УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційБІЗНЕС ІНФОРМ №11-2015

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

7

Розділ: Економічна теорія
УДК 330.1
Шашина М. В., Сьомочкіна І. М.
Характеристика основних підходів до визначення суті поняття «виробничий потенціал» (c. 45 - 51)

Сучасний стан економіки України характеризується значним руйнуванням основних елементів виробничого потенціалу. Вирішення цього науково-практичного завдання неможливе без розуміння суті поняття «виробничий потенціал», яку можна побачити через призму еволюції наукових поглядів, які сформувалися, та на їх основі визначити актуальне бачення даної проблеми, яке в подальшому стане підґрунтям для розробки та впровадження системного підходу до формування, використання та управління виробничого потенціалу підприємства в умовах невизначеності та мінливості зовнішнього економічного середовища. Отже, метою статті є узагальнення та дослідження теоретичних підходів до визначення суті поняття «виробничий потенціал». Проаналізовано еволюцію поглядів щодо розуміння сутності поняття «виробничий потенціал підприємства» у наукових теоріях, концепціях, що сформувалися у різні періоди розвитку. Висвітлено теоретико-методичні аспекти шістьох основних підходів та доведено, що саме системний підхід, який ґрунтується на ресурсних концепціях, найповніше розкриває зміст аналізованого поняття та підходить для сучасних умов господарювання України.
Ключові слова: потенціал, виробничий потенціал, виробничий потенціал підприємства, ресурсний підхід, результативний підхід, системний підхід
Табл.: 1. Бібл.: 28.

Шашина Марина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки та підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (пр. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна)
Email: [email protected]
Сьомочкіна Іраїда Миколаївна – аспірант, кафедра економіки та підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (пр. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна)
Email: [email protected]

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Шашина М. В., Сьомочкіна І. М. Характеристика основних підходів до визначення суті поняття «виробничий потенціал» // Бізнес Інформ. – 2015. – №11. – C. 45–51.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2022 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру