УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційБІЗНЕС ІНФОРМ №11-2014

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

38

Розділ: Облік і аудит
УДК 657.411.6:634
Михальська В. В.
Методика обліку забезпечення витрат на відновлення корисності довгострокових біологічних активів садівництва (c. 221 - 227)

Метою статті є критична оцінка фактичного стану та надання пропозицій щодо напрямів удосконалення обліку забезпечення витрат на відновлення корисності довгострокових біологічних активів садівництва як госпрозрахункових підприємств, так і бюджетних установ. У процесі дослідження доведено доцільність формування резерву для забезпечення витрат на відновлення корисності довгострокових біологічних активів садівництва та виділення інформації про його стан і рух з-поміж інших забезпечень майбутніх витрат. У зв’язку з цим запропоновано використовувати на практиці методику розрахунку суми резервних коштів, в основі якої лежить перелік запланованих господарських операцій, необхідних для відновлення корисності як сукупності матеріальних і трудових витрат. При цьому з метою документального оформлення наведеної методики запропоновано форму розрахунку відрахувань до резерву, яка забезпечить: оперативність роботи планово-економічного відділу; спрощення процедури обчислення розміру коштів, які необхідні для забезпечення витрат на відновлення корисності довгострокових біологічних активів садівництва; отримання інформації про суму коштів, яка необхідна для проведення окремого заходу під певний сорт плодово-ягідних культур, у тому числі по місяцях року, а також загальний розмір резервного забезпечення. Також запропоновано субрахунки аналітичного обліку для відображення інформації про стан і рух коштів резерву, а також невикористані суми на кінець звітного періоду як для госпрозрахункових підприємств, так і для бюджетних установ з урахуванням затверджених планів рахунків бухгалтерського обліку. З метою реалізації наведених пропозицій у практичній діяльності досліджуваних підприємств запропоновано внесення змін до розділу «Забезпечення» наказів про їх облікову політику.
Ключові слова: витрати на відновлення корисності, довгострокові біологічні активи садівництва, доходи від обмінних операцій, забезпечення, зобов’язання, резерв забезпечення витрат на відновлення корисності, чистий прибуток
Табл.: 4. Бібл.: 9.

Михальська Віра Вікторівна – аспірант, кафедра обліку, аналізу та аудиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України (вул. Героїв Оборони, 15, Київ, 03041, Україна)
Email: [email protected]

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 135

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Михальська В. В. Методика обліку забезпечення витрат на відновлення корисності довгострокових біологічних активів садівництва // Бізнес Інформ. – 2014. – №11. – C. 221–227.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру