УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Методичні аспекти дослідження стану виробничої безпеки держави в умовах військово-політичної нестабільності
Вашай Ю. В., Дорошенко О. О.

Вашай Ю. В., Дорошенко О. О. Методичні аспекти дослідження стану виробничої безпеки держави в умовах військово-політичної нестабільності. Бізнес Інформ. 2019. №5. C. 150–156.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-5-150-156

Розділ: Економіка підприємства

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.2

Анотація:
Метою статті є аналіз адекватності сукупності показників, що характеризують стан виробничої безпеки України, та проведення її діагностики на підставі індикаторів, доповнених авторами. Проаналізовано комплекс показників, що передбачені чинною нормативно-правовою базою для оцінки рівня виробничої безпеки України, визначено позитивні та негативні аспекти їх застосування. Проаналізовано ключові показники виробничої безпеки України, що характеризують динаміку виробництва, ступінь зносу основних засобів, рентабельність операційної діяльності й ефективність діяльності підприємств за ключовими видами економічної діяльності. На підставі проведеного аналізу визначено загрози економічній безпеці та заходи державного управління, спрямовані на посилення виробничої безпеки. Аргументовано необхідність структурних перетворень в економіці. Автори доходять висновку, що аналіз стану виробничої безпеки України дозволяє виявити ключові сильні та слабкі позиції держави у цій сфері. Управління на державному рівні, спрямоване на ліквідацію виявлених загроз виробничій безпеці, дозволить комплексно вирішити назрілі економічні проблеми. Структура перебудова промисловості дасть змогу посилити експортний потенціал України, забезпечити достатній рівень рентабельності діяльності підприємств та вирішити цілий комплекс соціальних питань, пов’язаних із цим.

Ключові слова: виробнича безпека, індикатори, загрози, промислове виробництво.

Рис.: 5. Табл.: 1. Бібл.: 8.

Вашай Юлія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економічної теорії, Національний університет водного господарства та природокористування (вул. Соборна, 11, Рівне, 33028, Україна)
Email: [email protected]
Дорошенко Олена Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку і аудиту, Національний університет водного господарства та природокористування (вул. Соборна, 11, Рівне, 33028, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 № 1277. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/ME131588
Михаліцька Н. Я., Цвайг Х. І. Сучасний стан розрахунків інтегрального індексу економічної безпеки. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. 2017. Вип. 2. С. 84–91.
Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Богма О. С. Аналіз виробничого складника економічної безпеки України. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 5. С. 45–49.
Жилінська Л. O. Сучасні підходи до оцінки рівня розвитку промислових підприємств. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2015. Вип. 1 (11). C. 41–46.
Low P., Tijaja J. Global Value Chains and Industrial Policies. E15Initiative. Geneva : International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) and World Economic Forum, 2013. URL: www.e15initiative.org
Неоіндустріальна трансформація промислового потенціалу України : кол. моногр. / за ред. Л. В. Дейнеко. Київ : ІЕП НАН України, 2016. 278 с. URL: http://ief.org.ua/docs/mg/277.pdf
Волкова О. Д., Манаєнко І. М. Тенденції, проблеми та перспективи розвитку високотехнологічного виробництва в Україні. Актуальні проблеми економіки та управління : зб. наук. пр. молодих вчених. 2018. Вип. 12. URL: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/24611

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2022 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру