УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Сучасні тенденції розвитку обліку витрат
Фоміна О. В.

Фоміна О. В. Сучасні тенденції розвитку обліку витрат. Бізнес Інформ. 2019. №2. C. 277–282.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-2-277-282

Розділ: Бухгалтерський облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 657.471

Анотація:
Метою статті є обґрунтування сучасних тенденцій в обліку витрат і виявлення подальших напрямків його розвитку на основі аналізу інноваційних систем обліку в управлінні витратами підприємства. Висвітлено проблеми та завдання щодо ведення обліку витрат і запропоновано можливі шляхи їх вирішення. Здійснено аналіз інноваційних систем обліку в управлінні витратами підприємства. Досліджено тенденції в обліку на основі використання теоретико-методологічного інструментарію інституційної економічної теорії. Визначено, що облікове забезпечення управління витратами на підприємстві повинно представляти собою безперервний, оперативний процес формування інформації про витрати з використанням інструментів і методів, вибір яких обумовлений цілями підприємства і можливостями їх застосування, що сприятиме прийняттю обґрунтованих управлінських рішень для раціонального використання обмежених ресурсів та досягнення високого економічного результату підприємства. Систематизовано новації в обліку витрат та обґрунтовано подальші напрямки його розвитку.

Ключові слова: облік витрат, трансакційні витрати, інституційна теорія, корпоративні витрати, інноваційні інструменти обліку витрат.

Рис.: 1. Бібл.: 9.

Фоміна Олена Володимирівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра обліку та оподаткування, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: fevfin@gmail.com

Список використаних у статті джерел

Бондар М. І. Бухгалтерський облік як інформаційна підсистема системи управління. Вісник НУ «Львівська політехніка». 2012. № 721 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. С. 50–53.
Management accounting tool s for today and tomorrow / CIMA. 2009. URL: www.cimaglobal.com/ma
Фоміна О. В. Управлінський облік у торгівлі : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. 470 с.
Пушкар М. С. Ідеальна система обліку: концепція, архітектура, інформація : монографія. Тернопіль : Економічна думка, 2011. 336 с.
Воронова Е. Ю. Формы и способы институционализации управленческого учета в России. Вестник МГИМО. 2012. № 3. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/formy-i-sposobyinstitutsionalizatsii-upravlencheskogo-ucheta-v-rossii
Matthews R. C. O. The Economics of Institutions and the Sources of Growth. Economic Journal. 1986. Vol. 96. No. 384. P. 903–918.
Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты / пер. с англ. М. : Дело, 2001. 408 с.
Гайдуцький П. І., Жук В. М. Облік трансакційних витрат – вагомий фактор конкурентоспроможності в сучасній економіці. Облік і фінанси АПК. 2012. № 3. С. 9–19.
Кудінов Е. О. Механізм моделювання управління витратами торговельного підприємства. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2013. № 5. С. 108–112.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру