УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційБІЗНЕС ІНФОРМ №9-2015

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

16

Розділ: Економіко-математичне моделювання
УДК 332.146:330.44
Гур’янова Л. С.
Методи обґрунтування індикаторів у системі управління збалансованістю соціально-економічного розвитку регіонів (c. 106 - 111)

Однією з домінантних тенденцій територіального розвитку є посилення дисбалансів, збільшення міжрегіональної диференціації, нерівномірності розподілу потенціалу зростання. Ситуація, що склалася, говорить про слабість механізмів системи регулювання регіонального розвитку, перекоси убік ринкових механізмів регіонального розвитку, необхідність удосконалювання регіональної політики, механізмів забезпечення збалансованого розвитку регіонів, спрямованих на підвищення ефективності використання дефіцитних ресурсів, прискорення повернення системи до траєкторії рівноважного зростання. Серед основних функціональних завдань таких механізмів виділене завдання обґрунтування системи індикаторів соціально-економічного розвитку регіонів. Дотепер слабко вивченими залишаються питання оцінки інформативності індикаторів, дослідження стабільності системи діагностичних ознак у динаміці. У роботі запропоновано алгоритм, який на основі синтезу методів головних компонентів, канонічних кореляцій дозволяє провести аналіз просторово-часової варіації ознак, структури їх зв'язків, що підвищує обґрунтованість вибору показників для моніторингу в системі управління збалансованістю соціально-економічного розвитку регіонів.
Ключові слова: регіон, соціально-економічний розвиток, збалансованість, управління, механізм, індикатори, оцінка інформативності, метод головних компонентів, канонічні кореляції
Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 13.

Гур’янова Лідія Семенівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економічної кібернетики, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 106

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Гурьянова Л. С. Методы обоснования индикаторов в системе управления сбалансированностью социально-экономического развития регионов // Бизнес Информ. – 2015. – №9. – C. 106–111.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2022 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру