УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Аналіз інноваційної активності промислових підприємств Харківської області
Колєдіна К. О.

Колєдіна К. О. Аналіз інноваційної активності промислових підприємств Харківської області. Бізнес Інформ. 2020. №10. C. 67–73.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-10-67-73

Розділ: Інноваційні процеси

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 316.422; 330.341; 658

Анотація:
Визначено, що важливу роль у розвитку економіки України відіграють галузі промислового виробництва, оскільки саме промисловість є генератором науково-технічного прогресу й інновацій та служить «драйвером» економічного зростання. Встановлено, що найбільша кількість інноваційно активних промислових підприємств України знаходиться в Харківській області. Мета статті – дослідити стан інноваційної активності промислових підприємств Харківської області. Проведено аналіз основних показників інноваційної діяльності промислових підприємств області. Виявлено, що частка підприємств, що впроваджувала інновації, є незначною, а частка реалізованої ними інноваційної продукції взагалі мало відчутна в загальному обсязі реалізованої продукції. Аргументовано, що така ситуація може свідчити про негативну тенденцію погіршення якості інноваційної продукції та її неконкурентоспроможність на ринку. Досліджено розподіл загального обсягу витрат промислових підприємств Харківської області за напрямами їх інноваційної діяльності. Визначено, що основна частина інноваційних витрат спрямовується підприємствами на придбання машин та обладнання, а частка витрат на внутрішні та зовнішні НДР є вкрай малою, що свідчить про недосконалість та нераціональність існуючої структури витрат. Встановлено, що ключовим фактором стимулювання інноваційної діяльності на промислових підприємствах Харківської області є залучення державних та іноземних інвестицій на розробку, створення та реалізацію інновацій, оскільки нині основним джерелом фінансування інновацій є власні кошти підприємств. Доведено, що без зміни ситуації, що склалася з регулюванням у галузі інновацій, підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств Харківської області в найближчій перспективі та прискорення темпу їх інноваційного розвитку є проблематичним.

Ключові слова: інновації, інноваційна активність, інноваційний розвиток, промислові підприємства Харківської області.

Рис.: 4. Табл.: 2. Бібл.: 8.

Колєдіна Катерина Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів і кредиту, Харківський національний університет будівництва та архітектури (вул. Сумська, 40, Харків, 61000, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Харазішвілі Ю. М., Ляшенко В. І. Проблеми оцінки та інтегральні індекси сталого розвитку промисловості України з позицій економічної безпеки. Економіка України. 2017. № 2. С. 3–23.
Колєдіна К. О. Економічна оцінка інноваційного розвитку промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04. Київ, 2018. 27 с.
Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти : монографія / О. Ф. Новікова, О. І. Амоша, В. П. Антонюк та ін. Донецьк : Інститут економіки промисловості НАН України, 2012. 534 с.
Частка виробництв із використанням високих та середньовисоких технологій у структурі ВДВ // Офіційний портал Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=docs_project
Амоша А. И., Саломатина Л. Н. Инновационное развитие промышленных предприятий в регионах: проблемы и перспективы. Экономика Украины. 2017. № 3. С. 20–34.
Наукова та інноваційна діяльність в Україні за 2018 рік : стат. зб. Київ, 2019. 108 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/09/zb_nauka_2018.pdf
Статистичний щорічник «Харківська область у 2018 році». Харків, 2019. 500 с.
Колєдіна К. О. Вплив суми інвестицій на дохідність інноваційних проектів підприємств. Економіка та суспільство. 2018. № 17. С. 265–272.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру