УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Застосування системного підходу до розгляду сутності електронної комерції
Пілевич Д. С.

Пілевич Д. С. Застосування системного підходу до розгляду сутності електронної комерції. Бізнес Інформ. 2019. №2. C. 109–114.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-2-109-114

Розділ: Інформаційні технології в економіці

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658.6:004.738.5

Анотація:
Основною метою статті є розгляд електронної комерції як єдиної, цілісної економічної системи з ідентифікацією її компонентів, мети й особливостей функціонування. Відповідно, у статті досліджується сутність таких наукових понять, як «електронна комерція», «система». В основу дослідження покладено використання системного підходу, який розглядається як окремий метод наукового дослідження, котрий використовують для вивчення сутності та особливостей функціонування окремого об’єкта через розгляд його як цілісного об’єкта з притаманними йому компонентами, взаємозв’язками між ними та єдиною метою діяльності. Використання окресленого підходу дозволило визначити сутність системи електронної комерції, яку запропоновано розглядати як сукупність економічних суб’єктів, що взаємодіють між собою у процесі продажу товарів та надання послуг за допомогою інформаційних мережевих технологій. Також у статті деталізовано компонентний склад такої системи, визначено особливості взаємозв’язків між ними, ідентифіковано мету її функціонування та суб’єктів зовнішнього середовища, з якими така система взаємодіє.

Ключові слова: торгівля, електронна комерція, система, системний підхід, електронний бізнес, система електронної комерції.

Рис.: 1. Бібл.: 11.

Пілевич Дмитро Станіславович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики, Національний університет державної фіскальної служби України (вул. Університетська, 31, Ірпінь, Київська область, 08201, Україна)
Email: dmutrostan@ukr.net

Список використаних у статті джерел

Арапов А. А. Теория организации и системный анализ. М. : Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2003. 74 с.
Асоціація підприємств інформаційних технологій України. URL: http://apitu.org.ua/ecom
Гармідер Л. Д., Орлова А. В. Особливості розвитку вітчизняної електронної комерції. Європейський вектор економічного розвитку. 2015. № 1. С. 58–65.
Дубина М. В. Механізм розвитку ринку фінансових послуг на основі формування інституту довіри: теорія, методологія, практика: монографія. Чернігів : ЧНТУ, 2018. 668 с.
Желіховський В. М. Правові засади електронної комерції в Україні : автореф. дис. … канд. екон. наук : 12.00.07. Київ, 2007. 22 с.
Катренко А. В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації: навч. посіб. Львів : Новий світ-2000, 2000. 424 с.
Кошонько О. В. Електронні фінансові послуги. Сайт Хмельницького національного університету. URL: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k1095&T=intro&st=0&L=1
Новицький А., Позняков С. Сутність та зміст поняття «електронна торгівля». Правова інформатика. 2007. № 1. С. 7–13.
Закон України «Про електронну комерцію» від 03.09.2015 р. № 675-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19/print
Резнікова В. Поняття, значення та перспективи правового забезпечення електронної комерції в Україні. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2015. № 2. С. 58–72.
Шкарлет С. М., Гонта О. І., Дубина М. В. Особливості застосування системного підходу до пізнання економічних явищ. Науковий вісник Полісся. 2016. № 4. Ч. 1. С. 9–17.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру