УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання
Волосюк М. В.

Волосюк М. В. Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання. Бізнес Інформ. 2020. №4. C. 63–70.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-4-63-70

Розділ: Механізми регулювання економіки

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.354

Анотація:
Метою статті є дослідження особливостей і викликів світової економіки й обґрунтування реіндустріалізації як передумови економічного зростання України. У статті проведено ретроспективний аналіз формування та реалізації державної промислової політики України, що відрізняється непослідовністю, а на останньому етапі – неефективністю заходів. Водночас, досліджуючи основні напрями сучасної політики неоіндустріального розвитку країн ЄС, зазначаємо провідну роль держав у взаємодії з бізнесом, наукою, активними громадами під час формування та реалізації Індустрії 4.0, що в майбутньому передбачає створення абсолютно нових бізнес-моделей, товарів і послуг на базі найсучасніших інноваційних та інформаційних технологій, які підвищать якість життя. Проведений аналіз теперішнього стану промислової та інноваційної діяльності в Україні дав змогу визначити основні бар’єри на шляху інноваційного розвитку вітчизняної промисловості, серед яких: відсутність державної підтримки та стимулювання промислових підприємств; мала частка вітчизняних та іноземних інвестицій у виробництво інноваційної промислової продукції; недосконалість механізму забезпечення якісних змін у системі освіти. У статті надано власне визначення терміну «реіндустріалізація» з урахуванням активної участі держави в цьому процесі та системності заходів, методів та інструментів нової державної промислової політики. В умовах сучасних світових викликів, коли перед Україною стоїть складне завдання подолати величезну відстань, що відділяє її від європейських країн у промисловому розвитку, у науковців та промисловців є усвідомлення та бачення процесу реіндустріалізації країни та перетворення вітчизняної промисловості на конкурентоспроможний комплекс на світових індустріальних ринках. На основі узагальнення думок вчених-економістів у статті визначено основні напрями реіндустріалізації України в умовах переходу до неоіндустріального суспільства.

Ключові слова: неоіндустріалізація, реіндустріалізація, нова державна промислова політика, інноваційно-технологічний розвиток.

Рис.: 3. Табл.: 3. Бібл.: 20.

Волосюк Марина Валеріївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (пр. Героїв України, 9, Миколаїв, 54025, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Нова індустріалізація – реальний шанс для України / експертна група за кер. В. С. Новицького ; Антикризова рада громадських організацій України. Київ : 2018. 39 с.
Hermann M., Pentek T., Otto B. Design Principes for Industrie 4.0 Scenarios. Technische Universitat Dortmund. 2015. № 1. URL: http://www.iim.mb.tu-dortmund.de/cms/de/forschung/Arbeitsberichte/Design-Principles-for-Industrie-4_0-Scenarios.pdf
Уманець Т. В., Бутенко А. І., Гриневич Л. В. Економічні детермінанти структурних змін світового ринку інноваційних технологій. Бізнес Інформ. 2020. № 1. С. 51–62.
Зверяков М. І., Жданова Л. Л., Шараг О. С. Нова індустріалізація як модель економічного розвитку України. Одеса : Астропринт, 2017. 244 с.
Хаустова В. Є., Крамарев Г. В., Зінченко В. А. Інноваційно-технологічне забезпечення модернізації пріоритетних галузей промисловості України. Бізнес Інформ. 2019. № 3. С. 218–228.
Zaloznova Yu. S. Problems of formation of the neoindustrial model for industry development in Ukraine. Науковий вісник Полісся. 2018. № 1 (13). Ч. 1. С. 115–122.
Шушкова Ю. В. Узагальнення інструментів світового досвіду державної політики інноваційного та технологічного розвитку економіки. Економіка та держава. 2019. № 11. С. 20–24.
Національна модель неоіндустріального розвитку України : монографія / за заг. ред. В. П. Вишневського. Київ : ІЕП НАН України, 2016. 518 с.
Інноваційна Україна 2020 : нац. доп. / за заг. ред. В. М. Гейця та ін. Київ: НАН України, 2015. 336 с.
Investing in a smart, innovative and sustainable Industry: A renewed EU Industrial Policy Strategy. European Commission. Brussels, 2017. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:479:FIN
Third EU Industry Days 5-6 February 2019: Summary of the discussions. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/summary_of_discussions_2.pdf
Пронкіна Л. І., Гавриш М. О. Стан і перспективи конкурентоспроможності економіки України. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 16. С. 9–13.
The Global Competitiveness Report 2019 / ed. K. Schwab // World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org
Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Доступні кредити 5-7-9 %: Кабмін і НБУ працюють над розширенням програми. Економічна правда. 8 квітня 2020 р. URL: https://www.epravda.com.ua
Кінах А. Ми втрачаємо цілі галузі економіки: інтерв’ю. GMK Center. 21 лютого 2020 р. URL: https://gmk.center/ua/interview/anatolij-kinah-mi-vtrachaiemo-cili-galuzi-ekonomiki/
Ситник Н. С., Шушкова Ю. В. Концептуальні аспекти реіндустріалізації економіки на основі технологічної модернізації. Бізнес Інформ. 2019. № 11. С. 61–67.
Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки : наук.-аналіт. доп. / за ред. Л. В. Дейнеко. Київ : ІЕПр НАНУ, 2018. 158 с.
Самілик Т. М. Кадрове забезпечення інноваційного розвитку: стан та пріоритети. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 11. С. 11–14.
Данилишин Б. Як Україні будувати конкурентоспроможну економіку. УкрІнформ. 12 червня 2019 р. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2719877-ak-ukraini-buduvati-konkurentospromoznu-ekonomiku.html

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру