УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Поширення конспірологічних теорій як інституційний фактор динаміки формальних правил
Волоснікова Н. М., Угрімова І. В., Губанова Н. Н.

Волоснікова Н. М., Угрімова І. В., Губанова Н. Н. Поширення конспірологічних теорій як інституційний фактор динаміки формальних правил. Бізнес Інформ. 2020. №12. C. 25–31.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-12-25-31

Розділ: Економічна теорія

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.1

Анотація:
Метою статті є визначення наслідків маніпулювання конспірологічними теоріями для динаміки чинних формальних правил і заходів з його попередження. Виявлено, що може бути виділено чотири групи чинників, що визначають придатність поширених у суспільстві конспірологічних теорій для експлуатації гравцями-маніпуляторами у власних інтересах, а саме: чисельність групи, що вірить у відповідну конспірологічну теорію; залежність ступеня занепокоєння прибічників конспірологічних теорій від норм чинного законодавства; несуперечливість бажаних для прибічників конспірологічних теорій інституційних змін інтересам впливових зацікавлених груп; можливість звинуватити політичного опонента в участі у змові. Зазначено, що єдиною групою гравців-маніпуляторів, що завжди має можливість скористатися у власних інтересах поширеними в суспільстві конспірологічними теоріями, є гравці-опортуністи. Зроблено висновок, що найбільш ефективними із зазначених є заходи з підвищення освіченості суспільства. Завдяки покращенню якості загальної складової освіти та формуванню широкого світогляду членів суспільства в ньому (суспільстві) формується критичне ставлення до сумнівних тверджень і безпідставних звинувачень опонентів, які продукуються численними гравцями-опортуністами, що створюватиме менш сприятливі умови для поширення конспірологічних теорій. Проте дані заходи також характеризуються й суттєвим недоліком, що суттєво обмежує перспективи їх застосування, – високим рівнем витрат, пов’язаних з реалізацією, та небажанням роботодавців оплачувати «зайву» освіту працівників.

Ключові слова: конспірологічна теорія, інституційний фактор, формальні правила.

Бібл.: 23.

Волоснікова Наталія Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра загальної економічної теорії, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]
Угрімова Ірина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту та оподаткування, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]
Губанова Ніно Нодарівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра загальної економічної теорії, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Lewandowsky S., Stritzke W. G. K., Oberauer K., Morales M. Memory for Fact, Fiction, and Misinformation: The Iraq War 2003. Psychological Science. 2005. Vol. 16. Issue 3. P. 190–195. DOI: https://doi.org/10.1111/j.0956-7976.2005.00802.x
Lewandowsky S., Ecker U. K. H., Seifert C. M., Schwarz N., Cook J. Misinformation and Its Correction: Continued Influence and Successful Debiasing. Psychological science in the Public Interest. 2012. Vol. 13. Issue 3. P. 106–131. DOI: https://doi.org/10.1177/1529100612451018
Lewandowsky S., Oberauer K. NASA Faked the Moon Landing – Therefore, (Climate) Science Is a Hoax: An Anatomy of the Motivated Rejection of Science. Psychological Science. 2013. Vol. 24. Issue 5. P. 622–633. DOI: https://doi.org/10.1177/0956797612457686
Swami V. et al. Lunar Lies: The Impact of Informational Framing and Individual Differences in Shaping Conspiracist Beliefs about the Moon Landings / Swami V., Pietschnig J., Tran U. S., Nader I. W., Stieger S., Voracek M. Applied Cognitive Psychology. 2013. Vol. 27. No. 1. P. 71-80. DOI: https://doi.org/10.1002/acp.2873
Swami V., Coles R. The Truth is Out There: Belief in Conspiracy Theories. The Psychologist. 2010. Vol. 23. No. 7. P. 560–563.
Swami V., Chamorro-Premuzic T., Furnham A. Unanswered Questions: A Preliminary Investigation of Personality and Individual Difference Predictors of 9/11 Conspiracist Beliefs. Applied Cognitive Psychology. 2010. Vol. 24. No. 6. P. 749–761. DOI: https://doi.org/10.1002/acp.1583
Uscinski J. E., Klofstad C., Atkinson M. D. What Drives Conspiratorial Beliefs? The Role of Informational Cues and Predispositions. Political Research Quarterly. 2016. Vol. 69. No. 1. P. 57–71.
Uscinski J. E. When Does the Public's Issue Agenda Affect the Media's Issue Agenda (and Vice?Versa)? Developing a Framework for Media-Public Influence. Social Science Quarterly. 2009. Vol. 90. No. 4. P. 796–815. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6237.2009.00663.x
Douglas K. M., Sutton R. M. The hidden impact of conspiracy theories: Perceived and actual influence of theories surrounding the death of Princess Diana. The Journal of Social Psychology. 2008. Vol. 148. No. 2. P. 210–222. DOI: 10.3200/SOCP.148.2.210-222
Douglas K. M., Sutton R. M., Cichocka A. The Psychology of Conspiracy Theories. Current Directions in Psychological Science. 2017. Vol. 26. Issue 6. P. 538-542. DOI: https://doi.org/10.1177/0963721417718261
Ballova Mikuskova E. Conspiracy Beliefs of Future Teachers. Current Psychology. 2018. Vol. 37. No. 3. P. 692–701. DOI: 10.1007/s12144-017-9561-4
Grzesiak-Feldman M. The Effect of High-Anxiety Situations on Conspiracy Thinking. Current Psychology. 2013. Vol. 32. No. 1. P. 100–118. DOI: 10.1007/s12144-013-9165-6
Jarrett G. Conspiracy Theories of Consciousness. Philosophical Studies. 1999. Vol. 96. No. 1. P. 45–58.
Grebe E., Nattrass N. AIDS Conspiracy Beliefs and Unsafe Sex in Cape Town. AIDS and Behavior. 2012. Vol. 16. No. 3. P. 761–773. DOI: 10.1007/s10461-011-9958-2
Абрамов Ф. В. Маніпулювання суспільними настроями як чинник неефективності неформальних правил. Бізнес Інформ. 2018. № 11. С. 8–13. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-11_0-pages-8_13.pdf
Абрамов Ф. В. Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. Бізнес Інформ. 2018. № 12. С. 26–31. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-12_0-pages-26_31.pdf
Абрамов Ф. В. Неосвіченість суспільства як фактор поширення маніпулювання суспільними настроями. Бізнес Інформ. 2019. № 6. С. 8–12. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-6-8-13
Абрамов Ф. В. Общественное мнение как неформальный институциональный фактор неэффективности формальных правил. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія «Технічний прогрес і ефективність виробництва». 2012. № 14. С. 3–6. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/10522/1/vestnik_HPI_2012_14_2_Abramov_Obshchestvennoe.pdf
Абрамов Ф. В. Критерии эффективности формальных правил и их влияние на экономическое развитие. Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечнікова. 2011. Т. 16. Вип. 20. С. 7–13. URL: http://visnyk-onu.od.ua/journal/2011_16/01.pdf
Абрамов Ф. В. Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. Бізнес Інформ. 2019. № 11. С. 22–27. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-11-22-27
Абрамов Ф. В. Індукований опір суспільства та заходи його попередження. Бізнес Інформ. 2020. № 5. С. 22–28. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-5-22-28
Абрамов Ф. В. Чинники сталості умовно неефективних формальних правил. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія «Технічний прогрес та ефективність виробництва». 2015. № 26. С. 125–131. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/16479/1/vestnik_HPI_2015_26_Abramov_Chynnyky_stalosti.pdf
Абрамов Ф. В. Факторы устойчивости формальных правил. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія «Технічний прогрес і ефективність виробництва». 2012. № 25. С. 122–127. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/10544/1/vestnik_HPI_2012_25_2_Abramov_Faktory.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру