УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Економічна професійна освіта покоління цифрових людей в умовах функціонування інноваційно-підприємницьких університетів
Краус Н. М., Краус К. М., Манжура О. В.

Краус Н. М., Краус К. М., Манжура О. В. Економічна професійна освіта покоління цифрових людей в умовах функціонування інноваційно-підприємницьких університетів. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 182–191.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-182-191

Розділ: Освіта і наука

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 80

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.28:(004.08+621.377.6)

Анотація:
У статті зроблено спробу представити еволюцію видів поколінь людей ХХ і ХХІ століть крізь призму економічних, інституціональних і професійних змістових особливостей. Вказано професійні якості й особливості навчання кожного з поколінь. Узагальнено та зіставлено навички, характерні для класичних співробітників – покоління бейбі-бумерів; розкрито зміст нових прогресивних навичок, що притаманні цифровому поколінню. Вказано економічні та організаційні вигоди для компанії від роботи в ній цифрових спеціалістів, серед чого: можливість масштабування бізнесу; збільшення прибутків; вихід з рутини без потреби провіряти кожну дію співробітників. Визначено професійні гнучкі/м’які навички цифрової людини, що отримує знання в інноваційно-підприємницькому університеті, а саме: вміння ефективно комунікувати з тими, хто її оточує; емоційний інтелект; тайм-менеджмент; гнучкість і креативність; протистояння стресу. Аргументовано, що сьогодні є гостра потреба в досягненні всеосяжного прогресу щодо оснащення та забезпечення новітніми можливостями кожного працівника на його цифровому робочому місці. Наведено переваги цифрового робочого місця для покоління міленіалів, зумерів та альфа-людей крізь призму матричної структури вигоди Office 365 і проблем, що виникають у ході її застосування. Зроблено висновок, що саме інноваційно-підприємницькі університети продукують інновації, виховують активну та прогресивну молодь, підприємців. Отримана поколінням цифрових людей економічна професійна освіта в інноваційно-підприємницькому університеті впливатиме на: оплату праці розробників; наявність на ринку праці спеціалістів високого рівня; прозорість правил відбору ІТ-компаній як підрядників тощо.

Ключові слова: цифрові люди, зумери, альфа-люди, професійна освіта, інноваційно-підприємницький університет, цифрові компетенції.

Табл.: 4. Бібл.: 15.

Краус Наталія Миколаївна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка (вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, Київ, 04053, Україна)
Email: [email protected]
Краус Катерина Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра управління, Київський університет імені Бориса Грінченка (вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, Київ, 04053, Україна)
Email: [email protected]
Манжура Олександр Васильович – доктор економічних наук, доцент, проректор, Полтавський університет економіки і торгівлі (вул. Коваля, 3, Полтава, 36014, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Прогноз 2020: Виклики і можливості / Український Інститут майбутнього. 24.12.2019 р. URL: https://www.uifuture.org/publications/forecasts/25243-prognoz/2020/vyklyky/i/mozlyvosti
International Economic Forum: New Contacts, Ideas, Opportunities. 2018. URL: https://destinations.com.ua/business/business-events/534-kyiv-international-economic-forum-new-contacts-ideas-opportunities
У Давосі обговорювали необхідність світової революції з перенавчання кадрів: причина. 26.01.2020. URL: https://rubryka.com/2020/01/26/retraining-personnel-davos/
Britchenko I., Kraus N., Kraus K. University Innovative Hubs as Points of Growth of Industrial Parks of Ukraine. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2019. № 4. С. 448–456. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190996
Краус Н. М., Краус К. М., Болдирєва Л. М. Цифрові компетенції в сфері вищої освіти: задум, реалізація, результат. Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». 2019. № 1. С. 4–9. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27061/1/Копія%20статті.pdf
Гембик О. Результат TEIQue: Зачем измерять Ваш эмоциональный интеллект? URL: https://jansen.com.ua/rezultat-teique-zachem-izmerjat-vash-jemocionalnyj-intellekt/
Краус Н. М., Голобородько О. П., Краус К. М. Діагностика впливу R&D сектора вищої освіти на інновації підприємств в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 1. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.2.
Краус Н. М., Краус К. М., Криворучко О. С. «Інноваційний ландшафт» у координатах світ-економіки. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 16. С. 3–10. URL: http://www.global-national.in.ua/archive/16-2017/3.pdf
Краус Н. М., Краус К. М., Криворучко О. С. Віртуальна реальність національного інформаційно-інноваційного простору. Економіка та суспільство. 2018. Вип. 14. С. 22–35. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/14_ukr/3.pdf
Краус Н. М., Краус К. М., Марченко О. В. Платформена економіка: наратив інноваційного становлення підприємницьких університетів та філософія розвитку на засадах цифровізації. Ефективна економіка. 2020. № 1. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.6.
Краус Н. М., Краус К. М., Манжура О. В. Професії майбутнього у віртуальній реальності інноваційно-цифрового простору. Бізнес Інформ. 2019. № 1. С. 132–138. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-1_0-pages-132_138.pdf
Краус Н. М., Манжура О. В., Краус К. М. Діагностика впливу досліджень та інноваційних розробок на трансфер технологій в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 2. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.2.
Краус Н. М., Краус К. М., Манжура О. В. Екосистема гіг-економіки та підприємницького університету: еволюційна синергетика «вірусу інновацій» та «цифрового стрибка». Ефективна економіка. 2020. № 2. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.3.
Рожкова А. П’ять найважливіших навичок. Як прокачати свої soft skills і стати щасливішими. URL: https://nv.ua/ukr/pyat-samyh-vazhnyh-navykov-kak-prokachat-svoi-soft-skills-i-stat-schastlivee-50071314.html
На смену поколению Z идет новое – альфа. Почему к нему стоит присмотреться прямо сейчас? URL: https://www.adme.ru/svoboda-kultura/na-smenu-pokoleniyu-z-idet-novoe-alfa-pochemu-k-nemu-stoit-prismotretsya-pryamo-sejchas-2256465/?fbclid=Iw

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2022 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру