УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційБІЗНЕС ІНФОРМ №6-2014

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

60

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит
УДК 658.14 (477)
Горпинченко А. П.
Вплив структури джерел фінансових ресурсів на фінансову стійкість підприємств торгівлі в Україні (c. 348 - 354)

Метою статті є дослідження динаміки та структури формування джерел фінансових ресурсів підприємств, основним видом економічної діяльності яких є оптова та роздрібна торгівля в Україні, обґрунтування їх впливу на фінансову стійкість, фінансову рівновагу та стабільність розвитку підприємств. У статті здійснено аналіз структури балансу торговельних підприємств України, який засвідчив чітко виражену диспропорцію між власними та позиковими коштами, вкрай низьку питому вагу власного та високу частку позикового капіталу в загальній структурі формування джерел фінансових ресурсів. Проаналізовано абсолютні та відносні показники фінансової стійкості підприємств торгівлі за коефіцієнтним та агрегатним підходами. Надано порівняльну оцінку структури активів і капіталу з позиції її впливу на рівень фінансової стійкості та фінансової рівноваги підприємств. На основі аналізу зроблено висновок про нестійкий та кризовий стан переважної більшості торговельних підприємств, що здійснюють свою фінансово-господарську діяльність в Україні, їх високу залежність від позикових коштів, фінансову нерівновагу активів і капіталу, дотримання агресивної стратегії фінансування активів, що несе високий ризик для стабільного розвитку в поточному та довгостроковому періодах. Визначено основні напрями вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами та підвищення фінансової стійкості підприємств торгівлі в Україні: оптимізація вертикальної та горизонтальної структури балансу підприємств; проведення політики поступового зростання частки власних фінансових ресурсів у загальному капіталі та фінансуванні активів; мінімізація вартості та ризику залучення позикового капіталу; забезпечення прийнятного рівня фінансової міцності, ліквідності, платоспроможності; реалізація стратегії максимізації фінансової рентабельності з урахуванням впливу макроекономічних чинників зовнішнього середовища.
Ключові слова: фінансові ресурси, фінансова стійкість, структура активів і капіталу, торгівля
Рис.: 3. Табл.: 2. Формул: 1. Бібл.: 11.

Горпинченко Анастасія Павлівна – аспірант, кафедра фінансів, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: [email protected]

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 171

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Горпинченко А. П. Вплив структури джерел фінансових ресурсів на фінансову стійкість підприємств торгівлі в Україні // Бізнес Інформ. – 2014. – №6. – C. 348–354.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2022 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру