УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Оцінка торговельної ефективності України з країнами ЄС
Макогін З. Я., Атаманчук З. А.

Макогін З. Я., Атаманчук З. А. Оцінка торговельної ефективності України з країнами ЄС. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 16–25.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-16-25

Розділ: Міжнародні економічні відносини

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 6

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.56.055

Анотація:
Метою статті є оцінка ефективності торговельних відносин України з країнами ЄС за допомогою розрахунку індексу комплементарності та різноманітних методів емпіричного аналізу. Проаналізувавши динаміку та структуру зовнішньої торгівлі товарами та послугами України з країнами ЄС, можна сказати, що Європейський Союз залишається одним із основних торговельних партнерів України. Сальдо зовнішньої торгівлі по товарах залишається від’ємним, а по послугах – додатним. Емпірично доведено, що для України співпраця з ЄС є рентабельною, оскільки сприяє зростанню вітчизняного ВВП удвічі більше, ніж з країнами СНД. Дослідження за допомогою моделі Scatterplot підтверджує гіпотезу гравітаційної моделі про те, що значна відстань між країнами негативно позначається на товарообороті між ними. Авторами підтверджено, що кожен додатковий кілометр відстані супроводжується зменшенням товарообороту на 0,7%, що пояснюється додатковими витратами на транспортування товарів, значними мовними та культурними розбіжностями тощо. Економічна структура відносин Україна – ЄС є комплементарною (взаємодоповнюваною), причому найвища комплементарність спостерігається з Ірландією – 62,07, а найнижча – з Мальтою. На основі обчислення індексу ТСІ з урахуванням товарної специфікації виявлено, що найбільш комплементарними товарами у структурі торговельних відносин «Україна – ЄС» у 2018 р. були: жири та олії тваринного або рослинного походження, зерновi культури та чорнi метали, що свідчить про зацікавленість країнами-партнерами (серед ЄС) у вітчизняних товарних позиціях, адже саме по цих товарах Україна має конкурентні переваги. Загалом, оцінка ефективності двосторонніх відносин засвідчила, що країни ЄС – це партнери, співпраця з якими є вигідною для України та має значні перспективи розвитку, про що свідчать розрахунок індексу комплементарності та результати емпіричного аналізу.

Ключові слова: ефективність, індекс комплементарності, гравітаційна модель, товарооборот.

Рис.: 3. Табл.: 3. Формул: 4. Бібл.: 18.

Макогін Зоряна Ярославівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародної економіки та інвестиційної діяльності, Львівський інститут економіки і туризму (вул. Менцинського, 8, Львів, 79007, Україна)
Email: [email protected]
Атаманчук Зорина Асланівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародних економічних відносин, Донецький національний університет імені Василя Стуса (вул. 600-річчя, 21, Вінниця, 21021, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Осіпова Л. В. Вплив євроінтеграційних процесів на економічний розвиток України. Економіка і суспільство. 2016. № 2. С. 75–79. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/2_ukr/14.pdf
Лук’яненко Д. Г., Поручник А. М., Столярчук Я. М. Міжнародна економіка : підручник. Київ : КНЕУ, 2014. 762 с.
Anderson J. E. A Theoretical Foundation for the Gravity Equation. American Economic Review. 1979. Vol. 69. Issue 1. P. 106–116. URL: https://www.researchgate.net/publication/4722800_A_Theoretical_Foundation_for_Gravity_Equation
Bergstrand J. H. The Gravity Equation in International Trade: Some Microeconomic Foundations and Empirical Evidence. Review of Economics and Statistics. 1985. Vol. 67. Issue 3. P. 474–481. URL: https://www.researchgate.net/publication/24094359_The_Gravity_Equation_In_International_Trade_Some_Microeconomic_Foundations_And_Empirical_Evidence
Рудольф С. Орієнтація зовнішньої торгівлі України. Журнал європейської економіки. 2007. Т. 6. № 4. С. 422–431. URL: http://jeej.tneu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/31/31
Leamer E. Testing Trade Theory. NBER Working Paper. 1992. No. 3957. 68 p. URL: https://www.nber.org/papers/w3957.pdf
Losada F. Partners, neighbors and distant cousins: explaining bilateral trade flows in Latin America: Dissertation Paper / Department of economics, UCLA the World bank, 1994. P. 45–59.
Новикова М. В., Ткачук Н. Ю. Формування та тестування гравітаційної моделі зовнішньої торгівлі товарами України з країнами ЄС. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. 2011. № 29. URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/view/282/271
Пузанов І. І. Модельний комплекс аналізу впливу зовнішньої торгівлі на економічний розвиток. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія «Економічні науки». 2017. Вип. 33. С. 14–26. URL: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/15708/4.pdf?sequence=1
Коровайченко Н. Ю., Шевченко Л. В. Вплив внутрішніх та зовнішніх шоків на розвиток торгівлі України з ФРН. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2015. № 3. С. 81–89. URL: http://zt.knteu.kiev.ua/files/2015/3(80)/uazt_2015_3_11.pdf
Насадюк І. Б. Гравітаційна модель міжнародних економічних відносин України. Вісник соціально-економічних досліджень. 2012. Вип. 1. С. 94–99. URL: http://vsed.oneu.edu.ua/files/full/1_44_2012/94-99.pdf
Pearlman J. Participation by Private Counsel in World Trade Organization Dispute Settlement Proceedings. Law and Policy in International Business. 1999. Vol. 30. Issue 2. P. 399–415.
Calfat G., Flores R. Junior. The EU–Mercosul Free Trade Agreement: Quantifying Mutual Gains. Ensaios Economicos. 2004. No. 575. P. 1–38. URL: http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/915/1757.pdf;jsessionid=0BE9587B50AA73DC44D31D0C35F76718?sequence=1
Макогін З. Я. Вплив індексу комплементарності на динаміку зовнішньої торгівлі між Україною та Китаєм // Проблеми післякризової економічної політики в Україні : тези доп. наук. конф. проф.-викл. скл. і аспір. навч.-наук. комплексу «Академія» (м. Львів, 6–7 квітня 2011 р.). Львів, 2011. С. 72.
Власенко Л. В., Кравець К. О. Комплементарність торгівлі між Україною та Китайською Народною Республікою як індикатор ефективності двостороннього співробітництва. Modern Economics. 2019. № 15. C. 57–61. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/15-2019/vlasenko.pdf
Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua
Експорт товарів з України до Європейського Союзу за останні 10 років подвоївся. 29.01.2019 р. URL: https://business.ua/economy/4564-eksport-tovariv-z-ukrainy-do-yevropeiskoho-soiuzu-za-ostanni-10-rokiv-podvoivsia
International Trade Centre. URL: http://www.intracen.org/

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру