізовано еволюцію поглядів щодо розуміння сутності поняття «виробничий потенціал підприємства» у наукових теоріях, концепціях, що сформувалися у різні періоди розвитку. Висвітлено теоретико-методичні аспекти шістьох основних підходів та доведено, що саме системний підхід, який ґрунтується на ресурсних концепціях, найповніше розкриває зміст аналізованого поняття та підходить для сучасних умов господарювання України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2015

Манойленко О. В., Сиром’ятникова О. В.
Теоретичні аспекти визначення стійкості соціально-економічних систем (c. 8 - 14)

У статті розкрито сутність дефініції «стійкість соціально-економічної системи», визначено взаємозв’язок базових понять, що її зумовлюють: «соціально-економічна система», «рівновага», «мінливість», «розвиток». Визначені основні види стійкості соціально-економічних систем: структурна, функціональна, позиційна та характеристики: еластичність, грубість, надійність, життєздатність, гнучкість, квазистійкість. Запропоновано основні вимоги до побудови системи управління зі забезпечення стійкості: безперервність; якість та своєчасність оцінки значень поточних параметрів стійкості та їх відповідності цільовим рівням; своєчасність та проактивний характер реакції на збурення стану соціально-економічної системи, що викликані впливами зовнішнього та внутрішнього середовища. Доведено, що стійкість соціально-економічних систем у просторі їх взаємодії забезпечується як на макрорівні – через формування відповідної економічної політики держави, так і на мікрорівні – шляхом розробки відповідних цільових управлінських інструментів та технологій.

Стаття написана українською мовою


Ісаєва Н. І., Ярошенко І. В.
Прогнозування як основа системи стратегічного планування соціально-економічного розвитку країни (c. 15 - 19)

У статті розглянуто методологію формування системи прогнозних документів як основи стратегічного планування, наведено досвід ЄС у формуванні далекострокового прогнозу «Бачення-2050». Встановлено, що довгострокове прогнозування соціально-економічного розвитку на основі методів форсайта є основним документом, який визначає модель розвитку країни, встановлює довгострокові стратегічні цілі та пріоритети, а так само стає базою для формування комплексної та узгодженої системи документів стратегічного планування. Отже, методологія прогнозування, а також досвід ЄС у далеко- та довгостроковому прогнозуванні соціально-економічного розвитку є актуальним для його використання в практиці державного регулювання економіки України.

Стаття написана російською мовою


Крупка М. І., Ревак І. О.
Методологічні засади дослідження інтелектуального потенціалу в контексті економічної безпеки (c. 20 - 25)

Мета статті полягає у розробленні методологічних засад дослідження інтелектуального потенціалу в контексті економічної безпеки. Обґрунтовано авторську позицію щодо сутності, напрямків та етапів наукового пізнання. Автори роблять висновок, що між емпіричним і теоретичним рівнями пізнання виникає так званий проміжний етап – етап формулювання проблем(и), постановки задач(і), а відтак висунення гіпотез, ідей, що потребують доведення упродовж усього процесу дослідження. Зазначено, що методологія дослідження інтелектуального потенціалу в контексті економічної безпеки є сукупністю теоретичних положень, викладених у певній логічній послідовності, що забезпечують конкретність, поетапність та обґрунтованість наукового дослідження. Описано вихідні положення, на яких ґрунтується авторська методологія дослідження, зокрема принципи системності, комплексності, єдності теорії та практики, об’єктивності, розвитку, абстрагування, декомпозиції; представлено методичну базу та етапи проведення авторського наукового дослідження.

Стаття написана українською мовою


Посохов І. М., Жадан Ю. В.
Дослідження існуючих наукових підходів до визначення категорій «ризик», «управління» та «управління ризиками» (c. 26 - 31)

Виникнення ризиків виробничо-господарської діяльності підприємств і високий їх ступінь характерні для будь-якої економіки, але особливо актуальні для України в умовах нестабільного економічного та політичного середовища та інформаційної невизначеності. У статті досліджено визначення категорій «ризик», «управління», погляди науковців на категорію «управління ризиками», запропоновано авторське визначення категорії «управління ризиками» як сукупність системно-організаційних процедур по досягненню величини ризику в певних межах – це багатоступінчастий процес (оцінка та аналіз ризиків підприємства, ресурсне забезпечення, прийняття рішень з управління бізнес-ризиками, інформаційна підтримка прийняття рішень, розробка рекомендацій та механізмів зі зниження ризиків, впровадження системи управління ризиками промислових підприємств, моніторинг ризиків), який має своєю економічною метою зменшити або компенсувати збиток для об’єкта при настанні несприятливих подій. З погляду технології, управління ризиками – діяльність організації, що має бути спрямована на оцінку ймовірності ризиків і скорочення до мінімуму втрат внаслідок їх прояву, тобто уникнення, пом’якшення впливів ризиків на результати діяльності підприємства.

Стаття написана українською мовою


Ляшевська В. І.
Оцінка довгострокових стратегічних можливостей підвищення конкурентоспроможності продукції України (c. 32 - 36)

Метою статті є виділення в практиці державного регулювання конкурентоспроможності країн, що стабільно розвиваються, тих факторів, які в різних моделях ринкової економіки залишаються незмінними і складають основу регулятивних функцій держави в глобальному конкурентному полі світу, яке швидко змінюється. Подано результати власного аналізу переваг і недоліків, які формують конкурентоспроможність українських товаровиробників після вступу до СОТ. На цій основі автором обґрунтована і запропонована тривимірна структурно-логічна модель удосконалення державного регулювання конкурентоспроможності з урахуванням впливу прихованих довгострокових факторів часу глобального характеру. У цій моделі форми впливу держави поділені на вартість (суму абстрактної праці) та ціну товару. Модель відрізняється від аналогічних розробок тим, що в ній виділено три різні блоки, які по-різному впливають на конкурентоспроможність у сучасному глобальному світі. У моделі використані основні фактори виробництва суб’єктів господарювання, форми довгострокового державного впливу на них у контексті послідовної зміни технологічних укладів. Існуючі норми і правила СОТ та ЄС виступають факторами й умовами зовнішнього економічного середовища.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2016

Бєлікова Н. В.
Теоретичні аспекти формування світоглядної платформи реформування економіки регіонів України (c. 8 - 14)

Метою статті є формування світоглядної платформи реформування економіки регіонів України на базі теорій, концепцій, підходів й методів дослідження закономірностей економічного розвитку країн та їх регіонів. Обґрунтовані теоретичний базис та методичне забезпечення розробки механізму реформування економіки; доцільність використання певних економічних теорій, а також кількісних та якісних методів дослідження реформування економіки країни та її регіонів. Визначено вимоги для формування світоглядної платформи реформування економіки регіонів країни. Розглянуто здобутки філософських дисциплін, що покладені в основу формування світоглядної платформи реформування економіки: філософської антропології (екзистенціалізму) як вчення про природу (сутність) людини; соціальної теорії та сформованої в її рамках інституціональної теорії; філософії економіки; концепції та ідеї філософії історії. Обґрунтовано теоретичний базис досліджень реформування економіки України та її регіонів, який складається з таких складових: реформування моделі економіки країни в цілому; реформування моделі економіки окремого регіону; реформування моделі економіки регіону як складової національної економіки; реформування моделі економіки країни та її регіонів.

Стаття написана українською мовою


Микитась В. В.
Інституційна складова ефективної економічної політики держави (c. 14 - 18)

У статті обґрунтовано необхідність інституційного супроводження економічної політики держави, формування ефективної системи інститутів. Виклики сучасної глобалізації потребують зміни впливу держави на економіку, якісного переосмислення параметрів та принципів формування ефективної економічної політики. Складність державної політики в умовах глобалізації пояснюється не тільки важливістю завдань створення ефективного ринкового середовища при посиленні впливів екзогенної невизначеності, але й пошуком шляхів входження у глобальний простір, реалізуючи найкращим чином інтереси національного економічного розвитку. У статті виведено параметри поняття «ефективний інститут». Автор вважає, що саме інститути мають виступати тією ланкою, за допомогою якої соціальний та економічний розвиток стають нерозривними та утворюють стійкий ефективний суспільно-економічний розвиток.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2016

Пандас А. В.
Комплексне проектування просторового і соціально-економічного розвитку великого міста (c. 8 - 13)

У статті доведено, що управлінська дія у формі соціально-економічного проектування найбільше відповідає завданню комплексного вирішення проблем соціально-економічного розвитку великого міста в ситуації, коли воно спирається на проведення диференціації міських зон за ступенем готовності городян до інновацій у соціальній сфері, здійснюваних міською адміністрацією. Для соціального проектування в масштабах великого міста дистанції в рівні добробуту соціальних груп мають бути ув’язані з поділом міста за територіальною ознакою (на міські зони). Показано, що соціально-економічний розвиток великого міста може бути забезпечений при поєднанні програмно-цільового підходу до розробки стратегії такого розвитку із принципами й технологіями соціально-економічного проектування. Оптимізація управлінської діяльності на основі проектування соціально-економічного розвитку міста веде до поетапного зростання обсягу та якості соціальної участі городян у реалізації загальноміських стратегічних програм розвитку.

Стаття написана українською мовою


Волосюк М. В., Вдовиченко Л. Ю.
Функціональна структура морегосподарського комплексу України (c. 14 - 20)

Метою статті є наукове обґрунтування теоретико-методологічних засад щодо вдосконалення понятійного апарату сучасного морегосподарського комплексу та визначення його функціональної структури в Україні. Досліджено наукові підходи до тлумачення терміна «морегосподарький комплекс». Визначено концептуальні основи щодо проблем і перспектив розвитку сучасного морегосподарського комплексу. Розширено зміст поняття морегосподарського комплексу, яке, на відміну від існуючих трактувань, надало можливість обґрунтувати методологічний підхід до організації цього комплексу на сучасному етапі економічного розвитку України. Визначено основні напрями розвитку морегосподарського комплексу України як складної, багатокомпонентної керованої економічної системи, в рамках якої виділено дві підсистеми: «морська» та «прибережна» економіка. Запропоновано функціональну структуру морегосподарського комплексу України, яка, на відміну від відомих, обумовлює можливість її розширення за рахунок інфраструктур акваторіального та територіального розвитку. Перспективою подальших досліджень є визначення тенденцій розвитку морегосподарського комплексу України в регіональному розрізі з урахуванням запропонованої функціональної структури.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2016

Гоцуляк Л. В.
Інноваційна економіка як об’єктивна потреба сучасного розвитку економічної системи (c. 8 - 12)

У статті розглянуто сутність та головні риси інноваційної економіки, розкрито базові принципи її побудови, ознаки та індикатори. Охарактеризовано та наочно представлено результати переходу до інноваційної економіки як розвинених країн, так і так званих нових індустріальних країн. Адже становлення інноваційної економіки епохи постіндустріального суспільства, підґрунтям якої є наука в цілому та знання, передбачає, що впроваджені у виробництво результати наукових досліджень і розробок, інформаційних та інших нових технологій здатні не тільки докорінно змінити механізми взаємодії країн, регіонів, окремих підприємств, а й спричинити глибоке зрушення наших уявлень про закони і засади функціонування та розвитку економічних систем різного рівня. Розкрито неодмінні умови ефективності інноваційної економіки України, умови для науково-технологічного прориву та цивілізованого існування нашої країни у ХХI столітті.

Стаття написана українською мовою


Кириченко С. О.
Підходи до сутності та класифікації соціальної інфраструктури (c. 13 - 17)

Метою статті є вивчення та аналіз підходів до сутності та класифікації об'єктів соціальної інфраструктури як певної сукупності підсистем і елементів. Для вирішення поставленої мети сформульовано такі завдання: аналіз існуючих методик визначення класифікації об'єктів соціальної інфраструктури; класифікація галузей соціальної інфраструктури з використанням функціонально-спеціалізованого підходу; формулювання авторського визначення сутності соціальної інфраструктури. Визначено, що на сьогоднішній день найчастіше класифікація соціальної інфраструктури здійснюється залежно від її функціональних завдань, хоча також використовуються й інші підходи до класифікації. Сформульовано авторське визначення сутності соціальної інфраструктури, а саме: соціальна інфраструктура – це сукупність галузей народного господарства (комунально-побутового обслуговування, управління, охорони громадського порядку та екології, соціально-економічного обслуговування), метою яких є вплив на відтворювальний потенціал і забезпечення загальних умов діяльності людини у сфері праці, побуту, сім'ї, суспільно-політичного, духовного, інтелектуального розвитку та життєдіяльності.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2016

Мірясов Ю. О.
Онтологія влади та її інтерпретації в економічній теорії (c. 8 - 13)

Мета статті полягає в розгляді онтологічних підстав сучасної економічної теорії, які визначають як безпосередньо предметну область дослідження, так і методологічні підходи до її вивчення. Диференціація наукових онтологій, або уявлень про реальність, веде до відмінностей в поясненні значного кола питань, зокрема до відмінностей в інтерпретації концепції влади в економічній науці. Вивчення та узагальнення принципів неокласичного мейнстріму і методологічно пов’язаних з ним напрямків дозволяє охарактеризувати наукову онтологію, що лежить в їх основі як «емпіричний реалізм». Альтернативною йому може служити онтологія «критичного реалізму», в рамках якої влада виступає системною характеристикою економічних відносин, визначаючи глибинні тенденції та напрямки системної еволюції. Показано, що окремі положення дослідницької програми марксизму, такі як класова структура, ринок, соціальна конкуренція, узгоджуються з онтологією критичного реалізму і можуть служити перспективою для вивчення сутнісних проблем економічного розвитку і трансформації суспільства. Зокрема, вони можуть бути застосовні для вивчення ролі капіталу як фактора влади в національній та глобальній конкуренції.

Стаття написана російською мовою


Шевченко О. О.
Розвиток структури господарської системи: системно-синергетичний аналіз підсистем (c. 14 - 20)

Метою статті є дослідження структури господарської системи із застосуванням системно-синергетичного аналізу її підсистем. Розглянуто еволюцію використання системного підходу щодо аналізу господарських систем сучасного світу. Виділено ознаки системного підходу та властивості господарських систем. У сучасному парадигмальному контексті визначено поняття розвитку та еволюції господарських систем. У відповідності до синергетичної парадигми дослідження обґрунтовано системну трансформацію суспільства, доведено вплив біфукарційних механізмів на протікання трансформаційних процесів розвитку господарських систем. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення фундаментальних наукових засад дослідження господарського механізму крізь призму цивілізаційного підходу, нарощування сучасної бази досліджень флуктуацій господарських систем сучасного світу, належного прогнозування станів біфукарційності національної господарської системи. Подальше використання системно-синергетичного аналізу є доцільним для врахування параметрів кризи розвитку суспільства, господарських систем, які виступають основними об’єктами впливу в процесі управління світогосподарськими процесами в цілому й основним об’єктом вивчення у процесі їх пізнання із застосуванням цивілізаційного підходу дослідження.

Стаття написана українською мовою


Романяк М. М.
Фінансова стабільність: проблема інтерпретації (c. 21 - 26)

Метою статті є дослідження проблеми інтерпретації поняття «фінансова стабільність», виокремлення основних груп підходів до його трактування та з’ясування причин відсутності єдиного уніфікованого визначення. На основі проведеного аналізу підходи до трактування категорії «фінансова стабільність» поділено на три основні групи. У визначеннях центральних банків (перша група) найчастіше наголос робиться на тому, що система (не обов’язково фінансова) вважається стабільною, якщо вона здатна ефективно виконувати всі свої функції навіть за умов незначних негативних шоків та потрясінь. Другий спосіб інтерпретації – від протилежного – обов’язково треба враховувати у процесі вивчення фінансової стабільності. Відповідно до третьої групи поглядів систему вважають фінансово стабільною доти, доки не порушений процес трансформації заощаджень в інвестиції. Встановлено головні причини відсутності єдиного чіткого трактування поняття «фінансова стабільність», а саме: різний підхід науковців до розуміння змісту фінансової системи; переорієнтація з дослідження фінансової стабільності на фінансові кризи; розуміння під показником фінансової стабільності індикатора фінансових негараздів. Перспективним напрямом подальших досліджень є оцінювання фінансової стабільності через практичний розгляд кількісних характеристик, що впливають на неї.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2016

Феофанова І. В.
Теоретичне забезпечення податкового трансформування (c. 8 - 12)

Метою статті є визначення питань, на які необхідно знайти відповіді, щоб науково обґрунтувати податкову трансформацію в Україні. Проаналізоване структурно-логічні зв’язки теорій, що забезпечують обґрунтування податкових систем та їх трансформування. Систематизовано різні точки зору на рівень податкового навантаження й розподіл податкового тягаря між великим і малим бізнесом. Визначено питання, які вимагають теоретичного обґрунтування при виборі моделі податкової системи. Зазначено, що частки непрямих і прямих податків та їх ставки можуть бути обґрунтовані шляхом розрахунків з використанням статистичних даних. Результати дослідження можуть бути використані для розробки алгоритму теоретичного обґрунтування податкової трансформації.

Стаття написана українською мовою


Ємець В. В.
Еволюція теоретичних підходів до розкриття економічної сутності нагромадження капіталу (c. 13 - 19)

У статті запропоновано класифікацію періодів еволюції теоретичних підходів до розкриття економічної сутності нагромадження капіталу з урахуванням цивілізаційного підходу до розвитку суспільства. Автором запропоновано п’ять етапів еволюції теоретичних підходів, які тісно пов’язані з розвитком економіки і передбачають домінування певної форми нагромадження капіталу. Так, перший етап (період до н. е. – V ст.) має назву Індивідуально-суспільної значущості нагромадження капіталу; другий етап (з VI ст. до XVI ст.) – Нагромадження грошових капіталів; третій етап (із середини XVII ст. до кінця XVIII ст.) – Період промислово-виробничого нагромадження капіталу; четвертий етап (із середини XIX ст. до 70-х років XX ст.) – Період інвестиційно орієнтованого нагромадження капіталу; п’ятий етап (із 70-х років XX ст. до нинішнього періоду) – Період глобально-інтенсивного нагромадження капіталу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2016

Абрамов Ф. В.
Критерії доцільності реформування умовно та безумовно неефективних формальних правил (c. 8 - 12)

Мета статті полягає у виділенні критеріїв доцільності реформування неефективних формальних правил і визначенні напрямків підвищення їх ефективності. Виділено критерії доцільності реформування умовно та безумовно неефективних формальних правил. Доведено, що у випадку безумовно неефективних формальних правил, відповідно до запропонованих критеріїв доцільності реформування, єдиний тип неефективних формальних правил, реформування якого є недоцільним, – етично неефективні формальні правила у вузькому сенсі. Для випадків, коли реформування безумовно неефективних формальних правил є доцільним, запропоновано заходи підвищення їх ефективності. Показано, що у випадку умовно неефективних формальних правил, що характеризуються як цільовою, так й трансакційною неефективністю, рівень трансакційних витрат усунення зовнішніх чинників неефективності є єдиним критерієм доцільності реформування, а заходи щодо підвищення ефективності даної групи формальних правил мають полягати в усуненні зовнішніх чинників неефективності відповідних умовно неефективних формальних правил.

Стаття написана українською мовою


Бабій М. В.
Адаптивна поведінка домогосподарств і ризики інституційних пасток в умовах трансформаційних процесів (c. 13 - 19)

Розкриваються перетворені форми реалізації принципу переваги ліквідності в умовах тривалої нестабільності доходів та цін як підстава мутації адаптивної поведінки домогосподарств. Охарактеризовано макроекономічні та інституційні наслідки трансформації збереження ліквідності у збереження споживчих запасів домогосподарств в умовах аномальної цінової нестабільності. Розкрито вплив уповільнення обігу запасів на прискорення обігу грошей та падіння ВВП. Показано, що схильність держави перекладати на домогосподарства функцію кредитора останньої інстанції, який в будь-якому разі зможе найти спосіб виживання, не враховує специфічних форм адаптивної поведінки домогосподарств та несе в собі ризик тотальної деінституціоналізації господарчої системи та заміни державних регулятивних механізмів на механізми прямого насильства. Доведено, що соціальні обмеження на політику фінансової стабілізації повинні бути стратегічним орієнтиром для держави, яка вимушена шукати шляхи інтеграції у глобальний простір в умовах небезпечних розривів та шоків внутрішнього та зовнішнього походження.

Стаття написана українською мовою


Горіна Г. О.
Систематизація наукових підходів до визначення сутності поняття «просторова поляризація» (c. 19 - 24)

Метою статті є систематизація наукових поглядів до визначення сутності поняття «просторова поляризація» та відокремлення на цій підставі наукових підходів. Типізовано підходи та позиції науковців щодо використання терміна «поляризація» з огляду на його багатоаспектність та міждисциплінарний характер. Узагальнення теоретичного апарату досліджуваного питання дало змогу відокремити такі підходи: системний, територіально-регіональний, просторово-економічний, глобалізаційний, соціальний. Зроблено висновок, що поняття «просторова поляризація» досить об'ємно і має в сучасній науці різні тлумачення та перебуває на стику регіональної економіки, економічної географії та соціології, інституціональної економіки, макроекономіки та демографії. Разом з тим, у більшості трактувань розкривається її економічна сутність, яка відображає нерівномірність соціально-економічного розвитку. Теоретичне узагальнення тлумачень та трактувань поняття «просторова поляризація» дало змогу відокремити чотири підходи до його визначення, а саме: ресурсний, факторний, ресурсно-факторний та інноваційний. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є аналіз факторів, формуючих просторову поляризацію.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2016

Карасик А. О.
Основні тенденції зміни особистих потреб в умовах глобалізації (c. 8 - 12)

Метою статті є виявлення та характеристика основних тенденцій зміни структури потреб у розвитку людини і суспільства. При аналізі потреб особливу складність викликає такий аспект їх дослідження, як оцінка структурних змін та їх соціально-економічних наслідків. Якщо раніше вплив потреб на виробництво був первинним і сутнісним, то в умовах глобалізації розгортається інший процес – виробництво потреб. Кожен виток розвитку глобалізаційних процесів несе в собі масу чинників впливу на систему потреб, структурує її за принципом сили і потенціалу факторів, що впливають. На кожному новому етапі ця структура може набувати нової якості, стаючи джерелом нових, невідомих науці проблем, породжуючи нові протиріччя людських потреб . З одного боку, глобалізація збільшує базу для задоволення матеріальних потреб, розширює доступ до багатьох благ і цінностей, прискорює процес піднесення і насичення потреб, а з іншого боку, – ускладнює розширення і реалізацію соціальних і духовних потреб, віртуалізує і фрагментує суспільство за рівнем, якістю та структурою задоволення потреб.

Стаття написана російською мовою


Забарна Е. М., Танасенко М. О.
Наукові засади виявлення факторів розвитку економічного простору регіону (c. 13 - 17)

Метою статті є дослідження ключових факторів розвитку регіонального економічного простору. Проведено аналіз управління розвитком та управління функціонуванням підприємства, ВНЗ та регіону, виявлені особливості та відмінності в об’єктах управління. Розглянуто теорії, що аналізують і пояснюють дію основних факторів економічного розвитку регіонів і міст, такі як теорія просторових переваг, закономірності агломерації, концентрації та комбінації виробництва по регіонах, концепція основного та допоміжного виробництв. Досліджено способи оцінки економічного розвитку регіону. Виділено довгострокові та короткострокові цілі й відповідні їм критерії економічного розвитку регіону. Проведено аналіз факторів підвищення стійкості соціально-економічного розвитку територіальної системи, сформульовані вимоги до стійкого соціально-економічного розвитку регіону, у тому числі збалансоване відтворення економічного, соціального та природно-ресурсного потенціалу, локалізованого на його території.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2016

Поляков М. В.
Основи концепції економіки знань у працях лауреатів Нобелівської премії з економіки (c. 8 - 14)

Незважаючи на велику увагу до становлення економіки знань, теоретична база цієї концепції залишається фрагментарною і вимагає посилення. Тому метою статті є узагальнення основ концепції економіки знань, які закладені у працях лауреатів Нобелівської премії з економіки. У результаті аналізу встановлено, що основи концепції економіки знань закладено у працях: С. Кузнеця, Ф. фон Хайєка, Т. Шульца, Р. Солоу, М. Алле, Г. Беккера, П. Кругмана, К. Дж. Ерроу, Д. Норта. У статті представлено результати теоретичного аналізу напрацювань цих вчених-економістів. Показано зв’язок концепції економіки знань із сучасними теоріями: економічних циклів, ринкового господарства, економічного зростання, науково-технічного прогресу, людського капіталу, економічної ефективності, нової економічної географії, інституціональних змін. У ході аналізу знання представлено як фактор виробництва, зростання і розвитку економіки. Піднято проблематику загальної господарської організації суспільства з точки зору становлення економіки знань. Зроблено висновок про синтетичний характер сучасної концепції економіки знань, яка поєднує положення неоліберальної економічної теорії, кейнсіанства та інституціоналізму.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2016

Корнівська В. О.
Фінансіалізація в контексті еволюції сумісно-розділеної природи реального та фінансового секторів (c. 8 - 14)

У роботі систематизовано основні прояви фінансіалізації на глобальному, макро- та мікроекономічному рівнях економічної взаємодії; охарактеризовано розповсюдження фінансових моделей поведінки в системі реальної економіки як фактор деформації її інституційної системи і створення довгострокового трансмісійного механізму для руху ресурсів від реального сектора до сектора фінансів. Обґрунтовано сумісно-розділену природу взаємодії реального та фінансового секторів, при цьому показано фінансіалізацію як етап загострення суперечностей між реальною економікою та сферою фінансів. Охарактеризовано європейське фінансово-інституційне реформування в контексті подолання фінансіалізаційних проявів та зроблено висновки відносно його суперечностей в аспекті формування умов посткризового розвитку.

Стаття написана українською мовою


Болотіна Є. В., Шубна О. В.
Інституціональні матриці суспільства та трансформаційна економіка України (c. 14 - 21)

У статті розглядаються термін «інституційна матриця» і два напрями розвитку економіки: ринкова і редистрибутивна. Запропоновано ключ до розуміння відмінностей між Х-матрицею (східною) та Y-матрицею (західною). Наукова новизна полягає у виконанні нелінійної методології, застосуванні синергетичних принципів аналізу проблем нелінійності суспільного розвитку та його раціональної оцінки в комплексі теорій та підходів. Дослідження суперечливих соціально-економічних процесів у контексті нелінійної методології, соціосинергетики і скрізь призму оцінки соціального суб'єкта – крок уперед у пізнанні їх сутності. Пропонується концептуальний підхід до визначення сутності та методологія аналізу інституціональної матриці суспільства, обґрунтовується системоутворюючий характер інституту праці.

Стаття написана українською мовою


Сазонець І. Л., Тадеєва Н. В.
Національні моделі соціального партнерства та їх вплив на розвиток сумлінної ділової практики (c. 21 - 26)

У статті проаналізовано наукові теорії сумлінної ділової практики. Досліджуючи сумлінну ділову практику, автори доводять, що більшою мірою належить спиратися на положення теорії соціального партнерства, оскільки категорія соціально-трудових відносин є доволі глобальною для вирішення цих питань, а практика корпоративної соціальної відповідальності не охоплює всіх складових взаємовідносин суб’єктів сумлінної ділової практики. Обґрунтовано, що в Україні ще остаточно не сформовано модель соціального партнерства, але передумови до її становлення вже існують. Визначено чотири чинники, що уможливлюють розвиток національної моделі соціального партнерства. Виявлено єдність процесів соціального партнерства та сумлінної ділової практики. Стейкхолдери в цих процесах мають однакові цілі та зацікавлені як у створенні ефективної національної моделі соціального партнерства, так і в поширенні засобів сумлінної ділової практики. Обґрунтовано основні складові та детермінанти формування моделі соціального партнерства та сумлінної ділової практики.

Стаття написана українською мовою


Городня Т. А., Лупак Р. Л., Іванів О. В.
Концептуальні основи економічної сутності поняття «фінансовий стан підприємства» (c. 27 - 32)

Мета статті полягає у визначення концептуальної сутності поняття фінансового стану підприємства з ідентифікацією різних наукових трактувань та характеристик, що можуть їх об’єднувати і забезпечувати практичне використання. Надано характеристику наукових тверджень про концептуальний зміст поняття «фінансовий стан підприємства», виділено їх головні напрями. Запропоновано виділяти підхід, який передбачатиме розгляд сутності досліджуваного поняття стосовно його формування та результатів, які можна отримати від забезпечення ефективності відповідної процедури. Надано авторське визначення сутності поняття «фінансовий стан підприємства». Представлено стислий зміст базових характеристик (загальної, специфічної, інструментальної) фінансового стану підприємства, в яких закладаються їх загальні якості опису, спеціальні особливості неоднозначного визначення та інструментальні обмеження використання.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2016

Овчаренко Є. І.
Сучасна економічна безпекологія: основні онтологічні протиріччя та напрями їх вирішення (c. 8 - 14)

У статті поставлена проблема невідповідності темпів розвитку окремих дослідницьких напрямів сучасної економічної безпекології. Абсолютна більшість досліджень присвячена розробці інструментально-методичного базису, але теоретико-методологічна складова безпекології досліджується критично недостатньо, що призводить до протиріч у результатах прикладних досліджень. Автором встановлено, що об’єктом пізнання у безпекології бездоказово виступає категорія безпеки, що призводить до невірного тлумачення предмета пізнання. Проте справжнім об’єктом пізнання є небезпека, яка є об’єктивно реальною та вимірюваною. Предметом пізнання може виступати лише цілісне утворення, що здатне існувати у світі небезпек, наприклад, безпека підприємства. Дискусійною є роль системності та поняття системи у забезпеченні безпеки. Основними напрямами вирішення накопичених онтологічних протиріч автором визначено: штучне спрямування нових наукових досліджень на вдосконалення методологічного базису економічної безпекології шляхом докорінної переробки паспортів наукових спеціальностей, широке використання прийому наукової інтервенції з метою залучення результатів вирішених наукових проблем, суміжних із сучасною безпекологією.

Стаття написана українською мовою


Поворозник М. Ю.
Категоріальні параметри «медичних послуг» у глобальному просторі (c. 14 - 18)

Метою статті є аналіз концепцій і теорій, в яких досліджувалася роль людського фактора у процесах суспільного відтворення. У статті досліджено новітні підходи до аналізу національних систем медичних послуг через призму їх кількісної й якісної диверсифікації. Проаналізовано теоретичні розробки представників класичної політекономії нової хвилі, які кваліфікують здоров’я як одну з найважливіших складових людського капіталу, яка не тільки цінна сама по собі, але й детермінує терміни нагромадження й використання інших форм людського капіталу – освіти і професійного досвіду. Вивчено дослідження системи медичних послуг з боку теорії людського капіталу, що розглядає більш широкий, концептуальний формат людського розвитку, економічного зростання та ролі охорони здоров’я в суспільному відтворенні.

Стаття написана українською мовою


Коломієць Г. М., Алієва Е. І.
Соціальний капітал як актуальний чинник антикризового розвитку господарської системи (c. 19 - 23)

Мета статті – на основі вивчення формування соціального капіталу обґрунтувати можливі кризи господарської системи. Показано, що важливе місце в досягненні сталого розвитку національної господарської системи займає соціальний капітал. В умовах криз надзвичайно загострюється необхідність зберегти довіру до економічних, фінансових і державних інституцій через соціальний капітал. Застосовуючи наукові розробки Д. Асемоглу і Дж. Робінсона, було поглиблено уявлення щодо змісту соціального капіталу на основі аналізу механізму його формування через економічні та політичні інститути, які, своєю чергою, можуть бути інклюзивними чи екстрактивними. Розглянуто стан соціального капіталу як передумови різновидів кризових станів господарської системи і шляхів їх подолання. Виокремлено шість типів криз як похідних від структури соціального капіталу.

Стаття написана українською мовою


Лепейко Т. І., Близнюк Т. П.
Теорія поколінь: ціннісно орієнтований підхід (c. 24 - 30)

Метою статті є виявлення, аналіз і порівняння основних цінностей представників сучасних поколінь Західної Європи та України на основі ціннісно орієнтованого підходу, який заснований на сприйнятті цінностей поколінь як одного з трьох основних шарів цінностей кожної особистості (індивідуальні, поколінські та національні). Проаналізовано основні цінності та умови їх формування у п’яти сучасних поколінь, представлених у сучасній Західній Європі та Україні: «мовчазні», бебі-бумери, покоління Х, покоління Y і покоління Z. Результати порівняльного аналізу основних цінностей представників цих поколінь показали їх майже повну ідентичність, незважаючи на відмінності в умовах їх формування. Таким чином, ключовим фактором об'єднання груп людей приблизно одного віку в одне покоління є саме наявність ідентичних цінностей.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2016

Кліменко О. М.
Економічна компаративістика як стратегічний засіб розвитку та реформування економіки України (c. 8 - 12)

Метою статті є аналіз можливості використання економічної компаративістики для остаточного формування національної соціально-економічної моделі розвитку та реформування економіки в Україні. Показано деякі методологічні підходи та обґрунтування застосування алгоритму комплексного порівняння конкретних економічних систем. Виділено й охарактеризовано основні структурні елементи стосовно конкретних економічних систем відповідно до поставленої цілі. Визначено основні економічні й соціальні показники, що характеризують деякі структурні елементи економічної системи. Конкретизовано найважливіші параметри та показники для порівняльного аналізу соціально-економічних систем вибраного типу. Подано схематичну характеристику проаналізованої за пропонованим алгоритмом соціально-економічної системи та продемонстровано можливість використання порівняльного аналізу на основі економічної компаративістики для успішного застосування результатів досліджень на практиці.

Стаття написана українською мовою


Жилінська О. І.
Розвиток інституту патентування в моделі «відкритих інновацій» (c. 12 - 23)

Мета статті полягає в розкритті гібридного збагачення економічних функцій інституту патентування у моделі «відкритих» інновацій. Показано відмінність економічних функцій інституту патентування на етапі його становлення – від стимулювання генераторів нових знань до господарського використання об’єктів промислової власності під час дії патентного захисту. Розкрито головний імператив моделі «закритих інновацій» – принцип методологічного індивідуалізму. Показано перехід до моделі «відкритих інновацій», в якій інститут патентування здобуває економічну функцію каталізатора технологічної співпраці в межах ліцензійних угод. У моделі «відкритих інновацій» сучасні транснаціональні корпорації реалізують технологічний трансфер у межах технологічних альянсів. Перспективи подальших досліджень полягають у виявленні напрямів трансформації інституційного середовища національної економіки задля реалізації моделі «відкритих інновацій».

Стаття написана українською мовою


Дейнека Т. А.
Моноцентричність і поліцентричність як сучасні вияви суперечностей інституціонального опосередкування розвитку світової економіки (c. 24 - 28)

Метою публікації є дослідження моделей універсуму та поліверсуму в сучасному вияві явищ моноцентричністі та поліцентричності інституціоналізації міжнародних економічних відносин. Описано теоретичний підхід до пояснення процесів, які відбуваються нині в інституціональному середовищі міжнародних економічних відносин. З’ясовано, що він полягає у визначенні онтології сучасного світового порядку, моделей його інституціоналізації та способів встановлення. Показано, що сучасний період інституціоналізації міжнародних економічних відносин є суперечливим через відсутність балансу сил, сформованого на основі певного варіанта усталеної світової інституціональної практики. Виявлено, що у відносинах між економічно розвиненими країнами та країнами, економіка яких швидко зростає, чітко простежується боротьба за збереження статусу приналежності до ядра світової економічної системи / отримання статусу центрів нового світового устрою.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2017

Коломієць Г. М., Меленцова О. В., Калініченко Ю. Д.
Актуальні чинники розвитку національних конкурентних переваг (c. 8 - 14)

У статті розглянуто якісні зміни національних конкурентних переваг як похідної еволюції технологічних устроїв у глобальному господарському середовищі; проаналізовано роль формальних і неформальних інститутів у їх розвитку та реалізації. З огляду на це актуальним у розбудові конкурентних переваг є вдосконалення формальних інститутів у спряженні з неформальними: урахування та використання позитивного потенціалу національних цінностей і поведінкових установок. Висока адаптивність до турбулентності господарського середовища, бажання і здатність освоювати новітні знання, технології та реалізувати свої здібності в рідній країні повинні визначати спрямованість і зміст перетворень формальних інститутів. Як свідчить проведений аналіз, останнім часом відбувається ціннісний зсув, змінюються поведінкові установки, що свідчить про необхідність визнати, що відчуження від владних інститутів, недовіра до влади можуть суттєво загальмувати перетворення в напряму «конкурентні переваги – конкурентоспроможність».

Стаття написана українською мовою


Джерелюк Ю. О.
Криза як фактор порушення стійкості в економічних системах (c. 15 - 21)

У статті обґрунтовано, що криза – це фактор порушення стійкості підприємства як економічної системи, криза може виникати на всіх стадіях життєвого циклу підприємства, виступати як гальмо подальшого розвитку підприємства та переходу на наступну стадію його розвитку. На основі теоретичного узагальнення представлено авторський підхід до визначення поняття «криза». Узагальнено причини виникнення кризи залежно від стадії життєвого циклу підприємства. Зазначено, що криза становить загрозу стійкості підприємства, але, незважаючи на це, вона – закономірність і необхідність розвитку та при всіх своїх проявах і наслідках долається антикризою. Розглянуто теоретичні підходи різних науковців до трактування поняття «антикризова стійкість», що дало змогу обґрунтувати авторський підхід до тлумачення цього поняття. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є систематизація чинників забезпечення антикризової стійкості підприємства в конкурентному середовищі.

Стаття написана українською мовою


Яхно Т. П., Гусаковська Т. О.
Споживчий ринок в опосередкуванні неоекономічних процесів відтворення людини та суспільства (c. 22 - 26)

Мета статті полягає в обґрунтуванні моделі відносин на споживчому ринку в умовах постіндустріального суспільства. На основі розгляду поведінки людини-споживача з позиції економічного, соціологічного та психологічного підходів виділено основні аспекти її діяльності в умовах постіндустріального суспільства. Зроблено висновок про те, що сучасному споживчому ринку властива модель відносин, в якій людина є не просто споживачем матеріальних благ, але наділена також інтелектом і духовністю, що істотно впливає на формування власних уподобань. Отже, її поведінку зумовлюють не тільки економічні, а й соціальні, політичні, психологічні, релігійні, правові, етичні, екологічні та інші чинники. Іншою визначальною особливістю цієї моделі є відновлення втраченого взаємозв’язку індивідуальної вигоди та суспільної користі. Доведено, що тріада «суспільство – ринок – людина» завдяки її динамічності, відкритості та постійному генеруванню збагачених перехресних зв’язків перетворюється на здатну до саморозвитку систему, що сутнісно відповідає змісту постіндустріальних відносин.

Стаття написана українською мовою


Рябокінь Т. В.
Механізми державної підтримки розвитку корпорацій (c. 27 - 31)

Основна мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні необхідності побудови дієвого механізму державної підтримки корпоративного розвитку, з урахуванням основних національних і корпоративних інтересів. У результаті опрацювання та аналізу існуючих науково-методологічних і практичних підходів до розвитку корпорацій та державного впливу на даний процес запропоновано поетапну схему корпоративного розвитку, з визначенням основних корпоративних і національних пріоритетів на кожному з етапів. На основі адміністративних, фіскальних і монетарних методів виділено ключові напрямки координування розвитку окремих корпорацій та запропоновано загальний механізм державної підтримки, впровадження якого дозволить узгодити державні та корпоративні інтереси, досягти загального піднесення національної економіки. Вказано на необхідність створення на основі потужних корпорацій дієвої системи корпоративної соціальної відповідальності як одного з основних напрямків узгодження національних і корпоративних інтересів. Перспективними напрямками подальших досліджень є вирішення проблем, пов’язаних з довгостроковим інвестуванням у розвиток корпорацій, визначення та мінімізація основних ризиків на етапі представлення корпорацій на міжнародному рівні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2017

Демидюк О. О.
Сутність та критерії ефективності сучасних економічних систем (c. 8 - 14)

У статті узагальнено та систематизовано основні наукові підходи до означення сутності категорії «економічна система». Запропоновано авторське визначення сучасних економічних систем як надскладних динамічних структур, що характеризуються організаційною неоднорідною цілісністю, здатністю до самоорганізації та саморозвитку, що відбувається під впливом зовнішніх та внутрішніх чинників. Обґрунтовано та систематизовано основні критерії ефективності функціонування та розвитку сучасних економічних систем. Розроблено практичні рекомендації щодо підвищення ефективності економічної системи України. Зокрема, зроблено наголос на необхідності приділити особливу увагу боротьбі з корупцією, ілегальними економічними проявами тіньової економіки, подоланню опору груп спеціальних інтересів, які не зацікавлені в радикальних ринкових перетвореннях, оскільки вони втрачають квазіренту, що одержується внаслідок дії неефективних інституцій.

Стаття написана українською мовою


Длугопольська Т. І.
Ключові концепції соціальної безпеки: міжнародна практика та Україна (c. 15 - 21)

Світові глобалізаційні процеси та військово-політичні конфлікти загострили проблему забезпечення соціальної безпеки населення різних країн світу, яку прийнято розглядати з позицій як держави, так і окремого громадянина. Метою статті є аналіз існуючих концепцій соціальної безпеки з різних точок зору – політичної, економічної ефективності та наративної. Аналіз політичних теорій соціальної безпеки (раціонального голосування більшості; груп тиску) дозволив встановити, що вони базуються на процесах перерозподілу, а виграш окремих економічних агентів досягається через політичну боротьбу за різноманітні «соціальні призи». Аналіз теорій ефективності (оптимального перерозподілу; оптимального страхування літніх; марнотратного батька; оманливого кейнсіанства; довічного страхування; державної економії на адміністративних витратах; повернення інвестицій в людський капітал) дозволив констатувати, що вони спираються на ринкові «фіаско» і допомагають зрозуміти, які саме програми соціального захисту мінімізують «провали» ринку. Аналіз описових (наративних) теорій (листа щастя; фіксованої праці; монополістичного капіталізму; квазіраціональної політики) дозволив встановити, що вони важко піддаються математичній інтерпретації та частково повторюють ідеї попередніх концепцій.

Стаття написана українською мовою


Комарова О. А.
Теоретичні аспекти вивчення економічної сутності освітнього потенціалу (c. 22 - 30)

Метою статті є обґрунтування сутності освітнього потенціалу на підставі виокремлення його кількісних та якісних характеристик через діалектичне поєднання фонду освіти (як кількісного виразу освітнього потенціалу) та неречових елементів освітнього потенціалу, виявлених на підставі його розгляду в інформаційному, економічному та особистісному аспектах. Обґрунтовано, що освітній потенціал людини є набагато ширшим поняттям порівняно з фондом освіти, оскільки поєднує як кількісні, так і якісні характеристики. Визначено, що індивідуальний освітній потенціал – це сукупність знань, умінь, навичок окремої людини, здобутих нею в процесі пізнавальної та освітньої діяльності, практичного досвіду, які визначають її гуманітарні характеристики, ціннісно-мотиваційний та творчий потенціали, соціальний інтелект та спричиняють прямий вплив на продуктивність її праці, що знаходить свій прояв у розмірі доходів. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розробка науково-методичних засад оцінки освітнього потенціалу та виявлення сучасних тенденцій і закономірностей його розвитку.

Стаття написана українською мовою


Рябокінь Т. В.
Динаміка фінансово-економічних результатів функціонування корпоративної системи національного господарства (c. 30 - 36)

Метою статті є аналіз динаміки фінансово-економічних результатів функціонування національної корпоративної системи, виявлення тенденцій її розвитку. Виділення корпоративної системи як структурованого об'єкта та її дослідження сприятиме осмисленню динамічних властивостей як самої корпоративної системи, її суб’єктів, так і економіки в цілому. Проведено аналіз динаміки фінансово-економічних результатів функціонування корпоративної системи національного господарства. Проаналізовано національні рахунки України за 2008–2015 рр., зокрема секторів нефінансових та фінансових корпорацій як основних підсистем корпоративної системи. Висвітлено тенденції випуску товарів і послуг, проміжного споживання, валової доданої вартості, чистої доданої вартості, доходів, заощадження, чистого кредитування (+), чистого запозичення (–). Перспективні дослідження мають стосуватися більш глибокого аналізу показників діяльності окремих корпорацій, корпоративних структур, які входять до складу ядра корпоративної системи, у тому числі фінансового ядра, а також ефективності державного управління національним господарством.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2017

Колесніченко І. М.
Інституціональні засади ефективної економічної політики в Україні (c. 8 - 15)

Метою статті є спроба обґрунтування інституціональних засад ефективної економічної політики в Україні. Узагальнено розвиток та проаналізовано сучасний стан теоретичної бази дослідження економічної політики (ЕП), визначено її пріоритети за умов ринкової трансформації, а головне – як запорука ефективності – обґрунтовано доцільність залучення здобутків сучасної інституціональної економічної теорії в процесі державного «політикотворення» в Україні. На теоретичному рівні зафіксовано існування суттєвого «розриву» між загальнонауковими та інституціональними засадами економічної політики, визначено руйнівні для національної економіки наслідки тривалого ігнорування державою інституціональної складової ЕП. Обґрунтовано необхідність активізації ролі держави у розробці стратегій і програм соціально-економічного розвитку країни, забезпечення їх інституціонального супроводу на всіх рівнях владної вертикалі та впровадження на їх основі відповідної викликам часу ефективної економічної політики.

Стаття написана українською мовою


Ревякін Г. В., Сідоров В. І.
Вплив глобалізації на синхронність протікання економічних процесів у рамках світової економіки (c. 16 - 20)

Метою даної статті є аналіз ступеня залежності національних економік на сучасному етапі розвитку світової економіки. Проаналізовано динаміку і характер протікання економічної глобалізації на прикладі різних сфер світової економіки. Виявлено та описано ключові тенденції економічної глобалізації, а також проаналізовано ключові індикатори участі країн у процесі економічної глобалізації. Досліджено динаміку ключових фондових індексів розвинених країн і країн, що розвиваються (G7 і BRICS) на предмет синхронності реагування на позитивні та негативні економічні явища. За результатами дослідження оцінено ступінь залежності найбільших фондових індексів у період 2001–2015 рр. за допомогою використання кореляційного аналізу та аналізу критичних величин, а також емпірично доведено той факт, що динаміка зростання національних економік носить більш синхронний характер у період економічних потрясінь, ніж у періоди свого нормального функціонування.

Стаття написана російською мовою


Кобилянська А. В.
Щодо кластеризації в період кризи та після неї як інструменту аналізу глобальної економічної архітектури (c. 21 - 26)

Метою статті є аналіз розвитку глобальної економіки з позиції формування уявлень щодо її агрегації за допомогою кластерного аналізу. Виявлено, що протягом 1995–2014 рр. у світі існувало 20 країн, ВВП яких сукупно дорівнював 80% глобального ВВП. Відповідно до цих даних Японія, США, Німеччина, Китай і Бразилія формували ядро глобальної економіки. У подальшому результати кластерного аналізу дозволили дійти висновків, що протягом періоду спостереження Сполучені Штати та Російська Федерація залишались основними центроїдами глобальної економіки. Незважаючи на кризу 2008 р., інтеграція глобальної економіки продовжувалася, найбільш відчутною вона була з позиції монетарних показників. Подальші дослідження мають бути присвячені вивченню економічної політики, спрямованої як на внутрішній економічний розвиток, зовнішні зв’язки та формування глобальної економічної політики, так і на аналіз економічних зв’язків між виявленими центроїдами та іншими країнами. Це допоможе зрозуміти причини сучасної глобальної економічної інтеграції та спрогнозувати її розвиток у майбутньому.

Стаття написана англійською мовою


Гонта С. В.
Системний підхід до дослідження структури національної економіки (c. 27 - 33)

У статті застосовано системний підхід до дослідження структури національної економіки. Ідентифіковано сутність такого підходу та визначено його основні переваги при вивченні економічних систем. Уточнено елементи структури національної економіки, до числа яких віднесено сферу, сектор і галузь. Детально розглянуто сутність цих окремих елементів і визначено їх особливості. Також візуалізовано структуру національної економіки у просторі її існування та описано процес формування та розвитку такої структури у просторі часу.

Стаття написана українською мовою


Левченко О. А.
Теоретичні підходи до визначення сутності та функцій лізингу (c. 33 - 40)

Цілями статті є дослідження теоретичних засад та узагальнення наукових підходів до тлумачення та уточнення змісту поняття «лізинг», виокремлення основних економічних характеристик і функцій лізингу. Систематизовано наукові підходи дослідників стосовно визначення поняття «лізинг». Виділено нові наукові підходи до тлумачення поняття лізингу, зокрема як форми державно-приватного партнерства, форми забезпечення конкурентоспроможності. Обґрунтовано авторську точку зору на визначення економічної сутності лізингу як особливого виду підприємницької діяльності, що водночас реалізується у формі кредитно-інвестиційних і торговельно-майнових відносин. Розкрито основні функції лізингу, здійснено уточнення його природи за об’єктно-суб’єктним підходом у рамках аутсорсингу. Подальші дослідження будуть стосуватися систематизації наукових підходів та визначення нових ознак щодо видової класифікації лізингу.

Стаття написана українською мовою


Фоміна О. О.
Теоретичні основи формування системи регулювання соціально-трудових відносин на засадах відповідальності (c. 41 - 45)

Мета статті полягає в аналізі фундаментальних економічних теорій регулювання соціально-трудових відносин, а саме, марксизму, посткапіталізму, соціальної дії – з урахуванням відповідальності в міжсуб’єктних відносинах та в оцінці адекватності впровадження зазначених теорій у господарську діяльність. На основі аналізу було виявлено, що марксизм розглядає відповідальність як свободу суб’єктів господарювання, а в аспекті регулювання соціально-трудових відносин допускає конфліктність, що є рушієм прогресу людства. Посткапіталізм передбачає адаптацію суспільних відносин до технологічних змін, довільну поведінку суб’єктів господарювання та формування організацій нової формації, націлених на кооперацію. Теорія соціальної дії дозволяє враховувати об’єктивні обставини, що впливають на учасників соціально-трудових відносин, та врегулювати конфлікти через надання індивідуальної відповідальності кожному учаснику за ситуацію, що склалася. Зважаючи на викладене, вважаємо, що регулювання соціально-трудових відносин повинно базуватися на використанні цих теорій. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі мають стати розгляд еволюції сучасних теорій відповідальності та формування концептуальної схеми забезпечення відповідальної поведінки суб’єктів соціально-трудових відносин.

Стаття написана українською мовою


Ус Т. В.
Партнерство як економічний інститут (c. 46 - 51)

Метою статті є визначення сутності партнерства та аналіз його складових з урахуванням інституціонального підходу. Проаналізовано основні положення інституціонального підходу, вихідною категорією виділено поняття «інститут», під яким розуміють форму організації, регулювання та впорядкування суспільного життя, діяльності та поведінки індивидів, тобто –сукупність норм, призначених для організації взаємодії. Однією з форм такої організації на формальній та неформальній основах є партнерство. Визначено, що саме партнерство як економічний інститут може стати інтегруючим елементом ринкової економіки (його структура, складові, форма та рівень будуть залежати від того, хто є суб’єктами відносин – партнерами), забезпечить стійку взаємодію і зменшить невизначеність у відносинах, що, своєю чергою, впливатиме на стабільність ринку та всієї економічної системи. Перспективним напрямком подальших досліджень є розробка рекомендацій щодо розвитку партнерства на кожному окремому структурному рівні економічної системи та урахування впливу факторів зовнішнього середовища на ефективність взаємодії.

Стаття написана українською мовою


Гончарова С. Ю., Буряк І. В.
Умови формування та важелі регулювання «нової економіки» як сучасного феномена (c. 52 - 58)

Статтю присвячено дослідженню етапів формування та розвитку феномена «нової економіки». Розглянуто трактування поняття «нової економіки» як зарубіжними, так і вітчизняними вченими, визначено історичне походження терміна «нова економіка» та досліджено принципи її формування. Використано звіти Всесвітнього банку (The World Bank) про рівень розвитку економіки, що заснована на знаннях. Наведено два зведених індекси – індекс економіки знань (The Knowledge Economy Index) та індекс знань (The Knowledge Index), а також супроводжуючий їх рейтинг країн світу. Виявлено фактори, що визначають розвиток інноваційного процесу: економічні, технологічні, політичні, правові, соціально-психологічні, культурні, організаційні та управлінські. Визначено проблеми становлення національної інноваційної системи в Україні та запропоновано шляхи їх подолання. Розроблено та представлено графічно схему умов формування та важелів регулювання «нової економіки».

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2017

Кухарська Н. О.
Загрози національній економічній безпеці України на сучасному етапі (c. 8 - 13)

Обґрунтовано, що найважливішим фактором національної економічної безпеки країни є відповідність системи економічних і виробничих відносин економічному розвитку країни. Детально розглянуто особливості виникнення загроз національній економічній безпеці України шляхом виділення семи головних структурних блоків, в яких загрози не були подолані за роки незалежності, а деякі з них навіть посилилися: 1) інституційна сфера; 2) соціальна сфера; 3) фінансова сфера; 4) тінізація та корумпованість економіки; 5) високий рівень фізичного зносу основних фондів та виробничої інфраструктури; 6) деіндустріалізація економіки; 7) інноваційний розвиток. Розроблено основні складові національної економічної безпеки, які дозволять подолати ці загрози.

Стаття написана українською мовою


Кулаков Г. Т., Бондар-Підгурська О. В., Манiна Л. І.
Прогнозні сценарії розвитку національної економіки в контексті необхідності підвищення «вартості життя людини» (c. 14 - 20)

Метою статті є розробка та матеріалізація прогнозних сценаріїв розвитку національної економіки в контексті обґрунтування доцільності підвищення «вартості життя людини» як еквівалента відповідальності органів державної влади за цінність життя людини. Досліджено феномен «вартості життя людини» в контексті сталого інноваційного соціально орієнтованого розвитку економіки як стрижня побудови її прогнозних сценаріїв. Акцентовано на комплементарності понять «вартість життя» та «сталий розвиток» у контексті задоволення життєво важливих інтересів (ЖВІ) населення України. Запропоновано розрахунок заробітної плати людини як еквівалента «вартості життя людини» включати не у витрати, а в додану вартість, однак темпи зростання зарплати не повинні випереджати темпи зростання продуктивності праці. Вперше на основі міждисциплінарного та міжгалузевого підходу та індексного методу розроблено базові сценарії розвитку національної економіки на основі модернізованого індексу людського розвитку: песимістичний, реалістичний, оптимістичний прогнози.

Стаття написана українською мовою


Токарський Т. Б.
Проект формування «держави загального добробуту» (c. 20 - 27)

Стаття присвячена феномену творення «держави загального добробуту» (німецький стандарт), або «соціальної держави» (в Україні). Даний підхід розглядає науковий, а не політичний характер явища. Загальна концепція пов’язана з пошуком обґрунтування проекту як ідеалу соціальної держави. Розкрито історію започаткування активної теоретичної розробки ідеї «соціальної держави», «соціального добробуту». Висвітлено тезу, що соціальна держава – це не синонім поняття держави загального добробуту, а його нова якість, що дає змогу здійснювати соціальні функції в сучасних умовах більш раціонально та ефективно. Зроблено висновки щодо доцільності та виправданості вибору моделі проектування держави Україна на нинішньому етапі її розвитку в аспекті досягнення соціальної справедливості в суспільстві.

Стаття написана українською мовою


Поляков М. В.
Концептуальні основи переходу України до економіки знань у контексті змін світового господарства (c. 28 - 34)

Стаття присвячена розробці основ і пропозицій щодо переходу України до економіки знань у контексті змін світового господарства. Дані зміни стосуватимуться виробничих сил, форм економічної організації, інститутів та соціально-економічних відносин. Враховуючи це, пропонується новий модернізаційний проект XXI ст. для України. Звертається увага на необхідність «перезапустити» вітчизняну економіку, побудувати нову модель зростання, яка заснована на новій технологічній базі, відтворювальних циклах і моделях виробництва. Підкреслено визначальну роль інформаційно-комунікаційних технологій, важливість взаємодії науки та бізнесу, а також активізації підприємництва. Виокремлено просторовий, соціальний і політичний аспекти переходу до економіки знань. Сформульовано рекомендації щодо поглиблення партнерства держави та бізнесу у сфері знань. Наведено пропозиції щодо вдосконалення геоекономічної стратегії, розвитку міжнародного співробітництва у сфері знань та інновацій, а також удосконалення інтеграційної стратегії України.

Стаття написана українською мовою


Іванов Р. В.
Моделювання економічної поведінки домогосподарств у контексті розвитку економічної думки (c. 35 - 39)

Основною метою роботи є вивчення становлення моделювання економічної поведінки домогосподарств у контексті розвитку економічних навчань і методів економіко-математичного моделювання. Дослідження проводилося в припущенні, що при вивченні розвитку теоретико-методологічних засад економічної поведінки домогосподарств необхідно враховувати не тільки історію розвитку економічної теорії, але й трансформацію поглядів в інших сферах людських знань, зокрема зміну парадигми наукового мислення. Зазначено, що масштабне використання математичних методів в економіці пов’язане з формуванням маржинальної теорії й водночас – з поширенням граничного аналізу. На сучасному етапі економічна поведінка домогосподарств аналізується в рамках таких концепцій, як неокласицизм, інституціоналізм і біхевіоризм. Але, розділивши поняття «індивід» і «домогосподарство», можна затверджувати, що саме інституціоналізм разом із синергетичним підходом є основою розробки стратегій економічної поведінки домогосподарств, що забезпечують їхню економічну безпеку.

Стаття написана українською мовою


Ревякін Г. В.
Економічна політика держави в умовах циклічності розвитку світової економіки (c. 40 - 48)

Метою даної статті є характеристика принципів сталого економічного розвитку національної економіки в рамках циклічного характеру розвитку світової економіки. Виділено й описано пріоритетні напрями державної політики щодо мінімізації негативних циклічних явищ у рамках світової економіки; ключові принципи диверсифікації структури національної економіки, оптимізації міжнародних каналів синхронізації економічних процесів, оптимізації обсягів золотовалютних резервів країни. Розроблено проциклічну політику держави, що базується на конкретних фазах економічного циклу. На базі проциклічної політики держави проаналізовано найбільші економічні кризи XX–XXI століть, а також описано випадки виникнення економічних «бульбашок» при некоректній політиці держави в певних фазах економічного циклу.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2017

Стрій Л. О., Семенченко О. Є., Мікаєлян М. А.
Глобальний бенчмаркінг як метод боротьби з інтелектуальною міграцією в Україні (c. 8 - 13)

Мета даної роботи – дослідження глобального бенчмаркінгу як методу боротьби з інтелектуальною міграцією в Україні. У статті досліджено інтелектуальний процес міграції в Україні; проаналізовано поточний стан країни з урахуванням кризи і всіх проблем, що з цього випливають; наведено статистичні дані щодо процесу міграції, визначено метод боротьби з нею; розглянуто види бенчмаркінгу; проаналізовано бенчмаркінговий метод як шлях вирішення поставленої мети; визначено позитивні наслідки, які будуть отримані при використанні даного методу, а також розглянуто «вузькі» місця в державному процесі регулювання міграційних потоків, на які слід не тільки звернути увагу, а й вжити відповідних заходів щодо їх усунення.

Стаття написана російською мовою


Безхлібна А. П.
Еволюція сутності формування теоретичних основ конкурентоспроможності регіону (c. 14 - 19)

Цілями статті є дослідження концепцій визначення поняття конкурентоспроможності регіону за історичним принципом, виявлення закономірностей розвитку економічної думки в галузі дослідження конкурентоспроможності регіону з урахуванням наукових підходів до трактування дефініції. Проаналізовано точки зору вчених різних країн з приводу актуальності використання даного терміна при характеристиці соціально-економічного розвитку регіонів. Конкурентоспроможність регіону розглядається з точки зору ефективної територіальної організації праці, як динамічний процес, а не структура ринку. Умовою підвищення конкурентоспроможності регіону є створення регіональною владою балансу структури економіки регіону, коли забезпечуються інтереси всіх інститутів. При цьому наслідками є зростання рівня життя населення, доходів власників капіталу, підвищення рівня впровадження інновацій в господарську діяльність, зниження рівня безробіття в регіоні. Надано авторське визначення дефініції «конкурентоспроможність регіону» на основі змішаного підходу. Перспективи подальшого дослідження полягають у обґрунтуванні парадигми сталого економічного розвитку регіону за умов врахування особливостей забезпечення конкурентоспроможності регіону.

Стаття написана українською мовою


Писаревський М. І.
Теоретичні основи формування сутності поняття «забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах рейдерства» (c. 20 - 25)

Метою статті є наукове обґрунтування теоретичних аспектів формування ефективного механізму забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах рейдерства. Проаналізовано концептуальні підходи до визначення сутнісної характеристики окремих елементів понятійного апарату, а саме – понять «економічна безпека підприємства» та «рейдерство». Сформовано авторське визначення забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах рейдерства, що дає можливість обрати комплекс заходів організаційно-економічного характеру, спрямованих на збереження стійкого функціонування та розвиток підприємства в поточному та майбутньому періодах. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є критичний аналіз підходів до оцінки загроз економічній безпеці підприємства в контексті рейдерства, що дозволить розширити теоретичні основи формування ефективного механізму протидії та створить якісне методичне підґрунтя дослідження. Застосування нових науково-методичних підходів до комплексної оцінки рівня економічної безпеки в умовах протидії рейдерству забезпечить розробку та реалізацію ефективних управлінських рішень, спрямованих на створення системи превентивних заходів усунення загроз економічній безпеці підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2017

Шкодіна І. В., Карпова І. В.
Глобальна невизначеність як ознака трансформації соціально-економічної системи (c. 8 - 12)

Визначено, що трансформаційні етапи соціально-економічної системи пов’язані зі збільшенням невизначеності, тому що перестають діяти усталені функціональні зв’язки та з’являються нові інститути та взаємозалежності, які приводять до ускладнення інституційної структури або до її заміни. Виділено та розглянуто основні явища, які кардинально змінюють системні властивості сучасної соціально-економічної системи (інформаційні технології, мережева економіка, децентралізація влади, віртуальна економіка, шерингова економіка, неринкове виробництво, система універсального базового доходу тощо), у результаті чого відбувається процес трансформації ринкової економіки (капіталізму) як одної з моделей суспільної організації. Виникає нова макроекономіка, яка базується на інших законах, порівняно із класичною. У зв’язку з цим необхідно активніше використовувати економічну науку, оскільки існує необхідність вивчення глибинних соціально-економічних засад трансформації економічної системи, адже незалежно від масштабів трансформації (подальше ускладнення інститутів ринкової економіки або кардинальна зміна соціально-економічної системи) глобальний світ не повернеться в «минулі» інституційні моделі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2017

Селезньова О. В.
Особливості участі громадян і громадських організацій у розбудові процесу еко-демократії суспільства (c. 8 - 12)

Метою статті є дослідження участі громадян і громадських організацій у процесі становлення еко-демократії в Україні та визначення ролі громадськості в прийнятті урядом державних рішень в екологічній сфері. Проаналізовано основні форми взаємодії громадян і громадських екологічних організацій з чинним урядом і муніципалітетами з питань збереження природних ресурсів, уникнення екологічних техногенних катастроф і покращення загального екологічного стану в країні. Обґрунтовано посилення ролі свідомих громадян і громадських організацій у процесі прийняття державних рішень з екологічних питань і досягнення пріоритетних екологічних цілей. Визначено основні чинники, які негативно впливають на ефективність та знижують результативність природоохоронної діяльності неурядових екологічних організацій. Досліджено особливості розбудови екологічного руху в Україні та основні напрямки підвищення його результативності.

Стаття написана українською мовою


Ходаківська О. В., Шпикуляк О. Г., Супрун О. М.
Інститути «зеленої економіки» у забезпеченні сталого розвитку агросектора: теоретичний вимір (c. 13 - 18)

Метою статті є обґрунтування концептуальних засад і теоретичних положень місця та ролі інститутів у формуванні «зеленої економіки» в контексті реалізації принципів сталого розвитку аграрного сектора. Висвітлено основні наукові концепції, спрямовані на вирішення проблем екологоорієнтованого розвитку, зокрема концепції екотопії, антропоцентризму, екоцентризму, біоцентризму та концепцію сталого розвитку. Встановлено, що концептуальні засади сталого розвитку передбачають екологізацію економіки, гуманізацію виробництва, запровадження певної системи принципових підходів до питань суспільної діяльності. Охарактеризовано загальні положення щодо формування «зеленої економіки» та наведено ключові її принципи. Обґрунтовано роль і значення інститутів у організаційному забезпеченні сталого розвитку агросектора, які в організаційно-економічному, координуючому та стимулюючому аспектах є ключовим драйвером упорядкування взаємодії усіх учасників економічних відносин.

Стаття написана українською мовою


Валіулліна З. В.
Підходи гіперглобалістів до вивчення теорії транснаціоналізації (c. 19 - 23)

Метою статті є аналіз теоретико-методологічних положень теорій та концепцій транснаціоналізації, визначення їх відмінностей, особливостей та умов формування. Досліджено процеси транснаціоналізації в розрізі провідних економічних теорій. Проаналізовано взаємозв’язок між категоріями «глобалізація», «інтернаціоналізація» та «транснаціоналізація». За результатами проведеного дослідження визначено, що транснаціональні корпорації з’явилися як результат глобалізації. Виявлено, що процес транснаціоналізації набуває нових істотних рис, які впливають не лише на світову економіку, а також і на економіку країни базування корпорації. На основі аналізу провідних економічних теорій та концепцій транснаціоналізації запропоновано систематизувати їх у чотири теоретико-методологічні підходи: еволюційний, структурно-функціональний, стратегічно-багатофокусний, інституційний.

Стаття написана українською мовою


Патлатой О. Є., Несененко П. П.
Особливості рентних відносин в умовах інноваційної економіки (c. 24 - 30)

Статтю присвячено дослідженню економічного змісту категорій «рента» та «квазірента», виокремленню їх основних форм, що виникають у рамках відносин у науково-інноваційній сфері, а також аналізу специфіки формування цих доходів в умовах сучасної інноваційної економіки. Уточнено зміст категорії «рента» як форми доходу, що виникає в ході відносин щонайменше трьох суб’єктів; у випадку науково-інноваційної ренти – це: утримувач патенту чи власник ліцензії, промисловий капіталіст і найманий працівник, який створює новий чи вдосконалений продукт; в окремих випадках четвертим суб’єктом рентних відносин є найманий дослідник. У рамках цих відносин додатковий прибуток, що отримують підприємці у випадку комерційного успіху, визначено як технологічну (інноваційну) квазіренту, яка може змінюватися зворотно пропорційно по відношенню до науково-інноваційної ренти. Доведено, що країни з інноваційною економікою, виступаючи головними отримувачами науково-інноваційної ренти, можуть поступатися в отриманні технологічної квазіренти менш розвиненим державам, зокрема Китаю.

Стаття написана українською мовою


Безрукова Н. В.
Інтеграція і дезінтеграція в сучасній глобальній економіці (c. 31 - 35)

Метою статті є дослідження теоретичних і практичних аспектів інтеграційних і дезінтеграційних процесів у глобальній економіці, оцінка їх причин та наслідків. Досліджено переваги та недоліки інтеграційних і дезінтеграційних процесів. Окреслено основні завдання, які стоять перед державою в процесі інтеграції. Окрема увага в статті приділена аналізу причин дезінтеграції країн. Охарактеризовано особливості дезінтеграційних процесів на прикладі окремих інтеграційних об’єднань. Розкрито причини інтеграції країн, які призводять до створення замкнутих економічних блоків, що конкурують між собою. На основі проведеного дослідження зроблено висновки, що в сучасній світовій економіці постійно відбуваються процеси інтеграції та дезінтеграції. Вони потребують постійного аналізу, оскільки утворення нових об’єднань вимагає критичної оцінки досвіду функціонування минулих.

Стаття написана українською мовою


Буколова В. В.
Індикаторний підхід в оцінюванні в економічній безпекології: проблеми застосування (c. 36 - 42)

Вирішальна роль оцінок в економічній безпекології зумовлює високі вимоги до їхньої якості, забезпечення якої безпосередньо залежить від підходів до оцінювання та способів, які поєднано в межах підходу. Найпоширенішим в оцінюванні економічної безпеки різноманітних об’єктів є індикаторний підхід. Розкрито зміст індикаторного підходу, проаналізовано його переваги та обмеження, які зумовлено наявністю низки дотепер нерозв’язаних проблем, функції та види індикаторів. Розглянуто проблеми, які заважають якості використання індикаторного підходу в оцінюванні економічної безпеки (держави, регіону, підприємства). Сформульовано завдання, вирішення яких сприятиме розв’язанню відзначених проблем. Надано принципові напрями їхнього вирішення.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2017

Мірясов Ю. О.
Економічна влада бізнесу та механізми її реалізації (c. 8 - 13)

У статті розглянуто сутність та природу феномена економічної влади та похідної від неї ринкової або монопольної влади як конфлікту інтересів інституту бізнесу та господарської системи. Існуючий конфлікт цілей як прагнення прибутку з боку бізнесу і задоволення потреб господарської системи закріплюється на рівні прав власності. Основою цього конфлікту та джерелом економічної влади бізнесу виступає прихована можливість виключення, вбудована в права приватної власності, що обумовлює можливість власників «утримувати» від використання частину господарського потенціалу, яка знаходиться в їх розпорядженні, і нав’язувати на цій підставі свої умови господарській системі. До основних стратегій реалізації бізнесом економічної влади віднесено обмеження виробничих можливостей господарської системи, контроль тенденцій та напрямів її технологічного розвитку, експансія бізнесу в інші сфери суспільної діяльності, зокрема в політику, ідеологію та культуру. Визначено, що головною організаційною формою реалізації економічної влади бізнесу виступає сучасна корпорація.

Стаття написана українською мовою


Турський І. В., Гайда Т. Ю.
Економіка знань: соціально-гуманітарні фактори розвитку та регіональні аспекти (c. 14 - 21)

У статті розглянуто соціально-гуманітарні фактори розвитку малого та середнього бізнесу на сучасному етапі в ракурсі причин виникнення феномена економіки знань. Як один з факторів розглянуто концепцію безумовного базового доходу. Як інші концепції економіки знань проаналізовано: парадигму бездефіцитної економіки, «кінець історії» Ф. Фукуями – як найбільш досконалу форму соціального устрою, а також концепцію хвиль Е. Тофлера; інформаційну цивілізацію та інформаційне суспільство. На основі існуючих на сьогодні найпопулярніших концепцій економіки знань запропоновано комплексну модель взаємодії соціально-гуманітарних чинників економіки знань. Фактор надмірної масовості було виявлено як головний негативний соціокультурний чинник регіонального та бізнес-розвитку нашої держави. Зроблено висновок, що основний критерій розвитку економіки знань, який є спільним для більшості сучасних теорій, – це креативна особистість, що працює в умовах, при яких задоволені більшість її потреб.

Стаття написана українською мовою


Оніпко Т. А.
Інноваційні кластери у розробках скандинавської школи кластерної теорії (c. 22 - 28)

У статті узагальнено та проаналізовано розробки представників скандинавської школи кластерної теорії (вчених Швеції, Норвегії та Данії) з проблеми інноваційних кластерів. Виявлено, що скандинавскі вчені розглядали інноваційні кластери як невід’ємну складову регіональних і національних інноваційних систем. З’ясовано, шо ефективність діяльності інноваційного кластера багато в чому залежить від «бази знань». Акцентовано на тому, що інноваційні кластери, сприяючи інтерактивному навчанню та генеруванню нових ідей, стимулюють розвиток «економіки навчання». Встановлено, що координуючими структурами інноваційних кластерів виступають інститути співробітництва, які сприяють налагодженню взаємодії між підприємствами, науковими центрами та органами влади. Зазначено, що інноваційні кластери сприяють появі переваг для їх учасників, включаючи зростання можливостей для інновацій, покращення умов для формування бізнесу, підвищення продуктивності. Зроблено висновок про те, що розвиток внутрішнього середовища інноваційного кластера багато в чому залежить від його зв’язків із зовнішнім середовищем.

Стаття написана українською мовою


Панчишин С. М., Грабинська І. В.
Про типізацію та еволюцію економічних систем (c. 29 - 35)

У статті досліджено низку методологічних проблем теорії та практики функціонування економічних систем, зокрема щодо їх типізації, компонентної структури, ознак і властивостей, а також чинників, що зумовлюють їх розвиток та трансформацію. Виокремлено та проаналізовано три підходи в дослідженні економічних систем – матеріалістичний, ідеалістичний та функціональний. Особливу увагу приділено уточненню та визначенню наукової термінології, якою оперують у дослідженні економічних систем, що дало можливість внести певні уточнення і доповнення в терміносистему вітчизняної економічної науки. З`ясовано відмінності між такими ознаками економічної системи, як нестійкість, нестабільність та неусталеність. Показано, що неусталеність є особливою ознакою, яка притаманна лише перехідним економічним системам, для яких характерна низька ефективність механізмів функціонування, а головною причиною є інституційна невпорядкованість. У статті набула подальшого розвитку теоретична концепція, що пояснює еволюційні зміни в сучасних економічних системах, запропонована американським дослідником О. Шармером.

Стаття написана українською мовою


Івашина С. Ю.
Фактори суспільного розвитку в контексті соціалізації економіки (c. 36 - 41)

Метою статті є встановлення тих соціальних факторів суспільного розвитку, які забезпечують процес соціалізації економіки. Доведено важливість виділення факторів суспільного розвитку, проведення модернізації суспільства та створення нової моделі економічних і соціальних відносин. Зазначено, що криза наявних ідеологій гальмує процес інституціональних перетворень у суспільстві та сприяє політичному пожвавленню функцій традиційних інститутів суспільства. Вказано на посилення технократизації ідеологій і політичну роль тих угруповань, які виступають за реставрацію традиційних форм моралі та суспільного життя. Показано важливість соціалізації політичної еліти, здатної до формулювання філософії розвитку і створення ефективного інституціонального механізму модернізації суспільства. Зазначено, що соціокультурні зміни стають формою об’єднання різних соціальних груп суспільства для створення нових соціально-економічних структур та інновацій, а соціокультурна єдність суспільства стає важливішим фактором суспільного розвитку, ніж об’єднання на основі економічних, соціальних або політичних інтересів. Запропоновано шляхи вирішення проблеми соціальної дезінтеграції суспільства та його консолідації.

Стаття написана українською мовою


Сілантьєв О. І.
Теоретико-методологічні основи дослідження багатства: понятійно-категоріальний аналіз «багатство – потенціал – розвиток» (c. 42 - 48)

Мета даної статті полягає у виявленні можливостей удосконалення теоретичних підходів до розуміння сучасних процесів розвитку макроекономічних систем і формування цінності багатства. Проведено понятійно-категоріальний аналіз «багатство – потенціал – розвиток», використовуючи інтегральний, комплексний, системний та логічний підходи. Удосконалено теоретичні підходи до розуміння сучасних процесів, які відбуваються в світі та пов’язані із дегуманізацією суспільства, коли цінність багатства нав’язується штучним чином. Отримані результати мають широку можливість практичного застосування, особливо у сфері виробництва і просування товарів. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є поглиблене вивчення процесів формування цінності, продукування та споживання багатства в сучасних суперечливих умовах переходу до постіндустріального суспільства.

Стаття написана українською мовою


Хаустова В. Є., Крячко Є. М., Колодяжна Т. В.
Оцінка конкурентоспроможності економік країн світу: теорія та практика (c. 49 - 56)

Статтю присвячено дослідженню теорії та практики оцінки конкурентоспроможності економік країн світу. Досліджено етапи розвитку методології оцінки конкурентоспроможності країн та особливості використовуваних в їх межах підходів. Доведено, що найбільш ґрунтовними та застосовуваними у світовій практиці є методології Всесвітнього економічного форуму (WEF) та Інституту розвитку менеджменту (IMD). Розглянуто особливості даних методологій, застосовувані складові, показники та процедури розрахунку. Проаналізовано рейтинги конкурентоспроможності країн світу IMD та WEF у 2016–2017 рр. Визначено місце України в даних рейтингах. На підставі отриманих результатів зроблено висновок про досить низький рівень конкурентоспроможності країни та необхідність обґрунтування концепції її підвищення.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2017

Маркова Н. С., Дем’яненко А. А.
Теоретичні аспекти безпеки людського розвитку (c. 8 - 13)

Метою статті є обґрунтування базових категорій концепції безпеки людського розвитку та формування авторського визначення поняття «безпека людського розвитку», яке б забезпечило найбільш комплексне розуміння сутності цього процесу. Проаналізовано основні підходи до дослідження феномена «безпека». Розглянуто особливості формування людської безпеки як частини цілісної парадигми людського розвитку та її переосмислення як нової теорії глобальної безпеки. Проведено міжкатегоріальний аналіз понять «людський розвиток» і «людська безпека» за основними критеріями: характеристикою, часовими рамками, головною метою та завданнями. У результаті з’ясовано, що людська безпека доповнює концепцію людського розвитку в частині безпечної свободи варіантів вибору (свобода від потреб); сприяє забезпеченню безпеки на рівні процвітання і прогресу, а не на рівні виживання. Встановлено, що концепція безпеки людського розвитку водночас є елементом концепції як людського розвитку, так і людської безпеки.

Стаття написана українською мовою


Жукова Л. М.
Економічна влада в системі цілей державного регулювання (c. 14 - 19)

Метою статті є комплексне дослідження феномена економічної влади в системі цілей державного регулювання. Розглянуто ступінь поширеності та інструменти реалізації відносин економічної влади в господарчій системі України. Виявлено, що в умовах зростаючих соціально-інституційних розривів найбільша кількість економічних інститутів переходить під контроль суб’єктів економічної влади й експлуатується в інтересах та цілях останніх. Проаналізовано ефекти якісного переформатування системи економічної влади та відносин власності, які розглядаються в діалектичній єдності та в контексті створення сприятливих передумов для випереджаючого розвитку економіки України. Доведено, що в умовах сильного протистояння різноманітних сил та інтересів Україна повинна прагнути до створення збалансованої системи влади, яка забезпечить ефективний внутрішній порядок, а також захистить національні інтереси та безпеку у взаємодії із зовнішнім світом. Обґрунтована необхідність спрямування дій економічної влади на забезпечення нового етапу в розвитку економіки України, який має базуватися на популяції креативних ідей з утвердження інноваційно-модернізаційного розвитку. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є обґрунтування питань щодо визначення проблем розподілу економічної влади в умовах глобальної нестабільності.

Стаття написана українською мовою


Кошлата І. М.
Вплив сільської культури на поширення кумівства та корупції (c. 20 - 26)

Метою статті є аналіз феномена кумівства. Досліджено погляди вчених на кумівство та його наслідки. Розглянуто проблему кумівства в нинішньому соціально-політичному середовищі держави. Наведено реальні приклади поширення непотизму в Україні та в інших країнах світу. Автором висунуто гіпотезу про негативний вплив розвитку сільської культури та менталітету на розвиток кумівства та корупції. Дану гіпотезу підтверджено на основі економіко-статистичних методів. Наведено причини культурного лагу між селом та містом. На прикладах різних країн світу доведено існування статистично значимого зв’язку між питомою вагою сільського населення та рівнем корупції в країні. Проаналізовано досвід Радянського Союзу щодо запобігання появі непотизму в регіонах. Зазначено перші спроби зародження непотизму в пострадянський період. Надано рекомендації щодо зниження ризиків кумівства серед державних службовців в одному регіоні.

Стаття написана українською мовою


Нагорнюк О. В.
Щодо сутності фінансового потенціалу підприємства (c. 37 - 43)

Мета статті полягає у визначенні сутності економічної категорії «фінансовий потенціал підприємства» на основі систематизації, узагальнення, критичного аналізу існуючих підходів до трактування даного поняття та формулюванні його основних сутнісних характеристик. У результаті дослідження сформульовано та охарактеризовано сім основних сутнісних характеристик категорії «фінансовий потенціал підприємства». Запропоновано визначати дане поняття як комплексну характеристику системи управління фінансовою діяльністю підприємства, яка виражається у можливостях формування необхідного обсягу фінансових ресурсів із різних джерел, ефективного їх розподілу та використання з метою забезпечення тактичних і стратегічних завдань фінансування майбутнього розвитку підприємства з урахуванням фактора ризику. Перспективами досліджень у даному напрямі є класифікація та характеристика видів фінансового потенціалу підприємства, а також систематизація його елементів, що дозволить підвищити рівень ефективності управління ним.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2017

Голвазін О. М.
Концептуальна модель державної політики поліцентричного розвитку України (c. 8 - 13)

Метою статті є розробка концептуальної моделі державної політики поліцентричного розвитку України. Розглянуто нормативно-правову базу державної регіональної політики в Україні. Визначено основні протиріччя соціально-економічного розвитку України. Запропоновано концептуальну модель поліцентричного територіального розвитку України, що побудована з урахуванням нерівномірності економічного територіального розвитку. Зміст моделі полягає в забезпеченні доступності публічних послуг відповідної якості для фізичних та юридичних осіб по всій території країни шляхом створення відповідних інфраструктурних мереж, запровадження стандартизації цих послуг, здійснення децентралізації їх надання. На основі моделі визначено перелік пріоритетних напрямів державної політики поліцентричного розвитку в Україні.

Стаття написана українською мовою


Крамаренко А. О.
Стратегії ціноутворення та домінуючі технологічні уклади (c. 13 - 17)

Метою статті є визначення основних підходів до ціноутворення, які відповідають сучасному технологічному укладу, а також перспективи заміщення їх новими стратегіями в процесі еволюції технологій та соціально-економічного розвитку. Розглянуто технологічну еволюцію в межах циклічного заміщення домінуючих технологічних укладів та періодичність домінування окремих стратегій ціноутворення. Виявлено, що в процесі переходу до шостого технологічного укладу, ядро якого складають високотехнологічні та наукоємні види господарської діяльності, на перший план виходять стратегії преміального ціноутворення, що обумовлене їх значною рентабельністю в умовах швидкого оновлення асортименту продукції та окремих характеристик продуктів та послуг. Обґрунтовано, що домінування преміального ціноутворення створює інфляційний ефект, особливо в межах інноваційних видів економічної діяльності, які потенційно є основою для активного впровадження технологій нового укладу.

Стаття написана англійською мовою


Безтелесна Л. І., Вовк В. М.
Економіко-управлінське обґрунтування якості крізь призму філософсько-правових аспектів (c. 18 - 23)

Метою даної статті є вивчення теоретичних засад походження та застосування поняття «якість» в економічному середовищі. Досліджено еволюцію поняття «якість», у результаті чого було встановлено, що термін «якість» має об'єктивні (такі, що піддаються вимірюванню й обчисленню) і суб'єктивні (такі, що піддаються оцінюванню лише кожним індивідуально) характеристики. Систематизація по відношенню до поняття «якість» проводиться як на макрорівні – через розробку сукупності нормативно-правових актів, так і на мікрорівні – при обранні підприємствами власних стратегій управління. Проведена у статті оцінка правового тлумачення категорії «якість» дозволила ствердити, що ключовим є Закон України «Про захист прав споживачів», однак у своїй діяльності вітчизняні підприємства паралельно послуговуються стандартами ДСТУ ISO серії 9000, використання яких є своєрідним свідченням надійності бізнес-партнера. Свідченням якості кожного окремого товару або послуги є дотримання окремих галузевих стандартів.

Стаття написана українською мовою


Жадан Т. А., Куліш О. О.
Економічна сутність категорії «витрати» як об’єкта бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю (c. 24 - 30)

Мета статті полягає в розкритті економічної сутності категорії «витрати» як об’єкта бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю. Виділено ряд підходів до визначення економічної сутності понять «витрати», «контроль» та «внутрішній контроль». Встановлено, що найбільш поширеними підходами до трактування поняття «витрати» є розкриття його сутності з позицій економічної теорії та бухгалтерського обліку; понять «контроль» і «внутрішній контроль» – з позицій функціонального, системного та процесного підходів. Запропоноване авторське визначення узагальнюючого поняття «внутрішній контроль витрат», під яким пропонується розуміти систему контрольних заходів, спостережень та процедур, спрямовану на виявлення відхилень в обліку витрат підприємства, встановлення законності, обґрунтованості, раціональності, ефективності та економічної доцільності їх здійснення з метою попередження та недопущення виникнення таких відхилень і необґрунтованих втрат у майбутньому. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є пошук ефективних форм, методів та інструментів управління витратами підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2017

Абрамов Ф. В.
Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості (c. 8 - 12)

Метою цієї статті є визначення ефективності репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. Показано, що формальні правила, що регулюють запровадження репресивних заходів боротьби з корупцією, характеризуються значним рівнем цільової неефективності формальних правил. Через ігнорування причин виникнення та поширення корупції – неефективності чинних формальних правил – репресивні антикорупційні заходи принципово неспроможні досягти відчутного зменшення рівня корумпованості. Доведено, що, крім значної цільової неефективності, репресивні антикорупційні заходи потенційно можуть стати причиною зростання рівня корумпованості внаслідок зловживання чиновниками-контролерами своїми службовими обов'язками та поширення внутрішньої корупції в антикорупційних установах. Розглянуто потенційні загрози непідконтрольності антикорупційних структур іншим контролюючим установам. Показано, що в умовах високого рівня корумпованості репресивні антикорупційні заходи можуть призвести до поширення імітування антикорупційної діяльності.

Стаття написана українською мовою


Коломієць Г. М., Зарецька Л. М.
Громадянське суспільство як драйвер господарських трансформацій: методологічний аспект (c. 13 - 18)

Підвищення ефективності перетворень національної господарської системи обумовлює залучення до реформаторських практик чинників, які можуть здійснити синергетичний і мультиплікативний вплив. Особливе місцев цьому контекстімає розвиток громадянського суспільства. В статтіузагальнюються новітні теоретичні підходи дослідження впливу громадянського суспільства на інституційні трансформації господарства. Традиційно громадянське суспільство розглядається засобами функціональної неокласичної парадигми: мікро- та макроекономічного аналізу. Значний методологічний потенціал і практичне значення дослідження цього феномена мають нова інституційна теорія, яка фокусується на механізмах перетворення шляхом взаємодії акторів, і концепція інклюзивних інститутів, яка дозволяє переусвідомити господарську історію як основу можливих майбутніх трансформаційних траєкторій, визначити необхідні етапи перетворень в економічних системах обмеженого доступу до ресурсів, враховуючи взаємодію економічних і політичних інститутів.

Стаття написана українською мовою


Гринько П. О.
Методологічний аспект діагностики об’єктів в економіці (c. 18 - 23)

В статті на основі морфологічного аналізу визначено поняття «діагностика в економіці». Проаналізовано відмінності діагностики в економіці та економічної діагностики, аналізу в економіці. Обґрунтовано види, функції, принципи діагностики в економіці в сучасних умовах. Конкретизовано взаємозв’язок діагностики з іншими функціями управління в економіці. Уточнено логіку та зміст етапів технології діагностики в економіці. Достовірність діагностики в економіці обумовлюється аналітичними інструментами, які застосовуються при її здійсненні. Обґрунтовано рекомендації аналітичних інструментів для реалізації діагностики в економіці. Запропоновано структурно-логічну схему діагностики в економіці, щозміцнює її наукове підгрунття та забезпечує об’єктивність практичної її реалізації.

Стаття написана українською мовою


Хаустова В. Є., Крамарев Г. В., Ярошенко І. В.
Теоретичні засади структурних зрушень в економіці (c. 24 - 37)

Метою статті є визначення теоретичних засад структурних зрушень в економіці. Доведено, що структурна політика країни є одним з основних напрямів впливу на структуру її економіки, збалансування її пропорцій та забезпечення прогресивного розвитку. Визначено складові структурної політики. Розглянуто ґенезу наукових напрямів дослідження структури економіки. Досліджено тлумачення поняття «структура економіки» в роботах науковців. Розглянуто класифікацію часткових структур національного промислового комплексу. Доведено, що головна роль в аналізі структурних зрушень має відводитися структурі економіки (промислового комплексу) за видами економічної діяльності. Уточнено тлумачення понять: «структурні трансформації», «структурні зрушення», «структурні зміни», «структурна криза» в економіці. Розглянуто функції структурних криз. Досліджено динаміку змін при структурних зрушеннях. Розглянуто класифікацію структурних зрушень в економіці. Запропоновано тлумачення прогресивних структурних зрушень.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2018

Смєсова В. Л.
Теоретичні аспекти функціонування системи відтворення економічних інтересів (c. 8 - 13)

Метою статті є визначення основних принципів побудови системи економічних інтересів у статиці та в динаміці, обґрунтування складових компонентів зазначеної системи, які забезпечують її функціонування і підтримання. У статті відтворення економічних інтересів розглянуто як динамічну систему, яка характеризується тенденціями нестійкості, хаосу і водночас закладеними в ній потенційними можливостями економічного розвитку, які відкривають перспективи більш ефективної реалізації економічних інтересів і зростання економічних/соціальних результатів акторів. Обґрунтовано принципи системи відтворення економічних інтересів, на основі дії яких забезпечується її стійкість і досягнення статичного стану, а також принципи, які розкривають процес її зміни і розвитку в динаміці, тобто її якісне перетворення в нову форму. Визначено та охарактеризовано основні підсистеми, площини і базові складові системи відтворення економічних інтересів.

Стаття написана українською мовою


Єфремова Н. Ф., Коваленко О. В.
Економічне зростання, економічний розвиток: можливості економіки інноваційного типу (c. 14 - 20)

У статті розглянуто зміст категорій «економічне зростання» та «економічний розвиток», визначено їх взаємозв’язок та відмінні ознаки. Доведено, що в умовах кризової ситуації, що склалася сьогодні в Україні, є актуальною проблема щодо вироблення моделі сталого економічного зростання, розв’язання якої стане основою для якісно нового типу економічного розвитку. Наведено якісну характеристику економіки інноваційного типу та принципи її повноцінного ефективного функціонування. Проаналізовано діючу систему та рівень фінансування інноваційної діяльності в Україні, які потребують як якісних, так і кількісних змін, запровадження державних і недержавних фінансових методів, спрямованих на активізацію інноваційної діяльності. Обґрунтовано необхідність переходу до економіки інноваційного типу, що дасть можливість не тільки вивести економіку України з кризового стану, а й прискорить темпи економічного зростання, що забезпечить у подальшому стабільний соціально-економічний розвиток суспільства.

Стаття написана українською мовою


Шевченко І. Ю.
Історична еволюція та сучасна інтерпретація дефініції сутності категорії «конкурентоспроможність підприємства автомобілебудування» (c. 20 - 27)

Метою статті є дослідження історичної еволюції та надання сучасної інтерпретації дефініції сутності категорії «конкурентоспроможність підприємства автомобілебудування». У статті із застосуванням монографічного аналізу здійснено огляд історичної еволюції дефініції сутності категорії «конкурентоспроможність підприємства» у вітчизняній науковій літературі в період 2007–2016 рр. Зроблено висновок про фактичне зведення сутності поняття «конкурентоспроможність підприємства» до конкурентоспроможності продукції чи ефективності операційної діяльності. Запропоновано авторське визначення сутності категорії «конкурентоспроможність підприємства автомобілебудування»: зазначено, що під даним терміном слід розуміти «…динамічну спроможність автомобілебудівного підприємства щодо забезпечення ефективності всіх видів діяльності в результаті взаємодії внутрішнього конкурентного потенціалу та факторів зовнішнього конкурентного середовища у відповідності до обраної конкурентної стратегії на певному етапі життєвого циклу».

Стаття написана українською мовою


Пелех О. Б.
Чинники зміни структури сучасної економіки (c. 28 - 34)

Метою статті є спроба уточнити сутність структурних змін і виявити найважливіші чинники, що викликають структурні зміни в економіці, а також дослідити механізм їхнього впливу на процес здійснення змін. Економічний розвиток безпосередньо пов’язаний з економічними структурами та змінами, які відбуваються в них. Тому неможливо всебічно аналізувати економічний розвиток, не зважаючи на структурні зміни в економіці. Економічна система складається з окремих галузей, відомств, виробництв, підприємств, має певну структуру виробничих ресурсів і зовнішньої торгівлі, просторове розміщення та регулюється економічним правилами й нормами. Під економічною структурою автор розуміє розміщення основних елементів економіки і пропорції, які склалися між ними. Отже, зміни в структурі економіки є складною системою змін взаємопов’язаних пропорцій, які відбуваються під впливом наявного технічного базису, соціальних механізмів виробництва, розподілу й обміну відповідно до суспільних потреб, наявних ресурсів і досягнутого рівня продуктивності праці. В умовах сучасної економіки і виробництва чинники, які впливають на зміни структури економіки, поділяються на три групи: соціально-економічні, науково-технологічні та інституційні. Автор подає перелік найважливіших чинників для кожної групи й аналізує механізми взаємозв’язків між ними.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2018

Кравчук Н. І., Кільніцька О. С., Тарасович Л. В.
Біоекономіка: генезис і сучасні імперативи (c. 8 - 18)

Розкрито історію походження, сутність, властивості та рушійні сили біоекономіки. Синтезовано три підходи до її інтерпретації: технологічний, ресурсний та екологічний. Узагальнено зарубіжний досвід імплементації біоекономіки в господарську діяльність різних галузей. Досліджено місце біоекономіки у стратегії розвитку провідних країн світу: США, Німеччини, Фінляндії, Франції, Великобританії, Італії та участь у даному процесі міжнародних організацій. Установлено, що біоекономічна система повинна стати складовою національної економіки країни. Соціально-економічна діяльність, заснована на процесах, що мають біологічну основу, сприятиме: стійкому і ресурсоефективному вирішенню проблем у харчовій, хімічній, лісовій галузях, у машинобудуванні, енергетиці, в охороні здоров’я; формуванню продовольчої безпеки; збереженню еколого-економічної рівноваги. Запропоновано систему детермінантів біоекономіки: стійкість, ентропія, самовідновлення, симбіоз, неортодоксальність, динамічна ефективність. Динамічну ефективність включено в нову перспективну концепцію кругової, або циркулярної, економіки.

Стаття написана українською мовою


Сілантьєв О. І.
Соціальна форма багатства як домінанта в потенціалі розвитку сучасних макроекономічних систем (c. 19 - 26)

Метою публікації є дослідження ролі соціальної форми багатства та її складових у потенціалі розвитку сучасних макроекономічних систем. Виявлено сутність соціального багатства та визначено поняття «соціальна форма багатства». Охарактеризовано здатність соціального капіталу сприяти реалізації потенційних резервів розвитку суспільства, що спричинено його продуктивною цінністю, коли він розвивається сам і розвиває можливості збільшення інших форм багатства в певних комбінаціях. Встановлено здатність соціального капіталу інтегруватись у відтворювальний процес практично на будь-якому його етапі. Доведено наявність контроверзи між традиційним капіталістичним способом виробництва багатства (з акцентом на приріст приватного багатства корпорацій) та постіндустріальним (що на практиці проявляється в асиметрії інформації). Визначено, що соціальний капітал розглядається як індивідуальне надбання кожного, проте, яке може повністю або частково стати суспільним (колективним) ресурсом. Цінність проведеного дослідження полягає в удосконалені теоретичних підходів до розуміння того, яким чином обсяг накопиченого макроекономічними системами соціального багатства впливає на їх економічний та соціальний розвиток. Перспективами подальших досліджень є поглиблене вивчення зв’язку між соціальним багатством макроекономічних систем та обсягом їх багатств.

Стаття написана українською мовою


Черепанова В. О.
Удосконалення теоретичних основ застосування ділового консультування в Україні (c. 27 - 33)

Метою статті є вдосконалення теоретичних основ консалтингу шляхом запровадження нового поняття – «ділове консультування», визначення його функцій та завдань. Проаналізовано сучасний стан розвитку консультаційних послуг в Україні та світі та встановлено, що з 2015 р. спостерігається їх зростання. Дослідження наукових праць довело необхідність впровадження нового поняття – «ділове консультування», яке об’єднує у собі «консалтинг», «управлінське консультування», «коучинг» і «консультативна психологія» за їх характерніими рисами. Необхідність впровадження ділового консультування спричинено розширенням функцій та завдань, що стоять перед консультаційними фірмами щодо надання послуг клієнтам. Визначення його функцій (етапів) базується на аналізі наукових підходів до сутності консалтингу та включає експертизу діяльності, обґрунтування заходів, розробку стратегій та супроводження впровадження заходів у бізнес-процеси клієнта. Доведено, що завданням щодо здійснення цих послуг є конкретизація встановлених функцій шляхом вирішення проблем економічного, техніко-технологічного, інформаційно-організаційного та соціально-психологічного характеру.

Стаття написана українською мовою


Іванов Р. В.
Сутність, функції та економічна поведінка домогосподарств (c. 34 - 39)

Основною метою роботи є уточнення положень, що стосуються сутності, функцій і економічної поведінки домогосподарств. Дослідження проводилося з урахуванням соціальної й економічної складових досліджуваного інституту, який одночасно може бути й економічним агентом, і інституціональною одиницею соціальної організації суспільства. Запропоновано виробничу та споживчу функції домогосподарств уважати базовими (первинними), виконання яких спрямовано, перш за все, на забезпечення життєдіяльності, а ощадну й репродуктивну функції – похідними (вторинними) і спрямованими як на формування умов економічної безпеки, так і на збереження (відтворення) і розвиток такого фактора виробництва, як праця. Безліч основних економічних функцій домогосподарств була доповнена когнітивно-рефлексивною й інформаційно-комунікаційною, функціонал яких не тільки забезпечує процес пошуку оптимальної стратегії економічної поведінки з метою забезпечення умов економічної безпеки, але і є інструментом опосередкованого впливу на економічну поведінку домогосподарств із боку держави.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2018

Пелех О. Б.
Структурні зрушення і трансформації як процеси й результати структурних змін в економіці (c. 8 - 14)

Сучасна економіка постійно піддається коливанням і впливам, що змінюють її структурні пропорції і порушують економічну рівновагу, тобто змінюють економічну структуру системи. Доведено, що нагромадження структурних змін викликає структурні зрушення, а отже, структурні трансформації. На підставі результатів дослідження автором запропоновано власне розуміння сутності цих понять. Під структурними зрушеннями пропонується розуміти істотні кількісні та якісні зміни взаємозв’язків між елементами економічної системи, які є наслідком сукупності попередніх незворотних структурних змін, що відбувалися протягом певного часу під впливом різних економічних і неекономічних чинників, і які проявляються у формі зміни розміщення елементів, пропорцій між елементами та характеристик економічної системи. Структурна трансформація являє собою істотні зміни структури економічної системи, які є наслідком нагромадження структурних змін / зрушень, що за час здійснення трансформації призводять до значних якісних модифікацій наявних і появи нових інтегральних властивостей, рис, характеристик економічної системи. Наведено перелік основних властивостей і характерних ознак структурних зрушень і трансформацій.

Стаття написана українською мовою


Літвінов О. С.
Межа постіндустріалізації економіки (c. 15 - 20)

Метою статті є встановлення характеру зв’язку між ВВП на душу населення та часткою послуг, здійснення теоретичного обґрунтування наявності межі постіндустріалізації та практичної оцінки її рівня. Проаналізовано становлення наукових поглядів щодо сутності й ознак постіндустріального розвитку економіки, розглянуто підходи до визначення межі індустріалізації, сутності та причин передчасної деіндустріалізації. Показано, що процес переходу від індустріального до постіндустріального розвитку є еволюційним і має теоретично та практично обґрунтований позитивний вплив на розвиток економіки. Запропоновано визначення межі постіндустріалізації як такої, оптимальної за наявного рівня розвитку економіки, частки послуг у ВВП, перевищення якої призводить до негативного впливу сфери послуг на економіку. На основі кореляційно-регресійного аналізу залежності зміни частки послуг і рівня ВВП на душу населення у 134 країнах світу у 2015 році здійснено моделювання та графічне відображення межі постіндустріалізації.

Стаття написана українською мовою


Гончарова С. Ю., Гончаров А. Б., Аграмакова Н. В.
Соціальна економіка: сутність, принципи, функції та основні орієнтири для України (c. 21 - 26)

Метою статті є теоретико-практичне опрацювання наукових підходів щодо концепції соціальної економіки та дослідження на цій основі її принципів, функцій та орієнтирів у сучасному суспільстві. Статтю присвячено теоретичним питанням і практичним аспектам розвитку концепції соціалізації економіки. Досліджено основні підходи щодо визначення дефініції «соціальна економіка». Проаналізовано основні соціально-економічні показники розвитку Україні, динаміка яких дозволила виявити глибоку соціально-економічну кризу, розшарування суспільства, зростання рівня безробіття, знецінення доходів населення, збільшення рівня соціальної напруги у суспільстві тощо. Обґрунтовано необхідність досліджень соціальної економіки як механізму, здатного поступово врегулювати та вирішити зазначені соціально-економічні проблеми. Визначено та конкретизовано принципи соціальної економіки, які уможливлюють її ефективне функціонування. Узагальнено функції соціальної економіки, серед яких підтримуюча, стимулююча, інтеграційна, інноваційна, розподільча, захисна та компенсаційна. Окреслено орієнтири розвитку соціальної економіки в Україні.

Стаття написана українською мовою


Коломієць В. М.
Інституціональна парадигма розвитку людського капіталу (c. 26 - 31)

Становлення сучасної концепції людського капіталу пов’язано з розвитком постіндустріального інформаційного суспільства, економіки знань, цифрової економіки. Головну роль в аналізі змісту та ролі людського капіталу спроможна відіграти нова інституціональна економічна теорія. Визначено, що методологія дослідження зміни парадигми в економічній науці залишається предметом дискусії. Концепцію інституціональної парадигми розвитку людського капіталу можна віднести до нової економіки, розвиток якої здійснюється за умови, що найманий працівник уже не завжди відчужується від відносин власності: він сам стає власником «нових» економічних ресурсів – знань, кваліфікації, досвіду, інформації. Досліджено чинники освіти, охорони здоров’я, що є визначальними в розвитку людського капіталу. Особливу увагу приділено освіті, оскільки вона виступає як інтелектуальний капітал нової економіки, де знання і вміння стають «інтелектуальним принтером 5D», що друкує сучасний людський капітал. Перехід до нової, постіндустріальної економіки характеризується найважливішою довгостроковою тенденцією – прогресом знань і нарощуванням складності соціально-економічного життя; створений потужними факторами інформаційних і комп’ютерних технологій і веде до розширення глобального економічного простору.

Стаття написана українською мовою


Чорна М. В., Смольнякова Н. М., Волосов А. М.
Конкурентні переваги підприємств ритейлу: фактор і результат конкурентних відносин (c. 32 - 40)

Метою статті є систематизація та розвиток понятійно-категоріального апарату щодо сутності конкурентних переваг. Виділено підходи до їх трактування. Розглянуто сутнісні характеристики та стадії життєвого циклу конкурентних переваг. Як активні стадії запропоновано такі: формування, реалізація та розвиток. Обґрунтовано та доповнено основні властивості конкурентних переваг такою як двоїстий характер. Охарактеризовано факторну та результативну природу конкурентних переваг. На основі наведених підходів і виділених властивостей запропоновано визначення поняття «конкурентні переваги» як економічної категорії. Використання його як базового й урахування функціональної специфіки підприємств торгівлі дозволило уточнити сутність конкурентних переваг підприємств ритейлу та запропонувати їх визначення як фактора та як результату конкурентних відносин. Виявлення двоїстого характеру дозволить розширити можливості оцінки конкурентних переваг. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є виділення особливостей і видів конкурентних переваг підприємств роздрібної торгівлі для підвищення обґрунтованості рішень з їх формування, реалізації та розвитку.

Стаття написана українською мовою


Сілантьєв О. І.
Ресурсна структура потенціалу економічного розвитку та зростання багатства сучасних макроекономічних систем (c. 41 - 46)

Метою публікації є дослідження особливостей формування та структури економічного потенціалу економічного розвитку сучасних макроекономічних систем. У дослідженні було використано структурно-функціональний, системний, інтегральний та логічний підходи та методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції. Здійснено формалізацію ресурсної структури потенціалу економічного розвитку сучасних макроекономічних систем із виокремленням визначальних (імперативних) видів ресурсів (багатства) і уточненням їх (його) специфіки у конкретно історичних умовах життя суспільства. Уточнено засади ідентифікації сутності та структури економічного потенціалу розвитку сучасних макроекономічних систем за його видами. Досліджено чинники стратегічного впливу на процес формування потенціалу економічного розвитку сучасних макроекономічних систем. Цінність проведеного дослідження полягає у вдосконаленні теоретичних підходів до розуміння сутності та структури економічного потенціалу та потенціалу економічного розвитку макроекономічних систем. Перспективами подальших досліджень є поглиблений аналіз окремих компонентів ресурсної структури потенціалу економічного розвитку макроекономічних систем, особливо імперативних видів багатства.

Стаття написана українською мовою


Кочук С. І.
Еволюція теорій державної регуляторної політики (c. 46 - 51)

Статтю присвячено аналізу й узагальненню еволюцій теорій державного регулювання з точки зору домінуючої ідеології масштабів, інтенсивності та глибини державного втручання в ринкову економіку, її методології та реалізації. Державна регуляторна економічна політика покликана встановити та реалізувати найважливіші, з точки зору суспільства, заходи, спрямовані на покращення економічної ситуації в країні в цілому. Важливо зазначити, що держава, органи державної влади й органи місцевого самоврядування не є суб’єктами господарювання. При цьому вони мають реальні важелі впливу на всіх учасників господарських правовідносин. Проведено порівняльний аналіз теорій регуляторної політики. Узагальнено принципи регуляторної політики, які спостерігалися протягом еволюції держаної регуляторної політики. Визначено основні проблеми та шляхи розвитку державної регуляторної політики, які спостерігаються в XXI ст.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2018

Бєлікова Н. В.
Теоретичні аспекти дослідження впливу економічних реформ на соціально-економічний розвиток країни (c. 8 - 13)

Метою даної статті є поглиблення теоретичних аспектів дослідження впливу економічних реформ на соціально-економічний розвиток України. Доведено, що розвиток теоретичного забезпечення дослідження впливу реформ на соціально-економічний розвиток країни має ґрунтуватися на забезпеченні сумісності стратегічних цілей проектів та загальної мети. Такий підхід передбачає узгодження інституціонального, економічного та соціального спрямувань реформ в їх комплексному впливі на динаміку соціально-економічного розвитку економіки країни. Обґрунтовано актуальність подальшого вирішення завдань щодо оцінки впливу економічних реформ на формування нових трендів динаміки соціально-економічного розвитку країни з урахуванням принципів цілісності та ієрархічності економічної системи України, а також зумовленості процесів генерації трендів структурної динаміки розвитку економіки під впливом реформаторських заходів.

Стаття написана українською мовою


Сілантьєв О. І.
Вартісна форма багатства як відображення впливу її факторних складових на потенціал економічного розвитку (c. 14 - 20)

Метою публікації є дослідження впливу факторних складових вартісної форми багатства (вартості блага, ціни, грошей, прибутку) на потенціал економічного розвитку сучасних макроекономічних систем. Визначено сутність понять «вартісна форма багатства» та «вартість блага». Обґрунтовано роль інституційного (системного) фактора, як такого, що трансформує вартісну форму багатства. Здійснено формалізацію процесу формування вартості блага через співвідношення «вартості виробництва» та «вартості споживання». Уточнено сутність та специфіку понять «вартість виробництва» та «вартість споживання». Аргументовано, що прибуток має двоїсту сутність, тобто в епоху переходу суспільства від індустріальних відносин до постіндустріальних частка прибутку, яка спрямовується на розвиток макроекономічних систем, зменшується. Отримані результати можуть бути застосовані у сфері державного управління при формуванні соціальної та економічної політики в Україні. Цінність проведеного дослідження полягає в удосконаленні підходу до визначення сучасних умов формування вартості благ.

Стаття написана українською мовою


Лук’янчук О. М., Волкова Д. В.
Інфраструктура: характеристика, види, функції та ефективність (c. 21 - 25)

Метою статті є дослідження світової та вітчизняної теоретичної бази щодо визначення поняття «інфраструктура». Представлено основні характеристики поняття інфраструктури та запропоновано власне його тлумачення. Проаналізовано сучасний стан використання інфраструктури, схематично зображено основні елементи інфраструктури та її видів з представленням відповідних функцій та ефектів від їх взаємодії в цілісній системі національної економіки країни. Висвітлено основні функції функціонування кожного виду інфраструктури та представлено градацію ефектів від їх взаємодії. Обґрунтовано актуальність створення відповідної законодавчої бази щодо інформаційного забезпечення та обґрунтування поняття інфраструктури та усіх її видів з індивідуальним поясненням кожного. Запропоновано звернути увагу відповідним державним органам на певну видозміну ведення діяльності та коригування інформаційного наповнення офіційного сайту Міністерства інфраструктури України – для подальшого більш повного, детального та ефективного використання.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2018

Пелех О. Б.
Еволюція поглядів на чинники економічного розвитку: теорії розвитку «згори» (c. 8 - 14)

Стаття має на меті проаналізувати, як розглядають чинники розвитку концепції та теорії економічного розвитку. Популярна серед закордонних науковців класифікація виділяє такі теоретичні концепції: теорії розвитку «згори», теорії розвитку «знизу» та нові теорії. Автор зосереджується на групі теорій, яку науковці називають «теорії розвитку «згори». Ці теорії пояснюють універсальні соціально-економічні механізми розвитку (неокласичні базові моделі), тлумачать розвиток як нелінійний процес, що розглядається як сукупність фаз (фазові моделі), описують тенденції диференціації та поляризації економічної активності в соціально-економічному просторі (теорії поляризації).

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2018

Пелех О. Б.
Еволюція поглядів на чинники економічного розвитку: теорії розвитку «знизу» (c. 8 - 15)

Стаття присвячена групі теорій розвитку «знизу», які з’явилися як відповідь на критику неадекватності на практиці моделей протилежної групи – розвитку «згори». Останні концентрувалися винятково на виробничих процесах і економічних суб’єктах, що виявилося недостатнім. Концепції розвитку «знизу» зосереджуються на ендогенних чинниках, у тому числі нематеріальних, які мають у своєму розпорядженні регіональні спільноти. Теорії розвитку «знизу» внутрішньо неоднорідні, серед них можна виділити три групи теорій. Перша – це група «м’яких» теорій. Трактуючи регіон як суб’єкт розвитку, вони беруть за основу той факт, що, згідно із сучасними домінуючими й перевіреними практикою тенденціями, розвиток відбувається в контексті не тільки співпраці, а і в істотній залежності від близького й дальнього оточення. До цих теорій належать теорії комплексного розвитку регіону. Друга група теорій – це так звані інституційні теорії. Вони надають великого значення соціальним і культурним явищам як чинникам економічного зростання. Водночас у цих теоріях вказується на важливу роль «саморозвитку» регіону. До цієї групи теорій можна зарахувати теорії ендогенного розвитку. Третя група теорій визнає суб’єктність і саморозвиток регіону та локальних територіальних одиниць як початок розвитку. До цих теорій відносять ортодоксальні теорії регіонального розвитку та теорії самостійного регіону і локального розвитку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2018

Пелех О. Б.
Еволюція поглядів на чинники економічного розвитку: нові теоретичні підходи (c. 8 - 14)

Розглядаються теорії економічного розвитку, які називають «нові теоретичні підходи». Аналізуються чотири концепції: «нова економічна географія», «еволюційна економіка», «сталий розвиток», «інтелектуальна спеціалізація». Нова економічна географія розглядає просторові зв’язки не як один з багатьох, а як основний чинник, що визначає соціально-економічні процеси зростання й розвитку. Еволюційна економіка описує економічні процеси за аналогією з еволюційними процесами в природі. Сталий розвитку є розширенням неоліберальної парадигми. Тут так само економічний розвиток на чільному місці, але беруться до уваги ті соціальні та екологічні чинники, які дозволяють зберегти основи життя та розвитку сучасних і майбутніх поколінь. Концепція інтелектуальної спеціалізації – це новий підхід у політиці ЄС, який став ключовим елементом його політики щодо регіонів. Стратегія включає три взаємопов’язані пріоритети: розумне зростання; сталий розвиток; інклюзивне включення. Метою стратегії є вироблення для кожного регіону індивідуального підходу щодо виходу з рецесії з подальшим забезпеченням довгострокового розвитку.

Стаття написана українською мовою


Шевчук Є. В.
Детермінація поняття «взаємодія» як економічної та управлінської категорії (c. 14 - 19)

Дана стаття присвячена аналізу особливостей поняття «взаємодія» як економічної та управлінської категорії, його зв’язку з іншими категоріями та дослідженню процесів його вивчення. Систематизовано різні теоретичні підходи до розуміння поняття «взаємодія». Виділено особливості трактування цієї категорії в різних сферах використання. Простежено процес формування гносеологічного поля цього поняття та виокремлено його елементи. Виділено сучасні визначення поняття «взаємодія» в економічній літературі. На їх основі виокремлено ключові характеристики цього процесу та досліджено зв’язки між ними. Запропоновано власні визначення цього терміна. Сформовано експлейнарний базис поняття «взаємодія» як економічної та управлінської категорії та визначено його складові.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2018

Проценко О. Л., Криворучко М. Ю.
«Теорія бездіяльного класу» Т. Веблена як основа інституціонального підходу до проблеми професійного бухгалтерського судження в контексті євроінтеграції (c. 8 - 12)

Статтю присвячено аналізу «теорії бездіяльного класу» Т. Веблена як методологічної основи інституціонального підходу до професійного бухгалтерського судження в контексті євроінтеграції. Під час дослідження проаналізовано «теорію бездіяльного класу» Т. Веблена з точки зору формування домінуючого світогляду, а також встановлено взаємозв’язок між ним і багатоваріантністю в обліку. Використаний методологічний підхід дозволив сформулювати припущення про анімістичний характер впливу багатоваріантності на бухгалтерську професію, цей вплив посилюватиметься у разі впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що супроводжує євроінтеграційні процеси.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2018

Сакало О. Є., Степаненко С. В.
Економічні цінності українського суспільства: за даними World Values Survey (c. 8 - 12)

У статті аналізується один із основних інтегруючих чинників суспільства – соціальні цінності. Для вивчення системи соціальних цінностей сучасного українського суспільства використовуються дані, отримані в ході найбільш масштабного на сьогодні міжнародного дослідницького проекту вивчення соціальних цінностей – World Values Survey. Розглядаються ціннісні орієнтації українців в економічній сфері життя: зайняття бізнесом, професійна діяльність, різниця в доходах, проблема безробіття, гендерна та вікова нерівність, місце роботи, вид праці тощо. Згідно з методологією проекту, всі цінності зводяться до чотирьох основних типів: цінності виживання, цінності самовираження, традиційні цінності та секулярно-раціональні цінності. На основі аналізу соціологічних даних робиться висновок про те, що українському суспільству більш притаманні цінності виживання та секулярно-раціональні цінності. Однак, водночас, мають помітне поширення й традиційні цінності, тобто наявний певний ціннісний симбіоз.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2018

Мащенко М. А.
Теоретико-методологічні підходи до структурної трансформації національних економічних систем (c. 8 - 12)

У статті проаналізовано сучасні теоретико-методологічні підходи до реформування та структурної трансформації національних економічних систем, головним чином національних економік постсоціалістичного простору. Визначено вплив неекономічних факторів на структурні трансформаційні перетворення, серед яких головний акцент зроблено на соціальні фактори. У прикладному аспекті запропоновано модель формування соціального середовища структурних трансформацій економічних систем, яка надасть можливість вбудувати соціальні фактори в реформаційні та трансформаційні процеси держави.

Стаття написана українською мовою


Стасишин А. В., Капленко Г. В.
Еволюція теоретико-економічних засад взаємодії держави та приватного бізнесу (c. 13 - 19)

Здійснено аналіз поглядів представників основних напрямів і течій економічної думки на проблему взаємодії держави та приватного бізнесу. Цей аналіз розпочато із характеристики внеску в розробку теоретико-економічних засад відносин між державою та приватним бізнесом меркантилістів, у тому числі тих з них, що започаткували школу класичної політичної економії. Показано, що серед найбільш впливових представників цієї школи були мислителі, не схильні до абсолютизації доктрини laissez-faire, домінування якої було однією з визначальних рис класичної політекономії. Привернуто увагу до тієї обставини, що те ж саме мало місце й у рамках неокласичної економічної теорії. Розкрито сутність одного з варіантів вирішення надзвичайно актуальної проблеми органічного поєднання кейнсіанських та неоліберальних ідей – втілення в життя розробленої в нашій країні концепції так званого надпідприємництва. Охарактеризовано важливу, з погляду поглиблення наукової розробки проблематики взаємодії держави та приватного бізнесу, інформацію, яку отримано завдяки теорії суспільних благ і дискусіям навколо її положень. Указано на значення неоінституціоналістських та посткейнсіанських ідей для вирішення проблем взаємодії держави та приватного бізнесу.

Стаття написана українською мовою


Тютюнникова С. В., Шпак І. А.
Національна модель соціальної політики як фактор економічного розвитку (c. 20 - 25)

Розкрито зміст соціальної політики як фактора економічного розвитку. В умовах зростання ролі людського потенціалу у використанні сучасних технологій особливої ваги набувають новітні форми капіталу – інтелектуального, людського, соціального. Відтворення цих форм капіталу можливо через ефективну національну соціальну політику. Доведено, що тільки за умов інклюзивного інституційного режиму гнучкої, активної та всеосяжної соціальної політики можливо накопичувати національний потенціал рівня та якості життя населення. Наведено характеристику основних існуючих моделей соціальної політики та встановлено необхідність вироблення своєї моделі соціальної політики, яка б ураховувала національні особливості розвитку (економічні, політичні, демографічні) та ментальну специфіку населення країни. Доведено, що тільки за таких умов соціальна політика стає складовою економічного розвитку. Узагальнено напрями вдосконалення соціальної політики в Україні.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2018

Абрамов Ф. В.
Маніпулювання суспільними настроями як чинник неефективності неформальних правил (c. 8 - 13)

Метою статті є визначення впливу маніпулювання суспільними настроями на ефективність формальних і неформальних правил. Показано, що за сприятливих умов може поширюватися практика маніпулювання суспільними настроями. Виявлено, що механізми формування сприятливих для маніпулювання суспільних настроїв розрізняються для випадків дрібної та великої гри. У випадку дрібної гри формування сприятливих суспільних настроїв відбувається пасивно, за рахунок позитивного зворотного зв’язку між поширенням дрібної гри та загостренням уваги суспільства до тієї чи іншої проблеми. У випадку великої гри гравцем здійснюється цілеспрямоване формування сприятливих суспільних настроїв. Доведено, що маніпулювання суспільними настроями може мати такі негативні наслідки: зменшення ефективності як формальних, так і неформальних правил, неефективне використання ресурсів та стабільність неефективних формальних правил. Розглянуто можливі механізми запобігання маніпуляціям суспільними настроями у випадку як дрібної, так і великої гри.

Стаття написана українською мовою


Коломийчук Д. І.
Теоретико-методологічні підходи до вивчення національної економіки як складної відкритої господарської системи (c. 14 - 21)

Метою статті є аналіз теоретико-методологічних підходів до вивчення національної економіки як складної відкритої господарської системи, що обумовлює необхідність уточнення сутності, структури і типологізації економічних систем, їх місця та ролі у світовій економіці. Зроблено огляд найбільш поширених підходів до визначення сутності економічної системи (функціонального, структурно-морфологічного, інформаційного та генетичного) та підходів до визначення її структурних елементів. Запропоновано авторське визначення економічної системи як складної, фрактальної, гетерархічної цілісності підсистем та елементів економіки, процесуальними атрибутами якої є самоорганізація, саморозвиток, історичність та людинорозмірність. Обґрунтовано, що основні параметри стійкості економічної системи визначаються конкретними показниками, вихід за межі яких свідчить про перехід системи в нестійкий стан. Проаналізовано роль теорії господарського порядку як методологічної основи визначення ключових властивостей і характеру економічних систем. Зроблено висновок, що перехідна економіка нового типу є складним феноменом, який поєднує загальні риси, притаманні всім трансформаційним процесам; особливі ознаки, характерні для транзитивних країн, що розвиваються; та унікальні властивості, притаманні економікам певних країн світу.

Стаття написана українською мовою


Калюжна Н. Г., Барон І. Г.
Трансформація методичних підходів до оцінювання економічної безпеки України (c. 22 - 27)

Метою статті є визначення пріоритетів трансформації підходів до оцінювання рівня економічної безпеки України з огляду на загострення геополітичних і глобалізаційних викликів. Систематизовано методичні підходи до оцінювання рівня економічної безпеки України та засвідчено поступову трансформацію актуалітетів дослідження економічної безпеки держави внаслідок об’єктивних та переважно непередбачуваних і непрогнозованих геополітичних трансформацій. Виокремлено три етапи у формуванні методології та розвитку інструментарію оцінювання загроз економічній безпеці України. Визначено пріоритети політики забезпечення економічної безпеки України на сучасному етапі домінування впливу екзогенних чинників переважно деструктивного впливу. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розробка методичних підходів, які дозволяють надати ґрунтовну оцінку сучасним детермінантам економічної безпеки України через відповідні індикатори кількісного та якісного характеру.

Стаття написана українською мовою


Оленцевич Н. В., Фоміна О. О.
Корупція в системі публічного управління: причини та запобігання (c. 28 - 33)

Метою статті є обґрунтування концептуальних підходів до вирішення проблеми корупції в Україні, зокрема у сфері надання державних послуг і публічного управління. Наведено основні теорії корупції, що є актуальними на сучасному етапі розвитку суспільних відносин, а саме: статусної ренти, «агентської» моделі, рентоорієнтованої поведінки. Охарактеризовано етичний підхід, що застосовується організацією Transparency International, та політекономічний підхід до аналізу корупції. Проаналізовано основні причини корумпованості суспільних відносин, зокрема у сфері надання державних послуг та публічного управління. Відповідно до проявів корупції в системі публічного управління виокремлено економічні, інституційні, політичні та соціально-культурні причини її існування. Визначено, що корупція є постійно змінюваним явищем відповідно до розвитку та зміни суспільства. Виокремлено деякі концептуальні підходи до подолання корупції, зокрема запровадження конкуренції у сфері надання публічних послуг, інтитуціональне унормування діяльності органів влади, запровадження концептуальних морально-ідеологічних антикорупційних заходів. Наведено основні принципи та умови реалізації антикорупційної політики. Перспективами подальших досліджень виступають питання формування та реалізації ефективного механізму антикорупційної політики.

Стаття написана українською мовою


Коломієць Г. М., Глушач Ю. С.
Амбівалентність рейтингування в умовах сучасних господарських трансформацій (c. 34 - 41)

У статті доводиться неоднозначна роль рейтингування в механізмі господарських трансформацій як важливого інструменту, що унормовує процес консолідації значних обсягів інформаці та набуває здатності впливати на вибір акторів у здійсненні господарських перетворень. Виокремлено функції рейтингів, серед яких: основні (аналітична, градуальна, сигнальна та обгрунтувальна); похідні (зниження інформаційної асиметрії, зниження трансакційних витрат) та вмінені (реалізуються через сприйняття рейтингів як засоба конкуренції між суб’єктами рейтингового процесу, як засоба залучення інвестицій та як засоба порівняння потенціалу господарського розвитку різних об’єктів рейтингування). Розглянуто особливості експертно-аналітичної процедури рейтингування, на базі яких обґрунтувано можливість навмисного і ненавмисного маніпулювання його результатами, визначено чинники цього процесу. Вибудовано полісистему рейтингів сучасної економіки, представлено нові класифікації рейтингів за змістовною структурою та рівнем узагальнення данних, а також за суб’єктами розробки та кількістю складових.

Стаття написана українською мовою


Богданов Р. І.
Інституціональні можливості узгодження економічних інтересів у системі економічної безпеки підприємства (c. 42 - 47)

У статті поставлено проблему недостатності сучасних тривіальних можливостей і засобів системи економічної безпеки підприємства для узгодження конфліктних економічних інтересів акторів підприємства. Встановлено, що «економічний інтерес» має ознаки повноправного інституту. Економічний інтерес завжди має конкретного носія, який формулює його на основі власних економічних потреб і мотивів. Індивідуальні інтереси можуть складати колективні інтереси, але останні не стають знеособленими. Рішення актора, який спосіб узгодження обрати – конструктивний чи деструктивний, створює передумови для появи загроз нового типу. Визначення інституціональних передумов, можливостей та підходів до зняття конфліктності економічних інтересів засобами системи економічної безпеки підприємства стає актуальним завданням. Напрямками вирішення є визначення або уточнення взаємозв’язків функціональних складових служби безпеки та відповідних складових інституційного середовища; удосконалення підходів до вбудовування служби безпеки до складу структури управління підприємством та підходів до формування управлінських структур усередині служби безпеки, що здатні до самостійної взаємодії з інституційним середовищем.

Стаття написана українською мовою


Гуторов А. О.
Теоретико-методологічні засади інклюзивного розвитку національної економіки (c. 48 - 54)

Метою статті є узагальнення й систематизація теоретико-методологічних засади інклюзивного розвитку національної економіки. Підтверджено, що неоліберальна глобалізація є неефективною та в сукупності з принципом невтручання в економічний механізм спричинює зниження темпів економічного зростання, сприяє значному виснаженню природних ресурсів, розвитку бідності, особливо в сільських районах. Визначено, що інклюзивний розвиток охоплює процеси економічного зростання та розвитку, інклюзивність як систему інклюзій, враховує антропогенне навантаження на екосистему, а також реляційний характер соціально-економічних трансформацій. Показано, що на методологічному рівні інклюзивний розвиток базується на принципах зростання економіки в довгостроковій перспективі, досконалої конкуренції, недискримінаційності, спільної участі всіх членів соціуму в суспільному житті, справедливості, сталості розвитку та стабільності. Інклюзивне зростання ґрунтується на концептах сталого розвитку економіки знань, людиноцентризму, неоіндустріалізації, «зеленої» економіки, неоруралізму.

Стаття написана українською мовою


Галенко О. М., Різва Л. А.
Інституційна основа ефективного функціонування ринку нерухомості у світовому просторі (c. 55 - 60)

Системний підхід до аналізу структурної динаміки, векторних мегатрендів розвитку та диверсифікації світового ринку нерухомості актуалізує питання щодо розкриття його інституційної природи. Характеризуючи інститут власності, слід відзначити його визначальну роль у реалізації пануючої у світі приватної власності на землю та нерухоме майно, процесів функціонального зонування земельних ділянок і реалізації механізмів ефективної оцінки майна для цілей оподаткування. Якщо характеризувати інститут ціноутворення, то слід відзначити, що він справляє вагомий безпосередній вплив на розподіл виробничих ресурсів на ринку нерухомості. Як свідчить міжнародна практика, на сьогодні в оцінці ціни об’єктів нерухомого майна найчастіше використовуються масовий та індивідуальний методи оцінки. З іншого боку, слід згадати про оцінку вартості об’єктів нерухомості, що може здійснюватися на основі витратного, порівняльного та дохідного методів. Ефективне функціонування ринку нерухомості неможливий без наявності розгалуженої системи його інститутів, що формують його інфраструктурне забезпечення.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2018

Васильців Т. Г., Іляш О. І., Лупак Р. Л.
Проблеми та засоби конвергенції соціальної безпеки в Україні та ЄС (c. 8 - 14)

Мета статті полягає в обґрунтуванні проблем і засобів конвергенції системи соціальної безпеки в Україні та ЄС у процесі євроінтеграції. Розглянуто головні напрями досліджень системи соціальної безпеки. Надано характеристику тенденцій розвитку соціальної сфери та забезпечення соціальної безпеки України в порівнянні з країнами ЄС. Зроблено висновок, що стан і рівень якості життя в Україні поступається аналогічним середнім показникам у країнах ЄС. Визначено головні загрози функціонування соціальної сфери та формування системи соціальної безпеки в Україні. Запропоновано засоби конвергенції соціальної безпеки в Україні та ЄС, які розподілено за окремими компонентами: відтворення населення, розвиток соціальної сфери, забезпечення функціонування ринку праці, врегулювання трудової міграції. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення формування базису стратегії зміцнення соціальної безпеки України у процесі євроінтеграції.

Стаття написана українською мовою


Зайцева Л. О.
«Сталий розвиток»: теоретичний аспект (c. 15 - 20)

Метою статті є дослідження теоретичного аспекту впровадження концепції сталого розвитку суспільства та бізнес-середовища. У статті проаналізовано роботи відомих українських економістів на предмет трактування поняття «сталий розвиток». Підкреслено неоднозначність поглядів щодо використання базових понять. Обґрунтовано необхідність об'єднання економічних, соціальних, екологічних аспектів щодо реалізації концепції сталого розвитку. Наведено засоби для досягнення цілей концепції сталого розвитку, представлені як механізм взаємодії один з одним економічних, соціальних, екологічних аспектів на глобальному, регіональному та корпоративному рівнях. Перераховано умови відповідності індикаторам сталого регіонального розвитку. Акцентовано на необхідності використання менеджментом нефінансових показників для повного та прозорого розкриття екологічних та соціальних аспектів діяльності господарюючих суб’єктів. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення показників оцінки рівня сталого розвитку.

Стаття написана українською мовою


Мокрицька А. Б., Сліпченко Т. О.
Економіко-правові аспекти захисту комерційної таємниці в Україні (c. 21 - 25)

Цілями статті є обґрунтування необхідності захисту комерційної таємниці, аналіз економіко-правових наслідків порушення комерційної таємниці, розробка пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання відносин, пов’язаних із захистом комерційної таємниці, на основі комплексного аналізу чинного законодавства. Встановлено, що охорона права на комерційну таємницю передбачає застосування відповідних правових, організаційних, технічних заходів, які створюють умови для здійснення суб’єктивного права на комерційну таємницю. Також такі заходи, як спеціальне діловодство, маркування документів, що містять комерційно цінну інформацію, використання криптографічних засобів захисту, страхування ризику розкриття комерційної таємниці тощо, виступають критеріями її охороноздатності. Вважаємо за доцільне доопрацювання та прийняття Закону України «Про комерційну таємницю». Адже всі заходи охорони, що застосовуються до комерційної таємниці, на сьогодні розробляються на локальному рівні та застосовуються безпосередньо особами, що визначили на власному підприємстві інформацію такою, що становить комерційну таємницю.

Стаття написана українською мовою


Абрамов Ф. В.
Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил (c. 26 - 31)

Метою статті є визначення причин невідповідності оцінки рівня корумпованості з боку суспільства реальному рівню корумпованості країни та її наслідки. Показано, що через обмежений корупційний досвід пересічних громадян більшість з них формує своє уявлення щодо рівня корумпованості країни із зовнішніх джерел, переважно, ЗМІ. Розглянуто причини невідповідності оцінки рівня корумпованості суспільством реальному рівню корумпованості. Показано, що основною причиною завищення суспільної оцінки рівня корумпованості є активна маніпуляція суспільними настроями, натомість причиною заниження суспільної оцінки рівня корумпованості виступає обмеження свободи слова. Доведено, що завищена суспільна оцінка рівня корумпованості може призвести до таких негативних наслідків, як: надання переваги в антикорупційній політиці репресивним заходам, що характеризуються низьким рівнем ефективності; суттєва зворотна несиметричність антикорупційних формальних правил, що ускладнює скасування останніх у разі їх неефективності; остаточна втрата зворотного зв’язку між реальним рівнем корумпованості та його суспільною оцінкою.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2019

Лучик С. Д., Лучик М. В.
Якість життя молоді: питання добробуту (c. 8 - 14)

Мета статті полягає у дослідженні добробуту молодих людей як складової якості життя та окресленні шляхів його підвищення. Аналіз і узагальнення наукових публікацій про соціально-економічні проблеми молоді, її ціннісні орієнтири дозволили визначити зростаючі матеріальні потреби молодих людей для забезпечення високої якості життя. У результаті дослідження було виявлено неоднорідність української молоді, яка об’єднує «молодь, яка вчиться» і «молодь, яка працює». Для обох груп характерне поступове зростання доходів, насамперед заробітної плати, стипендіальних і соціальних виплат. Встановлено, що випускники більшості європейських вишів, на відміну від українських, гарантовано отримують стартовий дохід, який забезпечує їм гідну якість життя і можливість професійного розвитку. Визначено необхідність: підвищення соціальних стандартів до рівня країн ЄС, насамперед прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати; у розробці регіональних механізмів «закріплення» молодих фахівців у регіонах країни через гарантування випускникам вишів працевлаштування з гідною зарплатою через запровадження систем пільгового оподаткування молоді; у розвитку програм підтримки малого бізнесу та молодіжного підприємництва. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є дослідження якості життя молоді через призму таких складових, як сім'я, здоров'я, духовний добробут, дозвілля, безпека життєдіяльності. Забезпечення їх високого рівня дозволить задовольнити зростаючі потреби й інтереси молодих людей.

Стаття написана українською мовою


Журавель О. В., Міхляєв М. О.
Розвиток мотиваційної теорії та її адаптація до умов ринкової конкуренції (c. 15 - 20)

Проаналізовано характеристику поняття управлінського персоналу як складової персоналу підприємства, що працює за наймом, володіє певними якісними характеристиками і виконує загальні функції керування. Визначено головні ознаки управлінського персоналу, такі як: а) здатності особистості; б) мотивація; в) властивості. Освітлено підходи вчених до змістовної характеристики мотивації та поняття, що її характеризують (мотивація, мотив, потреба, стимул), та їх взаємозв’язок. Запропоновано уточнене визначення низки понять мотивації: а) мотивації як процесу спонукання працівника задовольнити власні потреби через трудову діяльність на конкретному підприємстві; б) мотиву праці як внутрішню причину трудової діяльності працівника на конкретному підприємстві; в) стимулу як причину трудової діяльності працівника на конкретному підприємстві. Запропоновано поняття конкурентної заробітної плати як форми матеріальної винагороди за працю, достатньої для залучення, утримання й мотивації персоналу на певному підприємстві.

Стаття написана українською мовою


Сосновська О. О., Житар М. О.
Аналіз методів оцінки рівня економічної безпеки підприємств (c. 21 - 26)

Метою статті є дослідження основних методичних підходів щодо оцінки рівня економічної безпеки підприємств. Запропоновано основні методи оцінки рівня економічної безпеки підприємств, які доцільно згрупувати за такими підходами: ресурсно-функціональний підхід, що базується на оцінці економічної безпеки підприємства за її функціональними складовими та для підприємства в цілому; індикаторний підхід, що передбачає оцінку рівня економічної безпеки підприємства на основі використання сукупності показників у різних функціональних галузях і порівняння їх фактичних значень із пороговими значеннями (індикаторами); експертний підхід, що заснований на використанні експертних оцінок рівня економічної безпеки підприємства; матричні підходи, які передбачають використання матриць для оцінки рівня економічної безпеки підприємства, що побудовані на основі чітких і логічних алгоритмів; методи економіко-математичного моделювання, що передбачають використання математичних моделей, які показують вплив окремих показників (факторів) на рівень безпеки підприємства та дозволяють передбачити різні сценарії розвитку підприємства за умови зміни того чи іншого фактора.

Стаття написана українською мовою


Цікало Є. І.
Підхід до ідентифікації стану суб’єкта господарювання (c. 27 - 33)

Запропоновано підхід до ідентифікації стану суб’єкта господарювання, який ґрунтується на комплексному поданні стану як поєднанні економічного й інтеграційного станів. Інформаційною основою ідентифікації виступає параметризація станів, здійснювана в системі управління суб’єкта: за парами показників ефекту і ступеня інтеграції діяльності та відповідних формуючих їх економічних показників діяльності і показників інтеграційних ознак; за реквізитами, що інтерпретують формуючі показники та дають змогу здійснювати рецепцію факторних впливів на стан у цілому шляхом виконання господарських і інтеграційних дій у бізнес-операціях (в господарських інтегрованих операціях). Інформаційна характеристика змін у стані дається з урахуванням реінтеграційних перетворень у межах самоорганізаційного управління його стійкістю і гомеостатичною рівновагою системи управління суб’єкта господарювання. Цей підхід дає змогу виробляти рішення з точкового впливу на атрактори формування стану, досягаючи керованості флуктуацій в системі за допомогою інтеграційних і економічних важелів.

Стаття написана українською мовою


Іванов Р. В., Іванов К. Р.
Логістика та домашні господарства (c. 34 - 39)

Основною метою роботи є дослідження принципів логістики в контексті їх зв'язку з особливостями функціонування домашніх господарств на макро- і мікроекономічному рівнях. Дослідження показало, що поведінкова життєдіяльність домогосподарства (його функціональне, структурне й організаційне представлення) окреслює простір складної соціально-економічної системи, в якій присутні соціально-економічні, когнітивно-рефлексивні зв'язки між агентами цієї системи, її центром і зовнішнім середовищем, які мають інформаційно-комунікативний характер забезпечення проходження матеріальних, фінансових, енергетичних та інших потоків. Виникнення інформаційно-комунікативних логістичних відносин розвитку домогосподарства є центром зародження процесів самоорганізації логістичних структур із метою створення умов економічної безпеки домогосподарств і інструментом опосередкованого впливу на економічну поведінку домогосподарств з боку держави.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2019

Демидюк О. О.
Якість життя як чинник підвищення соціально-економічного розвитку країни (c. 8 - 13)

У статті узагальнено та систематизовано основні наукові підходи до визначення сутності категорії «якість життя». На підставі аналізу наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних дослідників запропоновано авторське визначення якості життя як суб’єктивно-об’єктивної міри особистого сприйняття та задоволеності психофізіологічними та соціально-економічними аспектами життєдіяльності людини. Систематизовано дані щодо складових Індексу якості життя в Україні, розробленого світовою базою даних Numbeo. Обґрунтовано можливі причини відставання України за показниками складових Індексу якості життя порівняно із країнами-сусідами. Запропоновано рекомендації щодо підвищення якості життя в Україні, що, своєю чергою, сприятиме покращенню соціально-економічного розвитку країни в цілому. Зокрема, зроблено наголос на необхідності приділити особливу увагу боротьбі з корупцією, підвищенню якості сфери медичного обслуговування та заходам охорони навколишнього середовища, що нині є актуальним завданням більшості національних економік світу.

Стаття написана українською мовою


Гнедіна К. В.
Стратегія: сутність, переваги, методи та прийоми формування (c. 14 - 20)

Стаття присвячена дослідженню економічної сутності поняття «стратегія», переваг, методів та прийомів її формування та реалізації. Здійснено огляд та узагальнено існуючі підходи до трактування «стратегії», наведено авторське визначення даної категорії. Ввисвітлено переваги формування стратегії та окреслено її роль у забезпеченні економічної безпеки підприємства. Розглянуто методи та прийоми бізнес-аналізу, планування та управління, які використовуються під час формування стратегії, її реалізації та оцінювання результатів упроваджених стратегічних заходів. У рамках кожного етапу формування та реалізації стратегії виокремлено основні методи та прийоми, які широко використовуються у практичній діяльності підприємств. При формуванні стратегії підприємства запропоновано застосовувати такий інструмент, як «ескіз бізнес-стратегії», який відображає основні компоненти стратегії та на основі якого може бути розроблено детальний стратегічний план.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2019

Коломієць В. М.
Дослідницька програма інституціонального розвитку людського капіталу (c. 8 - 13)

Для гармонійного формування національної економіки потрібні теоретичне обґрунтування та практичні механізми інституціонального розвитку людського капіталу, що зорієнтують бізнес та владу на досягнення та дотримання оновлених правил і норм. Необхідність застосування нових інструментів та практичних механізмів інституціонального розвитку людського капіталу обумовили мету статті – формулювання дослідницької програми інституціональної системи розвитку людського капіталу. Як методологічну основу для розробки проблем формування людського капіталу використано методи неоінституціоналізму та нової інституціональної економіки. Інституціональна дослідницька програма розвитку людського капіталу складається з твердого ядра, що сформовано сукупністю фундаментальних діючих і гіпотетичних базових інститутів, а також тих інститутів, що народжуються і зміст яких трансформується поступово. Друга складова дослідницької програми утворює «захисний пояс», який оточує «тверде ядро» і складається з допоміжних гіпотез, модифікованих відповідно до потреб утримання цілісності дослідницької програми та її захисту. Практичного значення інституціональна дослідницька програма розвитку людського капіталу набуває для формування ефективного механізму підйому національної економіки. У подальших наукових пошуках доцільно розробити дієві шляхи подолання перешкод на шляху реалізації розробленої програми.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2019

Помінова І. І., Зарецька Л. М.
Роль інститутів громадянського суспільства в розвитку вищої освіти (c. 8 - 13)

Метою статті є визначення точок перетину інтересів суспільних секторів економіки та форм впливу інститутів громадянського суспільства на сучасний розвиток вітчизняної вищої освіти. У зв’язку з цим досліджено еволюцію участі громадянського суспільства у функціонуванні господарської системи, у т. ч. системи вищої освіти, та виявлено ефективні для розвитку вищої освіти України форми участі в цьому процесі громадських організацій, держави та бізнесу. Еволюція інститутів громадянського суспільства відбувалася від їх асоціювання з державою і системою владних органів, створених громадянами, до подолання синкретизму суспільства та держави в індустріальну епоху. Формування постіндустріального суспільства й інтегрального соціокультурного простору прискорили процеси самоорганізації суспільства, у результаті чого збільшилися кількість і якість інститутів громадянського суспільства та зросла їх роль у функціонуванні суспільних секторів. В умовах глобалізації та посилення конкуренції на світовому ринку на розвиток національних систем вищої освіти все більший вплив мають міжнародні громадські організації. Нова парадигма взаємовідносин між громадянським суспільством, державою, економікою та сферою вищої освіти має базуватися на винайденні точок перетину їхніх інтересів шляхом взаємопроникнення секторів і створення єдиного простору функціонування. Аналіз сучасного стану механізмів взаємодії держави й інститутів громадянського суспільства у вітчизняній сфері вищої освіти дозволяє стверджувати, що формування інституцій «знизу» та їх ефективне функціонування ще не набули системного характеру, не стали основою процесу формування та реалізації освітньої політики, слабко сприймаються більшістю учасників освітнього процесу. Структури, створені міністерствами або за ініціативою інших органів влади, мають формальний характер, їх функціональна здатність і реальний вплив залишаються ще низькими та фрагментарними.

Стаття написана українською мовою


Прохорова В. В., Давидова О. Ю.
Гносеологічні аспекти інноваційного управління розвитком підприємств (c. 14 - 20)

Мета статті – дослідити гносеологічні аспекти інноваційного управління розвитком підприємств: дефініції, складові та тенденції розвитку; вивчити етапи формування сутності методології як ідеологічної платформи вирішення наукової проблеми; розробити науково-практичний підхід до формування та впровадження системи інноваційного управління розвитком підприємств. У статті досліджено гносеологічні аспекти інноваційного управління розвитком підприємств: визначення, складові та тенденції розвитку для формування комплексу програм розвитку підприємств з урахуванням різноманітних тимчасових горизонтів з метою підвищення рівня їх конкурентоспроможності в умовах трансформаційної економіки. Доведено, що основою формування будь-якої методології є філософське підґрунтя. Запропоновано використовувати науково-практичний підхід до формування та впровадження системи інноваційного управління розвитком підприємств, що базується на синтезі методологічних аспектів гносеологічного коріння та основних напрямів інноватики, з урахуванням компонент і принципів інноватики, що є підґрунтям для оцінювання, тестування та прогнозування результатів інноваційного управління розвитком підприємств, формування комплексу програм їх розвитку з урахуванням різних часових горизонтів, із метою підвищення рівня їх конкурентоспроможності в умовах трансформаційної економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2019

Халіна О. В.
Становлення багатополярності як альтернативи однополярній моделі світу в умовах формування нових центрів впливу (c. 8 - 13)

Мета статті полягає у дослідженні сутності основних моделей світового порядку, у визначенні особливостей формування багатополярності як сучасної світової системи з новими центрами економічного впливу. Аналізуючи, систематизуючи й узагальнюючи наукові праці багатьох учених, було розглянуто становлення багатополярності як альтернативи однополярній моделі світу в умовах зростання нових центрів впливу, зокрема, визначено проблеми багатополярного світу в умовах глобалізації. Обґрунтовано актуальність фундаментального дослідження феномена багатополярності сучасного світу, охарактеризовано динаміка розвитку економічно зростаючих країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону порівняно з провідними світовими центрами економічного впливу: США, ЄС та Японією. Значну увагу приділено формуванню нових політико-економічних об’єднань. Розкрито новітні тенденції та особливості багатополярної системи світоустрою в сучасних умовах. Що стосується перспектив становлення багатополярності, автором зазначено, що перехід до такої нової системи може стати тим самим джерелом у вирішенні багатьох глобальних проблем, які пов’язані зі: встановленням стійкого балансу сил; врахуванням загальних інтересів; зменшенням протистояння між центрами впливу; встановленням стимулюючого співробітництва.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2019

Абрамов Ф. В.
Неосвіченість суспільства як фактор поширення маніпулювання суспільними настроями (c. 8 - 13)

Метою статті є визначення впливу неосвіченості суспільства на поширення практики маніпулювання суспільними настроями. Доведено, що неосвіченість населення є одним із факторів, які можуть сприяти зростанню занепокоєння суспільства, що створює сприятливі умови для маніпулювання суспільними настроями. Показано, що гравець-маніпулятор може експлуатувати неосвіченість населення через реалізацію одної з двох стратегій: стратегії залякування та стратегії виправдання. У випадку стратегії залякування гравець-маніпулятор, зловживаючи неосвіченістю населення, поширює неправдиву інформацію з метою дискредитації та усунення конкурента. У випадку стратегії виправдання гравець-маніпулятор експлуатує неосвіченість суспільства для введення його в оману стосовно необхідності окремих заходів чи інституційних реформ. Доведено, що необхідною умовою попередження маніпулювання суспільними настроями, що базується на експлуатації неосвіченості суспільства, є покращення якості загальної складової освіти та формування широкого світогляду членів суспільства.

Стаття написана українською мовою


Романовська Ю. А.
Соціально-економічна безпека: зміст категорії та її об’єкти (c. 13 - 20)

В економічній безпекології, як і в будь-якій іншій науці, вирішальна роль належить понятійно-категоріальному апарату, в якому поряд з такими категоріями, як «економічна безпека (об’єкта)» та «соціальна безпека (об’єкта)», що вже набули усталеності, останнім часом активно використовується і категорія «соціально-економічна безпека (об’єкта)». Ці категорії схожі, взаємозумовлені та взаємопов’язані, але є відносно самостійними. У статті показано, що соціально-економічна безпека певного об’єкта є синтетичною категорією, яка містить економічну та соціальну компоненти; універсальною категорією, яка застосовна для всіх рівнів соціально-економічної системи держави. Розкрито зміст фундаментальної підстави «соціально-економічної безпеки об’єкта» – категорії «безпека»; показано, що соціально-економічна безпека має розглядатися стосовно ієрархічно розташованих її об’єктів (держава, регіон, підприємство). Зі зростанням рівня ієрархії об’єктів збільшується кількість ознак, з використанням яких розкривається зміст категорії «соціально-економічна безпека (об’єкта)», який уточнюється та поглиблюється залежно від її об’єкта з урахуванням більшої кількості ознак. Надано загальні ознаки, з використанням яких розкрито зміст категорії «соціально-економічна безпека (об’єкта)».

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2019

Житар М. О.
Сутність фінансової архітектури та її значення в теоретичній і практичній площинах сучасної фінансової науки (c. 8 - 13)

Метою статті є визначення сутності фінансової архітектури та її значення в теоретичній і практичній площинах сучасної фінансової науки. На підставі аналізу підходів до визначення сутності поняття «фінансова архітектура» запропоновано його авторське тлумачення: фінансова архітектура національної економіки представляє собою: з одного боку, – інституційну матрицю національної фінансової системи із чітко вибудуваною конструкцією упорядкованих складових компонентів, функціональних взаємозв’язків між ними, питомої ваги та пропорцій організаційних, фінансово-економічних та інституціональних відносин у загальній ємності національної економіки з урахуванням впливу змін зовнішнього середовища; з іншого – сукупність інститутів, норм, правил, законів, домовленостей тощо (соціальних, політичних, формальних і неформальних), за допомогою яких формуються взаємовідносини суб’єктів фінансово-економічної діяльності, що забезпечують ефективне функціонування та стійкість фінансової системи в динаміці розвитку.

Стаття написана українською мовою


Краснокутська Н. С., Коптєва Г. М.
Дефініція поняття «фінансова безпека підприємства»: основні підходи та особливості (c. 14 - 19)

Будь-яке підприємство зацікавлено в підвищенні рівня його фінансової безпеки, який свідчить про стабільну фінансово-господарську діяльність, його розвиток і конкурентоспроможність. Метою статті є контент-аналіз і систематизація наукових поглядів щодо сутності поняття «фінансова безпека підприємства», а також розвиток понятійного апарату теорії менеджменту за рахунок дефініції фінансової безпеки як об’єкта управління. Досліджено дефініцію поняття «фінансова безпека підприємства» та проаналізовано сучасні підходи та особливості його трактування. На основі проведеного контент-аналізу і визначених сутнісних ознак фінансової безпеки підприємства авторами визначено дефініцію, яка відрізняється комплексністю та логічною узгодженістю з базовими категоріями «безпека» та «фінанси». Запропоноване у статті власне визначення є підґрунтям для подальших досліджень і дозволяє спрямувати більш детальну увагу на зміст і узгодженість фінансових інтересів підприємства із наявним потенціалом, незбалансованість яких призводить до порушень фінансової безпеки та потребує прийняття управлінських рішень.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2019

Данілова Е. І.
Теоретичні концепти формування системи економічної безпеки (c. 8 - 14)

Мета статті полягає в узагальненні теоретичних основ формування системи економічної безпеки, які визначають її атрибутивні характеристики. Теоретичним базисом формування системи економічної безпеки є синтез теорій економіки, теорії систем, теорії катастроф, теорії конфліктів, синергетичної та теорії ризиків. Кожна із означених теорій забезпечує формування властивостей економічної безпеки. Теорія економіки визначає фундаментальні засади організації економічної безпеки, якими є формування безпечних умов для реалізації системи внутрішніх та зовнішніх взаємовідносин підприємства. Теорія систем визначає структурну та функціональну організацію економічної безпеки. Теорія катастроф дозволяє ідентифікувати межі стійкості підприємства та визначити критичні значення показників. Теорія конфліктів визначає джерела загроз, небезпек і ризиків, які пов’язані з реалізацією соціально-біологічних властивостей персоналу підприємства. Синергетична теорія визначає поведінку підприємства в умовах впливу внутрішніх та зовнішніх небезпек і ризиків та механізми його розвитку в умовах нерівноваги. А теорія ризиків, своєю чергою, забезпечує систему економічної безпеки методичним інструментарієм їх діагностики та управління, що дозволяє реалізувати функціональність системи економічної безпеки як системи прогнозування, попередження та зниження негативного впливу ризиків на результати діяльності підприємства. Синтез основних концепт означених теорій дозволив сформувати основні атрибутивні характеристики системи економічної безпеки, які забезпечують її функціональність на основі реалізації означених завдань.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2019

Ушакова Н. Г., Помінова І. І.
Поведінкова економіка в парадигмальній структурі сучасної економічної теорії (c. 8 - 13)

Метою статті є визначення місця поведінкової економіки в парадигмальній структурі сучасної економічної теорії та її ролі в розвитку сучасного економічного знання. Слабка увага класичної економічної теорії до поведінкового аспекту прийняття рішень економічними суб’єктами в умовах зростання нестабільності та невизначеності господарського розвитку спричинила актуалізацію та популяризацію досліджень у сфері поведінкової економіки. Підкреслено, що дослідницький конструкт саме поведінкової економічної теорії дозволяє осмислити ірраціональні феномени економічної поведінки. На основі виявлення спільних і відмітних характеристик неокласичної та поведінкової теорій, а також враховуючи експертні оцінки, доведено, що поведінкова економіка розширює теоретико-методологічну базу сучасної економічної науки за рахунок впровадження досліджень когнітивно-психологічних модусів суб’єкта, який приймає господарські рішення. Визначено, що сучасна економічна теорія має поліпарадигмальний характер, що спричинено домінуванням розгалуженості та гетерогенності наукових інтерпретацій одних і тих самих економічних явищ і проблем. Унаслідок цього присутні складні форми співіснування та взаємодії наукових парадигм і уможливлюються варіації міжпарадигмального синтезу, наприклад активний розвиток теорій поведінкової економіки: когнітивна економіка, нейроекономіка та ін. Розвиток поведінкової економіки відбувається у взаємодії з іншими сучасними економічними теоріями (сучасною неокласикою, експериментальною економікою, неоінституціональною теорією, еволюційною теорією та ін.), однак її прикладний потенціал є значно більшим, що виводить поведінкову економіку від наукової «периферії» до «центру» парадигмальної структури сучасної економічної теорії.

Стаття написана українською мовою


Данілова Е. І.
Теоретичні основи розвитку факторів забезпечення економічної безпеки підприємств (c. 14 - 21)

Особливістю сучасного етапу розвитку економіки є синтез небезпек як суб’єктивного характеру, так і обумовлених об’єктивними причинами економічного розвитку. За таких умов зростає актуальність та необхідність досліджень фундаментальних факторів економічної безпеки діяльності, які знайшли свій розвиток у базових теоріях економіки. Мета статті полягає в науковому дослідженні еволюції розвитку факторів забезпечення економічної безпеки підприємства, що дозволяє систематизувати економічні факторні небезпеки та умови формування безпеки діяльності підприємств. Аналітичний огляд основних теорій розвитку економіки дозволив виявити головні чинники, які спонукали до розвитку сутності поняття «економічна безпека». Вони визначалися умовами історичного періоду та відображали основні інтереси його суспільства. Теоретичний аналіз дозволив дійти висновку, що основними чинниками, які привертали увагу до розвитку поняття економічної безпеки, були: необхідність забезпечення добробуту населення; військовий захист держави; забезпечення захисту власності; захист особистості та прав її власності; безпека реалізації економічних відносин людини, суспільства і держави; система захисту від зовнішніх загроз; вільний ринок і право вільного вибору; узгодженість інтересів суб’єктів економічної діяльності; безпека учасників ринку; активізація попиту. Економічна теорія сформувала основні закономірності розвитку економічної діяльності, визначила їх мету, фактори реалізації та умови забезпечення їх стійкості, а управління такою діяльністю в контексті дослідження факторів економічної безпеки підприємств дозволяє, своєю чергою, сформувати систему інструментів, методів, способів впливу на фактори небезпеки з метою забезпечення функціональності та досягнення цілей розвитку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2019

Фоміна О. О., Гоголєва Н. Ф., Лабузова Ю. Г.
Україна на шляху економічного зростання (c. 8 - 16)

Метою статті є дослідження місця України у світових рейтингах за рівнем ВВП, індексом добробуту та індексом щастя; побудова виробничої функції економіки нашої держави та розроблення на цій основі рекомендацій щодо вдосконалення політики економічного зростання. Для досягнення мети в статті було застосовано загальнонаукові методи формальної логіки, зокрема аналізу і синтезу – для порівняння характерних рис і відмінностей розвитку країн, що є полярними за світовими рейтингами ВВП, індексом добробуту та індексом щастя. На основі проведеного аналізу поточного стану тенденцій економічного зростання низки країн, зокрема України, зроблено висновки щодо причин полярності їх розвитку. У роботі застосовано статистичні та економетричні методи, зокрема аналіз структурних характеристик країн, що доповнюються показниками диференціації населення; регресійний аналіз при формуванні виробничої функції економіки України типу Кобба – Дугласа та при прогнозуванні ВВП на короткострокову перспективу; для оцінки стабільності параметрів регресійної моделі та перевірки наявності структурних зсувів у виборці застосовано тест Чоу. Щодо явних проблем розвитку економіки України, які можуть гальмувати процес зростання, виділено такі: тривалий конфлікт на сході країни та політична нестабільність; економічна нерівність населення в доходах; розвиток економіки за рахунок переважно екстенсивних чинників. Проведені розрахунки показали, що в Україні найближчими роками буде продовжуватися зростання ВВП.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2019

Дяченко Т. А.
Безвізовий режим з ЄС: виклики та перспективи для національної економіки (c. 8 - 13)

Метою статті є з’ясування наслідків впровадження безвізового режиму між Україною та ЄС, виділення їх негативного та позитивного впливу на національну економіку України. З’ясовано, що інтенсифікація процесів євроінтеграції загалом і впровадження безвізового режиму між Україною та ЄС зокрема несе в собі як виклики, так і перспективи для національної економіки України. Проаналізовано основні результати впровадження безвізового режиму для України: кількість поїздок громадян України до ЄС постійно зростає; найпопулярнішим напрямом є Польща; безвізові подорожі сприяють збільшенню експорту з України до ЄС. Досліджено вплив введення безвізового режиму між Україною та ЄС на стан робочої сили в Україні. Проаналізовано стан ринку робочої сили в Україні, виділено його основні негативні тенденції: кількість економічно активного населення в Україні останніми роками постійно убуває; зростає частка безробітного населення; спостерігається демографічна криза та трудова еміграція. Виявлено такі виклики для національної економіки від введення безвізового режиму між Україною та ЄС: зниження трудового потенціалу, падіння обсягу сукупного виробництва, національного доходу, податкових надходжень до держбюджету внаслідок трудової еміграції та «відтоку мізків» до країн – членів ЄС. Обґрунтовано переваги та перспективи для національної економіки від впровадження безвізового режиму, серед яких: зменшення рівня безробіття, зростання рівня заробітної плати й обсягів грошових переказів у результаті трудової еміграції; збільшення експорту з України до ЄС; налагодження міжнародного співробітництва та стимулювання розвитку міжнародної діяльності для національних фірм.

Стаття написана українською мовою


Мостепанюк А. В.
Сутність, принципи та методи реалізації корпоративної соціальної відповідальності в сучасній ринковій економіці (c. 13 - 22)

Метою статті є теоретичне узагальнення наукових підходів до визначення сутності, основних принципів та методів реалізації корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) у сучасній ринковій економіці. Проведено аналіз 26 авторських підходів до трактування сутності КСВ, що охоплюють період з 1953 р. до 2019 р., і виокремлено два етапи розвитку наукових підходів до її визначення, а саме: традиційний (ХХ ст.) і сучасний (ХХІ ст.). У результаті системного аналізу варіативності підходів до визначення сутності КСВ запропоновано уніфіковане її трактування в широкому розумінні – як «ведення комерційної діяльності з урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін (працівників, споживачів, постачальників, партнерів та довкілля) та в межах норм чинного законодавства»; та у вузькому розумінні – як «участь бізнесу у проектах, спрямованих на вирішення нагальних соціальних (екологічних) проблем та підвищення рівня добробуту місцевих громад і суспільства в цілому». Також у статті досліджено класифікацію принципів КСВ, що дозволило виокремити універсальні з них, а саме: забезпечення та захист прав усіх зацікавлених сторін; етичність; відкритість; підзвітність ведення бізнесу в межах законодавчих норм; урахування інтересів та очікувань усіх зацікавлених осіб у процесі прийняття бізнес-рішень; екологізація комерційної діяльності. Систематизовано основні методи реалізації КСВ залежно від організаційної форми та суб’єктів, що безпосередньо беруть участь у вирішенні соціальних проблем.

Стаття написана українською мовою


Абрамов Ф. В.
Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями (c. 22 - 27)

Метою статті є визначення потенційних заходів з попередження маніпулювання суспільними настроями та оцінка їх ефективності. Показано, що свобода слова та незалежність ЗМІ не лише не запобігають поширенню маніпулювання суспільними настроями, але й спрощують процес утворення умов, сприятливих для маніпулювання. Наведено потенційні заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями, що можуть бути розділені на три основні групи: репресивні заходи, політика комплексного розв’язання загальної проблеми та заходи з підвищення освіченості суспільства. Проаналізовано ефективність зазначених заходів з попередження маніпулювання та перспективи їх застосування. Доведено, що репресивні заходи є найменш ефективними через їх неспроможність усунути можливості для маніпулювання та надзвичайну складність виявлення та доведення факту маніпулювання. Також виявлено, що у випадку, коли занепокоєння суспільства проблемою маніпулювання суспільними настроями досягає певного рівня, виникає ризик того, що такі репресивні заходи самі перетворюються на інструмент маніпулювання. Встановлено, що політика комплексного розв’язання загальної проблеми є ефективною лише у випадку її застосування до початку маніпулювання або на його початкових етапах. Показано, що заходи з підвищення освіченості суспільства є єдиною групою заходів, що спроможні усунути саму можливість створення сприятливих умов для маніпулювання суспільними настроями. Разом із тим встановлено, що основною перепоною для застосування даної групи заходів попередження маніпулювання суспільними настроями є високий рівень витрат, що складаються з: безпосередніх витрат уряду з надання додаткових освітніх послуг; витрат здобувачів освіти на засвоєння додаткових курсів; трансакційних витрат примусу до дотримання вимог освітніх бюрократичних процедур і втрат економіки від неефективного використання робочої сили.

Стаття написана українською мовою


Степаненко С. В., Сакало О. Є.
Господарський менталітет як чинник економічного розвитку України (c. 28 - 33)

Мета статті полягає в з’ясуванні впливу господарського менталітету на поведінку економічних суб’єктів, а також в окресленні можливостей щодо врахування цього впливу в процесі реформування національної економіки України, реалізації заходів економічної політики держави. Визначено, що господарський менталітет чинить свій вплив на соціально-економічні трансформації на мікро-, мезо- та макрорівнях, що проявляється у формуванні мотивів та моделей поведінки індивідів, визначає рівень їх економічної активності; дозволяє сформувати різні підходи до управління, стилів керівництва, функціонування та розвитку організаційної структури підприємства; на основі господарського менталітету відбуваються процеси соціалізації економіки країни, він сприяє економічній інтеграції країни, формуванню її конкурентного потенціалу, визначає рівень її економічної свободи. У статті аналізуються чинники, що визначають господарський менталітет українців. Робиться акцент на з’ясуванні впливу господарського менталітету на фіскальну та монетарну політику. Перспективами подальших досліджень із цієї проблематики є аналіз впливу господарського менталітету на зовнішньоекономічну, інноваційну, інвестиційну, структурну, регіональну та інші різновиди економічної політики.

Стаття написана українською мовою


Квасній О. Р.
Теоретичні основи визначення фіскального простору територіальних громад в умовах децентралізації (c. 34 - 40)

У статті здійснено критичний аналіз наукових дефініцій фіскального простору як економічної категорії. Систематизовано підходи до трактування поняття «фіскальний простір», виділено ресурсно-видатковий, цільовий, кількісний і результатний підходи. Обґрунтовано суть, переваги та недоліки кожного з них. Доведено необхідність та актуальність перенесення поняття «фіскальний простір» на місцевий рівень, що пов’язано з реформуванням міжбюджетних відносин, фінансовою децентралізацією, формуванням об’єднаних територіальних громад і потребою забезпечення їх спроможності. Запропоновано авторське визначення фіскального простору територіальної громади, а саме: сукупність економічних процесів та фінансових взаємодій суб’єктів економіки громади, локалізованих в її межах, які стали результатом провадження активної фіскальної політики щодо нарощення податкового потенціалу території та посилення цільової орієнтації видатків місцевого бюджету, спрямованої на підвищення життєдіяльності територіальної громади та рівня її фінансової спроможності. Виділено основні ознаки фіскального простору територіальної громади та властивості фіскального простору як економічної системи. Визначено, що фіскальний простір формується за рахунок трьох елементів публічних фінансів: доходів бюджету, видатків та боргу. Аргументовано доцільність розгляду фіскального простору територіальної громади як сукупності податкового потенціалу та потенціалу скорочення видатків без шкоди суспільним інтересам з метою посилення їх цільової орієнтації.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2019

Туманов О. О.
Соціальні медіа як об’єкт статистичного дослідження (c. 8 - 14)

В умовах стрімкого розвитку інноваційних технологій широкої популярності набувають соціальні медіа. Сьогодні багато бізнес-організацій використовують соціальні медіа для спілкування зі своїми користувачами. Соціальні медіа допомагають бізнес-організаціям покращити свої бренди та знаходитися там, де і користувач – у соціальних мережах. Метою даної статті є теоретичне обґрунтування змісту поняття «соціальні медіа», розкриття їх сутності та функцій, визначення теоретичної основи їх статистичного дослідження для забезпечення можливості подальшого використання для розвитку бізнесу. Для досягнення поставленої мети було проаналізовано різноманітні джерела інформації та розглянуто історію розвитку соціальних медіа. Визначено, що соціальні медіа передбачають використання інтернет-мережі або інтернет-технологій. У статті виділено основні компоненти соціальних медіа, а саме: веб-форуми, подкасти, блоги і мікроблоги, соціальні мережі та надано їх визначення. Розглянуто основні функціональні особливості соціальних медіа, до яких належать: ідентифікація, присутність, розмови, взаємовідносини, групи, репутація та обмін. Оскільки значну частку часу, проведеного користувачами в Інтернеті, займає час, проведений у соцмережах, було визначено топ соціальних мереж, які є найбільш популярними в Україні. На прикладі соціальної мережі Facebook, яка стала лідером у рейтингу, досліджено основні маркетингові функції, що пропонують соціальні медіа. Серед основних функцій визначені: відео в прямому ефірі, функція «Продати щось», створення опитувань та планування публікацій. Розглянуто аналітику використання відеореклами на сторінках соціальної мережі Facebook. Визначено, що основними рекламодавцями в Україні, які використовують дану соціальну мережу для показу відеореклами, є такі інтернет-магазини, як Розетка, Алло та Фотос.

Стаття написана українською мовою


Ковальова О. М.
Обґрунтування теоретичних засад управління структурою капіталу підприємства (c. 14 - 20)

Метою статті є обґрунтування теоретичних засад управління структурою капіталу підприємства, що охоплює дослідження сутнісних рис, чинників, принципів та структурних елементів даного поняття. У теоретико-методичній площині досліджено наукові підходи до визначення сутності поняття «структура капіталу» підприємства. Уточнено визначення структури капіталу підприємства, яке відрізняється від існуючих комплексним характером, що об’єднує в собі мету, елементи та умови формування капіталу підприємством. Охарактеризовано чинники, що визначають структуру капіталу підприємства, а також потребують урахування для захисту від впливу систематичних і специфічних ризиків у процесі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. Систематизовано принципи формування капіталу, що є базою для подальшої класифікації капіталу підприємства з управлінською метою оптимізації його структури та досягнення достатньої якісної пропорції розподілу його основних елементів: власного та позикового капіталу. Розставлено акценти у визначенні власного капіталу крізь призму облікового, економічного та правового підходів. Виокремлено основні риси у процесі дослідження дефініції позикового капіталу, що дозволяють наголосити на забезпеченні більш ефективного використання власних коштів при залученні позикового капіталу, хоча це призводить до зростання фінансових ризиків, а у перспективі – й до загроз фінансовому стану при відсутності діяльності з оптимізації структури капіталу підприємства. Перспективним напрямком подальших досліджень є розгляд інструментів фінансового інжинірингу в контексті використання позикового капіталу у фінансово-господарській діяльності підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2020

Тимошенко О. В., Лісковецька Т. П.
Системна трансформація національної економіки України (c. 8 - 15)

У статті досліджуються сучасні умови розвитку економіки України, що супроводжуються значним спадом промислового виробництва, фінансово-кредитної сфери, зниженням конкурентоспроможності реального сектора економіки, технологічною відсталістю, сировинною зорієнтованістю експорту продукції, високим рівнем корупції державних інституцій. Досліджено основні системні загрози, які перешкоджають сталому соціально-економічному розвитку України: критичне гальмування економічного зростання; високий рівень тінізації економіки; надмірне боргове навантаження; низький рівень інвестиційної привабливості та інноваційної активності; нераціональна структура зовнішньої торгівлі. Проведено аналіз динаміки рівня тіньової економіки, сукупного державного боргу, основних причин несприятливого інвестиційного клімату та товарної структури зовнішньої торгівлі. Окреслено проблеми трансформації вітчизняної економіки, запропоновано пріоритетні завдання щодо економічних змін в Україні. Зазначено, що, незважаючи на прискорення темпів економічного зростання в Україні протягом 2018–2019 рр., невизначеність та посилені зовнішні та внутрішні ризики не зникли, тому подальше економічне зростання потребує реформування за багатьма напрямами. Запропоновано дієвий механізм трансформації економічної системи України, зорієнтований не на застаріли шаблони ХХ сторіччя, а на нові інституційні моделі. Перспективні напрями трансформаційної державної політики включають комплекс заходів щодо забезпечення умов для становлення сучасних фінансово-економічних, організаційно-інституційних відносин між державою та суб’єктами підприємницької діяльності, нарощування інвестиційного потенціалу, активізації інноваційної політики України.

Стаття написана українською мовою


Московкін В. М., Сізьунго М., Сінюань Сунь, Журавка А. В.
Теоретико-методологічні аспекти вивчення ринку економічних досліджень (на прикладі ринку економічних досліджень) (c. 15 - 28)

На основі методу аналогій адаптовані поняття економічної теорії ринку до ринку наукових досліджень. Виконано детальний огляд вітчизняної та зарубіжної літератури з аналізу наукових систем і ринку наукових досліджень, включаючи ринок економічних досліджень. Теоретико-методологічні аспекти вивчення ринку наукових досліджень, які розглядаються в роботі, ґрунтуються на тому факті, що ринок наукових досліджень складається з виробників і споживачів результатів наукових досліджень, при цьому виконавці наукових досліджень є виробниками їх результатів. Це окремі вчені та їх колективи (лабораторії, кафедри, НДІ, університети). Споживачі результатів наукових досліджень – це ті ж виробники результатів наукових досліджень, а також промисловість, бізнес, держава і некомерційний сектор (третій сектор). Таким чином, pинок наукових досліджень – це інституційна категорія, що представляє собою систему соціально-економічних відносин, які базуються на регулярних обмінних взаємодіях між виробниками, а також між виробниками та споживачами результатів наукових досліджень. У роботі класифіковано ринок наукових досліджень по різних його характеристиках. Виконано детальний огляд зарубіжної та вітчизняної літератури з теоретико-методологічними підходами до вивчення ринку економічних досліджень і його рейтингування. Проведено тестування термінів, пов’язаних з ринками наукових і економічних досліджень, у розширеному пошуку Google Scholar. Виявлено найбільш суттєві проблеми з вивчення ринку наукових досліджень, включаючи ринок економічних досліджень. Зроблено детальний огляд досліджень рейтингування ринку економічних досліджень, включаючи ринки вчених-економістів, економічних наукових журналів і організацій, що ведуть підготовку вчених-економістів.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2020

Котляр В. Ю., Смирнова О. В.
Проблеми моделювання соціально-економічних систем (c. 8 - 15)

Основна мета дослідження – визначення засад моделювання соціально-економічних систем з урахуванням діалектики сегментів, що утворюють суспільство. Для розкриття сутності процесів моделювання використано системний аналіз. Розглянуто фундаментальні засади формування наукової теорії та окремо економічних теорій. Досліджено особливості моделювання соціально-економічних систем з урахуванням діалектичних чинників. Обґрунтовано, що фундаментальними з них є такі: створення та перерозподіл національних багатств; індивідуальна й усуспільнена корисність. Зокрема, зазначено, що принципи, закладені у виробництво та розподіл національних багатств, визначають розмаїття типів і форм соціально-економічних систем, а сучасне суспільство характеризується наявністю двох виокремлених сегментів: виробничим і розподільчим. Також проаналізовано вплив фінансових технологій на розвиток суспільства та проведено відповідний класифікаційний аналіз. Іншим дослідженим чинником, що потребує врахування при соціально-економічному моделюванні, є діалектика індивідуальної та усуспільненої корисності. Розглянуто різні поведінкові моделі (зокрема RREEMM) та виконано їх критичний аналіз. Дослідження обох чинників показує критичне порушення їх діалектичної рівноваги в бік домінування інтересів окремих груп населення. Ігнорування законів соціальної діалектики призвело до певного відходу економічних теорій від принципів науковості. Під гаслом економічної свободи проглядають найжорсткіші рамки та обмеження існування соціуму. На часі створення таких теорій моделювання та прогнозування розвитку, які б відповідали інтересам усіх верств населення, обов’язково включаючи заходи не тільки збереження, але й відновлення природної частини національних багатств.

Стаття написана українською мовою


Ломачинська І. А.
Концептуальні підходи до визначення сутності імпакт-інвестицій (c. 16 - 22)

Метою статті є теоретична ідентифікація сутності імпакт-інвестицій, тобто таких інвестицій, які, крім фінансової віддачі, спрямовані на соціальний і екологічний вплив (ефект) та які є ефективним інструментом вирішення «провалів» ринку і держави. Ця категорія потребує подальшого уточнення, оскільки практика розвивається швидше, ніж теорія, існують суперечності щодо розуміння норми прибутковості та її оцінки, ефективного розподілу фінансової вигоди і соціальних та екологічних ефектів між стейкхолдерами. Узагальнено, що інвестиції належать до імпакт-інвестицій, якщо цілеспрямовані на значну соціальну та екологічну вигоду; мають фінансову вигоду; їхній вплив є вимірюваним; здійснюються моніторинг і управління ефективністю впливу; є звітність, яка демонструє досягнення соціальних цілей; відбувається передача успішного досвіду щодо соціального та екологічного впливу. На відміну від філантропії, соціально орієнтованих або соціально відповідальних інвестицій, вони орієнтовані на кількісний результат (прибутковість), не обмежені в часі, орієнтується на позитивний вплив проактивно. Виявлено обмеження розвитку імпакт-інвестицій: теорії традиційного інвестування не здатні пояснити мотиви та цінності імпакт-інвестування; бажання інвесторів отримати соціальний або екологічний ефект не означає, що вони це зроблять; нерозвинена інфраструктура; дії держави можуть приводити як до позитивних, так і до негативних екстерналій; важливим елементом є довіра, але цей ринок новий, і рівень невизначеності та ризику високий. Запропоновано сформувати чіткі стандарти та практики щодо ідентичності імпакт-інвестицій, способів і методик оцінки впливу, підходів до проектування імпакт-інвестиційних продуктів відповідно до потреб різних типів інвесторів, політики регулювання, стимулювання й усунення перешкод задля збалансування інтересів стейкхолдерів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2020

Пилипенко Ю. І., Пилипенко Г. М., Алєксєєнко Д. Д.
Громадянська координація як фактор ефективності надання локальних суспільних благ (c. 8 - 15)

Стаття присвячена пошуку соціального механізму, здатного впливати на виробництво суспільних благ і забезпечувати зростання його ефективності. Поряд з існуючими в економічній теорії аргументами про «провали держави» у виробництві суспільних благ (неможливість виявлення дійсних суспільних переваг, рентоорієнтована поведінка урядовців) виокремлено проблему поєднання інтересів суб’єктів заради досягнення колективних цілей і, відповідно, характеру та механізмів їх узгодження при виробництві суспільних благ. Проаналізовано механізми ринкової та державної координації та показано їхню обмеженість у вирішенні проблеми узгодження індивідуальних дій у сфері виробництва суспільних благ. Доведено зростання соціально-економічного ефекту від використання в даній сфері громадянської координації, за якої економічні суб’єкти об’єднуються в одну спільноту та приймають на себе зобов’язання щодо звуження варіантів дій до певного, етично виправданого набору. Показано, що механізмом узгодження діяльності суб’єктів за такої координації є слідування загальновизнаним нормам і правилам поведінки, що зменшує вірогідність фрирайдерства та сприяє зниженню трансакційних витрат. На основі порівняння цільових функцій груп М. Олсон і Р. Патнема виокремлено якісні параметри спільноти, яка здатна генерувати колективний інтерес у виробництві локальних суспільних благ. З метою підвищення ефективності запропоновано звузити сферу надання суспільних благ до локального рівня, виходячи з критерію інституціональної близькості суб’єктів, і перевести ряд товарів, які традиційно надавалися державою, у зону контролю та/або виробництва місцевими спільнотами.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2020

Алєксєєнко Д. Д.
Довіра як базовий елемент інституціонального середовища виробництва локальних суспільних благ (c. 8 - 14)

У статті проаналізовано роль довіри у підвищенні ефективності виробництва локальних суспільних благ з огляду на проблеми управління контрактним процесом і рівнем трансакційних витрат. Розкрито механізм імпліцитної контрактації між виробником (державою) і споживачем (громадянами) щодо виробництва певного обсягу суспільних товарів і послуг відповідної якості в обмін на неявну їх оплату через процедуру оподаткування. Ідентифіковано цей тип контракту як форму контракту відносин, яка, на відміну від стандартних угод, характеризується певними особливостями. Охарактеризовано специфіку контракту відносин у сфері виробництва суспільних благ і виокремлено його особливості, які полягають у: невизначеності, асиметричності інформації, обмеженості свободи вибору споживача, наявності часового розриву у можливості реалізації стратегічних переваг сторін. Показано, що такий контракт створює широкі можливості для реалізації перед- і постконтрактного опортунізму органами державної влади і призводить до зростання трансакційних витрат. Запропоновано вирішення проблем колективної взаємодії при виробництві суспільних благ через переведення виробництва якомога більшого обсягу суспільних благ на місцевий рівень і включення у ці відносини поряд із державою локальних спільнот, які характеризуються інституціональною близькістю своїх членів, заснованій на довірі. Розглянуто механізми формування довіри у локальних спільнотах через створення асоціацій, альянсів, уведення в дію проєктних відносин. На основі аналізу досвіду реалізації в Україні спільного проєкту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (МРГ) продемонстровано більш високу ефективність виробництва локальних суспільних благ у тих спільнотах, які мали високі показники довіри та зуміли самоорганізуватися для вирішення проблем місцевого розвитку.

Стаття написана українською мовою


Тютюнникова С. В., Фрідман О. А.
Інклюзивний інституційний режим – передумова інноваційного типу соціально-економічного розвитку (c. 15 - 20)

Проаналізовано значущість інноваційного розвитку для країн світу, які відстають від розвинутих країн. Питання інклюзивного розвитку економіки активно обговорюються науковцями всього світу. Інноваційний тип соціально-економічного розвитку стає основою, яка визначає економічний стан країни та перспективи її розвитку у майбутньому. Інновації наразі – це важливий чинник економічного зростання. Використання потенціалу інновацій має забезпечувати розвиток економіки та суспільства. Стимулювання інноваційної активності є одним із основних пріоритетів розвитку держави. Особливу актуальність інноваційний розвиток має для України, яка зазнала найбільших втрат серед постсоціалістичних країн за час ринкових перетворень. Економіка країни характеризується незрілістю ринкових відносин, низькою економічною ефективністю, відставанням у техніко-технологічному розвитку, інвестиційною та структурною незавершеністю ринкової перебудови економіки, домінуванням екстрактивних інститутів. Виявлено основні чинники, що перешкоджають переходу України до інноваційної моделі розвитку. До основних причин відсутності швидкого розвитку інновацій в Україні можна віднести досить високий рівень соціальної напруги та низький рівень життя більшої частини населення, політичну нестабільність, існування бар’єрів у політичній та правовій площинах. Наголошено, що перехід країни на інноваційний тип розвитку знаходиться на шляху інклюзивної інституційної трансформації, що дозволить сформувати вільний доступ до ресурсів країни та найбільш ефективний засіб їх використання. Необхідність переходу української економіки на шлях зростання потребує значних змін, створення сприятливих умов для цивілізованого просування нових ідей на ринок. Серед усіх господарських ресурсів найголовнішими стають креативні людські ресурси. Основним джерелом інновацій є людина.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2020

Шулла Р. С., Попик М. М., Зеліч В. В.
Концептуальні підходи до оцінки якості життя: зарубіжний досвід і можливості його застосування у вітчизняній теорії та практиці (c. 8 - 14)

На сьогоднішній день, як у наукових колах, так і серед практиків, є все більше причин сумніватися у придатності традиційних макроекономічних показників для оцінки рівня добробуту суспільства в цілому та соціальних груп зокрема. У статті визначено, що одним із найбільш перспективних та ефективних інструментів вимірювання добробуту суспільства останнім часом стала концепція «якості життя», яка не обмежується лише дослідженням ринкових аспектів соціально-економічної системи, а й ураховує рівень задоволення потреб суспільства в усіх сферах життя. Досліджено сучасні теоретичні підходи до вирішення проблеми оцінки якості життя. Охарактеризовано різні тлумачення сутності поняття «якість життя». Проведено порівняльний аналіз суб’єктивістського та об’єктивістського підходів до оцінки якості життя. Обґрунтовано переваги використання комбінованого підходу до оцінки якості життя відповідно до концепції В. Цапфа, що передбачає диференційовану оцінку якості життя в розрізі станів «благополуччя», «депривація», «дисонанс» та «резиґнація». Запропоновано альтернативні напрями застосування комбінованого підходу до оцінки якості життя на основі сегментації суспільства в розрізі соціальних, етнічних і демографічних груп, що дозволяє підвищити рівень аналітичності інформації. Виявлено, що наявність даних щодо об’єктивних і суб’єктивних індикаторів дозволяє генерувати важливу аналітичну інформацію сигнального характеру, на основі якої суб’єкти макро- та мезорівнів можуть проводити більш виважену та ефективну соціально-економічну політику по відношенню до проблемних соціальних, етнічних або демографічних груп суспільства.

Стаття написана українською мовою


Івашина О. Ф., Івашина С. Ю.
Методологічні проблеми макроекономічного регулювання (c. 15 - 21)

У статті розглядається проблема відповідності існуючих макроекономічних моделей можливим змінам поведінки економічних суб’єктів, що можуть відобразитися на мікро- та макрофункціях, використаних у цих моделях. Проведено історичний екскурс формування «адаптивних» і «раціональних очікувань» у процесі макроекономічного регулювання. Виділено окремі інституціональні чинники, які впливають на його ефективність та передбачуваність результатів. Показано можливість прийняття правильних рішень, якщо очікування економічних суб’єктів спираються на минулий досвід, постійно перевіряються в процесі економічної діяльності, а суб’єктивні оцінки майбутнього стану ринків і цін збігаються з умовними математично розрахованими очікуваннями на основі доступної на даний час інформації. Раціональні очікування розглянуто як доповнення до макроекономічної теорії, що надає лише більшої точності макроекономічним прогнозам та обґрунтованих підстав для прийняття рішень економічними суб’єктами в процесі макроекономічного прогнозування та регулювання. Показано методологічну недосконалість неокласичної моделі в поясненні формування макроекономічної рівноваги та доведено необхідність прийняття інституціональної моделі «обмеженої раціональності». Можливість надання реалістичної оцінки прогнозованих результатів макроекономічного втручання у відтворювальний процес пов’язано з наявністю в макроекономічній моделі функцій поведінки, які достатньо точно відображають реальну індивідуально-господарську поведінку суб’єктів економіки. Запропоновано використання більш реалістичних моделей людської поведінки для точної параметризації майбутніх економічних станів і цін у процесі макроекономічного регулювання. Поставлено питання про синтез нової теорії та інституціоналізму для подолання невизначеності результатів економічних дій.

Стаття написана українською мовою


Абрамов Ф. В.
Індукований опір суспільства та заходи його попередження (c. 22 - 28)

Метою статті є виявлення заходів боротьби з негативними наслідками опору суспільства позитивним інституційним змінам, що виникає внаслідок маніпулювання суспільними настроями. Виявлено, що індукований опір впровадженню ефективних формальних правил може приймати дві основні форми: активний спротив (з боку груп занепокоєння) впровадженню нових формальних правил, що, на їх думку, несуть для них загрозу, та пасивна відмова від виконання вимог нових формальних правил. Наслідком першої форми індукованого опору – активного спротиву – стає відмова від упровадження відповідних формальних правил або ж прийняття поправок, що повністю змінює їх зміст і зменшує їх ефективність. На відміну від цього друга форма індукованого опору – пасивна відмова – не перешкоджаючи заміні чинних формальних правил більш ефективними, суттєво зменшує їх ефективність. Показано, що спроби послабити негативні наслідки індукованого опору під час реформування чинних формальних правил шляхом протидії маніпулюванню суспільними настроями є недоцільними через низьку ефективність відповідних заходів та/або високий рівень витрат, що пов’язані з їх реалізацією. Запропоновано заходи мінімізації негативного впливу індукованого опору на ефективність чинних формальних правил: виведення групи занепокоєння з-під дії відповідних формальних правил, що спрямовано безпосередньо на усунення мотивації членів групи до опору інституційним змінам, і перенесення на групу занепокоєння частини суспільних трансакційних витрат опору, що передбачає перерозподіл витрат між суспільством і членами групи. Показано, що внаслідок застосування даних заходів будуть встановлені компромісні формальні правила, ефективність яких буде проміжною між ефективністю, що забезпечується формальними правилами, які приймаються під тиском групи занепокоєння, та формальними правилами, що приймаються у випадку повної відсутності занепокоєння з боку суспільства.

Стаття написана українською мовою


Вишневський О. С.
Революція платформ з позицій австрійської теорії економічних циклів (c. 28 - 36)

Метою дослідження є обґрунтування причин і перспектив розвитку платформних компаній з позицій австрійської теорії економічних циклів. У роботі використовувався метод сходження від абстрактного (модель економічного циклу австрійської школи) до конкретного (ситуація, яка склалася в США). Статистичні спостереження за період 1980–2020 рр. у США не суперечать австрійській теорії економічних циклів. Стрімкий розвиток провідних платформних компаній США (Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Facebook) дозволив стверджувати, що революції платформ відбулася. Однак ця революція проходила на тлі безперервної з 80-х років ХХ століття кредитної експансії, яка характеризувалася зниженням відсоткової ставки за федеральними фондами до нульових значень, безперервним зростанням кредитного портфеля комерційних банків і державного боргу США. Безперервна кредитна експансія, з одного боку, створила можливості впровадження нових технологій, створення та капіталізації платформних компаній, але, з іншого – збільшила ймовірність затяжної кризи в майбутньому, оскільки в умовах кредитної експансії формується суперечність між переміщенням ресурсів у платформні компанії та ризиками неможливості подальшого ефективного використання цих ресурсів у разі їх подорожчання. Отже, перспективи розвитку платформних компаній будуть залежати від їх здатності ефективно продовжувати свою діяльність в умовах припинення кредитної експансії.

Стаття написана російською мовою


Давидова І. О., Лебедченко В. В.
Теоретичні основи формування системи економічної безпеки регіону та її роль у забезпеченні національної безпеки держави (c. 36 - 42)

Метою статті є формування поняття економічної безпеки регіону, конкретизація її основних елементів, принципів забезпечення, аналіз функціональних особливостей і визначення місця економічної безпеки регіону як складової системи національної безпеки держави. Розглянуто аспекти формування системи економічної безпеки. Визначено її роль у здатності народного господарства країни та її регіонів забезпечити поетапне поліпшення та належне збереження, передусім економічними методами, інтересів як окремого громадянина, так і суспільства як цілісної системи. Акцентовано увагу на ключовій ролі економіки в усіх сферах діяльності як на державному, так і на регіональному рівні. Підкреслено, що питання економічної безпеки регіонів України мають кардинальне значення не лише як складовий компонент у межах сфери розповсюдження національної безпеки, а й у контексті суцільного розвитку країни. Аналізування регіонального аспекту економічної безпеки дозволяє визначити основні фактори дотримання економічної безпеки державою взагалі, бо ключові причини загроз економічній безпеці держави мають регіональний характер. Поняття економічної безпеки регіонів нерозривно з поняттям національної безпеки, яке, своєю чергою, розглядається в контексті міжнародної безпеки. А національна безпека включає декілька напрямів: економічний, політичний, правовий, соціальний, військовий комплекс, оборону, інформаційне та технологічне забезпечення, розвиток інновацій, ресурсну, енергетичну та ядерну незалежність, культурний та інтелектуальний потенціал і підтримку екологічної безпеки.

Стаття написана українською мовою


Ковтуненко К. В., Коцага А. О.
Інноваційний розвиток бізнес-структур: сутність, тлумачення, теорії та підходи до визначення (c. 43 - 55)

Інноваційний розвиток у сучасному світі є одним із найважливіших аспектів для забезпечення прибутковості та конкурентоспроможності бізнес-структур. Метою даної статті є вивчення теоретичних засад інноваційного розвитку бізнес-структур на основі аналізу наукових підходів і теорій інноватики. Результатом статті є виділення основних дефініцій при визначенні сутнісного розуміння «інноваційного розвитку підприємства»: інноваційний розвиток підприємств розглядається як: пошук новизни, розробки та впровадження нових товарів і послуг; сукупність відносин, що виникають у ході цілеспрямованого підвищення економічної ефективності, конкурентоспроможності, прибутковості; методи та способи задоволення потреб споживачів; реалізація інноваційного потенціалу; спосіб економічного зростання, функціонування та шлях вдосконалення підприємств; загальний розвиток як самих підприємств, так і економіки в цілому; результат науково-технологічного прогресу; процес розвитку інноваційної діяльності підприємств і системи чинників, що на них впливають. У результаті ретроперспективного аналізу було виділено 9 наукових підходів і теорій щодо базових положень процесу інноваційного розвитку на підприємстві. Було визначено, що на інноваційний розвиток підприємств впливають: зовнішні та внутрішні фактори, у тому числі впровадження нових розробок/ідей/технологій/продуктів; стан і конкурентоспроможність підприємства, що проводить інноваційну діяльність; державні системи регулювання; вибір пріоритетних напрямків та способів впровадження інновацій; розподіл інноваційного потенціалу; капітальне інвестування в інноваційну діяльність бізнес-структур тощо.

Стаття написана українською мовою


Марченко О. В., Линьова В. Д.
Аналіз підходів до визначення терміна «платоспроможність банку» (c. 56 - 61)

Метою статті є дослідження економічної категорії «платоспроможність банку», а також визначення та узагальнення наукових підходів до її розуміння. Зазначено диференціацію платоспроможності залежно від факторів, що впливають на неї. Розглянуто поняття платоспроможності залежно від суб’єкта економічної діяльності (на прикладі держави, підприємства, банківської установи, страхової компанії), досліджено відмінності між ними. Виокремлено сутність терміна «платоспроможність банку» на основі досліджень різних науковців. Встановлено, що найбільш ємне визначення терміна «платоспроможність» надали вчені-економісти в першій в Україні та СНД 3-томній роботі «Економічна енциклопедія». Визначено, як поєднуються категорії «платоспроможність» і «ліквідність» (для банківської установи), а саме: платоспроможність – ліквідність; платоспроможність – неліквідність; неплатоспроможність – ліквідність; неплатоспроможність – неліквідність. Проведено морфологічну декомпозицію з метою визначення найбільш типових підходів до розуміння даного поняття через використання ключових слів у його характеристиці. Встановлено, що сукупність морфологічних одиниць, які характеризують зміст терміна «платоспроможність банку», є досить однорідною і створює чіткість його визначення. Наведено результати контентного аналізу – за показником відносної частоти повторювань виділяються ключові слова «здатність, спроможність», що присутні більш ніж у половині визначень. З’ясовано, що в наукових джерелах платоспроможність банку розглядається як здатність або спроможність банку відповідати за своїми зобов’язаннями у відповідний термін і вважається одним із найважливіших показників, що характеризує фінансову стійкість банківської установи. Перспективи подальших досліджень лежать у виявленні найбільш ефективного та точного підходу до розуміння даної категорії.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2020

Кожушко О. В.
Удосконалення порядку судово-економічної експертизи витрат діяльності підприємства (c. 8 - 16)

Метою статті є доведення необхідності вдосконалення порядку судово-економічної експертизи витрат діяльності підприємства. На підставі проведеного теоретичного дослідження особливостей провадження судово-економічних експертиз у цілому та витрат діяльності зокрема визначено недоліки судово-економічної експертизи витрат діяльності підприємства, які було згруповано за двома напрямами: недоліки щодо теоретичного обґрунтування судово-економічної експертизи витрат діяльності підприємства та практики її провадження. Також було запропоновано шляхи усунення недоліків судово-економічної експертизи витрат діяльності підприємства. За результатами проведеного дослідження було побудовано алгоритм, котрий є універсальною послідовністю проведення судово-економічної експертизи витрат діяльності підприємства, яка може бути адаптована до питань конкретної справи. Запропоновано шляхи вдосконалення порядку проведення судово-економічних експертиз: оптимізація інфраструктури судово-експертної діяльності; уніфікація науково-методичної й інформаційної бази судово-експертних установ; введення обов’язкової атестації професійних судових експертів; розробка переліків експертних завдань, типологізованих за змістом проблемних питань, що виникають під час проведення економічних експертиз, а також визначення необхідних об’єктів досліджень; побудова уніфікованих алгоритмів розв’язання експертних завдань; матеріальне стимулювання експертів-економістів, які залучаються до проведення експертизи тощо.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2020

Карпінський Б. А., Карпінська О. Б.
Аксіоматика та ознаки генезису життя й державотворення та їх соціо-економічне забезпечення (c. 6 - 19)

Мета статті полягає в розробці наукових поглядів на аксіоматику генезису життя й державотворення з позиції системності взаємозв’язків: від окремої людини до держави. Виділено й обґрунтовано, що в становленні базових положень і створенні сучасної моделі життєформування є фундаментальна заслуга українських науковців, які у своїх новаторських працях, що стосувалися питань від біосфери до геосоціосистемології, викристалізували дану проблематику. Підкреслено, що аксіоматика, як система аксіом науки, виділяє, конкретизує та систематизує початкові факти життєутворення на основі їхньої несуперечності, незалежності та повноти. Обґрунтовано, що наукові результати із досліджень проблематики початкових стадій зародження та формування життєіснування на Землі все ж більше стосуються інструментарних можливостей різних напрямків природничих наук, обумовлюючи потребу в їх подальшій фундаменталізації та врахуванні ресурсного та соціо-економічного забезпечення за умов глобального розвитку. Розроблено аксіоматику генезису життя й державотворення. Наголошено, що лише скоординована робота державних інституцій та Організації Об’єднаних Націй може дієво та комплексно вирішувати стратегіологічну розвиткову проблему, яка випливає з виділеної аксіоматики та ознак щодо генезису життя та сучасного державотворення. Доведено, що питання забезпечення енергетичного балансу життя людини має бути в центрі діяльності як вітчизняних, так і міжнародних урядів. Обґрунтовано потребу в управлінських заходах щодо формування конституційно-правової та стратегіологічної відповідальності перед прийдешніми поколіннями з урахуванням доктрин державотворчого патріотизму нації, оскільки саме через їх ефективність та цілеспрямовану реалізацію мотивації платника податків у творенні власної держави забезпечуються як її фінансові ресурси, так і економічне зростання.

Стаття написана українською мовою


Аванесова Н. Е., Мордовцев О. С., Сергієнко Ю. І.
Теоретико-методичні засади ідентифікації та взаємозв’язку впливу дестабілізуючих факторів на економічну безпеку промислового підприємства (c. 20 - 28)

У статті проведено дослідження теоретико-методичних засад ефективної та своєчасної ідентифікації та взаємозв’язку впливу дестабілізуючих факторів на економічну безпеку промислового підприємства. Виявлено, що вплив дестабілізуючих факторів на діяльність промислового підприємства в ринковому конкурентному оточенні вимагає негайної реакції топ-менеджменту суб’єкта господарювання. Визначено, що безперервність та системність процесу функціонування економічної безпеки обумовлює необхідність урахування та ідентифікації впливу дестабілізуючих факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, а також використання можливостей, які створюються цим середовищем для мінімізації зазначеного впливу на бізнес-діяльність промислового підприємства. Проведено аналіз основних досліджень концептуальних основ сутності категорій «економічна безпека», «виклики», «загрози», «ризики» та «небезпеки», надано їх узагальнені авторські визначення. Доведено, що дестабілізуючі фактори (виклики, загрози, ризики та небезпеки) знаходяться в тісному взаємозв’язку та мають чітке ієрархічне позиціонування. Досліджено наслідки впливу дестабілізуючих факторів на економічну безпеку промислового підприємства. Побудовано схему функціонування системи впливу дестабілізуючих факторів на економічну безпеку промислового підприємства та виявлено, що дослідження взаємопов’язаного функціонування цієї системи сприяє не тільки своєчасній ідентифікації чинників, а й прогнозуванню та розробці комплексної стратегії захисту промислового підприємства від невизначеності та загроз внутрішнього та зовнішнього середовища. Своєчасне реагування та попередження викликів, загроз і ризиків допоможе запобігти виникненню небезпеки та кризового стану підприємства. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони можуть бути теоретико-методичною основою для подальшого дослідження проблем забезпечення економічної безпеки промислового підприємства України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2020

Шабельник Т. В., Марена Т. В., Шабельник М. М.
Сучасні підходи до типологізації світових фінансових криз (c. 6 - 13)

Метою роботи є розвиток теоретичних основ дослідження причин і наслідків світових фінансових криз, а також систематизація типології світових фінансових криз для визначення дієвих та ефективних заходів впливу на їх перебіг і зниження втрат від їх наслідків. Учені-економісти різних наукових шкіл дають неоднакові пояснення, визначення та обґрунтування сутності та причин розвитку світових фінансових криз. У всіх випадках світові фінансові кризі охоплюють фінансові ринки, грошовий обіг і кредит, міжнародні фінанси; проявляються через стрімке зростання процентів, боргів, скорочення кредитів, масштабне падіння курсу цінних паперів, масові збитки на ринку деривативів, неконтрольоване зниження курсів валют тощо. Запровадження дієвих та ефективних заходів щодо раннього попередження світових фінансових криз може значно впливати на їх перебіг і знизити втрати від їхніх дій і наслідків. Запропоновано типологію світових фінансових криз, яка враховує зв’язки їх причин і наслідків за ознаками: охоплення грошово-фінансової системи, рівень міжнародних економічних відносин і збурювальні фактори. Останні викликають світові фінансові кризи за рахунок реалізації причинно-наслідкових економічних механізмів. У результаті виникають суперечності між економічними потребами та грошово-фінансовою системою.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2020

Янків М. М.
Теоретичні аспекти та особливості функціонування транскордонного регіону (c. 6 - 12)

Мета статті полягає в поглибленні теоретико-методичних засад і вдосконаленні змісту поняття «транскордонний регіон», виокремленні його характерних ознак та систематизації. З урахуванням огляду існуючого наукового доробку запропоновано авторський підхід до трактування дефініції «транскордонний регіон». У результаті дослідження обґрунтовано принципи функціонування транскордонного регіону, а саме: субсидіарність, вертикальне та горизонтальне партнерство, спільність програм і концепцій розвитку, інституалізація структур на місцевому та регіональному рівнях, співфінансування, системність, бі- та багатополярність, пропорційність. Наведено пропозиції щодо класифікації транскордонних регіонів шляхом введення низки нових критеріальних ознак, таких як: масштабність, розвиток і ступінь транскордонної співпраці; тип інтеграції; географічне положення; гомогенність (однорідність); рівень розвитку та підтримка у структурній політиці ЄС; природні особливості; механізм реалізації; інструменти та форми реалізації. Такий підхід дозволив ідентифікувати транскордонні регіони: ідентичні, гомогенні та з відсутньою спорідненістю; периферійні та малорозвинуті; лідери; ініціатори транскордонної співпраці; функціональні. Перспективами подальших розробок у даному напрямі є дослідження новітніх організаційних форм транскордонної співпраці та обґрунтування методичних підходів до оцінки ступеня інтегрованості та взаємопроникнення у транскордонному регіоні.

Стаття написана українською мовою


Шталь Т. В., Шульга Д. А., Торкут Д. А.
Теоретико-методологічний аналіз поглядів учених на визначення поняття «конкурентоспроможність» (c. 13 - 17)

Метою статті є аналіз тлумачення поняття «конкурентоспроможність» і визначення важливості привертання уваги підприємств до цієї теми. Актуальність проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств визначається не тільки потребами внутрішнього розвитку та життєзабезпечення країни, а й тими глибокими змінами, які відбуваються в сучасній системі міжнародних економічних відносин і спрямовані на формування нового міжнародного поділу праці та нового механізму розподілу світового доходу. Ніколи раніше в історії міжнародних відносин феномен конкурентоспроможності не набував такого актуального значення, як тепер. Перед Україною постає питання сталого розвитку економіки, що характеризується підвищенням адаптивності до змін навколишнього середовища, а також наявністю сприятливих умов для функціонування та постійним збільшенням конкурентних переваг. Межа між конкурентоспроможністю фірм, галузей і конкурентоспроможністю країни є вкрай умовною. Одним із найбільш глобалізованих ринків на сьогодні є ринок продукції машинобудування, який часто визначає міжнародну конкурентоспроможність країни та її роль на світовій арені. У цьому аспекті особливої актуальності набувають питання формування конкурентних переваг вітчизняних підприємств на міжнародних ринках як основи їх довгострокової присутності на цих ринках. Здійснивши аналіз теоретичних засад поняття міжнародної конкурентоспроможності, було визначено, що наразі немає загальноприйнятого визначення змісту та розуміння даної категорії. Підприємства мають розуміти, що поняття «конкуренція» та «конкурентоспроможність» не є взаємозамінними. Компаніям необхідно проводити оцінку рівня міжнародної конкурентоспроможності для того, аби розуміти стан речей і вжити адекватні заходи, якщо рівень міжнародної конкурентоспроможності є незадовільним. Таким чином, пошук точок зростання рівня міжнародної конкурентоспроможності та вплив на них є критично необхідною умовою ефективної діяльності підприємства в сучасному світі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2020

Сакало О. Є., Степаненко С. В.
Національне щастя та державна політика щодо його формування (c. 6 - 13)

У роботі досліджується проблема щастя як загального, універсального показника соціально-економічного розвитку. Визначаються фактори, що впливають на індивідуальну, суб’єктивну оцінку щастя. Характеризується зв’язок рівня щастя та темпів економічного зростання. Розглядається порівняно новий напрям економічної теорії – економіка щастя; визначаються об’єкт і предмет його дослідження; перераховуються основні питання, що потрапляють до уваги науковців, які працюють у рамках цього напряму. Розглянуто низку експериментальних досліджень щастя, котрі використовували передусім психологічну методологію та спиралися на результати масових соціологічних опитувань у різних регіонах світу. Головна увага звертається на Всесвітній індекс щастя (The Happy Planet Index) і Рейтинг країн світу за рівнем щастя (World Happiness Report). Описується методика проведення цих досліджень. З’ясовуються лідери зазначених рейтингів згідно з даними за 2019 і 2020 рр. Визначається місце України в цих рейтингах. Обґрунтовується необхідність з’ясування зв’язків між об’єктивним показником економічного благополуччя (ВВП на душу населення) та суб’єктивними оцінками населення. Розглядаються сутність, мета, основні завдання та напрями державної політики щодо формування щастя. Характеризуються основні складові та пріоритети державної політики в цьому контексті. Робиться висновок про те, що головною метою державної політики, орієнтованої на досягнення щастя, є створення умов, за яких для населення є можливим своєчасне, повне та якісне задоволення різноманітних потреб нижчого та вищого рівнів, тобто забезпечення матеріальної та духовної задоволеності життям. Зауважується, що традиційні об’єктивні показники економічного благополуччя зберігають своє значення під час оцінки рівня соціально-економічного розвитку тієї чи іншої країни, втім, їх уже замало для повного вивчення проблеми, а ще обов’язково слід враховувати суб’єктивні оцінки населення. Ці суб’єктивні показники необхідні, оскільки дозволяють краще обрати потрібні напрями економічної та соціальної політики.

Стаття написана українською мовою


Громика Р. П.
Аспекти розвитку економічної безпеки України та її вплив на розвиток економіки (c. 13 - 18)

У сучасних глобальних умовах функціонування вітчизняна економіка супроводжується впливом внутрішніх і зовнішніх деструктивних чинників. Отже, актуалізуються питання підвищення рівня економічної безпеки як країни в цілому, так і бізнес-середовища та громадян зокрема. Досягнення належного рівня економічної безпеки дозволить створити сприятливі умови для стійкого функціонування держави. Метою статті є аналіз основних факторів впливу на економічну безпеку країни та їх ознаки на основі систематизації показників результатів економічної діяльності та визначення їх характерних ознак. Наведено схему ієрархічної структури економічної безпеки країни, з якої простежується, що кожен вищий рівень системи управління економічною безпекою держави має належним чином створювати сприятливі умови для розвитку економіки, формувати передумови забезпечення захищеності об’єкта економічної безпеки нижчого рівня. Розкрито тенденцію ризиків економічної безпеки країни на міжнародному та національному рівнях. Ураховуючи характер взаємозв’язку між рівнями економічної безпеки, доведено, що запорукою досягнення економічної безпеки на вищих рівнях ієрархії є її забезпечення саме на рівні бізнес-середовища. Виявлено, що економічна безпека країни полягає в забезпеченні умов для ефективного функціонування та стратегічного розвитку бізнесу в умовах впливу загроз різноманітного характеру. На підставі аналізу та систематизації статистичних даних авторського підходу проаналізовано фактори загроз економічній безпеці держави, до яких віднесено рівень зростання ВВП, податкових надходжень до бюджетів різних рівнів, динаміки державного боргу, конкурентоздатність, сталий економічний розвиток і гармонічну взаємодію на міжнародному рівні бізнес-середовища.

Стаття написана українською мовою


Волчкова Г. К.
Теоретичні підходи до формування соціального капіталу (c. 19 - 25)

У статті розглянуто особливості появи та формування концепції соціального капіталу. Метою статті є теоретичне обґрунтування процесу формування соціального капіталу та формулювання визначення категорії «соціальний капітал» з позиції багатоаспектності його вивчення. Формування соціального капіталу розглянуто як процес створення та капіталізації соціальних зв’язків. Доведено, що для процесу формування соціального капіталу характерним є наявність не лише прямих, а й обернених взаємодій між суб’єктами при обміні ресурсами. Обґрунтовано взаємний вплив факторів, що змінюються внаслідок використання соціального капіталу, та зроблено висновки щодо процесу формування соціального капіталу, а саме: соціальні взаємодії слід розглядати як взаємно обернений процес лінійного характеру; зміст соціального капіталу визначається не «вхідними» факторами, а структурними характеристиками механізму випливу на нього; кожного разу при вивченні впливу тих чи інших факторів на соціальний капітал наслідки є набагато ширшими; динаміка (темп, швидкість) зміни величини соціального капіталу мультиплікативно впливає на соціально-економічні процеси; існує можливість переходу позитивної динаміки нарощеного соціального капіталу в негативну та навпаки; наявність синергетичного ефекту через вплив факторів як прямої, так і оберненої дії на формування соціального капіталу. Формування соціального капіталу є динамічним і багатофакторним процесом накопичення соціальних зв’язків на основі довіри, що характеризується системними взаємозв’язками як прямої, так і оберненої дії, визначеними взаємозалежностями структурних складових соціального капіталу, що знаходяться під впливом культурно-історичних, економічних, політичних, соціально-психологічних, ментальних та інформаційних факторів.

Стаття написана українською мовою


Волоснікова Н. М., Угрімова І. В., Губанова Н. Н.
Поширення конспірологічних теорій як інституційний фактор динаміки формальних правил (c. 25 - 31)

Метою статті є визначення наслідків маніпулювання конспірологічними теоріями для динаміки чинних формальних правил і заходів з його попередження. Виявлено, що може бути виділено чотири групи чинників, що визначають придатність поширених у суспільстві конспірологічних теорій для експлуатації гравцями-маніпуляторами у власних інтересах, а саме: чисельність групи, що вірить у відповідну конспірологічну теорію; залежність ступеня занепокоєння прибічників конспірологічних теорій від норм чинного законодавства; несуперечливість бажаних для прибічників конспірологічних теорій інституційних змін інтересам впливових зацікавлених груп; можливість звинуватити політичного опонента в участі у змові. Зазначено, що єдиною групою гравців-маніпуляторів, що завжди має можливість скористатися у власних інтересах поширеними в суспільстві конспірологічними теоріями, є гравці-опортуністи. Зроблено висновок, що найбільш ефективними із зазначених є заходи з підвищення освіченості суспільства. Завдяки покращенню якості загальної складової освіти та формуванню широкого світогляду членів суспільства в ньому (суспільстві) формується критичне ставлення до сумнівних тверджень і безпідставних звинувачень опонентів, які продукуються численними гравцями-опортуністами, що створюватиме менш сприятливі умови для поширення конспірологічних теорій. Проте дані заходи також характеризуються й суттєвим недоліком, що суттєво обмежує перспективи їх застосування, – високим рівнем витрат, пов’язаних з реалізацією, та небажанням роботодавців оплачувати «зайву» освіту працівників.

Стаття написана українською мовою


Тєшева Л. В.
Науково-теоретичний зміст поняття «розвиток» в економічній науці (c. 32 - 38)

Стаття присвячена дослідженню існуючих підходів до визначення змісту та сутності поняття «розвиток». Розглянуто зміст розвитку як набуття нового якісного стану системи за рахунок використання власного потенціалу; як переходу системи в новий атрактор із точки біфуркації; як реакція на вплив зовнішнього середовища. Доведено, що розвитку властиві кількісні, якісні та структурні зміни, а також виникнення нових зв’язків як усередині системи, так і ззовні. Обґрунтовано існування імпульсів зовнішнього та внутрішнього середовища, які провокують необхідність здійснення змін, у результаті яких і відбувається розвиток. Побудовано семантичну мережу досліджуваного поняття з використанням TextAnalyst. Встановлено, що ключовими складовими даного поняття є «процес» і «напрямок», але однозначно пріоритет належить поняттю «процес». У результаті подальшого поглибленого аналізу структури «процесу» було доведено, що він є економічним, проявляється якісними характеристиками, які передбачають процес закономірних змін і перехід від одного якісного стану до іншого, кількісні зміни в системі, появу сукупності змін, що супроводжується зміною якості та відповідними перетвореннями. Ключовими властивостями розвитку визначено такі: скерованість у часі, зворотність процесу, неповторність, поява в ході розвитку нової якості, спрямованість, підпорядкованість певним законом (насамперед, законам діалектики), підвищення рівня складності системи, наявність причинно-наслідкових зв’язків між окремими явищами та процесами, які обумовлюють характер набуття нової якості при утриманні власної автентичності, наявність вектора руху, який виникає в результаті імпульсу та спричиняє здійснення змін. Доведено, що революційні та еволюційні зміни варто розглядати як невід’ємні складові процесу розвитку, чергування яких забезпечує постійний рух вперед та існування регресивного та прогресивного напряму розвитку. Але повернення системи в попередній стан у результаті відмови від набуття нового рівня складності в ході регресу більшою мірою відповідає траєкторії спіралі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2021

Патицька Х. О.
Поведінкові закономірності прийняття економічних рішень на локальному рівні: теоретичні засади (c. 6 - 13)

Мета статті полягає у визначенні поведінкових закономірностей прийняття економічних рішень на рівні територіальних громад. Обґрунтовано основну різницю між традиційною економічною наукою та поведінковою економікою. Традиційна економічна модель сформована навколо поведінки «людини економічної», якій притаманна раціональність у прийнятті рішень, повнота самоконтролю, безмежністю когнітивних навичок, обмеженість власним інтересом і стабільність вподобань; поведінкова економіка – навколо поведінки Humans, якій притаманні численні поведінкові упередження, зміна уподобань, набуття нових навичок і навчання, соціальний вплив, альтруїзм тощо. Виділено два рівні поведінкової економіки: мікро- та макрорівень. Перший рівень передбачає вивчення особливостей індивідуального прийняття рішення, другий – дослідження впливу поведінки економічних агентів на розвиток фінансового ринку та економічне зростання територій. Обґрунтовано, що дослідження поведінкових закономірностей на локальному рівні в державі потребує передусім аналізу особливостей індивідуального прийняття рішень у контексті напрацювань мікроповедінкової економіки. Систематизовано принципи поведінкової економіки, які мають суттєвий вплив на поведінкові особливості суб’єктів економіки в процесі прийняття економічних рішень. Визначено когнітивні упередження та евристичні методи, особливості архітектури вибору, що впливають на прийняття рішень. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є впровадження засад поведінкової економіки в контексті розвитку територіальних громад, зокрема зважаючи на тенденції децентралізації та на зростання впливу поведінки окремих суб’єктів чи груп таких суб’єктів на розвиток території зі зменшенням розміру адміністративно-територіальної одиниці.

Стаття написана українською мовою


Старчик Н. В., Лєбєдєва Д. О., Бондарець О. М.
Питання ринкового ціноутворення в курсах фундаментальних економічних дисциплін у ВНЗ України (c. 14 - 20)

В умовах ринкової економіки в Україні фахівці повинні знати сутність ринкового саморегулювання: економічні закони, дію ринкового механізму, ринкове ціноутворення. Таку інформацію дають фундаментальні (теоретичні) економічні дисципліни, курси яких у ВНЗ України необхідно реально продумувати. При виборі моделі переходу від планового до ринкового ціноутворення та в подальшій ціновій політиці проявлялися відставання економічної теорії та недостатня економічна підготовка фахівців з питань ринкового ціноутворення, що і було обрано об’єктом дослідження. У статті досліджено матеріали з ринкового ціноутворення в курсах фундаментальних економічних дисциплін, підручниках і навчальних посібниках. За результатами дослідження зроблено висновки: в підручниках і навчальних посібниках з політекономії недостатньо інформації з економічних законів ціноутворення, дії ринкового механізму (згадуються лише перші два економічні закони). Запропоновано системно надавати всі сім економічних законів ціноутворення: їх сутність, дію, взаємозв’язок і розподіл за економічними системами суспільства. Розроблено модель «Дія ринкового механізму. Економічні закони ціноутворення». У курсі політекономії доцільно вивчати не тільки індустріальну ринкову економіку, а й постіндустріальну інформаційно-мережеву, закономірності якої належним чином ще не пізнані та є принципово іншими. У курсі мікроекономіки увагу варто акцентувати на ринках недосконалої конкуренції, де фірма може впливати на ціну, а саме: ринки монополістичної конкуренції. Більше уваги слід приділяти еластичності попиту для розробки ефективної цінової політики фірми. У курсі макроекономіки необхідно особливу увагу приділяти кейнсіанській теорії, яка, на відміну від неокласичної, правильно вважає ринки товарів, послуг, праці, грошей недосконало конкурентними ринками, а ціни на них – не абсолютно гнучкими (ефект храповика). Проведено порівняльний аналіз політекономії й економікс та зроблено висновок про пріоритетність політекономії, тому їй приділено більше уваги. Обґрунтована хибність тенденції витіснення в Україні прикладних фундаментальних економічних дисциплін, які є базою для економічної політики. Запропоновано: економістів-теоретиків готувати у вишах окремо; посилити економічну підготовку здобувачів вищої освіти не тільки економічних, а й неекономічних спеціальностей, що забезпечить оптимальну єдність емпіричного, теоретичного та прикладного знання, а також можливість творчого підходу до розуміння ролі економічної теорії при плануванні можливостей особистого професійного розвитку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2021

Солодовнік О. О.
Основні підходи до оцінювання економічної та фінансової безпеки: сутність і напрями вдосконалення (c. 6 - 12)

Сучасна світова фінансово-економічна криза, зумовлена поширенням пандемії COVID-19, актуалізує проблему вдосконалення основних підходів до оцінювання економічної та фінансової безпеки систем всіх рівнів управління. Мета статті полягає в розкритті сутності та аналізі основних підходів до оцінювання економічної та фінансової безпеки держави, регіону, підприємства задля обґрунтування напрямів удосконалення методичного базису забезпечення економічної та фінансової безпеки систем різного рівня управління відповідно до новітньої хвилі викликів і загроз. На підставі дослідження наукових публікацій виокремлено та охарактеризовано основні підходи до оцінювання економічної та фінансової безпеки систем всіх рівнів управління – індикаторний і функціональний; обґрунтовано напрями їх удосконалення: розширення існуючої системи індикаторів за рахунок включення до її складу індикаторів раннього попередження кризових явищ в інших сферах суспільного життя, що можуть підірвати економічну та фінансову стабільність; обґрунтування наукових положень щодо застосування мультиплікативної форми інтегрального показника. Запропоновано вдосконалити офіційний підхід до розрахунку рівня економічної безпеки України шляхом включення до системи індикаторів економічної безпеки індикатори екологічної безпеки. Акцентовано увагу на необхідності подальшого розвитку сценарного підходу до оцінювання економічної та фінансової безпеки держави, регіону, підприємства, що дає змогу отримати оцінку рівня безпеки об’єкта дослідження в середньо- та довгостроковій перспективі та при середньому чи високому ступені невизначеності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2021

Ісаєва Н. І.
Стратегічне цілепокладання як системоутворюючий фактор стратегування соціально-економічного розвитку країни (c. 6 - 11)

Cтратегування сьогодні – це єдиний технологічний комплекс і безперервний процес побудови Національної стратегії соціально-економічного розвитку. Національна стратегія – комплексний документ, що містить найважливіші напрямки, механізми, методи державного управління, які спираються на довгострокові пріоритети, цілі та завдання політики органів державної влади. З метою реалізації Національної стратегії розробляються документи системи державного стратегічного управління, узгоджені за довгостроковими соціальними й економічними цілями та пріоритетами. Тому створення механізму цілепокладання на сучасному етапі розвитку України є ключовим напрямком формування системи стратегування. Метою статті є дослідження теоретичних засад цілепокладання, визначення місця та ролі стратегічного цілепокладання в процесі стратегування соціально-економічного розвитку на національному рівні. Обґрунтовано, що стратегічне цілепокладання є системоутворюючим фактором стратегування та основоположним процесом розробки або актуалізації Національної стратегії та утворює дерево цілей, що складається з таких обов’язкових елементів: стратегічне бачення, місія, пріоритети, цінність, генеральна ціль, стратегічні цілі, операційні цілі. Проведено аналіз проблем цілепокладання в стратегіях соціально-економічного розвитку України, регіонів та надано рекомендації щодо вдосконалення системи стратегічного цілепокладання. На цій основі автором розроблено комплексний механізм стратегічного цілепокладання для практичного використання в процесі побудови або актуалізації стратегій різних рівнів. Запропонований механізм стратегічного цілепокладання спрямований на врахування специфіки суб’єкта стратегування, визначення концептуальних основ стратегування, формулювання та затвердження дерева цілей при побудові Національної стратегії соціально-економічного розвитку, а також включає в себе стандарти участі громадськості в процесі стратегічного цілепокладання.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2021

Кузнєцова М. А.
Роль науки та освіти в процесі становлення «економіки знань» (c. 6 - 11)

Метою даної статті є аналіз особливостей формування «економіки знань» і виявлення ролі науки та освіти в цьому процесі. У роботі розглянуто процеси трансформації системи товарних відносин і виникнення передумов становлення «економіки знань». Формування нового типу соціальних зв’язків пов’язане зі зміною змісту сутності праці як економічної категорії. Зростання частки інтелектуальної, творчої складової в праці приводить до неможливості її зведення до абстрактної праці, що утворює вартість. Процес становлення нового типу відносин формується на основі інформації та знань як основних умов сучасного виробництва. Це створює нові вимоги до освітньої сфери, в якій мають відбуватися зміни, адекватні економічним перетворенням товарних відносин, процесам становлення «економіки знань». Дані процеси в освітній сфері проявилися у виникненні корпоративних університетів і такого явища, як «академічний капіталізм». У результаті дослідження були визначені основні позитивні результати, а також можливі негативні наслідки, пов’язані з упровадженням принципів «академічного капіталізму» в освітній сфері. Зроблено висновок про те, що процес формування нового типу відносин, які за своєю природою вступають у протиріччя з товарними зв’язками, змінює характер функціонування всіх елементів суспільства, у тому числі й освітньої сфери, однак це не має бути пов’язано зі зміною сутності науки та освіти шляхом надання їм ринкових характеристик. Перспективами подальших досліджень у даному напрямку, на думку автора, можуть стати питання знаходження балансу між ринковим контекстом функціонування освітньої сфери та її соціальною місією, що відповідає особливостям «економіки знань».

Стаття написана українською мовою


Шуміло О. С., Савченко Н. О.
Аналіз наукових підходів до визначення суті понять кризи та антикризового управління підприємством (c. 11 - 16)

У статті проведено компаративний аналіз визначень науковців щодо розуміння суті понять кризи та антикризового управління підприємством. У результаті аналізу визначено, що в науковій літературі не існує єдиного розуміння сутності цих понять. У роботі наведено особливості визначень даних понять. Суть кризи визначають як: переламний момент у розвитку змін; момент різкого загострення та неможливості самостійного подолання суперечностей; стадію циклу розвитку підприємства; результат пошкодження внутрішніх механізмів підтримки адаптивності, гнучкості та сталості; момент вирішення протиріч, що вимагають швидкого прийняття рішень при дефіциті ресурсів; фазу розбалансованості діяльності підприємства та обмежених можливостей впливу його керівництва; стан, при якому господарюючий суб’єкт не здатний здійснювати фінансове забезпечення своєї господарської діяльності; загрозу неплатоспроможності та банкрутства підприємства. Суть антикризового управління розуміють як: систему управління підприємством; спеціальне, постійно організоване управління; сукупність методів, прийомів, форм управління; інструмент стійкого функціонування підприємства; управління з метою передбачення кризи; сукупність управлінських антикризових заходів. На основі проаналізованих особливостей визначень запропоновано авторське визначення кризи та антикризового управління. Також у статті визначено завдання антикризового управління підприємством на сучасному етапі розвитку економіки з урахуванням змін зовнішнього середовища.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2021

Назарова Г. В., Демченко К. О.
Соціальна безпека vs людський розвиток: конфлікт або взаємозалежність (c. 6 - 15)

У статті досліджено теоретичні, методичні та практичні аспекти формування соціальної безпеки та людського розвитку, їх взаємозв’язок і відмінності. Метою дослідження є визначення взаємозв’язку між соціальною безпекою та людським розвитком. У процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, серед них: метод структурно-логічного аналізу; методи економіко-статистичного аналізу; метод кореляційного аналізу та ін. Поставлені завдання вирішено з використанням пакетів прикладних програм Microsoft Excel, Statistica 10.0. Так, з метою чіткого розуміння досліджуваних понять, їх унікальності проведено порівняльний аналіз близьких за сутністю, але різних за метою, завданнями та об’єктом дослідження понять «людський розвиток» і «соціальна безпека». Аналіз вітчизняних і зарубіжних методичних підходів до вимірювання соціальної безпеки дозволив обґрунтувати доцільність застосування коефіцієнта видатків на соціальний захист до ВВП для проведення кореляційного аналізу. Результати проведення кореляційного аналізу індексу людського розвитку та коефіцієнта видатків на соціальний захист до ВВП дозволили підтвердити гіпотезу про існування прямого впливу соціальної безпеки на людський розвиток. Відповідно до отриманих результатів та з урахуванням аналізу складових людського розвитку розроблено відповідні рекомендації щодо підвищення їх рівня. Таким чином, сучасна реальність наголошує на необхідності пошуку потужних інструментів вирішення глобальних проблем, які загрожують безпечному існуванню та розвитку суспільства. Це змушує міжнародне товариство розширити сферу безпеки та звернути увагу на процес формування й активного розвитку теоретичних основ людського розвитку і соціальної безпеки та їх практичної реалізації. У результаті дослідження виявлено, що переважна більшість науковців, які досліджують проблеми людського розвитку, розглядають це поняття як певний процес, спрямований на досягнення головної мети.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2021

Абрамов Ф. В.
Цільова та етична неефективність формальних правил як чинник поширення маніпулювання суспільними настроями та уповільнення інституційних реформ (c. 6 - 12)

Метою статті є виявлення критеріїв доцільності реформування формальних правил зі значною цільовою та етичною неефективністю в умовах поширення практики маніпулювання суспільними настроями. Встановлено, що в структурі формальних правил з цільовою чи етичною неефективністю може бути виділено дві складові: базові формальні правила, що приймаються для досягнення певної мети, та другорядні формальні правила, що мають забезпечити належне виконання відповідних базових формальних правил і компенсувати їх неефективність. За відсутності маніпулювання суспільними настроями основним чинником, що обумовлює негативний вплив формальних правил з цільовою чи етичною неефективністю на динаміку формальних правил та ефективність інституційних реформ, є зростання кількості другорядних формальних правил. На відміну від цього, в умовах поширення практики маніпулювання суспільними настроями, основними загрозами для успішності інституційних реформ є: значна зворотна несиметричність базових формальних правил і спроможність формальних правил з цільовою або етичною неефективністю самостійно створювати умови, що є сприятливими для маніпулювання суспільними настроями. Виявлено, що доцільність реформування формальних правил, що характеризуються цільовою чи етичною неефективністю, визначається тим, чи перетворилися відповідні формальні правила на інструмент маніпулювання суспільними настроями: у тих випадках, коли неефективні формальні правила перетворилися на такий інструмент, їх реформування стає недоцільним і має бути відкладено до усунення практики маніпулювання суспільними настроями навколо питань, що регулюються цими формальними правилами. Показано, що в умовах поширення практики маніпулювання суспільними настроями додатковим критерієм доцільності реформування неефективних формальних правил виступає відсутність поширення практики маніпулювання суспільними настроями на коло проблем, що регулюються відповідними неефективними формальними правилами.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2021

Семигуліна І. Б.
Теоретичні аспекти просторового розвитку: аналіз світового досвіду формування системи управління територіями (c. 6 - 14)

Характерні для різних часових періодів етапи розвитку світової економіки й особливості функціонування країн у світі: зміна тенденцій, поява та наростання соціально-економічних і суспільно-політичних суперечностей, важливість певних ключових факторів для формування політики управління територіальним розвитком за різних умов зумовили виникнення ряду теорій просторового розвитку. Автори теорій і моделей просторового розвитку розглядали розвиток територій з позиції широкого кола факторів впливу: географічних, адміністративних, економічних, соціальних, політичних, інноваційних тощо, характерних для різних часових періодів. Ефективне управління територіальним розвитком у сучасних умовах набуває актуальності з позиції необхідності не лише вирішення існуючих проблем, а й розширення можливостей для саморозвитку територій. Реалізація теоретичних положень теорій просторового розвитку знайшла практичне відображення в різні історичні періоди становлення економіки різних країн. Теорії просторового розвитку складають основу методології публічного управління, що визначає принципи, напрями формування та способи забезпечення функціонування організаційних структур і відповідних механізмів, моделей розвитку та управління, підходи до використання ресурсів та інше. За допомогою просторових теорій пояснюють і передбачають тенденції, розробляють моделі та механізми територіального розвитку, формують інструменти їх практичної реалізації. Внаслідок важливості, складності та взаємозалежності з цілим колом суспільно-політичних, соціально-економічних, екологічних та інших процесів питання теоретичних підходів до формування та функціонування оптимальної моделі просторового розвитку постійно залишаються в полі зору дослідників і практиків світу, що надалі визначає перспективність і актуальність вивчення визначеної тематики.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2021

Пономаренко Т. В.
Еволюція теоретичної думки щодо трактування маркетингових стратегій підприємств (c. 6 - 12)

У статті визначено поняття «стратегія» як план, конкурентні дії, модель поведінки, позиція на ринку, концепція та перспектива. Стратегія являє собою комплексний, єдиний та інтегрований план, набір дій і заходів для вирішення конкретної проблемної ситуації, досягнення цілей цілеспрямованого характеру, які розроблені заздалегідь на певний період часу. Сучасні тенденції реалізації стратегій передбачають забезпечення якості продуктів, фокусування на окремих групах споживачів і вдосконалення продуктів та послуг. Стратегії лідерства та мінімізації витрат і диференціації зазвичай орієнтовані на отримання конкурентної переваги в рамках широкого кола сегментів галузі, тоді як стратегія фокусування передбачає отримання переваг стосовно витрат або диференціації у вузьких сегментах галузі. Виявлено сучасні тенденції реалізації стратегій диференціації, лідерства, мінімізації витрат і фокусування на прикладі підприємств країн ЄС. Визначено три найбільш популярні стратегії компаній: 1) фокус на високій якості – 52,3% компаній ЄС використовують цю стратегію; 2) фокус на задоволенні усталених груп споживачів – 50,3%, що відображає світогляд або мислення підприємців на цих ринках і підтверджує теоретичну думку про те, що стратегія – це концепція, яка має прояв у світогляді зацікавлених сторін і власників бізнесу; 3) фокус на вдосконаленні існуючих продуктів і послуг, яку в середньому використовують 41,5% компаній. Крім цього, фокус на зверненні до нових груп споживачів використовують 37,7% фірм ЄС, а на конкретному для клієнта рішенні – 36,7% організацій. Доведено, що більшість компаній ЄС використовують дві або більше стратегій водночас, які побудовані на інноваційній діяльності (продуктів, послуг, бізнес-процесів).

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2021

Личковська М. Р.
Аналіз критичних чинників впливу на реалізацію Національної економічної стратегії – 2030 (c. 6 - 13)

Метою статті є узагальнення сутнісного наповнення поняття «креативність» у розрізі складових, що його формують; проведення аналізу основних факторів впливу на них; визначення тенденцій та особливостей прояву непродуктивного типу креативності на тлі розвитку кризи довіри та їх руйнівного впливу на економіку країни; обґрунтування важливості привертання уваги до цих проблем при формуванні основних завдань державної політики щодо ефективної реалізації Стратегії-2030. У статті узагальнено підходи до трактування поняття «креативність». Виділено чотири її види: технологічна (винахідливість); економічна (підприємливість), а також мистецька та культурна креативність. Підкреслено, що різні види креативності не слід розглядати як несумісні; навпаки, вони мають надихати одна одну, а взаємодія між ними створює важливий синергійний ефект. Аргументовано, що факторами, які поєднують різні види креативності, є інноваційність, підприємці та підприємницькі здібності. Обґрунтовано, що саме креативність, у всіх формах її прояву, інноваційність і підприємливість повинні стати наскрізними якостями, що поєднають всі 20 напрямів Стратегії. Саме вони мають бути враховані у визначенні стратегічних цілей, шляхів їх досягнення та в завданнях державної економічної політики. Підкреслено, для того, щоб ці фактори з інноваційного потенціалу перетворилися в ресурс розвитку, необхідним елементом є мотивація. Визначено, що мотивація може породжувати два типи прояву креативності – продуктивний і непродуктивний. Доведено, що непродуктивна креативність гальмує соціально-економічний розвиток, або навіть руйнує його. Виділено та проаналізовано основні тенденцій, види та особливості прояву непродуктивного типу креативності в різних стейкхолдерів в умовах розвитку «кризи довіри». На основі аналізу сучасного стану рівня довіри до соціальних інституцій встановлено, що він є дуже низьким. Підкреслено, за таких умов «криза довіри», як і раніше, буде мотивувати та провокувати розвиток непродуктивного типу креативності в усіх його формах і може стати мультиплікатором розвитку негативних соціально-економічних подій, що зроблять реалізацію Національної економічної стратегії дуже проблематичною.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2021

Кизим М. О., Бєлікова Н. В., Колбасін Є. С.
Теоретичне забезпечення дослідження проблеми потрапляння країни до «пастки відсталості» (c. 6 - 12)

Економічна відсталість є глобальною проблемою, яка спричиняє низку соціально-економічних негараздів, збільшує соціальну напругу та знижує ефективність функціонування суспільних інститутів країни в цілому. Новий період глобальної невизначеності та розгортання економічної кризи й подальшої рецесії, пов’язаної зі скороченням економічної активності внаслідок пандемії, робить актуальним пошук шляхів відновлення економічного зростання для кожної країни світу. За цих умов особливої актуальності набувають дослідження хронічної економічної відсталості країни та її потрапляння до «пастки відсталості», яке базується на низці теорій і концепцій, що розглядають різні аспекти соціально-економічного розвитку країни. Метою статті є формування теоретичного підґрунтя дослідження проблеми потрапляння країни до «пастки відсталості», яке базується на узагальненні сутності й основних ідей теорій і концепцій, що досліджують процеси соціально-економічного розвитку країн світу. Дослідження, спрямовані на виявлення та систематизацію чинників, що гальмують соціально-економічний розвиток країни, мають певну еволюцію. На першому етапі відбувався пошук ключового чинника економічної відсталості країни (Дж. Кейнс, Х. Зінгер, Р. Пребіш, Х. Лейбенстайн та ін.). Другий етап було присвячено пошуку взаємозв’язків між кількома ключовими чинниками (Р. Нурксе, Р. Лукас, Х. Удзава та ін.). На третьому етапі дослідження було проведене детальне вивчення інституційних чинників, що гальмують економічний розвиток (Б. Кналл, Т. Бетелл та ін.). На четвертому етапі відбувалося поглиблення досліджень у напрямку вироблення комплексного міждисциплінарного підходу до проблем утворення «пастки відсталості» (А. Даниленко, Г. Башнянин, Ю. Савельєв, Р. Нурєєв та ін.). Теоретичне підґрунтя дослідження пастки економічної відсталості країни відрізняється наявністю значної кількості теорій та концепцій, які узагальнюють спільні риси країн, економіка яких розвивається низькими темпами порівняно з розвиненими економіками або заходиться у стані тривалої стагнації, а також чинники, що сприяють кристалізації такого стану.

Стаття написана українською мовою


Фролова Л. В., Корявченкова Т. В.
Діалектика понятійно-категоріального апарату сфери креативних індустрій (c. 13 - 18)

У статті актуалізовані проблеми невиправданого ототожнення та фрагментарної формалізації таких дефініцій, як «креативна економіка», «креативні індустрії», «культурні індустрії», «творчий продукт», «продукт творчості». На основі ретроспективного аналізу аргументовано, що культурні індустрії є складовою креативних індустрій, відповідно, використання цих понять як синонімів в економічному науковому полі некоректне. На основі порівняльного аналізу ідентифіковано принципову відмінність підприємств різних видів економічної діяльності в умовах креативної економіки та підприємств креативних індустрій, що визначається результатами творчого процесу. Обґрунтовано, що в першому випадку таким результатом виступає продукт творчості, який представляє собою комбінацію креативних ідей і нестандартних рішень, що забезпечують досягнення бажаних результатів діяльності підприємства в динамічних умовах бізнес-середовища та/або є кінцевим ринковим продуктом. Результатом творчого процесу у сфері креативних індустрій виступає творчий продукт – специфічний символічно-смисловий товар, що характеризується не лише економічною, а й соціально-культурною цінністю, має суспільно-значущий зміст, який визначається поточними умовами соціально-економічної реальності. За результатами дослідження запропоноване авторське визначення креативних індустрій як сфери (виду) підприємницької діяльності, що ґрунтується на інтелектуально-креативних здатностях суб’єктів економічної взаємодії до створення та пропонування творчого продукту, який задовольняє соціально-культурні потреби споживачів.

Стаття написана українською мовою


Західна О. Р., Вацяк Д. І., Західний Р. В.
Теоретичні засади формування фіскального простору територіальних громад в умовах трансформаційних процесів (c. 19 - 25)

Мета статті полягає в поглибленому вивченні та з’ясуванні теоретико-методичних засад формування джерел розширення фіскального простору територіальних громад в умовах трансформаційних процесів в Україні. У роботі запропоновано авторське визначення категорії «фіскального простору територіальних громад» як середовище взаємодії суб’єктів фіскальної політики щодо перерозподілу бюджетних ресурсів і забезпечення фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Проаналізовано склад доходів бюджетів ОТГ. Наведено основні переваги децентралізації та певні ризики, які їй притаманні. Охарактеризовано цілі адміністративно-фінансової децентралізації в розрізі рівнів публічного управління. Досліджено частку доходів місцевих бюджетів у ВВП різних країн. Визначено, що у процесі проведення децентралізації в податковій системі України відбулися зміни у структурі розподілу податків між рівнями управління, спрямовані на користь місцевого самоврядування. Зокрема, фінансовою основою місцевого самоврядування в частині виконання власних повноважень визначено податки та збори, які мають безпосередній «зв’язок» з територією відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Шляхом внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів України досягнуто закріплення стабільних джерел доходів місцевих бюджетів і розширення бюджетних повноважень органів місцевого самоврядування. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розробка практичних рекомендацій щодо джерел розширення фіскального простору територіальних громад в умовах трансформаційних процесів в Україні, визначення ефективних і доступних способів фінансування територіальних громад.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2021

Соболєв В. М., Соболєва М. В.
Методологічний потенціал теорії політичних ринків та його використання в дослідженнях економічної глобалізації (c. 6 - 11)

Мета статті полягає в розкритті методологічних можливостей теорії політичних ринків для дослідження сучасної макроекономічної політики. Теорія політичних ринків у сучасних умовах є одним із найбільш ефективних методологічних інструментів дослідження механізмів здійснення макроекономічної політики як усередині окремих країн, так і у сфері міжнародних економічних відносин. Аналізуючи, систематизуючи й узагальнюючи наукові праці багатьох учених, автори поєднали аналіз офіційно задекларованих процедур ухвалення відповідних політичних рішень з реальними неформальними механізмами реалізації рентоорієнтованої поведінки будь-якого із політичних суб’єктів – як персоніфікованих, так і тих, хто «ховається» за відповідними групами впливу, створеними спеціально для приховування такого персонального впливу. У результаті дослідження було виділено два напрями застосування теорії політичних ринків для дослідження особливостей регуляторної економічної діяльності сучасної держави. По-перше, це аналіз взаємодії головних внутрішніх політичних акторів – учасників боротьби за перерозподіл суспільних благ: політиків (чиї владні повноваження залежать від результатів виборів); чиновників (чиї владні повноваження залежать від призначення на посаду); виборців (які «продають» свої голоси в обмін на вигідні для них подальші рішення політиків) та організованих груп тиску (лобістів). По-друге, – дослідження регуляторної ролі національної держави в міжнародних економічних відносинах. Перспективним напрямом подальших наукових досліджень у цій площині є розробка теоретико-методичного інструментарію кількісної оцінки масштабів перерозподілу та розміру втрат суспільного добробуту на основі економіко-статистичних та експертних оцінок.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2022

Соболєв В. М., Соболєва М. В.
Інституційні перешкоди для інвестиційно-інноваційного розвитку фірми в кланово-олігархічній економічній системі (c. 6 - 13)

Мета статті – враховуючи переважно нормативний характер більшості вітчизняних досліджень проблем інвестиційно-інноваційного розвитку національної економіки, а також останні зарубіжні дослідження теорії фірми, та спираючись на інституційну методологію, здійснити позитивний аналіз зазначеної проблеми, чим, з одного боку, наблизити теоретичний аналіз інноваційних процесів в українській економіці до сучасних реалій, а з іншого – розробити більш адекватні шляхи розв’язання існуючих тут проблем. У результаті дослідження було зроблено висновок про наявність системних інституційних перешкод для інноваційного розвитку української економіки. За роки незалежності в країні сформувалася потужна система неформальних інститутів впливу на всі сторони суспільного життя. Фактично левова частка власності та влади зосереджена в руках невеликої кількості найвпливовіших сімей колишніх і діючих політиків, розставлених ними на ключові посади посадових осіб правоохоронних органів та судової системи в тісному контакті з кримінальними колами. Реальна мотивація діяльності олігархічних кіл вписується у феодально-мафіозну ментальну модель мислення, ухвалення та реалізації управлінських рішень. Перспективними напрямами подальших досліджень цієї проблематики є пошук умов і чинників демонтажу кланово-олігархічної системи, включно з такими складовими: демонополізація політичного життя та збалансоване політичне представництво головних соціальних верств; реальна державна підтримка дрібного та середнього бізнесу на основі максимальної дерегуляції; пріоритетний розвиток охорони здоров’я, освіти та науки на основі щонайменше 10-річного виділення на ці потреби 5% ВВП; належне реформування правоохоронної та судової систем.

Стаття написана українською мовою


Бабаєв В. М., Васильченко А. О., Димченко О. В., Рудаченко О. О.
Аналіз теоретичних підходів до ефективності діяльності регіональних кластерів: національні особливості (c. 14 - 20)

Інноваційна економіка як основа постіндустріального глобального розвитку ініціює якісні зміни в системі організації й управління бізнесом, яка повинна адаптуватися до постійно мінливих умов конкуренції на державному та міжнародному рівнях. Відповідно, господарюючі суб’єкти шукають нові форми взаємодії та беруть активну участь у сучасних інтегрованих структурах. Таким чином, на міжнародному рівні виникають різні стратегічні альянси, консорціуми, конгломерати та фінансово-промислові групи. На національному рівні формуються інтегровані кластерні структури, що сприяють підвищенню конкурентоспроможності як окремих галузей національної економіки, так і країни в цілому. Кожне формування має функціонувати ефективно. Необхідно провести ряд досліджень для вимірювання й оцінки ефективності регіональних кластерних утворень. Метою статті є систематизація та вдосконалення підходів до оцінки ефективності регіональних кластерних утворень, що дозволить розробити нові підходи до оцінки ефективності, виявити нові види ефективності, розглянути показники та сформувати їх нові групи для оцінки ефективності функціонування кластера. Наукова стаття відображає аналіз теоретичних підходів до оцінки ефективності регіональних кластерів; розкриває методологію та етапи їх формування; надає різні підходи до визначення поняття «ефективність» у контексті сутнісної значущості цього поняття; забезпечує систематизацію підходів до оцінки ефективності кластерних утворень, заснованих на методах оцінки конкурентоспроможності, оцінки інноваційних проєктів, розрахунку ключових показників і якісних методів. Виділено систему якісних критеріїв оцінки ефективності регіонального кластера, яка заснована на економічних, науково-технічних, соціальних та екологічних групах показників. Систематизовано підходи до визначення видів ефективності кластерних утворень і груп показників, які можуть бути використані для її розрахунку. Таким чином, дослідження є повним і завершеним. Однак слід враховувати, що не всі підприємства кластера можуть мати позитивну динаміку фінансово-господарської діяльності в різні періоди часу. У зв’язку з цим необхідно оцінити ефективність роботи структурних компонентів регіонального кластера в контексті впливу зовнішніх факторів і розробити стратегію їх розвитку, яка дозволить своєчасно виявляти структурні зміни показників, розробляти нові методи оцінки та переймати досвід розвинених країн.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2022

Кизим М. О., Губарєва І. О., Хаустова В. Є., Манойленко О. В.
Аналіз контекстуальних і часових закономірностей розвитку поглядів на пріоритети забезпечення обороноздатності країн світу (c. 4 - 12)

Метою статті є визначення контекстуальних і часових закономірностей розвитку представлення в науковій літературі досліджень у сфері забезпечення обороноздатності країни із використанням бібліометричного та трендового аналізу. Відзначено певну дивергентність трендів наукового та користувацького інтересу до питань забезпечення обороноздатності країни. Формалізація контекстуальних особливостей поняття «обороноздатність країни», виокремлених за результатами бібліометричного аналізу, дозволила визначити, що все популярнішим стає аналіз впливу системи національної та колективної безпеки на обороноздатність країни, протистояння кіберзагрозам, вибору стратегії протидії військовим конфліктам і тероризму. Виявлено сім кластерів наукових досліджень, присвячених питанням забезпечення обороноздатності країни. Перший сфокусований на формуванні системи національної оборони; другий – на військовій медицині, медицині надзвичайних ситуацій; третій – на організації системи національної та колективної безпеки; четвертий – на обґрунтуванні стратегії протидії військовій агресії та тероризму; п’ятий – на забезпеченні кібероборони; шостий – на визначенні особливостей забезпечення обороноздатності окремих країн світу; сьомий – на виявленні взаємозв’язку між обороноздатністю країни та впровадженням інноваційних розробок. Набули подальшого розвитку теоретичні засади ідентифікації трендів наукових досліджень із питань забезпечення обороноздатності країни, що, на відміну від існуючих, базуються на результатах структуризації наявного дослідницького доробку (з використанням інструментарію VOSviewer v. 1.6.10 та GoogleTrends) за двома критеріями: рівень тісноти наукових досліджень та еволюційно-часовий вимір, що дозволило кластеризувати напрями міждисциплінарних досліджень.

Стаття написана українською мовою


Абрамов Ф. В.
Фактори формування демонстраційних формальних правил у сфері охорони навколишнього середовища (c. 13 - 19)

Метою статті є виявлення факторів, що сприяють формуванню демонстраційних формальних правил, та визначення їх впливу на динаміку ефективності чинних інституційних рамок. Показано, що основною причиною формування демонстраційних формальних правил є прагнення політичних сил отримати додаткові голоси на виборах. При цьому вдаватися до практики прийняття демонстраційних формальних правил можуть як опозиційні політичні сили, так і ті, що знаходяться при владі. Факторами, що сприяють прийняттю демонстраційних формальних правил, є: відсутність впливу зацікавлених груп, високий рівень занепокоєння суспільства та низький рівень трансакційних витрат, що пов’язані з прийняттям відповідних демонстраційних формальних правил. Виявлено, що основними вадами демонстраційних формальних правил є їх низька ефективність, що у випадку поширення практики маніпулювання суспільними настроями супроводжується значною зворотною несиметричністю, та небезпека створення в суспільстві ілюзії розв’язання відповідної проблеми. Внаслідок цього виникає загроза консервації, у довгостроковій перспективі, неефективних чинних інституційних рамок. Доведено, що як демонстраційні формальні правила можуть бути прийняті виключно ті формальні правила, що не суперечать морально-етичним поглядам більшої частини суспільства, не створюють для більшості споживачів надмірних додаткових трансакційних витрат бюрократичних процедур і не суперечать інтересам жодної зацікавленої групи. Внаслідок цього демонстраційні формальні правила можуть характеризуватися виключно цільовою неефективністю. Показано, що єдиним заходом попередження виникнення демонстраційних формальних правил є підвищення загальної освіченості населення, що має не лише обмежити маніпулювання суспільними настроями навколо проблем, що регулюються демонстраційними формальними правилами, але й дозволить суспільству тверезо оцінювати як рівень загрози тих чи інших проблем, так і ефективність запропонованих формальних правил.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2022

Нікітін Д. В.
Теоретико-методологічні витоки інноваційних теорій (c. 4 - 10)

Уже з другої половини ХХ ст. у структурній динаміці світового науково-технологічного прогресу, як безперервного процесу вдосконалення техніко-матеріальної бази суспільного виробництва та його організації на основі реалізації наукових знань, починають чітко викристалізовуватися якісно нові тенденції інноватизації міжнародної економіки. Так, з огляду на виключну важливість інновацій у глобальних процесах виробництва конкурентоспроможної інтелектуально- та наукомісткої промислової продукції, а також їх перспективний потужний вплив на прибутковість фінансово-господарської діяльності бізнесових і підприємницьких структур ключового значення набувають питання щодо розкриття генезису й еволюції інноваційних теорій. У статті проаналізовано такі економічні теорії, як меркантилізм, марксизм, класичну політичну економію та неокласичний напрям економічної теорії. Охарактеризовано внесок фізіократів у розвиток теоретичного дискурсу інноватизації економічної діяльності. Принциповою відмітною ознакою сучасного етапу розвитку теорій інноваційного розвитку є їх базування на інституційній парадигмі. В останні десятиліття в її теоретичному дискурсі спостерігається небачений сплеск наукового інтересу, що пов’язано із системним впливом науково-технічного та інноваційного прогресу на результативність фінансово-господарської діяльності економічних суб’єктів. З погляду дослідження процесів наноіндустріалізації найбільшу кількість раціональних елементів містить еволюційна інноваційна теорія, що є найбільш адекватною «концептуальною матрицею» для системного обґрунтування її сутності та рушійних сил розвитку. Крім того, еволюційна інноваційна теорія найбільшою мірою здатна до розроблення сучасної теоретико-методологічної бази для комплексного дослідження процесів переходу світового виробництва на нанотехнологічні розробки, здатні піднести його на якісно вищий щабель розвитку.

Стаття написана українською мовою


Сержанов В. В., Абрамов Ф. В.
Динаміка демонстраційних формальних правил у сфері охорони здоров’я (c. 10 - 16)

Метою даної роботи є визначення причин неефективності чинних демонстраційних формальних правил, що регулюють діяльність у сфері охорони здоров’я, та причин сталості відповідних формальних правил. Показано, що основними причинами негативної динаміки ефективності формальних правил у сфері охорони здоров’я є: тиск з боку окремих зацікавлених груп, маніпулювання суспільними настроями та поширення в даній сфері малоефективних демонстраційних формальних правил. На відміну від демонстраційних формальних правил, що спостерігаються в інших сферах економічного та суспільного життя, демонстраційні формальні правила у сфері охорони здоров’я характеризуються не лише цільовою, але також і значною трансакційною неефективністю. Доведено, що численні демонстраційні формальні правила здатні не лише зменшити ефективність медичної системи та уповільнити темпи інституційних реформ у сфері охорони здоров’я, але й створити умови, що несуть пряму загрозу життю та здоров’ю людини. Показано, що, незважаючи на симетричність витрат, пов’язаних зі зміною демонстраційних формальних правил у сфері охорони здоров’я, відповідні демонстраційні формальні правила можуть зберігатися протягом тривалого часу. Динаміка неефективних демонстраційних формальних правил у сфері охорони здоров’я визначається відсутністю запиту з боку суспільства на подальші інституційні реформи у сфері охорони здоров’я. Останнє обумовлено низьким рівнем загальної освіченості населення, що не дозволяє суспільству оцінити цільову та трансакційну неефективність демонстраційних формальних правил, а також незначним рівнем додаткових трансакційних витрат бюрократичних процедур кожного окремого демонстраційного формального правила. Запропоновано заходи щодо попередження поширення малоефективних демонстраційних формальних правил у сфері охорони здоров’я.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2022

Івашина О. Ф., Івашина С. Ю., Новікова Л. Ф.
Соціокультурні фактори інституційної модернізації суспільства (c. 4 - 11)

У статі аналізується можливість створення інклюзивних інститутів розвитку. Авторами поставлено за мету визначити окремі елементи інституційного середовища, що безпосередньо впливають на процес створення інклюзивних інститутів розвитку в Україні. Увагу зосереджено на окремих соціальних явищах і процесах, які тісно пов’язані з економікою, впливають на процеси модернізації економіки та суспільства. Розглянуто питання про зміст і характер внутрішніх інституційних перетворень, про соціокультурний аспект інституційного будівництва, який набув нових ознак. Відображено результати змін у сфері повсякденної свідомості, у системі наявної культури та цінностей, що привели до деідеологізації та трансформації соціально-політичної домінанти. Доводиться, що перспективи подальшої трансформації пострадянської економіки та суспільства все більше визначаються трансформацією політичних інститутів у бік більшого плюралізму. Визначено зміни в соціальній структурі суспільства, що збільшили кількість груп, спроможних впливати на соціально-політичні відносини. Встановлено, що поява та посилення взаємозв’язків нових типів ціннісних пластів і субкультур на основі гетерархії зумовили формування соціокультурної гетерогенності українського суспільства та можливість будувати наскрізні канали соціальної мобільності між вершиною та основою соціальної піраміди, об’єднувати різні соціальні групи суспільства. Відображено роль цифровізації та інформатизації в процесах соціокультурної інституціалізації та формуванні інклюзивних політичних та економічних інститутів розвитку. Відмічено послаблення дезінтеграційних процесів у суспільній свідомості внаслідок уніфікації соціокультурних ознак. Встановлено, що соціокультурна єдність суспільства стає основою для суспільного розвитку та формування колективної ідентичності української нації.

Стаття написана українською мовою


Хаустова В. Є., Трушкіна Н. В.
Теоретичні підходи до визначення поняття «мережева структура» (c. 12 - 19)

На сучасному етапі трансформаційних перетворень вкрай важливими є проблеми активізації економічного партнерства та співробітництва на основі створення мережевих структур. І особливо ці питання актуалізуються в умовах стрімкого розвитку цифрової економіки та смарт-спеціалізації. З огляду на це, метою даного дослідження є теоретичне узагальнення та систематизація існуючих наукових підходів до трактування поняття «мережева структура»; обґрунтування авторського підходу до визначення змісту даної економічної категорії. У результаті дослідження встановлено, що поняття «мережева структура» ототожнюється з такими дефініціями, як: організація, взаємодія, об’єднання, структура управління, форма управління, координація, кооперація, альянс, структурована сукупність, інтеграція, корпоративна структура, відносини, коаліція. З використанням системного підходу та методу класифікації умовно систематизовано трактування терміна «мережева структура», що запропоновані різними науковими школами, за такими групами: підприємницька мережа; бізнес-структура; відкриті структури; нова організаційна форма спільної діяльності; колективна взаємодія; організаційний тип; модель економічних відносин; комплекс бізнес-одиниць (мережевих партнерів); елемент мережевої економіки тощо. У статті надано авторський підхід до визначення категорії «мережева структура» як специфічної форми організації колективних зусиль, яку засновано на добровільній взаємодії її учасників на основі об’єднання їх інтересів, ресурсів, компетенцій і можливостей. Запропоновано мережеву структуру розглядати як економічну категорію з трьох позицій, а саме, як: мережеву форму партнерства; ефективну модель взаємодії стейкхолдерів в умовах глобальних трансформацій; модель партнерських взаємовідносин між учасниками ринку при організації процесів логістичної діяльності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2022

Залуцька Х. Я., Маслак Т. О.
Квінтесенція поняття «виробнича стратегія» в циркулярній економіці (c. 6 - 13)

Формування та ефективна реалізація стратегії стали ключовою невід’ємною рушійною силою та складовою конкурентоспроможного довгострокового функціонування сучасних підприємств – як основний адаптивний інструмент їх діяльності до динамічних і непередбачуваних змін умов зовнішнього середовища. Зміни й обґрунтування адаптаційних заходів у межах конкретної стратегії зумовлює необхідність уточнення змістовного наповнення поняття «стратегія», видів стратегій, процесу, способів, підходів, методів та засад формування та реалізації стратегії. Оскільки основою вирішення виділених проблем є обґрунтована конкретизація змісту конкретного виду стратегії розвитку підприємства, то, відповідно, метою статті є уточнення сутності поняття «виробнича стратегія», враховуючи наявні підходи науковців до його змістового наповнення та умов функціонування, пріоритетів і перспектив розвитку сучасних підприємств. Вибір розгляду виробничої стратегії зумовлено динамічними та критичними змінами зовнішнього середовища, що вимагають вживання кардинальних заходів з адаптації виробничого потенціалу підприємства до потреб і можливостей суспільства. Для досягнення поставленої мети, використовуючи методи аналізу, синтезу й абстрагування, досліджено визначення поняття «виробнича стратегія», запропоновані різними науковцями. За допомогою методу порівняння виділено схожі та відмінні риси наведених трактувань. Охарактеризовано та описано доцільність і необхідність застосування виділених рис для трактування виробничої стратегії сучасних підприємств. За результатами досліджень окреслено передумови та основні засади, які впливають на виробничу стратегію сучасних підприємств і, відповідно, визначають зміст цього поняття. Уточнено поняття «виробнича стратегія» відповідно до особливостей функціонування сучасних підприємств і тенденцій розвитку світової економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2022

Хаустова В. Є., Решетняк О. І., Проноза П. В.
Cучасні війни та воєнні конфлікти: сутність, класифікація, особливості та вплив на економіку (c. 6 - 21)

Характерною рисою сучасного протистояння між окремими державами є відсутність єдиного розуміння ознак початку воєнного конфлікту та процедур переходу до стану війни, що призводить до застосування військової сили без формального оголошення початку війни, ускладнення визначення основних акторів військових дій. У зв’язку з цим наукове обґрунтування типологізації та класифікації воєнних конфліктів та війн набуває принципового значення та актуальності. Метою статті є дослідження сутності, класифікацій та особливостей сучасних воєн і воєнних конфліктів та їх впливу на економіку країн, що є їх учасниками. Для досягнення поставленої мети, використовуючи методи аналізу, синтезу й абстрагування, досліджено тлумачення понять «війна», «воєнний конфлікт», «збройний конфлікт», запропоновані різними науковцями. За допомогою методу порівняння визначено схожі та відмінні риси між цими поняттями. Проведено аналіз теоретичних поглядів на типологізацію та визначення сутності сучасного воєнного конфлікту та видів війн, визначено їх основні класифікаційні ознаки, що дозволило зробити висновки про причини суперечностей у кваліфікації загальноприйнятих процедур переходу від збройного конфлікту до стану війни. Запропонована класифікація воєнних конфліктів і сучасних воєн дозволила краще зрозуміти сучасні тенденції в цих процесах. Типологізація та визначення видів сучасних воєн і воєнних конфліктів дозволила дослідити їх вплив на економіку. Визначено, що економічні наслідки від сучасних воєнних конфліктів залежать від багатьох факторів, зокрема на характер економічних наслідків та макроекономічні показники впливає тривалість воєнного конфлікту, який може знижувати негативний ефект у випадку зіткнень низької інтенсивності, що не супроводжується значною руйнацією інфраструктури; вплив на зміни ВВП на душу населення, видатки уряду, державний зовнішній борг, показники експорту та імпорту, внутрішні інвестиції можуть змінюватися від характеру та умов збройних конфліктів (міждержавні чи громадянські війни).

Стаття написана українською мовою


Іванов Ю. Б., Полякова О. Ю.
Типологія криз неекономічного походження в контексті превентивної антикризової політики для України (c. 22 - 30)

Метою дослідження є розробка типології криз, що мають неекономічне походження, яка дозволить виділити їх характерні риси з точки зору цілей, основних завдань і груп заходів з превентивної антикризової політики для України щодо раннього повоєнного постпандемічного періоду та на довгострокову перспективу. У статті проведено аналіз та узагальнення наукового доробку та розробок міжнародних організацій щодо класифікації криз у розвитку соціально-економічних систем. Показано різноманітність, повторюваність і неоднозначність класифікаційних ознак, проте основна увага науковців зосереджена на класифікації фінансових криз. Кризи неекономічного походження в науковій літературі розглядаються без їх зв’язку із соціально-економічним розвитком та антикризовою політикою країн. Тому авторами статті розроблено типологію криз неекономічного походження, яка спрямована на виявлення тих ознак кризи, які є найбільш суттєвими для впровадження та можливості здійснення попереджувальних заходів превентивної антикризової політики. Її відмінністю є включення нової класифікаційної ознаки нашарування наслідків, що дозволяє виокремити первинні та вторинні кризи із поширеними наслідками (комплексні) від тих, у яких наслідки зазнають викривлення та змін у процесі розгортання кризи (суперпозиційні). Близькі за змістом класифікаційні ознаки, які використовуються в науковій літературі (структурний масштаб охоплення; об’єкт; характер порушень рівноваги в розвитку економіки тощо), узагальнено в одну ознаку – масштабність наслідків. Разом із якісним описом кожного виду кризи за кожною з ознак визначено напрями розробки такої політики. Здійснено класифікацію криз біологічного та воєнного походження в Україні протягом 2020–2022 рр. за визначеними ознаками. Визначено основні відмінності системних криз біологічного та воєнного походження з точки зору економічної політики.

Стаття написана українською мовою


Маслов Д. С.
Інституційна база регулювання виробництва та обігу цифрових товарів в Україні (c. 31 - 40)

Мета дослідження полягає в тому, щоб на базі вивчення наукових публікацій дослідників цифрових товарів та існуючих нормативних актів, що регулюють процеси їх виробництва та обігу, запропонувати наукове бачення сутності цифрових товарів та рекомендації щодо відображення її в українському правовому регулюванні. У статті наводяться аргументи на користь того, що «віртуальні активи», «цифрові активи» та «крипто-активи» не є вдалими назвами для товарів, що функціонують на базі технології розподіленого реєстру, оскільки така назва не обґрунтована науково та не відображає сутність даних об’єктів. З точки зору економічної науки доцільніше використовувати назву «криптотовари», що відображає як товарну сутність даних об’єктів, так і їх зовнішню технологічну форму, що сформована на базі криптографії та розподіленого реєстру. Відповідно, серед криптотоварів є такі, що за своєю функціональною роллю відносяться до грошей, інвестиційних товарів, предметів особистого споживання та засобів виробництва. Визначено, що регулятори обирали подібні назви, керуючись не науковою, а політичною доцільністю, оскільки намагаються запобігти конкуренції з боку криптотоварів-грошей для монополії емісії державних грошей центральними банками. Водночас, економічна сутність криптотоварів змушує призначати безпосередньо відповідальними за регулювання тих чи інших криптотоварів відповідні інституції. Наприклад, криптотовари-гроші регулюються центральними банками, а криптотовари – інвестиційні товари регулюються органами, які зазвичай займаються регулюванням ринку цінних паперів. Філософія регулювання направлена передусім на те, щоб юридично зробити всі криптотовари або інвестиційними, або споживчими товарами. Криптотовари-гроші розглядають лише як цифрові валюти центральних банків. Перспективним напрямком досліджень у даній сфері може бути аналіз наслідків розповсюдження виробництва криптотоварів, особливо в метавсесвітах, для національних економік та для бізнесу.

Стаття написана українською мовою


Кизим М. О., Хаустова В. Є., Трушкіна Н. В.
Мережева економіка: еволюція розвитку, передумови становлення концепції, концептуальні підходи до визначення (c. 40 - 51)

Нові економічні умови господарювання в контексті інформаційно-технологічної революції зумовили підвищення ролі та значення нематеріальних чинників виробництва, зокрема інформаційно-знаннєвих ресурсів. Трансформаційні процеси, що охопили всі сторони суспільства, перетворили його з індустріального в постіндустріальне сервісно-інформаційне (мережеве) з відповідним типом економіки. Все це, своєю чергою, обумовлює те, що домінуючою тенденцією сучасного світового економічного розвитку є формування мережевої економіки, яка приводить до кардинальних перетворень різних сфер економічної діяльності. З огляду на це, мета даного дослідження полягає в теоретичному узагальненні та систематизації існуючих концептуальних підходів до трактування поняття «мережева економіка»; обґрунтуванні авторського підходу до визначення змісту даної наукової категорії. У результаті дослідження встановлено, що поняття «мережева економіка» ототожнюється з такими дефініціями, як: економіка високих технологій; економіка знань; глобальна, нова, інформаційна, цифрова, диджиталізована, віртуальна, інформаційно-мережева, електронна, когнітивна, ноосферна, креативна, сервісна, інноваційна, інтелектуальна економіка; постіндустріальне суспільство; інформаційне суспільство; суспільство мережевого інтелекту; електронний бізнес тощо. З використанням системного підходу та методу класифікації умовно систематизовано трактування терміна «мережева економіка», які запропоновано різними науковими школами, за такими групами, як: основа інформаційного суспільства; нова економічна система; економіка нового типу; стан економіки; специфічна форма організації; якісно нова форма управління національним господарством; тип економічної системи; тип постіндустріальної економіки; характеристика глобальної економіки; форма інноваційної економіки; інноваційний чинник; система нових економічних відносин; багаторівнева просторова структура; структурований інформаційний простір; інтерактивне середовище; форма господарської діяльності; інструмент підвищення рівня розвитку економіки знань; механізм національної безпеки. У статті надано авторський підхід до визначення категорії «мережева економіка» як нового типу економічного середовища, що виникає внаслідок диджиталізації швидкозростаючих, високо інтерактивних зв’язків у реальному часі між економічними агентами, різними категоріями стейкхолдерів, цифровими технологіями, інформаційними системами, пристроями, електронними мережами. Запропоновано мережеву економіку розглядати як категорію з трьох позицій: як господарську діяльність, що здійснюється за допомогою електронних і комп’ютерних мереж; як глобальне інформаційне середовище, у якому суб’єкти економічних відносин можуть контактувати між собою з приводу спільної діяльності з використанням цифрових технологій; як принципово нову форму управління національним господарством, що базується на горизонтальних (прямих) довготривалих партнерських взаємовідносинах між суб’єктами господарювання в єдиному цифровому просторі в умовах глобалізації.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2022

Дикий А. П.
Симптоми проблеми гарантування економічної безпеки держави в контексті запобігання та протидії економічній злочинності (c. 6 - 16)

Гарантування економічної безпеки держави є надзвичайно складним процесом, який потребує залучення комплексу ресурсів і суб’єктів, використання різноманітних інструментів, урахування комплексності та системності проблеми. У сучасних умовах економічна безпека держави стає все більш багатогранним поняттям. Це пов’язано, насамперед, з двома протилежними процесами, які притаманні світовій соціально-економічній і політичній системі – глобалізацією та регіоналізацією. Розробка концептуальних засад та ефективного механізму державного управління в системі економічних відносин держави, спрямованого на уникнення загроз і мінімізацію їх впливу, є досить складним для забезпечення ефективного функціонування національної економіки та її подальшого зростання. Економічна безпека дозволяє зберігати стійкість до зовнішніх і внутрішніх загроз, характеризує здатність національної економіки до розширення, самовідтворення для задоволення потреб громадян, суспільства та держави на певному рівні. Економічна безпека – це складне та багатоаспектне соціальне явище, що характеризується різними сутнісними ознаками та формами прояву. Відповідно, важливою складовою гарантування економічної безпеки держави є система запобігання та протидії економічній злочинності, наслідки якої характеризують її як загрозу безпеці держави. Проте виявлення наслідків економічної злочинності недостатньо для оцінки повного масштабу впливу цього явища, оскільки економічна злочинність – це явище, яке неможливо подолати, можна лише регулювати її рівень, що гарантуватиме економічну безпеку держави. Сигналом для держави, яка має проблему забезпечення економічної безпеки внаслідок економічної злочинності, буде комплекс симптомів,. Визначення симптомів проблеми запобігання та протидії економічній злочинності є важливим як на внутрішньому рівні, тобто на рівні державної політики, так і на зовнішньому рівні в контексті вивчення досвіду зарубіжних країн та їх потенціалу з позиції налагодження співпраці чи протидії геополітичним загрозам.

Стаття написана українською мовою


Кизим М. О., Хаустова В. Є., Решетняк О. І.
Сутність і методичні підходи до оцінки економічного потенціалу країн світу як основи формування їх воєнної могутності (c. 17 - 28)

Метою статті є визначення сутності поняття «економічний потенціал» та аналіз існуючих методичних підходів до його оцінки, а також визначення особливостей використання економічного потенціалу країн світу під час формування їх воєнної могутності. Стаття розглядає підходи різних авторів до визначення поняття «економічний потенціал». За допомогою методу порівняння визначено схожі та відмінні риси між наведеними тлумаченнями. Запропоновано авторське тлумачення поняття «економічний потенціал», який розглядається як наявні ресурси країни, що забезпечують досягнення максимально можливого обсягу виробництва воєнної продукції та продукції оборонно-промислового комплексу, який може бути використаний для підтримки та розвитку збройних сил країни, а також для всебічного забезпечення підготовки, запобігання та участі в різних типах воєнних конфліктів. Проаналізовано підходи до визначення структурних складових економічного потенціалу та методичні підходи до його оцінки. Проведений аналіз довів відсутність чіткого методичного підходу до оцінки економічного потенціалу, який може бути використаний для розвитку воєнної могутності країн світу. Визначено, що методичний підхід до оцінки економічного потенціалу країн світу, який спрямований на визначення можливостей країни протистояти та запобігати ймовірним війнам або воєнним конфліктам, має ураховувати ресурсну та науково-інноваційну готовність країни. Крім того, основна увага має приділятися можливості фінансового забезпечення країни протистояти та запобігати ймовірним війнам або воєнним конфліктам, а також формувати потенціал збройних сил, спроможний протистояти в умовах війни сильному противнику. Обґрунтовано, що економічний потенціал країни має формувати: виробничі можливості підприємств, що випускають кінцеву продукцію воєнного призначення; базові галузі воєнного виробництва, що постачають по кооперації комплектуючі, сировину, паливо; інфраструктуру, зайняту обслуговуванням ОПК (транспорт, фінанси, зв’язок, управління); експортно-імпортний потенціал та систему зовнішньоекономічних зв’язків щодо постачання воєнної продукції, зокрема зброї, воєнної техніки; умови для наукової діяльності країни, що пов’язана з виробництвом інноваційної продукції воєнного призначення.

Стаття написана українською мовою


Щуров І. В.
Формування економічної ідеології енергетичної безпеки держави (c. 29 - 36)

Метою статті є формування економічної ідеології енергетичної безпеки держави в турбулентних умовах господарювання. За результатами проведеного дослідження можна сказати, що сучасна оцінка економічної ситуації, постановка цілей, вся економічна діяльність передбачає наявність точки відліку – формування конвергентно-комунікаційної основи економічної ідеології енергетичної безпеки держави. Перетворення суспільної держави в економічну систему з ринковими механізмами координації неминуче тягне за собою зміни в соціально-економічних відносинах, що супроводжуються зрушеннями в різних сферах діяльності. Адаптація суспільства до сучасних викликів стикається з проблемами; зниження суспільного виробництва супроводжується зменшенням чисельності зайнятих, зростанням негативних явищ у культурі, суспільній свідомості, зростанням соціальної напруженості, зниженням економічної активності. Останні роки показали, що перехідна економіка не виправдовує своєї назви, має тенденцію до стабілізації та стагнації на критично низькому рівні. У статті за результатами проведеного аналізу розглянуто ідеологічний підхід до формування енергетичної безпеки держави. Визначено, що стратегічними орієнтирами економічної ідеології енергетичної безпеки держави є енергетична та екологічна безпека, енергоефективність і бюджетна ефективність. Досягнення цих показників та підвищення керованості процесом розвитку енергетики потребує формування основних елементів енергетичної політики держави. Нормативна база, що постійно розвивається, стане основою для конвергентно-комунікаційної основи формування економічної ідеології енергетичної безпеки держави. Вдосконалення економічної ідеології енергетичної безпеки держави відбуватиметься шляхом подальшого розвитку законодавства, що забезпечує стабільність, повноту та злагодженість економіко-правової бази цієї найважливішої сфери суспільного життя.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2023

Гамерська І. С., Олійник Т. І.
Обґрунтування важливості дотримання етичних принципів для забезпечення доброчесності в наукових дослідженнях (c. 6 - 11)

Метою статті є вивчення впливу етичних принципів на формування наукових досліджень. У статті проаналізовано проблеми, з якими стикаються дослідники при написанні та публікації своїх наукових здобутків у світі загалом і в Україні зокрема. Обґрунтовано доцільність дотримання етичних норм і правил у дослідженнях. Запропоновано до розгляду етичні принципи та їх вплив на наукові дослідження. Порушено питання авторства, його важливість і правильна задокументованість. Розглянуто критерії, яким повинен відповідати автор; визначено, з якими проблемами він може зіткнутися в разі неправильного задокументування свого авторства в наукових журналах. Висвітлено важливість недопущення конфлікту інтересів, розкрито причини та види таких конфліктів. Порушено проблему плагіату, його форми та масштабів; висвітлено питання правильного оформлення посилань та цитат іншого автора. Підкреслено важливість уникнення одночасного подання статті в різні журнали, розкрито сутність та способи уникнення, а також наслідки в разі порушення цього принципу. Порушено питання щодо перекладу досліджень, його правила та вимоги. Описано принципи сумлінного проведення досліджень; розкрито сутність понять «фабрикація» та «фальсифікація»; описано правила використання методу цифрового поліпшення зображення. Розкрито питання публікації фрагментованих результатів дослідження, сутність і відмінність від повторної подачі рукопису. Наведено наслідки публікації фрагментованих результатів. Як висновок у статті описано тенденції дотримання етичних норм і принципів в Україні, а також проблеми, з якими стикаються вітчизняні дослідники, та наслідки для нашої країни.

Стаття написана українською мовою


Волоснікова Н. М., Максименко Я. А., Сержанов В. В., Абрамов Ф. В.
Напівформальні правила як чинник динаміки ефективності формальних правил фінансового моніторингу (c. 12 - 17)

Метою даної статті є визначення причин і наслідків виникнення та поширення в системі фінансового моніторингу напівформальних правил і визначення заходів їх попередження. Показано, що працездатність системи фінансового моніторингу визначається ефективністю двох груп формальних правил: формальними правилами фінансового моніторингу та формальними правилами фінансових розслідувань. Окрім внутрішніх чинників, неефективність формальних правил фінансового моніторингу може бути обумовлена поширенням напівформальних правил. Виявлено, що причиною виникнення та поширення напівформальних правил у системі фінансового моніторингу є широкі дискреційні повноваження, що надаються чиновнику як формальними правилами фінансового моніторингу, так і формальними правилами фінансових розслідувань. Формування напівформальних правил у системі фінансового моніторингу, подібно до інших випадків формування напівформальних правил, супроводжується статичним і динамічним ефектами. Статичний ефект формування напівформальних правил супроводжується різким падінням ефективності чинних формальних правил фінансового моніторингу. Основною загрозою динамічного ефекту є довгострокове падіння ефективності формальних правил фінансового моніторингу. Доведено, що з двох основних концепцій попередження формування напівформальних правил – обмеження дискреційних повноважень чиновника та відновлення працездатності ринкових механізмів або імітація їх коректної роботи – у випадку системи фінансового моніторингу може бути задіяна тільки остання із зазначених концепцій. Ключовим елементом реалізації відновлення працездатності ринкових механізмів або імітації їх коректної роботи є делегування базових функцій моніторингу гравцям, що є спроможними виконувати відповідні функції з найменшим рівнем трансакційних витрат бюрократичних процедур.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2023

Карпінський Б. А., Карпінська О. Б.
Мотив як управлінська основа державотворчого патріотизму нації з позиції стратегіології розвитку держави (c. 6 - 15)

Мета статті полягає в розробці наукових поглядів на мотиви, які стають сучасним стратегіологічним трендом розвитку держави, проявляючись через державотворчий патріотизм нації (ДТПН) із його домінантами: якісною та кількісною (податковою). Виділено й обґрунтовано, що мотиви мають свою характерну ієрархічність у системі прояву ДТПН та у стратегіології розвитку, оскільки орієнтуються на конкретну особистість чи державу загалом. Підкреслено, що для вибору та детального аналізу прояву характерних мотивів за розглядуваною проблематикою необхідно провадити градацію щодо класифікації громадян на засадничих положеннях соціології, зокрема через субкультури (тобто групи людей, які визнають певну систему цінностей та об’єднані за певними соціальними особливостями). Доведено, що ДТПН – це все, що народ загалом і кожен громадянин зокрема роблять в інтересах творення незалежної, суверенної, цивілізованої держави. Зазначено, що податки є кількісною ознакою та вимірником мотиво-фактичного ДТПН щодо конкретизації реальної участі (нинішніх та майбутніх) платників податків у формуванні фінансової складової життєзабезпечення та розвитку держави. Саме через цілеспрямовану стратегіологічну активізацію мотивності ДТПН, змінюючи лише на 1% рівень тінізації світової економіки, можна забезпечити до 350 млрд дол. США додаткових податкових надходжень у бюджет держав. Наголошено, що мотиво-стратегіологічні питання формування ДТПН мають бути в полі зору управлінців та пройти конкретизоване обговорення через великі міжнародні інституції, зокрема через розгляд в Організації Об’єднаних Націй, оскільки лише спільними діями можна активізувати мотивність державотворчого патріотизму нації на світовому рівні та, окрім іншого, забезпечити результативність додаткових податкових надходжень, навіть знижуючи витрати на їх адміністрування через реальне розуміння участі кожного громадянина у творенні власної держави та підвищення його законослухняності та патріотично-мотивного прояву через домінанти.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2023

Жалдак Г. П., Сомова Є. В.
Аналіз ринкових структур і значення монополій у розвитку економіки (c. 6 - 14)

Мета статті полягає у проведенні аналізу ринкових структур і дослідженні значення монополій у розвитку економіки. Завдяки аналізу, систематизації й узагальненню наукових праць різних учених було визначено основні етапи еволюції ринку та його особливості. Також увагу було приділено поглядам дослідників на сутність, головні ознаки поняття «монополія» та причини їх виникнення. У процесі написанні статті використано такі методи наукового дослідження, як: аналіз, синтез, узагальнення та класифікація. З використанням системного підходу визначено та згруповано особливості ринкових структур, а також визначено приклади для кожної ринкової структури. На основі аналізу сучасних літературних джерел і тенденцій розвитку ринкового механізму зосереджено увагу на відносно новій для вітчизняної економіки ринковій структурі – квазіконкурентному ринку. Розглянуто причини виникнення монополій та їх різновиди. На основі аналізу індексів конкурентоспроможності й ефективності антимонопольної політики визначено місце України в цих рейтингах. Зазначено взаємозв’язок між рівнем конкурентоспроможності та поширеністю певної ринкової структури підприємств, а також приділено увагу діяльності антимонопольного комітету для підвищення ефективності функціонування ринкового механізму. Розглянуто приклади найбільш відомих монополій України та світу. Визначено мінімальні та максимальні втрати ВВП України через діяльність монополій. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є: дослідження особливих стратегій, якими користуються монополії для підвищення своєї прибутковості та впливу на ринок; детальне дослідження взаємозв’язку діяльності монополій та нерівності; аналіз впливу монополій на розвиток окремих секторів діяльності тощо. Отже, аналіз ринкових структур та місця монополій в економіці є актуальним і важливим напрямом досліджень, який може допомогти краще зрозуміти роль різних типів ринкових структур на ринку і їх вплив на споживачів та економіку в цілому.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2023

Панова І. О., Багінська А. В.
Типологія та характеристики авторитарних політичних режимів (c. 6 - 11)

Останніми десятиліттями зростання авторитарних режимів у різних країнах світу стало помітною тенденцією. Цей процес породжує питання про вплив даних режимів на міжнародні відносини, демократичні цінності, права людини та міжнародний порядок загалом. Важливо зазначити, що авторитарні політичні режими мають широкий спектр варіацій, від тоталітарних систем, де влада повністю контролюється однією особою або групою, до більш м’яких форм, де авторитет влади базується на інших чинниках, таких як воєнна сила або легітимність. Предметом дослідження в статті є політичні режими. Мета полягає в дослідженні типології та характеристик авторитарних політичних режимів. У статті було використано загальнонаукові методи: історичного аналізу та дослідження, щоб проілюструвати приклади авторитарних режимів. Це дозволяє з’ясувати причини появи й еволюції авторитаризму, а також розуміти його вплив на суспільство та політику. Загальнонауковий підхід дозволяє систематично дослідити та проаналізувати типологію та характеристики авторитарних політичних режимів, висвітлюючи комплексне розуміння цієї складної проблематики. Виявлено основні характеристики авторитарних політичних режимів; виокремлено специфіку функціонування авторитарних режимів та їхній вплив на суспільство. Здійснено аналіз різних типів авторитарних політичних режимів, який сприяв кращому розумінню різноманітності авторитаризму та встановлено його особливості. У результаті дослідження зроблено висновки: оцінка типології авторитарних режимів є важливим для визначення потенційних викликів та небезпек, які вони можуть створити для демократії, прав людини та стабільності в суспільстві. Це допомагає політикам, дослідникам і суб’єктам міжнародних відносин розробляти ефективні стратегії збереження демократичних цінностей і протидії авторитаризму. Дослідження авторитарних політичних режимів вказує на необхідність посилення міжнародних зусиль щодо популяризації демократії, захисту прав людини та сприяння демократичним цінностям. Інтернаціональна співпраця та підтримка можуть відіграти важливу роль у поширенні демократичних цінностей і зміцненні резистентності проти авторитаризму.

Стаття написана українською мовою


Птащенко О. В., Денисюк О. В., Курцев О. Ю., Малінка І. Л.
Особливості економічної інклюзії у воєнний період (c. 11 - 18)

У представленій роботі розглянуто основні аспекти економічної інклюзії та сьогоднішній стан економіки України. Визначено складові економічної інклюзії, а саме: 1) реагування на економічні виклики. Воєнний період супроводжується різкими змінами в економічній сфері, такими як знищення інфраструктури, втрата робочих місць, переривання економічних зв’язків та інші виклики. Економічна інклюзія в цьому контексті полягає в розробці та реалізації стратегій відновлення економіки, створенні нових робочих місць і забезпеченні стійкого економічного зростання. 2) Урахування потреб вразливих груп. Воєнні конфлікти можуть вплинути на різні групи населення нерівномірно. Економічна інклюзія вимагає особливої уваги до потреб вразливих груп, таких як внутрішньо переміщені особи, військові ветерани, жінки та діти. Вона має сприяти їх включенню в економічні процеси, забезпеченню соціального захисту та рівних можливостей. 3) Забезпечення соціальної стабільності. Економічна інклюзія у воєнний період також спрямована на забезпечення соціальної стабільності. Це означає створення умов для зниження нерівності, забезпечення доступу до ресурсів та послуг, запобігання конфліктам і сприяння мирному відродженню суспільства. 4) Розширення доступу до фінансових ресурсів. У воєнний період доступ до фінансових послуг може бути обмеженим. Економічна інклюзія передбачає сприяння розширенню доступу до фінансових ресурсів, що може включати розвиток мікрофінансових установ, створення сприятливих умов для кредитування малих і середніх підприємств, розширення доступу до банківських послуг і фінансової освіти. Такі особливості формують сучасний стан економічної системи з боку її інклюзивності. Також зазначимо, що воєнний період може потребувати реструктуризації економіки з метою відновлення та підтримки сталого розвитку. Економічна інклюзія сприяє створенню сприятливих умов для перебудови економіки, розвитку нових секторів, підтримці малих і середніх підприємств, привабливості інвестицій і залученню зовнішніх ресурсів. Враховуючи особливості воєнного періоду, економічна інклюзія стає важливим інструментом відновлення та побудови сталого розвитку. Шлях до успіху лежить у гармонійному поєднанні економічних заходів зі сприянням соціальній справедливості, захисту прав людини та активної співпраці всіх зацікавлених сторін.

Стаття написана українською мовою


Дученко М. М., Жук А. В.
Теоретичні аспекти соціального партнерства у сфері соціально-трудових відносин (c. 19 - 23)

Мета статті полягає в дослідженні теоретичних аспектів соціального партнерства як елементу сфери соціально-трудових відносин. Аналізуючи праці українських і зарубіжних науковців, установлено, що соціальне партнерство є дієвим інструментом генерації нових форм взаємодії бізнесу, суспільства та держави. Це особливий вид суспільних відносин, що приводить до балансу в реалізації інтересів соціальних груп суспільства, який реалізується головним чином у сфері соціально-трудових відносин. Виділено та охарактеризовано основні етапи створення ефективно функціонуючого соціального партнерства. У результаті проведеного дослідження виявлено, що соціальне партнерство в Україні ще не є розвиненим і перебуває на стадії становлення. Найбільш реалізованим соціальним партнерством у сфері соціально-трудових відносин України є партнерство працівники – роботодавці, де інтереси роботодавців представляє Федерація роботодавців України, інтереси працівників – Федерація профспілок. Уряд, державні органи та органи місцевого самоврядування також можуть бути залучені як третя зацікавлена сторона. Взаємодія в даному соціальному партнерстві ведеться шляхом соціального діалогу через переговори й укладання відповідних договорів. Зазначено, що ефективний соціальний діалог буде успішним лише тоді, коли його переваги будуть чітко визначені та зрозумілі всім залученим сторонам. З цією метою виділено та систематизовано основні переваги залучення до соціального партнерства для кожного із суб’єктів-учасників (працівники, роботодавці, держава). Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні досвіду розвинених країн і, на цій основі, розробці дієвого механізму впровадження соціального партнерства для різних категорій учасників в Україні, а також у визначенні його економічної ефективності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2023

Огорілко Ю. М.
Таргетування інфляції в системі монетарних режимів центральних банків: ретроспективний огляд (c. 6 - 11)

Метою статті є визначення місця таргетування інфляції в системі монетарних режимів центральних банків та окреслення його основних характеристик у процесі історичного розвитку. Забезпечення фінансової стабільності, як основного мандату центральних банків, здійснюється в межах різних монетарних режимів, що історично змінюються зі зміною типу валютної системи в цілому. У межах кожного монетарного режиму центральні банки наділені власним інструментарієм грошово-кредитного регулювання. Інфляційне таргетування, яке наразі є актуальним домінуючим типом монетарного режиму центральних банків, характеризується власним підходом до забезпечення фінансової стабільності та відповідним інструментарієм. У статті проаналізовано монетарні режими центральних банків, особливості таргетування інфляції як режиму монетарної політики центральних банків та визначено основи модернізації каркасу монетарної політики внаслідок кризи 2007–2008 рр. У результаті дослідження визначено, що таргетування інфляції є монетарним режимом центральних банків, що орієнтує грошово-кредитну політику на забезпечення в довгостроковій перспективі рівня інфляції в межах оголошених центральними банками діапазонів. Таргетування інфляції, разом із системою класичного золотого стандарту, історично забезпечує довіру до монетарної політики центральних банків та сталі інфляційні очікування суб’єктів економічної діяльності. Після кризи 2007–2008 рр. каркас монетарної політики, орієнтований на таргетування інфляції, суттєво не змінився, переорієнтувавши увагу монетарних інституцій на макропруденційний нагляд.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2023

Мороз О. В., Логоша Р. В., Семцов В. М., Кричковський В. Ю., Вакар Т. В.
До історії та змістовної гносеології категорій «капіталізм», «лібералізм», «лібертаріанство» (c. 6 - 14)

Метою статті є здійснення коректної інтерпретації зазначених понять як категорій відповідних теорій з урахуванням історії їхнього виникнення, діалектики змісту та значення для соціального прогресу. У статті наведено авторський підхід до методології (логіки пізнання) тієї частини економічної теорії, яка історично пов’язана із парадигмою, ідеологією, доктринами капіталізму, а також історичною динамікою процесів становлення економічних основ сучасної постіндустріальної цивілізації з точки зору цієї теорії. При цьому така економічна теорія досліджена на основі понять і категорій «економічний лібералізм», «капіталізм», «лібералізм» і «лібертаріанство». Ідентифіковано ключові положення відповідних теоретичних постулатів та їх суспільне трактування, а також наслідки суспільного розвитку при цьому. Використання зазначеного дозволяє чітко визначити функціональні фактори (джерела) та індикатори прогресу й ефективності моделей розвитку в контексті основних історично відомих економічних теорій. Обґрунтовано, що на цій основі управління розвитком правомірно розглядати через маніпулювання сукупністю показників і обмежень у межах окремої інженерної по суті задачі, доцільність якої визначається через динаміку приросту ефектів розвитку згідно з лібертаріанською моделлю. Зроблено висновок, що сучасне суспільство може бути визначеним як цивілізація, де фактор економічної свободи отримав історично найбільшої реалізації. Більше того, майбутній прогрес обумовлений тим, наскільки економічний лібералізм у подальшому може бути поглиблений. І, відповідно, регрес зумовлений тим, наскільки вдасться обмежити економічний лібералізм шляхом безлічі формально існуючих альтернативних концептів, сутність яких зводиться до ідей регулятивності та загравання з масами. Подібна дилема розвитку є головним трендом можливих сценаріїв.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2023

Тур О. В.
Теоретичні засади реструктуризації національної економіки (c. 6 - 11)

Метою статті є виокремлення теоретичних підходів до визначення реструктуризації національної економіки. У результаті дослідження було запропоновано такі підходи до визначення реструктуризації національної економіки: «структуроутворювальний», «сталий розвиток» та «інноваційно-промисловий». Сутність першого підходу полягає в позиціонуванні реструктуризації як процесу, спрямованого на реорганізацію певних структур шляхом вилучення окремих елементів, а також трансформації зв’язків між складовими, що визнаються прийнятними для подальшого успішного функціонування структури загалом, а також на досягнення структури національної економіки, що здатна забезпечити обсяг виробництва відповідно до внутрішніх потреб і вимог міжнародних ринків. Підхід «сталий розвиток» містить розуміння реструктуризації як результату регульованого державою (з чітким закріпленням цільових орієнтирів та механізмів реалізації у відповідних державних документах) повернення структури в умовно стійкий стан, що забезпечує якісно нову пропорцію елементів суспільного виробництва, за якої забезпечується стабільний розвиток економіки, її резистентність до зовнішніх та внутрішніх викликів. Інноваційно-промисловий підхід передбачає спрямування структурних зрушень у позитивні структурні зміни з акцентом на запобіганні негативним наслідкам структурних криз як чинника, що унеможливлює ефективне існування поточної структури, активізацію економічної активності суб’єктів господарювання та системи зв’язків між видами економічної діяльності, а також формування сучасної обробної промисловості, що створить підґрунтя для структурної трансформації економічної системи. Перспективи подальших досліджень у даному напрямі полягають у визначенні заходів реструктуризації національної економіки в період повоєнного відновлення України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2023

Лозиченко О. М.
Науково-концептуальні положення визначення сутності та особливостей функціонування механізму державного регулювання економіки (c. 6 - 14)

Розвиток економічних систем у сучасному світі в багатьох випадках обумовлюється ефективністю процесів, механізмів регулювання їх функціонування. Регулювання є важливою складовою процесу розвитку економічних систем, активізації функціонування окремих їх компонентів з метою поступового переходу на новий, більш якісний рівень власного розвитку. Державне регулювання економіки за своєю природою є складною та динамічною системою. Зазначена система вже є невід’ємною складовою функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування і використовується ними для впровадження в життя економічної політики, регулювання господарських процесів. Відповідно, питання дослідження теоретичних і прикладних положень здійснення такого регулювання є завжди актуальними та постійно потребують проведення нових досліджень. У статті поглиблено теоретичні положення стосовно сутності категорії «механізм державного регулювання». Це здійснено з урахуванням результатів аналізу сутності категорій «механізм державного регулювання» та «державне регулювання економіки». Встановлено, що сутність такого регулювання варто розглядати як процес впливу органів державної влади на господарські процеси, економічних суб’єктів з метою забезпечення стабільного розвитку окремих галузей, секторів національного господарства. У результаті проведеного контент-аналізу наукових підходів до розгляду дефініції «механізм державного регулювання економіки» було виокремлено змістовні ознаки такого механізму. Сутність його запропоновано розглядати як комплекс взаємопов’язаних компонентів, які в сукупності дозволяють здійснювати вплив органів державної влади на господарські процеси та економічних суб’єктів з метою забезпечення стабільного розвитку окремих галузей, секторів національного господарства. У статті визначено, що забезпечити ефективність роботи такого механізму можна лише через забезпечення ефективної взаємодії між усіма його компонентами, враховуючи базові принципи його функціонування та розвитку. Відповідно, конкретизовано такі компоненти, визначено основну мету, цілі, методи, інструменти та важелі зазначеного механізму.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2023

Корощенко М. М.
Шляхи підвищення ефективності публічної політики в Україні на основі кращої світової практики (c. 6 - 11)

У статті розглянуто шляхи підвищення ефективності публічної політики в Україні на основі кращої світової практики, якою є модель New Public Management, що довела свою ефективність. Під час роботи над статтею для досягнення мети дослідження застосовувалися теоретичні методи дослідження, які включали: аналіз літературних першоджерел, узагальнення, синтез наукового матеріалу, порівняльний аналіз. Установлено, що публічна політика є складним процесом, який включає сукупність ідей, принципів, інструментів, які безпосередньо впливають на державу та суспільство. Розглядаючи проблему підвищення ефективності публічної політики в Україні, автор досліджує кращу світову практику, вказує на те, що сучасна світова парадигма публічної політики формується в контексті моделі New Public Management. Ця модель характеризується кардинальним переглядом традиційного місця держави в житті суспільства, оскільки віддає пріоритет підходу до держави як до інституції, основною функцією якої є надання суспільно значущих послуг. За такого підходу держава та її органи стають більш чутливими та чуйними до потреб суспільства, прагнуть надавати якісніші послуги та краще піклуються про публічні блага. Для України ця модель публічної політики є найбільш перспективною, оскільки вона дає можливості усунути від управлінської практики олігархічні структури, зменшити корупцію, підвищити ефективність державних фінансів.

Стаття написана українською мовою


Птащенко О. В.
Національна безпека: соціальний та економічний аспекти, цифровізація (c. 11 - 17)

У наведеній роботі розглянуто основні складові національної безпеки та зосереджено увагу на соціальному та економічному компонентах – як на двох найбільш пов’язаних між собою та іншими компонентами національної безпеки. В умовах цифровізації соціальний та економічний аспекти національної безпеки стають особливо важливими, оскільки сучасне суспільство та економіка все більше залежать від інформаційних технологій і цифрових засобів. Наведено ключові аспекти кожного з цих напрямків: забезпечення населення базовими навичками кібербезпеки та свідомим використанням цифрових технологій; розвиток нормативно-правових механізмів та технічних рішень для захисту особистої інформації громадян; взаємодія між владою, бізнесом і громадськістю для захисту критичних інфраструктур від кіберзагроз; розробка та впровадження стратегій з боротьби з кіберзлочинністю для забезпечення кібербезпеки суспільства; використання цифрових технологій для полегшення участі громадян у виборчих процесах і прийнятті рішень; забезпечення прозорості та доступу до публічної інформації через цифрові канали; розвиток електронної комерції та цифрових фінансових послуг для стимулювання економічного зростання; підтримка інновацій і впровадження цифрових технологій для підвищення конкурентоспроможності; забезпечення кібербезпеки бізнесу для запобігання витокам конфіденційної інформації; захист фінансових установ від кіберзагроз для забезпечення стабільності фінансової системи; забезпечення робочої сили необхідними цифровими навичками та навчанням в умовах цифрової економіки; розвиток моделей дистанційної роботи та мобільних технологій для вдосконалення ринку праці. Цифрова безпека та технологічний розвиток у сфері економіки визначають успішність країни в сучасному світі. Організації та держави повинні активно працювати над вдосконаленням законодавства, розвитком технологій і підвищенням кіберсвідомості для ефективної протидії кіберзагрозам і забезпечення стійкості національної безпеки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2024

Корощенко М. М.
Процеси реформування в системі державного управління в умовах російсько-української війни: адаптивний сценарій (c. 6 - 13)

Актуальність обраної проблеми пов’язана з тим, що перехід до сучасної системи державного управління із сильними інституціями, підкріпленими верховенством права, вимагатиме від українського уряду кроків, які мають бути здійснені вже за часів військових дій, опрацювання тих стратегічних пріоритетів, які спрямують державу в напрямку демократизації та євроінтеграції. У статті розглянуто інтеграційні процеси у сфері державного управління в умовах російсько-української війни. На основі аналізу, узагальнення та систематизації наукових джерел висвітлено тенденції розвитку інтеграційних процесів у сфері державного управління в сучасних умовах, доводиться необхідність подальших зусиль у напрямку європейської інтеграції. Наукова новизна статті полягає в тому, що автором обґрунтовано кроки, спрямовані на реконструкцію та ефективну мобілізацію ресурсів публічного управління для відновлення здатності всіх рівнів влади, регіонів і муніципалітетів України вирішувати проблеми, які наближають державу до членства в Європейському Союзі. У статті аргументується, що на сьогоднішній день модель «належного врядування» є однією з найпривабливіших альтернатив моделі державного управління, реалізація якої виявляється можливою за наявності низки умов, додержання яких є проблемним із урахуванням проблем, що є наслідком військової агресії, але, разом із тим, і сьогодні держава може зробити певні кроки для впровадження моделі «належного врядування». При цьому базові постулати моделі дозволяють говорити про те, що «належне врядування» – це не просто один із варіантів державного управління, а філософія організації життя в державі, яка передбачає співпрацю як основну форму взаємодії між різними учасниками тих процесів (соціальних, економічних, політичних, інформаційних), які характеризують усю різноманітність діяльності сучасної держави. Автор дійшов висновку, що під час війни всі органи влади набувають важливого досвіду планування розвитку та фінансування, який можна використовувати в повоєнний час для підвищення оперативності та ефективності стратегічних рішень, пов’язаних із наближенням до Європейського Союзу. У наш час органи виконавчої влади мають нарощувати спроможність, аналізувати та впроваджувати найкращий європейський досвід, намагатися перейняти стиль управління та комунікації, який притаманний європейській державно-управлінській практиці.

Стаття написана українською мовою


Демидюк О. О., Погорілий Я. А.
Аналіз сприйняття корупції в період дії воєнного стану в Україні (c. 13 - 21)

У науковій статті узагальнено основні наукові підходи до визначення сутності категорії «корупція». На підставі аналізу вітчизняних і зарубіжних публікацій запропоновано авторське визначення корупції як цілеспрямованих недоброчесних дій особи/осіб, направлених на використання своїх владних повноважень не в офіційно формально визначений спосіб, а з метою отримання неправомірної користі для себе чи третьої особи/осіб, що призводить до появи потенційних негативних матеріальних і нематеріальних збитків для інших індивідів, їх груп, держави та суспільства загалом. Систематизовано дані щодо значення Індексу сприйняття корупції, шкали оцінки його рівня та джерел інформації для вивчення сприйняття корупції в Україні. Обґрунтовано можливі причини відставання України за рівнем Індексу сприйняття корупції порівняно з країнами-сусідами. Висвітлено основні рекомендації Тransparency International Україна, акредитованого представника глобального руху Transparency International, щодо подальших кроків України на 2024 рік у сфері боротьби з корупцією, а саме: підвищити ефективність боротьби із корупцією на вищих рівнях великого бізнесу та публічної служби; вдосконалити систему використання активів корупціонерів та проросійських поплічників; поліпшити систему прозорості державних закупівель та їх моніторингу. Запропоновано практичні рекомендацій щодо зниження рівня корупції в Україні в період дії воєнного стану, що, своєю чергою, сприятиме поліпшенню соціально-економічного розвитку країни та служитиме фундаментом для подальших євроінтеграційних процесів України. Зокрема, зроблено наголос на необхідності приділити особливу увагу врахуванню наданих рекомендацій міжнародних партнерів у встановлені строки; подальшому вдосконаленню антикорупційного законодавства в Україні; створенню «профільних кодексів поведінки» публічних службовців; поновленню процесів конкурсних відборів керівників, голів виконавчих органів та членів наглядових рад державних підприємств та подання їх фінансової звітності, що нині є актуальним завданням для відновлення довіри суспільства до влади.

Стаття написана українською мовою


Лункіна І. Ю.
Теоретичні аспекти антикризового управління підприємством в умовах турбулентності зовнішнього середовища (c. 22 - 28)

Стаття присвячена визначенню сутності поняття антикризового управління та кризи загалом. Правильне визначення сутності антикризового управління дозволяє створити систему найбільш ефективних методів протидії та попередження кризи. У даному дослідженні розглянуто причини виникнення економічної кризи, що складаються із двох рівнів: об’єктивних і суб’єктивних, зовнішніх і внутрішніх. Визначено сутність антикризового управління відповідно до принципів та систему антикризового управління, яка використовується суб’єктами управління. Наведено загальну характеристику основних методів антикризового управління підприємством. Зазначено, що систематизація та визначення змісту вказаних методів сприяє розширенню можливостей підприємств щодо недопущення та нейтралізації кризових явищ у своїй діяльності. Проаналізовано принципи, на яких базується система антикризового управління, а саме: рання діагностика кризових явищ; терміновість реагування на кризові явища; адекватність реагування підприємств на рівень реальної загрози; повна реалізація внутрішніх можливостей виходу підприємства з кризи. Розглянуто методи діагностики антикризового управління, такі як: моніторинг зовнішнього середовища; системний аналіз факторів, які свідчать про можливі зміни стану та конкурентного становища підприємства; аудит фінансового становища; аналіз кредитної політики та заборгованості підприємства; визначення ризиків; оцінка поточного стану підприємства та прогнозування можливих станів у майбутньому. В аспекті антикризового управління під стратегією розуміється модель дій, необхідних для досягнення поставленої мети на основі координації та розподілу ресурсів компанії. У рамках антикризового управління вибрано такі види стратегій розвитку підприємства: стратегія концентрованого зростання; стратегія інтегрованого зростання; стратегія диверсифікованого зростання; стратегія скорочення виробництва, або стратегія ліквідації.

Стаття написана українською мовою


 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру