УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Класифікація проектів державно-приватного партнерства
Комарницька Г. О.

Комарницька Г. О. Класифікація проектів державно-приватного партнерства. Бізнес Інформ. 2019. №5. C. 50–55.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-5-50-55

Розділ: Механізми регулювання економіки

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 334.7

Анотація:
Розвинуто класифікацію проектів державно-приватного партнерства за низкою істотних та незалежних ознак. Такі проекти запропоновано класифікувати за наявними (форма, етап, на якому залучається приватний партнер, джерело фінансування, об’єкти, сфера реалізації, інноваційна спрямованість, механізм взаємодії державного та приватного партнерів, кількість залучених приватних партнерів, рівень завершеності, рівень державного управління, на якому реалізується проект, правовий механізм взаємодії державного і приватного партнерів) і новими (суб’єктний склад партнерів, рівень ризиковості) ознаками. Окрім того, усунуто проблему дискусійності під час виокремлення окремих видів проектів в межах існуючих класифікаційних ознак. За результатами виконаних досліджень запропоновано виокремлювати корпоративні та договірні проекти державно-приватного партнерства за формами; існуючі, створювані або придбані – за об’єктами; проекти, у яких приватний партнер залучається на етапі проектування об’єкта, його будівництва чи експлуатації – за етапом, на якому залучається приватний партнер; проекти, що фінансуються державним, приватним партнером чи для яких характерне змішане фінансування – за джерелом фінансування тощо.

Ключові слова: державний партнер, державно-приватне партнерство, орган державної влади, партнерство, підприємство, приватний партнер.

Рис.: 1. Бібл.: 8.

Комарницька Ганна Омелянівна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра економіки та менеджменту, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Кривопалова А. А. Государственно-частное партнерство в сфере образования. Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Право». 2012. № 2. С. 104–108.
Степанова Е. С. Способы классификации государственно-частных партнерств. Вестник Финансовой академии. 2008. № 3. С. 170–179.
Деменков И. В. Классификация видов государственно-частного партнерства. Евразийский научный журнал. 2016. № 5. URL: http://journalpro.ru/articles/klassifikatsiya-vidov-gosudartsvenno-chastnogo-partnerstva/
Матаев Т. М. Определение и классификация форм государственно-частного партнерства. Российское предпринимательство. 2014. № 15/7. С. 51–58.
Савченко Я. В. Классификация объектов и проектов государственно-частного партнерства. Известия Уральского государственного экономического университета. 2013. № 5. С. 32–37.
Козлов А. А. Государственно-частное партнерство: сущность, классификация. Управление экономическими системами. 2012. № 2.
Павлюк А. П. Державно-приватне партнерство як механізм активізації інвестиційної діяльності в Україні. Стратегічні пріоритети. 2012. № 3. С. 38–45.
Матаев Т. М. Классификация форм и моделей государственно-частного партнерства. Вестник КазНУ. 2014. URL: https://articlekz.com/article/15400

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2022 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру