УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Наукове забезпечення і практика переформатування районів області
Белявцева В. В.

Белявцева В. В. Наукове забезпечення і практика переформатування районів області. Бізнес Інформ. 2019. №5. C. 73–79.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-5-73-79

Розділ: Регіональна економіка

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 332.1

Анотація:
Розглянуто нові завдання регіональної стратегії в аспекті укрупнення районів на обласних територіях. Концепцію таких змін побудовано на необхідності зняття протиріччя, що виникло у зв’язку зі створенням ОТГ, коли функції об’єднаних громад і райдержадміністрацій збіглися і дублюються. Запропоновано показники для визначення ситуації, деякі аксіоматичні положення та нову модель забезпечення розвитку укрупнених районів. Визначено роль субурбанізації як стратегічної функції розвитку територій і доведено, що субурбанізація чинить зворотний вплив на розвиток міст і поселень міського типу. Показано, що головне проблемне питання процесу укрупнення районів полягає у визначенні пропорцій і балансу між державним впливом на регіони і межами самоуправління.

Ключові слова: переформатування районів, територіальний устрій, наукове забезпечення, розвиток, субурбанізація, самоуправління.

Рис.: 4. Табл.: 1. Бібл.: 8.

Белявцева Вікторія Володимирівна – доктор економічних наук, професор, кафедра міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Ганущак Ю. Конституирование децентрализации: похоронить или породить // ZN,UA. 12 січня – 18 січня, 2019. № 1.
Громада. Эффективное управление. Инвестиции // III Польско-украинский форум местного самоуправления / сост. Т. Бельская. Харьков, 2018.
Власюк О. С., Яценко Л. Д. Людський розвиток в Україні: чинники та проблеми. Стратегічні пріоритети. 2016. № 1 (38). С. 43–54.
Заставецька Л. Системи розселення і геопросторові проблеми вдосконалення адміністративно-територіального устрою України. Тернопіль : Видав. центр ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2001. 332 с.
Місцевий розвиток: кращі практики та інструменти розумного зростання : кол. моногр. / за заг. Ред. В.Б. Родченка. Харків : Мадрид, 2017. 212 с.
Суть реформи органів місцевого самоврядування (децентралізації) : аналіт. записка / Міжнародний центр політичних досліджень. Київ : МЦПД, 2016. С. 1–16.
Ткачук А. Государственная региональная политика в Украине: от декларации – до регионального развития // IN,UA. 8 ноября – 15 ноября, 2018. Вып. № 41. С. 8.
Економіка регіонів у 2015 р.: нові реалії і можливості в умовах започаткованих реформ : аналіт. доп. / Нац. ін-т стратегічних досліджень за ред. Д. І. Олійника. Київ, 2015. 73 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2022 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру