УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Теорія і практика впровадження системи контролінгу в умовах інформаційної економіки
Шевців Л. Ю., Непевна Б. О., Шевців А. Б.

Шевців Л. Ю., Непевна Б. О., Шевців А. Б. Теорія і практика впровадження системи контролінгу в умовах інформаційної економіки. Бізнес Інформ. 2019. №10. C. 244–252.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-10-244-252

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.658:005

Анотація:
Метою статті є дослідження теоретичних і практичних підходів до визначення місця контролінгу в організаційній структурі підприємства, а також побудова алгоритму його запровадження на підприємстві. Узагальнено підходи та визначення поняття «контролінг». Обґрунтовано необхідність застосування контролінгу на промислових підприємствах із урахуванням внутрішніх і зовнішніх чинників за умов сталого розвитку. Охарактеризовано причини впровадження контролінгу в Україні та мету використання його інструментів і механізмів. Визначено основні завдання оперативного та стратегічного контролінгу. Проаналізовано німецький і український досвід застосування контролінгу та переваги адаптації стосовно вітчизняних підприємств. Описано основні проблеми, з якими зустрічаються підприємства під час формування організації структури, а пізніше – і впровадження контролінгу. Узагальнюючи результати досліджень, запропоновано здійснювати побудову системи контролінгу на основі розробленого алгоритму дій. Описано суть трьох етапів виконання алгоритму. Визначено позитивні та негативні сторони впровадження контролінгу. Зроблено висновок про те, що контролінг, як ключовий і ефективний елемент управління, буде сприяти: підвищенню ефективності фінансово-господарчої діяльності підприємств і зміцненню їх фінансового становища; формуванню в менеджерів сучасних концептуальних основ управління підприємством; удосконалюванню системи управління підприємством шляхом виявлення та ліквідації вузьких місць, цільової орієнтації діяльності підприємства. Впровадження контролінгу на основі IT-технологій і комплексної комп’ютеризації бізнесу забезпечить керівництво підприємств обліково-аналітичною інформацією, необхідною для управління в довгостроковій перспективі.

Ключові слова: контролінг, система контролінгу, оперативний контролінг, стратегічний контролінг, управлінські рішення, завдання контролінгу, алгоритм.

Рис.: 8. Табл.: 1. Бібл.: 12.

Шевців Любов Юліанівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку, аналізу і контролю, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]
Непевна Богдана Олегівна – студент, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]
Шевців Анна Богданівна – кандидат економічних наук, фінансовий директор, ТзОВ«Компанія ВЕЕМ-Металавтопром» (вул. Зелена 149г, Львів, 79000, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Анискин Ю. П., Павлова А. М. Планирование и контроллинг : учебник. М. : Омега-Л, 2015. 280 с
Хан Д. Планирование и контроль: концепции контроллинга / под ред. и с предисл. А. А. Турчака, Л. Г. Головача, М. Л. Лукашевича. М. : Финансы и статистика, 1997. 800 с.
Гарафонова О. І. Контролінг: концептуальні підходи та механізм здійснення змін в управлінні діяльністю вітчизняних підприємств. Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки та управління. Серія «Економіка». 2014. № 2. С. 89–96.
Обухов О. В., Емельянов А. А. Современное представление о концепции контролинга. ВестникУрФУ. Серия «Экономика и управление». 2011. № 2. С. 63–73.
Шевців Л. Ю., Приймак С. В. Управлінський облік як фактор підвищення конкурентоспроможності бізнесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2014. Вип. 24.2. С. 316–324.
Задорнов К. С. Место контроллинга в системе управления предприятием. Известия Московского государственного технического университета. 2015. Т. 5. № 1. С. 34–38.
Панас Я. В. Модель упровадження контролінгу інноваційної діяльності в практику господарювання промислових підприємств. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2017. № 1. С. 193–204.
Звіт Антимонопольного комітету України за 2016 р. URL: http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=133712
Звіт антимонопольного комітету України за 2018 р. URL: http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=148160&schema=main
Чумаченко М. Управлінський облік в Україні. Бухгалтерський облік і аудит. 2001. № 6. С. 43–47.
Давидович І. Є. Контролінг : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2008. 552 с.
Мухина Л. В. Применение контроллнга на автотранспортном предприятии. Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. 2014. № 4. С. 32–35.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру