УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Диджиталізація як сучасний механізм управління фінансово-економічною діяльністю підприємств на сільських територіях
Давидчук С. М.

Давидчук С. М. Диджиталізація як сучасний механізм управління фінансово-економічною діяльністю підприємств на сільських територіях. Бізнес Інформ. 2021. №3. C. 56–62.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-56-62

Розділ: Інформаційні технології в економіці

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.28:338.43

Анотація:
Цифрове підприємництво – створення цифрового бізнесу та впровадження цифрових технологій існуючими підприємцями – може сприяти тому, щоб це підприємництво стало більш інклюзивним. Мета статті – дослідити вплив диджиталізації на систему управління фінансово-економічною діяльністю підприємств; вивчити існуючу міжнародну практику запровадження диджиталізаційних процесів в управління фінансово-економічною діяльністю підприємств, у тому числі на сільських територіях. Для здійснення цієї мети автором було поставлено та реалізовано низку завдань, а саме: аналіз міжнародних рамкових документів у сфері запровадження та поширення диджиталізаційних процесів на підприємствах, розташованих на сільських територіях; виявлення ключових передумов та заходів сприяння поширенню диджиталізаційних процесів у сфері управління фінансово-економічною діяльністю підприємств, у тому числі на сільських територіях. У статті наведено результати авторського дослідження щодо сутності диджиталізації як сучасного механізму управління фінансово-економічною діяльністю підприємств на сільських територіях. Досліджено основні аспекти розвитку диджиталізації в діяльності сільськогосподарських підприємств. Виявлено заходи з підвищення рівня технологічного розвитку виробництва й управління діяльністю та фінансово-економічним станом підприємств на сільських територіях, а також з підвищення конкурентоспроможності. Результати наукового дослідження можуть бути використані в процесі подальшого наукового вивчення процесу цифровізації підприємництва на сільських територіях України.

Ключові слова: диджиталізація, підприємства на сільських територіях, продовольча та сільськогосподарська організація ООН, управління, програма цифрового розвитку підприємств.

Рис.: 2. Бібл.: 15.

Давидчук Сергій Миколайович – аспірант, кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Поліський національний університет (Старий бульвар, 7, Житомир, 10008, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Ayres R. U., Williams E. The digital economy: Where do we stand? Technological Forecasting and Social Change. 2004. Vol. 71. Is. 4. P. 315–339. DOI: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2003.11.001
Curran D. Risk, innovation, and democracy in the digital economy. European Journal of Social Theory. 2018. Vol. 21. Is. 2. P. 207–226. DOI: https://doi.org/10.1177/1368431017710907
Цифровизация сельского хозяйства. URL: http://polit.ru/article/2018/02/21/sk_digital_farming/
Information and communication technologies for sustainable agriculture. Indicators from Asia and the Pacific / FAO (2018). URL: http://www.fao.org/docrep/019/i3557e/i3557e.pdf
E-agriculture strategy guide. A summary / FAO UN (2017). URL: http://www.fao.org/3/a-i6909e.pdf
Sieber S., Seager P. H. The Digital Economy: It's Not the Technology, It's the Business Model! Managing Media Businesses. 2017. P. 135–157.
Success stories on information and communication technologies for agriculture and rural development / FAO UN (2015). URL: http://www.fao.org/3/a-i4622e.pdf
Valenduc G., Vendramin P. Work in the digital economy: sorting the old from the new. Working papers European Trade-Union Institute (ETUI). 2016. 225 p. URL: http://www.ftu-namur.org/fichiers/Work_in_the_digital_economy-ETUI2016-3-EN.pdf
ICT in Agriculture (Updated Edition): Connecting smallholder farmers to knowledge, networks and institutions / World Bank (2019). URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/27526
Стояненко І. В., Лубенець А. О. Вплив диджиталізації на діяльність економічну безпеку підприємств торгівлі. Молодий вчений. 2019. № 1. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-118
Шкарлет С. М., Садчикова І. В. Трансформація системи фінансово-економічної безпеки підприємства в умовах цифрової економіки. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 3. С. 264–276. DOI: 10.25140/2411-5215-2019-3(19)-264-276
Данчева О. М. Вплив процесу диджиталізації на систему управління підприємством // Інформаційне суспільство в умовах глобалізації : зб. наук. пр. Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (м. Кам’янець-Подільський, 12 травня 2020 р.). Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2020. С. 189–192. URL: http://188.190.33.55:7980/jspui/bitstream/123456789/7869/1/ЗК-%2020-189-192.pdf
Конопліна О. О., Фещенко Д. А. Фінансово-економічна безпека в умовах диджиталізації / матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою в умовах диджиталізації» (м. Харків, 12–13 листопада 2020 р.). Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. С. 116–119. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/356030201.pdf#page=116
Савлук Д., Красножон С. Вплив диджиталізації на розвиток сучасного бізнесу в Україні // Сучасні технології комерційної діяльності і логістики : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 21–22 травня 2020 р.). Київ : КНЕУ, 2020. С. 27–29. URL: https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/33580
Савицька О., Салабай В. Диджиталізація управління бізнесом підприємства в контексті розвитку індустрії 4.0 в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 10. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.65

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру