УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Сегментування та вибір партнерів підприємства в процесі здійснення маркетингової діяльності
Ус М. І.

Ус М. І. Сегментування та вибір партнерів підприємства в процесі здійснення маркетингової діяльності. Бізнес Інформ. 2019. №5. C. 239–245.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-5-239-245

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 005.591.452

Анотація:
Метою статті є обґрунтування необхідності сегментування та вибору партнерів підприємства в процесі здійснення маркетингової діяльності. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених, було визначено сутність партнерських відносин і їх роль у здійсненні маркетингової діяльності підприємства. Ідентифіковано критерії сегментування учасників взаємовідносин підприємства та розглянуто наявні матричні моделі сегментування та вибору партнерів. Важливим етапом формування партнерських відносин є оцінка партнерів. Серед основних груп показників оцінки та вибору партнерів виокремлюються: виробничі, маркетингові, організаційні, соціокультурні, техніко-технологічні, фінансові (економічні), інформаційні групи показників, які дозволяють всебічно оцінити можливості та ресурси потенційних партнерів, а також переваги, що можуть бути отримані підприємством в процесі співпраці. Перспективним напрямком подальших досліджень є визначення можливих форм і видів відносин з партнерами, які дозволять підвищити ефективність здійснення маркетингової діяльності.

Ключові слова: маркетингова діяльність, партнерські відносини підприємства, сегментація, вибір партнерів, показники оцінки партнерів.

Рис.: 2. Табл.: 2. Бібл.: 14.

Ус Марина Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки та маркетингу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Тєлєтов О. С. Маркетинг партнерських відносин як майбутній компонент загальної стратегії промислового підприємства. Механізм регулювання економіки. 2004. № 4. С. 149–162.
Акулова И. А. Концептуальные основы организации системы маркетинга партнерских отношений. Бизнес Информ. 2005. № 9–10. С. 109–111.
Біловодська О. А. Форми маркетингової взаємодії між учасниками каналу розподілу. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2008. № 5. С. 255–262.
Райко Д. В. Маркетингові комунікації як інструмент інформаційної взаємодії між підприємством, партнерами, споживачами. Маркетинг і цифрові технології. 2017. Т. 1. № 2. С. 102–122.
Гребешкова О. М., Махова Г. В. Проектний підхід до формування стратегічних партнерств підприємств. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. 2008. Вип. 22. С. 108–112.
Татаринцева А. С. Методологічні підходи до визначення поняття «партнерство». Наука молода. 2007. Вип. 8. № 7. С. 145–150.
Коуз Р. Фирма, рынок и право. М. : Новое изд-во, 2007. 224 с.
Wilson D. T., Jantrania S. /Understanding the value of a relationship // Understanding Business Markets: Interaction, Relationships and Networks. L. : The Dryder Press, 1997. Р. 288–304.
Палига Є. М., Мельник Д. С. Підходи до формування партнерських відносин. Львів : Ін-т регіон. досл. НАН України, 2000. 46 с.
Wilson D. T. An integrated model of buyer-seller relationships. Journal of Academy of Marketing Science. 1995. No. 23 (4). Р. 335–345.
Чевертон П. Работа с VIP-клиентами: Практические приемы управления ключевыми клиентами. Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2004. 360 с.
Магометова А. М. Фактори успішної партнерської діяльності між суб’єктами підприємництва. URL: http://www.sworld.com.ua/index.php/uk/economy-311/business-economics-and-production-management-311/7714-factors-uspshno-partnersko-dyalnost-mzh-subktami-pdprimnitstva
Попова Л. О. Создание и управление деловыми партнерскими отношениями. Формування ринкової економіки. Спец. вип. Сучасні проблеми теорії і практики маркетингу. 2009. С. 142–152.
Макаренко М. С. Комплексне аналітичне оцінювання діяльності та взаємодії машинобудівних підприємств. Економіст. 2014. № 7. С. 33–49.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2022 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру