УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Національне щастя та державна політика щодо його формування
Сакало О. Є., Степаненко С. В.

Сакало О. Є., Степаненко С. В. Національне щастя та державна політика щодо його формування. Бізнес Інформ. 2020. №12. C. 6–13.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-12-6-13

Розділ: Економічна теорія

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.34(477)

Анотація:
У роботі досліджується проблема щастя як загального, універсального показника соціально-економічного розвитку. Визначаються фактори, що впливають на індивідуальну, суб’єктивну оцінку щастя. Характеризується зв’язок рівня щастя та темпів економічного зростання. Розглядається порівняно новий напрям економічної теорії – економіка щастя; визначаються об’єкт і предмет його дослідження; перераховуються основні питання, що потрапляють до уваги науковців, які працюють у рамках цього напряму. Розглянуто низку експериментальних досліджень щастя, котрі використовували передусім психологічну методологію та спиралися на результати масових соціологічних опитувань у різних регіонах світу. Головна увага звертається на Всесвітній індекс щастя (The Happy Planet Index) і Рейтинг країн світу за рівнем щастя (World Happiness Report). Описується методика проведення цих досліджень. З’ясовуються лідери зазначених рейтингів згідно з даними за 2019 і 2020 рр. Визначається місце України в цих рейтингах. Обґрунтовується необхідність з’ясування зв’язків між об’єктивним показником економічного благополуччя (ВВП на душу населення) та суб’єктивними оцінками населення. Розглядаються сутність, мета, основні завдання та напрями державної політики щодо формування щастя. Характеризуються основні складові та пріоритети державної політики в цьому контексті. Робиться висновок про те, що головною метою державної політики, орієнтованої на досягнення щастя, є створення умов, за яких для населення є можливим своєчасне, повне та якісне задоволення різноманітних потреб нижчого та вищого рівнів, тобто забезпечення матеріальної та духовної задоволеності життям. Зауважується, що традиційні об’єктивні показники економічного благополуччя зберігають своє значення під час оцінки рівня соціально-економічного розвитку тієї чи іншої країни, втім, їх уже замало для повного вивчення проблеми, а ще обов’язково слід враховувати суб’єктивні оцінки населення. Ці суб’єктивні показники необхідні, оскільки дозволяють краще обрати потрібні напрями економічної та соціальної політики.

Ключові слова: щастя, економіка щастя, суб’єктивна оцінка щастя, дослідження щастя, соціально-економічний розвиток, державна політика.

Бібл.: 12.

Сакало Олександр Євгенійович – кандидат історичних наук, доцент, доцент, кафедра політекономії, Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка (вул. Остроградського, 2, Полтава, 36000, Україна)
Email: [email protected]
Степаненко Сергій Володимирович – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра політекономії, Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка (вул. Остроградського, 2, Полтава, 36000, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Вікінг М. Маленька книга хюґе. Як жити добре по-данськи / перекладач К. Б. Бабкіна. «Клуб Сімейного Дозвілля», 2017. 288 с.
Україна демонструє зростання індексу щастя на фоні його стабільності у світі. URL: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat= reports&id=913&page=1
Всемирный индекс счастья (The Happy Planet Index). URL: https://gtmarket.ru/ratings/happy-planet-index/info
Дерега В. В. Державна сімейна політика та проблеми її формування в Європейському Союзі. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»] Серія «Політологія». Вип. 218. Т. 230. С. 22–27. URL: https://mk-eu.at.ua/material/naukpratsi/derega.pdf
Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: Последовательность человеческого развития / пер. с англ. М. Коробочкин. М. : Новое издательство, 2011. 464 с. URL: https://www.hse.ru/data/2012/02/24/1266136909/inglehart_welzel.pdf
Леонтьев Д. Что такое счастье?. URL: https://postnauka.ru/faq/67173
Лэйард Р. Счастье: уроки новой науки / пер. с англ. И. Кушнаревой. М. : Изд-во Института Гайдара, 2012. 416 с.
Рейтинг стран мира по уровню счастья (World Happiness Report). URL: https://gtmarket.ru/ratings/world-happiness-report/info
Чинакова Н. В. Экономика счастья: современные исследования и дискуссии. Мир экономики и управления. 2016. Т. 16. № 1. С. 101–115. URL: https://nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/12887/09.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Ярмоленко Ю. О. Сталий розвиток АПК як складова розвитку економіки щастя. Теорія та практика державного управління. 2016 № 2. С. 107–111.
Kahneman D., Deaton A. High income improves evaluation of life but not emotional well-being. PNAS. 2010. Vol. 107. Issue 38. P. 16489–16493. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1011492107
World Happiness Report-2020. URL: https://happiness-report.s3.amazonaws.com/2020/WHR20.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру