УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Пріоритетні напрями забезпечення сталого розвитку туризму України в умовах пандемії
Гапоненко Г. І., Євтушенко О. В., Шамара І. М.

Гапоненко Г. І., Євтушенко О. В., Шамара І. М. Пріоритетні напрями забезпечення сталого розвитку туризму України в умовах пандемії. Бізнес Інформ. 2021. №5. C. 227–235.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-5-227-235

Розділ: Економіка торгівлі та послуг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 7

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.487:616-036.22(045)

Анотація:
Статтю присвячено вирішенню проблем, що відбуваються з туристичною сферою в період пандемії. Метою дослідження є науково-теоретичне обґрунтування перспектив сталого розвитку туризму України в умовах пандемії. Досягнення зазначеної мети обумовило необхідність вирішення таких завдань: встановити проблеми сталого розвитку туризму під час пандемії; розглянути напрями забезпечення сталого розвитку туризму; запропонувати вдосконалену концепцію сталого розвитку туризму України в період пандемії. Для реалізації поставленої мети дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи. Системний аналіз – метод, який являє собою послідовність дій по встановленню структурних зв’язків між різними елементами досліджуваної системи. Синтез – процес об’єднання окремих речей і понять в одне ціле. Індукція – метод дослідження, при якому загальний висновок будується на основі окремих елементів. Порівняння – за допомогою якого встановлюються схожість і відмінність об’єктів і явищ за істотними ознаками. Для ефективного управління сталим розвитком туризму в умовах пандемії, на думку авторів, необхідне співробітництво органів державної та місцевої влади, туристичних підприємств і суб’єктів туристичної інфраструктури. Такий механізм управління сталим розвитком туризму наведено у вигляді схеми. Виходячи з концепції сталого розвитку в роботі запропоновано напрями стратегії сталого розвитку туризму в період пандемії. Основою запропонованої програми є не просто стратегія виживання, а й випередження у зв’язку з майбутніми істотними змінами споживчих переваг. Успіх запропонованих напрямів буде позитивно впливати на зміну соціальної структури суспільства, дозволить зупинити процеси зростання соціальної напруженості та дестабілізації суспільної системи, сформує сприятливі умови для підвищення мобільності населення всередині країни.

Ключові слова: сталий розвиток туризму, пандемія, стратегія сталого розвитку туризму, COVID-19, туристичні потоки.

Рис.: 3. Табл.: 2. Бібл.: 10.

Гапоненко Ганна Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра туристичного бізнесу та країнознавства, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]
Євтушенко Олена Віталіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра туристичного бізнесу та країнознавства, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]
Шамара Ірина Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра туристичного бізнесу та країнознавства, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Дорожня карта конкурентоспроможного розвитку сфери туризму в Україні : підсумкова доповідь. URL: http://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRD-Ukraine-Report-UKR.pdf
Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Декларация Генеральной Ассамблеи ООН от 25 сентября 2015 года. URL: https://docs.cntd.ru/document/420355765
Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» від 28.02.2019. № 2697-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text
Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 року : схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 р. № 168-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-р#Text
Шерешева М. Ю. Коронавирус и туризм. Население и экономика. 2020. № 4 (2). С. 72–76. DOI: https://doi.org/10.3897/popecon.4.e53574
Tourism: Europe will be at the frontline of the recovery, but only in 2024. URL: https://www.eulerhermes.com/en_global/news-insights/economic-insights/Tourism-Europe-will-be-at-the-frontline-of-the-recovery-but-only-in-2024.html
United Nations World Tourism Organization (UNWTO). URL: http://www2.unwto.org/
Wang W.-T., Belardo S. The role of knowledge management in achieving effective crisis management: a case study. Journal of Information Science. 2009. Vol. 35. Is. 6. DOI: https://doi.org/10.1177/0165551509104234
World Travel and Tourism Council (WTTC). URL: https://www.wttc.org/
Jia Zh., Shi Y., Jia Y., Li D. A Framework of Knowledge Management Systems for Tourism Crisis Management. Procedia Engineering. 2012. Vol. 29. P. 138–143. DOI: https://doi.org/10.1016/j.proeng.2011.12.683

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру