УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційБІЗНЕС ІНФОРМ №10-2013

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

66

Розділ: Менеджмент і маркетинг
УДК [658.8:339.54](477.54)
Піддубна Л. І., Васюренко В. О.
Органцізаційно-управлінський механізм розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств Харківського регіону (c. 367 - 372)

У статті проведено гносеологічний аналіз терміну «організаційно-управлінський механізм розвитку» та визначено сутність даного поняття. На підставі дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємств виокремлено провідні фактори, що впливають та стимулюють розвиток ЗЕД підприємств в Україні. Пошук шляхів розвитку ЗЕД підприємств Харківського регіону в мінливих умовах зовнішнього середовища запропоновано провадити за допомогою побудови ліній атрактора. Запропоновано визначати організаційно-управлінський механізм розвитку ЗЕД підприємств в широкому і вузькому сенсі, в залежності від наявних зовнішніх та внутрішніх взаємозв'язаних стосунків між суб'єктом ЗЕД і елементами макро- та мікросередовища його розвитку. Встановлено, що організаційно-управлінський механізм розвитку як система повинен мати структуру, яка визначає стійкі зв'язки і відносини всередині нього, основні напрями управлінських впливів, що забезпечує цілісність механізму і самототожність. Виокремлено елементи організаційно-управлінського механізму, а саме: суб’єкти та об’єкти розвитку, цілі та задачі розвитку, методи та ресурси розвитку й ефективність розвитку. Побудовано концептуальну схему організаційно-управлінського механізму розвитку ЗЕД підприємств.
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, механізм, розвиток, механізм розвитку, організаційно-управлінський механізм розвитку
Рис.: 2. Формул: 1. Бібл.: 19.

Піддубна Людмила Іванівна – доктор економічних наук, професор, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Васюренко Володимир Олександрович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 279

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Піддубна Л. І., Васюренко В. О. Органцізаційно-управлінський механізм розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств Харківського регіону // Бізнес Інформ. – 2013. – №10. – C. 367–372.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2022 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру