УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Сучасна парадигма економічної активності молоді на ринку праці регіону
Швець О. В.

Швець О. В. Сучасна парадигма економічної активності молоді на ринку праці регіону. Бізнес Інформ. 2020. №8. C. 154–160.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-8-154-160

Розділ: Економіка праці та соціальна політика

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 331.5.024.5:331.526

Анотація:
У вирішенні структурних проблем зайнятості та безробіття, у реформуванні ринку праці та його сегментації, в усуненні нелегальної міграції та зменшенні частки неформальної економіки зацікавлені всі верстви населення, державні та міждержавні інституції. Тому не випадково багато науковців розглядають причини та проблеми глобальних змін у структурі зайнятості як чинник трансформації сучасних національних і міжнародного ринків праці. Пошук шляхів створення сприятливих умов для оптимального функціонування єдиного ринку праці є зараз однією з головних проблем у практичній діяльності міждержавних і наддержавних інституцій. У статті встановлено, що проблемним аспектом ефективного функціонування ринку праці молоді є дисбаланс між пропозицією робочої сили та попитом на неї. Визначено фактори впливу на ринок праці молоді регіону, при цьому молодь за її складом структуровано на групи за різними ознаками (за віком, за місцем проживання, за напрямами діяльності тощо). Здійснено структурний розподіл молоді за економічною активністю. Сформовано базові чинники конкурентоспроможності молоді; з’ясовано загальні причини безробіття молоді на ринку праці регіону; визначено проблеми щодо статистики безробіття в Україні, які не дозволяють об’єктивно оцінювати реалії його рівня. Обґрунтовано основні напрями вирішення проблеми безробіття молоді в країні. Дослідження теоретичних підходів до регулювання регіонального ринку праці молоді дало змогу зробити певні узагальнення. Специфіку регулювання ринку праці молоді як об’єкта державного регулювання зумовлено особливостями молодої робочої сили: відсутністю досвіду роботи, професійною незрілістю, мобільністю, соціальним динамізмом, інноваційністю та ін. Визначено фактори впливу на стан ринку праці молоді: демографічні, економічні, соціально-трудові, освітні, інституційні тощо.

Ключові слова: ринок праці молоді, зайнятість, структура зайнятості, економічна активність населення, безробіття, регулювання ринку праці, конкурентоспроможність молоді.

Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 13.

Швець Олександр Вікторович – кандидат економічних наук, докторант, Міжнародний університет бізнесу і права (вул. 49-ої Херсонської Гвардійської дивізії, 37а, Херсон, 73039, Україна)

Список використаних у статті джерел

Давидюк Л. П. Глобальні зміни в структурі зайнятості як чинник трансформації міжнародного ринку праці. Економіка: реалії часу. 2015. № 3. С. 172–177. URL: https://economics.opu.ua/files/archive/2015/No3/172-177.pdf
Skupskyi R. M., Melnychuk L. S., Shcherbata M. Y. Methodological Aspects of Labor Potential Use and Regional Demographic Problems. Науковий вісник Полісся. 2017. № 1. Ч. 2. Р. 103–109. URL: http://journals.uran.ua/nvp_chntu/article/view/101948/97120
Заяць Т. А., Жаховська В. Л. Національний ринок праці та його молодіжний сегмент: методологія, практика, перспективи розвитку : монографія. Київ : Фенікс, 2008. 312 с.
Ворвинець Б. М. Особливості формування і функціонування регіонального ринку праці в умовах посилення інтеграції : дис. … канд. екон. наук : 08.00.05. Чернігів, 2015. 274 с.
Василишина С. О. Особливості державного регулювання ринку праці молоді. Економіка та держава. 2009. № 3. С. 91–94. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/3_2009/28.pdf
Леган І. М. Конкурентоспроможність молоді на ринку праці: шляхи забезпечення та напрями підвищення : дис. … канд. екон. наук : 08.00.07. Київ, 2015. 254 с.
Основні показники ринку праці: статистична інформація. Ринок праці // Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/rp.htm
Краузе О. І. Концепція змішаного регулювання зайнятості насе¬лення України. Актуальні проблеми економіки. 2004. № 10. С. 167–172.
Транченко Л. В. Безробіття як соціальна проблема ринкового суспільства. Економіка та держава. 2012. № 4. С. 12–15. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/4_2012/5.pdf
Martyniuk O., Vitvitskaya O., Lagodiienko V., Krupitsa I. Formation of an innovative concept of management on the basis of reconstruction of genetic algorithm of management technology. Periodicals of Engineering and Natural Sciences. 2019. Vol. 7. No. 2. P. 487–499. DOI: http://dx.doi.org/10.21533/pen.v7i2.560
Лагодієнко В. В., Лагодієнко Н. В. Депопуляція сільських територій та мотивація найманих працівників у сфері сільськогосподарського виробництва України. Бізнес-навігатор. 2019. № 5-1. С. 54–61. URL: http://business-navigator.ks.ua/journals/2019/54_1_2019/11.pdf
Котова О. В. Державна молодіжна політика: проблеми працевлаштування молоді // Наукові доробки молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції : зб. наук. ст. : у 2-х т. Київ : Континент, 2008. Т. 1. С. 38–40.
Прушковская Е. В. Мировой опыт и основные направления государственного регулирования занятости в Украине. Держава та регіони. 2008. № 4. С. 182–186.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру