УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Зовнішня торгівля товарами в містах обласного значення Західного регіону України: тенденції та структурні зміни
Жабинець О. Й.

Жабинець О. Й. Зовнішня торгівля товарами в містах обласного значення Західного регіону України: тенденції та структурні зміни. Бізнес Інформ. 2019. №8. C. 26–33.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-8-26-33

Розділ: Міжнародні економічні відносини

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.5:332.122 (477.8)

Анотація:
У статті проведено аналіз тенденцій, закономірностей і структурних змін у зовнішній торгівлі товарами в містах обласного значення Західного регіону України. Зокрема, проаналізовано відповідність тенденцій розвитку зовнішньої торгівлі товарами (експорту та імпорту) в містах обласного значення загальним тенденціям, що відбуваються в їх областях; здійснено оцінку внеску міст обласного значення в розвиток експортно-імпортної діяльності своїх регіонів та проведено аналіз структурних трансформацій в експорті товарів у містах Івано-Франківськ, Чернівці та Рівне. Встановлено, що в імпорті товарів Західному регіону України властиві загальнонаціональні тенденції (загальне зниження обсягів імпорту товарів), а в експорті товарів, на відміну від загальноукраїнської тенденції, – спостерігається зростання обсягів міжнародної товарної торгівлі. Доведено визначальну роль міст у здійсненні імпорту товарів в регіон та встановлено особливості експортних тенденцій, які свідчать про те, що товарний експортний потенціал Львівської, Волинської та Закарпатської областей зосереджено за межами великих і середніх міст, на периферії, а тому їх значення як центрів виробничого та торговельного потенціалу суттєво знижується. Підтверджено сировинну спрямованість національного товарного експорту та запропоновано диференційований підхід до розвитку експортної діяльності в містах обласного значення відповідно до виявлених тенденцій, закономірностей, особливостей і проблем.

Ключові слова: зовнішня торгівля товарами, експортно-імпортні операції, міста обласного значення, Західний регіон України, структурні зміни.

Рис.: 4. Табл.: 1. Бібл.: 8.

Жабинець Ольга Йосифівна – кандидат економічних наук, доцент, науковий співробітник, відділ просторового розвитку, Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України (вул. Козельницька, 4, Львів, 79026, Україна)
Email: olza@ukr.net

Список використаних у статті джерел

Іщук С. О., Созанський Л. Й. Структурно-динамічна оцінка експортно-імпортних операцій в Україні і областях Західного регіону. Регіональна економіка. 2016. № 3. С. 43–54.
Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
ТОВ «Карпатсмоли». URL: http://karpatsmoly.com/ru/
На Буковині зросло виробництво харчової промисловості. URL: https://pogliad.ua/ru/news/bukovina/na-bukovini-zroslo-virobnictvo-harchovoyi-promislovosti-347032
Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та нові можливості : наукова доповідь / за ред. акад. НАН України В. М. Гейця та чл.-кор. НААН України Т. О. Осташко ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2016. 184 с.
Богдан Т. П. Зона вільної торгівлі України з ЄС: нові правила, ризики та можливості. Фінанси України. 2018. № 10. C. 7–27.
Територіальний розвиток і регіональна політика: регіональні економічні тренди та детермінанти регіональної політики : наукова доповідь / наук. ред. І. З. Сторонянська ; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2019. 92 с.
Конкурентні переваги промислового сектора економіки України: регіональний вимір : монографія / наук. ред. С. О. Іщук ; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2018. 246 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру