УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Конвергентно-дивергентний розвиток національних економік в умовах фінансіалізації
Гражевська Н. І., Шемахіна І. В.

Гражевська Н. І., Шемахіна І. В. Конвергентно-дивергентний розвиток національних економік в умовах фінансіалізації. Бізнес Інформ. 2019. №5. C. 14–19.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-5-14-19

Розділ: Глобалізаційні процеси в економіці

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.342

Анотація:
Метою дослідження є виявлення впливу фінансіалізації на конвергентно-дивергентний розвиток національних економік. Аргументовано, що конвергенція та дивергенція є двома взаємопов’язаними детермінантами розвитку світової економіки. На основі аналізу статистичних даних за період 2000–2018 рр. встановлено, що вищі темпи зростання відносної більшості менш розвинених країн порівняно з розвиненими країнами підтверджують гіпотезу щодо ?-конвергенції світової економіки та її трансформації в єдину структурно-функціональну систему. З іншого боку, реалізація неоліберальної моделі глобалізації за відсутності ефективного інституційно-організаційного впорядкування світогосподарських процесів поглиблює розрив між різними групами країн, посилюючи дивергенцію розвитку національних економік, свідченням чого є зростання диференціації країн за показником величини доходів на одну особу, що не підтверджує гіпотези щодо ?-конвергенції. За цих обставин важливого значення набуває подальше інституційно-організаційне впорядкування глобальної економіки, створення ефективних національних і міжнародних інституцій та організацій, які будуть послаблювати суперечності фінансіалізації глобальної економіки та спрямовувати процеси глобалізації в русло узгодження інтересів різних груп країн.

Ключові слова: глобалізація, фінансіалізація глобальної економіки, конвергентно-дивергентний розвиток національних економік, ?-конвергенція, ?-конвергенція.

Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 16.

Гражевська Надія Іванівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економічної теорії, макро- і мікроекономіки, Київський національний університет ім. Т. Шевченка (вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна)
Email: [email protected]
Шемахіна Ірина Вадимівна – магістрант, Київський національний університет ім. Т. Шевченка (вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Гражевська Н. І. Еволюція теоретико-методологічних засад економічної компаративістики. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2014. № 11 (164). С. 18–22.
Гражевська Н. І., Трохименко В. І. Інституційна зміна світової економіки за умов фінансової глобалізації. Фінанси України. 2013. № 5. С. 58–68.
Кравчук Н. Я. Дивергенція глобального розвитку: сучасна парадигма формування геофінансового простору. Київ : Знання, 2012. 782 с.
Сорос Дж. Эпоха ошибок. Мир на пороге глобального кризиса. М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. 202 с.
Стігліц Дж. Глобалізація та її тягар. Київ : Академія, 2003. 252 с.
Шкодіна І. В. Основні диспропорції розвитку світового господарства на сучасному етапі. Фінанси України. 2010. № 7. С. 58–64.
Barro R. J. Convergence and Modernisation. The Economic Journal. 2015. Vol. 125. No. 585. P. 911–942.
Bordo M. D., Taylor A. M., Williamson J. G. Globalizationin Historical Perspective. Chicago : University of Chicago Press, 2003. 192 p.
Enriquez L., Smit S., Ablett J. Shiftingtides: Global Economic scenarios for 2015–2025 // McKinsey&Company, September 2015. URL: mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/shifting-tides-global-economic-scenarios-for-2015-25
Heshmati A., Kim T.-Y. Economic Growth: The New Perspectives for Theory and Policy. Springer, 2014. 342 p.
International Monetary Fund. Data and Statistics // World Economic Outlook Database, October 2018. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/02/weodata/index.aspx
Pritchett L. Can Rich Countries be Reliable Partners for National Development. Journal of International Relations and Sustainable Development Winter. 2015. Vol. 2. 11 p.
Quah D. The global economy’s shifting centre of gravity. Global Policy. 2011. Vol. 2. No. 1. P. 3–9.
Solow R. M. A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics. 1956. Vol. 70. No. 1. P. 65–94.
Sala-i-Martin X. The World Distribution of Income: Falling Poverty and Convergence, Period. The Quarterly Journal of Economics. 2006. Vol. 121. No. 2 (May). P. 351–397.
Schmukler S., Didier T., Rigobon R. Unexploited Gains from International Diversification: Patterns of Portfolio Holdings Around the World. The Review of Economics and Statistics, MIT Press. 2013. Vol. 95. No. 5. P. 1562–1583.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2022 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру