УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Визначення конкурентних переваг ЗВО в умовах глобалізації
Бондаренко О. М., Мараренко Д. О., Кобзар Д. Ю.

Бондаренко О. М., Мараренко Д. О., Кобзар Д. Ю. Визначення конкурентних переваг ЗВО в умовах глобалізації. Бізнес Інформ. 2019. №5. C. 86–91.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-5-86-91

Розділ: Методологія наукових досліджень в економіці

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 378.014.61:005.963

Анотація:
Мета статті полягає в дослідженні теоретичних і практичних аспектів формування системи конкурентних переваг закладів вищої освіти (ЗВО) в умовах глобалізації на основі міжнародних і національних рейтингів. Предметом дослідження є порівняння конкурентних переваг світових та українських ЗВО на основі міжнародних і національних рейтингів. Об’єкт дослідження – процес підвищення конкурентоздатності Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова в сучасних умовах на основі міжнародних і національних рейтингів. Глобалізація економіки призвела до глобалізації конкуренції. Одним з показників конкурентоздатності ЗВО є його позиція в міжнародних і національних рейтингах. Рейтинг для ЗВО – це можливість стати більш впізнаваним, покращити власну репутацію. Потрапляючи в національний, а тим більше світовий рейтинг на провідні місця, ЗВО підвищує свою привабливість не тільки для абітурієнтів, але і для роботодавців, інвесторів і держави. Проте у сучасних рейтингів є слабкі місця, і дуже важливо уникнути перетворення рейтингів на самоціль.

Ключові слова: заклад вищої освіти, конкурентні переваги, рейтинг ЗВО, міжнародний рейтинг ЗВО.

Табл.: 3. Бібл.: 19.

Бондаренко Олена Михайлівна – кандидат філософських наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту та маркетингу, Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку (вул. Кузнечна, 1, Одеса, 65029, Україна)
Email: [email protected]
Мараренко Дар’я Олегівна – магістрант, кафедра менеджменту та маркетингу, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова (вул. Кузнечна, 1, Одеса, 65029, Україна)
Email: [email protected]
Кобзар Діана Юріївна – магістрант, кафедра менеджменту та маркетингу, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова (вул. Кузнечна, 1, Одеса, 65029, Україна)

Список використаних у статті джерел

Аляб’єва С. С., Коваль К. О., Мензул О. М. Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: проблеми та державний інструментарій їх вирішення. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2014. № 1. С. 128–134.
Дяків О. В. Європейський досвід регулювання взаємодії освіти та ринку праці // Соціальна і гуманітарна політика. URL: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/1 1/2011-3-37.pdf
Мадзігон В. М. Біла книга національної освіти України. Київ : Інформ. системи, 2016. 342 с.
Академічний рейтинг університетів світу 2018 року. URL: https://ria.ru/abitura_world/20150815/1163854228.html
Міністерство освіти і науки України. URL: http://mon.gov.ua
International Ranking Expert Group. Berlin Principles on Ranking of Higher Education Institutions. 2006. URL: http://www.che.de/downloads/Berlin_Principles_IREG_534.pdf
Webometrics Ranking of World Universities. 2018. URL: https://studway.com.ua/movchat-reytingi/
Webometrics Ranking of World Universities. 2019. URL: http://www.webometrics.info/
Рейтинг вузів «Топ-200 Україна» 2018 року. URL: https://ru.osvita.ua/vnz/rating/60985/
Рейтинг вузів «Топ-200 Україна» 2017 року. URL: https://ru.osvita.ua/vnz/rating/60985/
Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ11_u.htm
Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження : моніторинг. дослідж. : аналіт. звіт / за заг. ред. Т. В. Фінікова, О. І. Шарова. Київ : Таксон, 2014. 144 с.
Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи / за заг. ред. О. І. Локшиної. Київ : К. І. С, 2017. 128 с.
Benchmarking-portal. URL: http://www.apqc.org/portal/apqc/site/generic2?path=/site/benchmarking/free_resour
Резник С. Д., Юдина Т. А., Камбург В. Г. Рейтинг высшего учебного заведения как метод оценки его репутации. Известия ПГПУ имени В. Г. Белинского. 2012. № 28. С. 488–493.
Голобоков А. С. О роли независимой оценки в формировании многофакторного национального рейтинга высших учебных заведений. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 2016. Т. 8. № 3 (34). С. 94–102.
Ким Т. Э. Пять наиболее признанных глобальных рейтингов высших учебных заведений. Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. 2013. № 16. С. 56–60.
Граничина О. А. Изучение значимости показателей качества образовательного процесса, используемых при определении рейтингов высших учебных заведений. Высшее образование сегодня. 2007. № 1. С. 57–61.
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова. URL: https://onat.edu.ua

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2022 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру