УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційБІЗНЕС ІНФОРМ №10-2015

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

65

Розділ: Менеджмент і маркетинг
УДК 005.332.4:005.21:005.42-024.79:330.34(477)
Мартинець В. В.
Стратегії забезпечення конкурентоздатності підприємства в сучасних умовах інституційного середовища України (c. 403 - 407)

Метою статті є визначення факторів формування конкурентних переваг підприємства, вибір та обґрунтування стратегії забезпечення конкурентоздатності підприємства в сучасних умовах інституційного середовища економіки України. Виявлено та проаналізовано зовнішні та внутрішні фактори формування конкурентних переваг підприємства. Обґрунтовано актуальність формування системи конкурентних стратегій підприємства, що представляють собою загальний план дій з досягнення конкурентоздатності. З позиції авторського підходу система конкурентних стратегій складається із загальних (базисних) і часткових (індивідуальних) стратегій. Загальні (базисні) конкурентні стратегії пов’язані із забезпеченням конкурентоздатності цільових підсистем діяльності підприємства і служать основою формування часткових (індивідуальних) стратегій. До числа загальних стратегій автор відніс такі: фінансову, виробничу, маркетингову та стратегію управління персоналом. Індивідуальні конкурентні стратегії формуються з урахуванням особливостей діяльності галузі, політики та стратегічної спрямованості розвитку підприємства. Запропоновано: стратегію адаптації до змін інституційного середовища і ринкової кон’юнктури, стратегію ціноутворення, стратегію формуванні індивідуального позитивного іміджу підприємства, стратегію мінімізації трансакційних витрат, стратегію регулювання опортуністичної поведінки.
Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, інституційне середовище, інститути, конкурентні стратегії, трансакційні витрати
Бібл.: 10.

Мартинець Вікторія Володимирівна – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра управління, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, Суми, 40007, Україна)
Email: [email protected] ukr.net

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 61

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Мартинец В. В. Стратегии обеспечения конкурентоспособности предприятия в современных условиях институциональной среды экономики Украины // Бизнес Информ. – 2015. – №10. – C. 403–407.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру