УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Аутсорсинг як структурний елемент національної економіки
Лобода Н. О., Чабанюк О. М., Сподарик Т. І.

Лобода Н. О., Чабанюк О. М., Сподарик Т. І. Аутсорсинг як структурний елемент національної економіки. Бізнес Інформ. 2020. №5. C. 212–218.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-5-212-218

Розділ: Економіка торгівлі та послуг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.41.014

Анотація:
Статтю присвячено особливостям використання послуг аутсорсингу в Україні. Досліджено доцільність передачі деяких функцій виробництва на аутсорсинг з метою покращення економічного становища підприємства та отримання додаткових вигод за рахунок концентрації зусиль на найбільш економічно вигідних бізнес-процесах. Метою дослідження є теоретико-аналітичний аналіз проблем стану сучасного аутсорсингу, визначення основних проблем, наявних у сфері послуг, їх вплив на діяльність підприємств, а також пошук не лише оптимальних, а й ефективних методів оптимізації ресурсів у різних сферах діяльності. Проаналізовано перелік актуальних проблем застосування аутсорсингу як важливого фактора впливу на підвищення ефективної діяльності сучасних підприємств. Розкрито причини та передумови виникнення аутсорсингу у світі. Висвітлено світовий досвід використання аутсорсингу. Розглянуто особливості вітчизняної галузі ІТ-аутсор-сингу та визначено її стан на сучасному етапі розвитку економіки. Виділено основні перешкоди, що зумовлюють уповільнення процесів активного впровадження аутсорсингу на підприємствах України. Досліджено ряд недоліків та переваг застосування аутсорсингу сучасними суб’єктами підприємницької діяльності. Запропоновано заходи та напрямки щодо впровадження аутсорсингу бухгалтерських послуг у бізнес-структури нашої країни. Окреслено проблеми та перспективи розвитку аутсорсингу на території України. Доведено необхідність державної підтримки даного напрямку діяльності, поліпшення системи контролю за діяльністю аутсорсерських компаній, а також удосконалення вітчизняного законодавства у сфері аутсорсингу.

Ключові слова: аутсорсинг, аутсорсер, ІТ-аутсорсинг, аутсорсинг бізнес-процесів, сфера послуг, передові технології, види аутсорсингу, консалтинг.

Рис.: 3. Бібл.: 9.

Лобода Наталія Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра обліку, аналізу і контролю, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]
Чабанюк Одарка Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку, контролю, аналізу та оподаткування, Львівський торговельно-економічний університет (вул. Туган-Барановського, 10, Львів, 79005, Україна)
Email: [email protected]
Сподарик Тетяна Ігорівна – бакалавр, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Красношапка В. В., Трохимець І. І. Аутсорсинг та його застосування на підприємствах України. Ефективна економіка. 2015. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4097
Національний класифікатор України. Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010 (КВЕД-2010). URL: https://evrovektor.com/kved/2010/
Данилюк Т. І., Мохнюк А. М. Послуги аутсорсингу та галузевий спектр їх використання. Економічний форум. 2018. № 3. С. 111–116.
Global market size of outsourced services from 2000 to 2019 // Statistica. URL: https://www.statista.com/statistics/189788/global-outsourcing-market-size/
Загородній А. Г., Партин Г. О. Аутсорсинг та його вплив на витрати підприємства. Фінанси України. 2009. № 9. С. 87–97.
Гарасим П. М., Лобода Н. О. Логістика інвестиційних процесів як фактор економічного аналізу. Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна. 2018. Т. 28. № 4. С. 20–25. DOI: https://doi.org/10.15421/40280403
Total contract value of the business process outsourcing (BPO) market worldwide from 2000 to 2019 // Statistica. URL: https://www.statista.com/statistics/190150/industrywide-contract-value-business-process-outsourcing/
Україна увійшла до кола країн – лідерів у сфері IT-аутсорсингу // .Бізнес. 19.04.2019 р. URL: https://business.ua/business/4970-ukraina-uviishla-do-kola-krain-lideriv-u-sferi-itautsorsynhu
Ткаченко Н. В. Переваги та ризики використання аутсорсингу в діяльності страхових компаній. Фінансовий простір. 2011. № 3. С. 97–103. URL: http://oaji.net/articles/2014/944-1406013357.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру