УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Економічна безпека експортно-імпортного потенціалу підприємства
Назаров Н. К., Бараннік І. О.

Назаров Н. К., Бараннік І. О. Економічна безпека експортно-імпортного потенціалу підприємства. Бізнес Інформ. 2019. №5. C. 142–149.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-5-142-149

Розділ: Економіка підприємства

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 5

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.101: 339.137.2

Анотація:
Управління розвитком експортно-імпортного потенціалу потребує постійного моніторингу ризиків і загроз економічній безпеці, що має здійснюватися на науковій основі. На основі аналізу робіт провідних фахівців відображено види потенціалу промислових підприємств, було розглянуто інтегровану систему моніторингу рівня економічної безпеки підприємства та методологічні принципи, які її обумовлюють. У результаті дослідження були запропоновані основні складові управління експортно-імпортним потенціалом підприємства, виокремлено ті фактори зовнішнього середовища, які діють управління діяльністю підприємств в цілому, та ті, що опосередковано впливають на підприємство. Запропоновано модель побудови комплексної системи економічної безпеки з притаманними їй принципами, завданнями, об'єктами, що підлягають захисту, а також аспектами та напрямками досліджень і прогнозних оцінок. На основі проведеного дослідження виділено перспективні напрямки діяльності щодо забезпечення безпеки експортно-імпортного потенціалу підприємства, підкреслено необхідність створення чіткої розгалуженої структури, яка інтегрує діяльність усіх підрозділів підприємства і рівнів управління.

Ключові слова: економічна безпека, експортно-імпортна діяльність, потенціал підприємства.

Рис.: 1. Бібл.: 17.

Назаров Нікіта Костянтинович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту та бізнесу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Бараннік Ігор Олексійович – кандидат економічних наук, директор, СП «Petrometal Україна» (вул. Полтавський шлях, 31, поверх 5, офіс 10, Харків, 61052, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Дубков С., Дадаленко С., Фоменко Д. Формирование оценки экспортного потенциала промышленных предприятий. Банкаускі веснiк. 2011. № 28. С. 29–35.
Іщук С. О. Виробничий потенціал промислових підприємств: проблеми формування і розвитку : монографія. Львів : ІРД НАН України, 2006. 278 с.
Козаченко А. В., Пономарьов В. П., Лещенко А. Н. Економічна безпека підприємства. Сутність і механізм забезпечення : монографія. Київ : Лібра, 2003. 280 с.
Мельник Т. Експортний потенціал України: методологія оцінки та аналіз. Міжнародна економічна політика. 2008. Вип. 1–2. С. 241–271 с.
Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : монографія / за ред. В. М. Гейця. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2006. 240 с.
Назаров Н. К., Чжан Хао Юй. Аналіз стану кадрової безпеки та лояльності персоналу промислових підприємств. Проблеми економіки. 2015. № 3. С. 149–155.
Назарова Г. В. Кадрова безпека підприємства: загрози, ризики, функції та методи управління. Формування ринкової економіки. 2012. Спец. вип. : Праця в ХХІ столітті: нові тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток: у 2 т. Т. 2. С. 220–230.
Новикова О. Ф., Потоколенко Р. В. Економічна безпека: концептуальне визначення та механізм забезпечення. Донецьк : Прима, 2006. 407 с.
Отенко И. П. Методологические основы управления потенциалом предприятия : науч. изд. Харьков : Изд-во ХНЭУ, 2004. 216 с.
Петров М. І. Економічна безпека підприємства: сутність, трактування, точки зору. Менеджер. 2002. № 1 (17). С. 67–71.
Піддубна Л. І., Шестакова О. А. Експортний потенціал підприємства: сутність і системні імперативи формування і розвитку. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2012. № 37. С. 223–229.
Рудніченко Є. М. Загроза, ризик, небезпека: сутність та взаємозв’язок із системою економічної безпеки підприємства. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. 2013. № 25 (І). С. 188–195.
Рудніченко Є. М., Гавловська Н. І., Гавловська В. І. Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави: взаємовплив і взаємозалежність. Бізнес Інформ. 2018. № 4. C. 26–32.
Скорнякова І. В. Експортний потенціал обробної промисловості України: управління процесом формування : монографія. Київ : Наук. світ, 2006. 175 с.
Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2004. 316 с.
Швець І. Б. Економічна безпека в управлінні персоналом. Наукові праці ДонНТУ. Серія : економічна. 2009. Вип. 36–1. С. 179–184.
Momot T., Vashchenko O., Teslenko R., Momot, D. Strategic monitoring of the external environment in the system of ensuring the financial and economic security of the state, region, enterprise. Innovative technologies and scientific solutions for industries. 2019. No. 1 (7). Р. 85–92.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2022 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру