УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Удосконалення маркетингових комунікацій банку в умовах цифрової трансформації
Майовець Є. Й., Сохецька А. В.

Майовець Є. Й., Сохецька А. В. Удосконалення маркетингових комунікацій банку в умовах цифрової трансформації. Бізнес Інформ. 2021. №3. C. 242–247.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-242-247

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 18

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.711

Анотація:
У статті відображено сучасні тенденції цифрової трансформації в банківській сфері України завдяки впровадженню нових маркетингових каналів. Банківські послуги в Україні та світі стрімко змінюються під впливом інформаційних технологій, що вимагає введення нових стандартів і комунікаційних каналів. Традиційні маркетингові комунікації в банківських установах ґрунтувалися на низці маркетингових інструментів, а саме: рекламі, директ-маркетингу, брендингу, PR-діяльності, паблісіті, стимулюванні збуту, програмах лояльності, спонсорстві, особистих продажах, презентаціях продуктів. Визнання «цифрової трансформації» різними аналітичними інститутами відображають її роль у масштабуванні інформаційних процесів, підвищення економічної ефективності та інтеграції бізнес-процесів різних учасників на єдиній відкритій платформі. Цифрова трансформація організацій включає такі етапи: цифрові новачки, цифрові передплатники, цифрові інноватори та цифрові лідери. В Україні еволюція цифрової трансформації ґрунтується на Стратегії розвитку фінтеху в Україні до 2025 р., розробленій НБУ. Остання включає нарощування цифрових технологій і їх інтеграцію на відкритих платформах, а також використання вбудованного фінансування. У статті зазначено, що, незважаючи на всі переваги цифрової трансформації, банківський сектор одним із перших зіткнувся з фінансовим шахрайством через онлайн-канали комунікацій (Viber,WhatsApp тощо), коли на споживача впливають агресивними методами, вимагаючи персональні дані банківських карток. Такі ризики вимагають отримання зворотного зв’язку від клієнта, щоб оперативно вирішити проблеми витоку персональних даних і, за необхідності, заблокувати картку. У процесі еволюції формуються нові рівні цифрових платформ, які дають можливість підключатися до них не тільки клієнтам і персоналу банків, але і постачальникам різних рішень через модель BaaS. Маркетингові комунікації передбачають виховання фінансової грамотності у клієнтів та формування зворотного зв’язку шляхом швидкого реагування на скарги.

Ключові слова: цифрова трансформація, цифрові лідери, цифрові інноватори, цифрові передплатники, цифрові новачки, фінтех екосистема, вбудоване фінансування, фінансова грамотність.

Рис.: 2. Бібл.: 9.

Майовець Євген Йосифович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра маркетингу, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Сохецька Анна Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра маркетингу, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)

Список використаних у статті джерел

Стратегія розвитку фінтеху в Україні до 2025 року / Національний банк України. 2020. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/strategiya-rozvitku-fintehu-v-ukrayini-do-2025-roku--kurs-na-staliy-rozvitok-innovatsiy-keshles-ta-finansovu-gramotnist
Digital Transformation: A Road-Map for Billion-Dollar Organizations / Capgemini Consulting, 2011. 68 p. URL: https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2017/07/Digital_Transformation__A_Road-Map_for_Billion-Dollar_Organizations.pdf
Digital Vortex. How Digital Disruption Is Redefining Industries / Bradley J., Loucks J., Macaulay J., Noronha A., Wade M. / Global Center for Digital Business Transformation. June 2015. 24 p. URL: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/industry-solutions/digital-vortex-report.pdf
Geissbauer R., Lubben E., Schrauf S., Pillsbury S. Global Digital Operations Study 2018. Digital Champions. How industry leaders build integrated operations ecosystems to deliver end-to-end customer solutions. Strategy&Pwc, 2019. 64 p. URL: https://www.strategyand.pwc.com/gx/en/insights/industry4-0/global-digital-operations-study-digital-champions.pdf
Карпіщенко О. О., Логінова Ю. Е. Цифровий маркетинг як інноваційний інструмент комунікацій // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ (м. Суми, 3–5 квітня 2012 р.). Суми : СумДУ, 2012. Т. 5. С. 177–178.
Коваленко В. В. Маркетингові банківські комунікації в умовах цифровізації економіки України. Modern Economics. 2020. № 21. С. 115–121. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V21(2020)-18
Міщенко В., Крилова В., Ніконова М. Комунікаційна політика Центрального банку. Вісник Національного банку України. 2015. № 1. С. 6–10.
Чубукова О., Марциновський В. Інтегровані маркетингові комунікації: актуальні питання теорії. Формування ринкових відносин в Україні. 2019. № 6. С. 67–72.
Дослідження практик роботи банків зі скаргами споживачів банківських послуг. Звіт за результатами дослідження практик роботи банків зі скаргами споживачів. Київ, 2020. 79 с. URL: http://www.fst-ua.info/ua/doslidzhennya-praktyk-roboty-bankiv-zi-skarhamy-spozhyvachiv-bankivs-kykh-posluh-zvit-za-rezul-tatamy-doslidzhennya-praktyk-roboty-bankiv-zi-skarhamy-spozhyvachiv/

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру