УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Виявлення тенденцій екологічної та економічної збалансованості як фактора екологічної безпеки України
Сидорова А. В., Черенкевич О. С.

Сидорова А. В., Черенкевич О. С. Виявлення тенденцій екологічної та економічної збалансованості як фактора екологічної безпеки України. Бізнес Інформ. 2020. №7. C. 131–138.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-131-138

Розділ: Економічна статистика

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 311:339.137

Анотація:
Стаття присвячена дослідженню тенденцій еколого-економічного розвитку та його збалансованості в рамках концепції сталого розвитку як фактора екологічної безпеки України. Проаналізовано сучасний стан і загальні еколого-економічні протиріччя та обмеження розвитку країни. Запропоновано методичний підхід до оцінки збалансованості розвитку екологічної та економічної підсистем на основі побудови відповідних інтегральних індексів за допомогою методу багатовимірної середньої. У рамках такого підходу визначено систему показників, які найкраще відображають стан досліджуваних підсистем у контексті екологічної безпеки на макрорівні. Розраховано інтегральні індекси розвитку екологічної та економічної підсистем України за період 2010–2018 рр. Проаналізовано тенденції та рівень збалансованості розвитку екологічної та економічної сфер за цей період. Визначено можливі напрямки покращення збалансованості такого розвитку. За допомогою методу пропорційного розподілу визначено обсяги та напрямки впливу факторів як складових інтегральних індексів екологічної та економічної підсистем. На основі отриманих розрахунків визначено, що покращення стану екологічної сфери за означений період відбувалося переважно за рахунок збільшення поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища. Водночас інноваційний фактор, а саме: збільшення кількості впроваджених ресурсозберігаючих технологій на промислових підприємствах, поряд зі зростанням рентабельності операційної діяльності промислових підприємств значною мірою зумовили зростання індексу розвитку економічної підсистеми України за досліджуваний період.

Ключові слова: екологічна та економічна підсистеми розвитку, екологічна безпека, збалансованість розвитку, інтегральні індекси.

Рис.: 1. Табл.: 5. Формул: 5. Бібл.: 10.

Сидорова Антоніна Василівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра бізнес-статистики та економічної кібернетики, Донецький національний університет імені Василя Стуса (вул. 600-річчя, 21, Вінниця, 21021, Україна)
Email: [email protected]
Черенкевич Олена Сергіївна – аспірант, кафедра бізнес-статистики та економічної кібернетики, Донецький національний університет імені Василя Стуса (вул. 600-річчя, 21, Вінниця, 21021, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти : монографія / наук. кер. М. З. Згуровський. Київ : НТУУ «КПІ», 2010. Ч. 2 : Україна в індикаторах сталого розвитку. 220 с.
Анісімова Г. В., Черенкевич О. С. Взаємозв’язки та протиріччя сталого розвитку та екологічної конкурентоспроможності промисловості України // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. 2015. Vol. 3. Р. 6–7. Kosice : UK TU Kosice, Slovakia.
Антикризова стратегія розвитку України: соціально-економічні, фінансові та глобальні виклики : монографія / за заг. ред. А. В. Сидорової. Вінниця, 2016. 328 с.
Балацький О. Ф., Петрушенко М. М., Шевченко Г. М. Конфліктна складова системи соціоприродних зв’язків у економічній сфері взаємовідносин. Механізм регулювання економіки. 2012. № 2. С. 140–153. URL: https://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_10/O_F_Balatskyy_M_M_Petrushenko_G_M_ShevchenkoThe_category_of_social_and_natural_conflicts_in_economic_system.pdf
Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Карамушка В. І. Екологічна збалансованість стратегічних ініціатив і проектів (Інтегрування довкільних аспектів у стратегічне планування та проектну діяльність): практичний посібник / за ред. В. Кучинського. Київ : К. І. С., 2012. 138 с. URL: http://isc.biz.ua/images/HB/Ekologichna_zbalansovanist_WEB.pdf
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. URL: https://menr.gov.ua/
Петрушенко М. М. Оцінка еколого-економічних конфліктів із урахуванням чинника безпеки. Регіональна економіка. 2012. № 4. С. 115–122.
Яценко Л. Д. Щодо оцінки викликів національній безпеці в екологічній сфері : аналітична записка. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/schodo-ocinki-viklikiv-nacionalniy-bezpeci-v-ekologichniy-sferi
Environmental Performance Index: Country Profile Ukraine / Yale Center for Environmental Law & Policy. Electronic data. Yale : Yale University, 2020. URL: https://epi.envirocenter.yale.edu/epi-country-report/UKR

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру