УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Реалізація технологічного процесу виробничо-торговельного підприємства (на прикладі ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика»)
Гапоненко О. Є., Дичко О. О., Шеянова Е. Д.

Гапоненко О. Є., Дичко О. О., Шеянова Е. Д. Реалізація технологічного процесу виробничо-торговельного підприємства (на прикладі ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика»). Бізнес Інформ. 2019. №5. C. 136–141.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-5-136-141

Розділ: Економіка підприємства

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.33

Анотація:
Статтю присвячено дослідженню технологічного процесу, що містить 3 групи операцій: операції, пов’язані із надходженням товарів на склад, зберігання товарів, операції з відпуску товарів. Охарактеризовано особливості реалізації технологічного процесу на прикладі конкретного складу виробничо-торговельного підприємства ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика». Проаналізовано всі позитивні та негативні фактори, що впливають на технологічні операції в процесі діяльності підприємства. Розраховано показники ефективності використання складських приміщень підприємства; коефіцієнт рівня механізації складських робіт. Запропоновано шляхи покращення технологічного процесу виробничо-торговельного підприємства шляхом придбання сучасних високопродуктивних підйомно-транспортних засобів для складських операцій; комп’ютеризації інформаційної системи управління товарними запасами і реалізації товарів.

Ключові слова: технологічний процес, ефективність використання складських приміщень, рівень механізації складських робіт.

Рис.: 1. Бібл.: 10.

Гапоненко Ольга Євгеніївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра підприємництва, торгівлі та експертизи товарів, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]
Дичко Олександр Олександрович – кандидат технічних наук, доцент, доцент, кафедра тактико-спеціальних дисциплін, Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (вул. Полтавський Шлях, 192, Харків, 61034, Україна)
Шеянова Еліна Дмитрівна – студент, Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, корп. У1, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Азарян О. М., Локтєв Е. М., Оліфіров В. П. Організація і технологія торгівлі : навч. посіб. Донецьк : Дмитренко, 2007. 528 с.
Апопій В. В., Міщук І. П. Організація торгівлі : підручник. Київ : Центр учб. літ., 2009. 632 с.
Голошубова Н. О. Торопков В. М. Оптова торгівля: організація та технологія : навч. посіб. Київ : КНТЕУ, 2005. 265 с.
Гросул В. А. Управління розвитком торговельно-виробничого підприємства: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій : монографія. Харків : ХДУХТ, 2009. 370 с.
Складской технологический процесс: сущность, факторы, влияющие на организацию, основные элементы, принципы его организации. URL: https://studopedia.ru/3_69324
Карпова Е. В. Ресурсы торгового предприятия : учеб. пособие. М. : Кнорус, 2006. 256 с.
Дашков Л. П ., Памбухчиянц В. К., Памбухчиянц О. В. Коммерция и технология торговли : учебник. М. : Дашков и К, 2012. 692 с.
Практические аспекты развития оптовой торговли в Пермском крае на примере ИП Железнов В. Г. URL: https://studbooks.net/1540841/marketing/priemka_razmeschenie_hranenie_tovarov_optovom_predpriyatii_zheleznov
Кузьмина Т. С. Складское хозяйство в логистической системе : учеб.-метод. пособие. Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2000. 76 с.
Васюта В. Б., Кирпань А. Г. Підвищення ролі матеріально-технічної бази як фактор ефективного функціонування підприємства // Condact of modern science : Materials of the X International scientific and practical conference. 2014. Vol. 5. Economic science. Sheffield. Science and education LTD. Р. 60–63.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2022 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру