УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційБІЗНЕС ІНФОРМ №11-2015

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

35

Розділ: Економіка підприємства
УДК 65.01
Скриньковський Р. М., Семчук Ж. В., Коваль Н. М.
Експрес-діагностика майнового стану підприємства (c. 220 - 225)

Розкрито сутність таких економічних категорій, як «майновий стан підприємства» та «експрес-діагностика майнового стану підприємства». Під майновим станом підприємства слід розуміти цілісну систему відображення майнових прав та обов’язків підприємства, які утворюються та в подальшому формуються, виходячи з розміщення та динаміки складу і структури активів та пасивів підприємства. З’ясовано, що експрес-діагностика майнового стану підприємства передбачає оперативне оцінювання поточного стану майна, власного капіталу та зобов’язань підприємства за допомогою певних показників з метою раннього виявлення та попередження ознак нестабільності. Зазначено, що ключовими бізнес-індикаторами системи експрес-діагностики майнового стану підприємства є такі: коефіцієнт зносу, коефіцієнт придатності, коефіцієнт оновлення, коефіцієнт вибуття, показник фондовіддачі, показник фондомісткості, показник фондоозброєності, показник технічної озброєності, коефіцієнт інтенсивного використання устаткування, коефіцієнт екстенсивного використання устаткування, коефіцієнт інтегрального використання устаткування. Оцінювання інтегрального рівня майнового стану підприємства рекомендується здійснювати за допомогою методу еталонного підприємства.
Ключові слова: підприємство, майновий стан, експрес-діагностика, бізнес-індикатори
Рис.: 2. Формул: 11. Бібл.: 17.

Скриньковський Руслан Миколайович – кандидат економічних наук, доцент, професор, кафедра економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права (вул. Кульпарківська, 99, Львів, 79021, Україна)
Email: [email protected]
Семчук Жанна Віталіївна – кандидат економічних наук, доцент, декан, факультет економіки та підприємництва, Львівський університет бізнесу та права (вул. Кульпарківська, 99, Львів, 79021, Україна)
Email: [email protected]
Коваль Наталія Михайлівна – студент, Львівський університет бізнесу та права (вул. Кульпарківська, 99, Львів, 79021, Україна)
Email: [email protected]

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 46

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Скриньковський Р. М., Семчук Ж. В., Коваль Н. М. Експрес-діагностика майнового стану підприємства // Бізнес Інформ. – 2015. – №11. – C. 220–225.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2022 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру