УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Система показників оцінки ефективності стратегій циркулярної економіки в аграрному секторі
Страпчук С. І.

Страпчук С. І. Система показників оцінки ефективності стратегій циркулярної економіки в аграрному секторі. Бізнес Інформ. 2021. №9. C. 108–115.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-9-108-115

Розділ: Економіка сільського господарства і АПК

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.432 + 658.1

Анотація:
Посилений інтерес до концепції циркулярної економіки викликаний передбачуваними перевагами в контексті сталого розвитку. Однак загальноприйнятої системи моніторингу допоки що не існує, а науковий світ спирається на значну кількість підходів до вимірювання ефективності стратегій циркулярної економіки. Зумовлено це впровадженням принципів циркулярної економіки на рівні чинних нормативно-правових актів у політиці Китаю, Африки, Європейського Союзу та США. Відповідно досліджуваний перелік показників, що дозволяють оцінити її ефективність, є досить широким і враховує особливості розвитку економіки та її секторів. Особливий інтерес даного дослідження зосереджено на аграрному секторі. Аналіз наукових праць дозволяє виокремити в аграрному секторі стратегії звуження, закриття та відновлення ресурсних циклів, оцінка яких потребує відповідних систем індикаторів у контексті різних вимірів сталого розвитку. Ефективні стратегії циркулярної економіки в сільському господарстві потенційно можуть включати набір показників, що спроможні оцінити рівень впливу виробництва на екологію, врахувати соціальні аспекти, визначити рівень інформатизації, матеріаломісткість та енергомісткість продукції. У результаті дослідження було здійснено огляд існуючих систем показників циркулярної економіки в аграрному секторі, які розподілено за стратегіями звуження, закриття та відновлення ресурсних циклів у контексті технічного, екологічного, економічного та соціального вимірів сталості. Подальші дослідження пов’язані з оглядом існуючих бізнес-моделей сільськогосподарських підприємств, що опираються на показники на основі стратегій циркулярної економіки та вимірів сталого розвитку.

Ключові слова: циркулярна економіка, сталий розвиток, сільське господарство, система показників, ресурсні цикли, звуження, закриття, відновлення.

Табл.: 4. Бібл.: 30.

Страпчук Світлана Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанного бізнесу, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Akerman E. Development of Circular Economy Core Indicators for Natural Resources. Analysis of Existing Sustainability Indicators as a Baseline for Developing Circular Economy Indicators. Master of Science Thesis, Stockholm, 2016. 62 p. URL: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:897309/FULLTEXT01.pdf
Aznar-Sanchez J. A., Velasco-Munoz J. F., Lopez-Felices B., Roman-Sanchez I. M. An Analysis of Global Research Trends on Greenhouse Technology: Towards a Sustainable Agriculture. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020. Vol. 17. Iss. 2. Art. 664. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph17020664
Bocken N. M. P., De Pauw I., Bakker C., Van der Grinten B. Product design and business model strategies for a circular economy. Journal of Industrial and Production Engineering. 2016. Vol. 33. Iss. 5. P. 308–320. DOI: https://doi.org/10.1080/21681015.2016.1172124
Borrello M., Lombardi A., Pascucci S., Cembalo L. The Seven Challenges for Transitioning Into a Bio-based Circular Economy in the Agri-food Sector. Recent Patents on Food, Nutrition & Agriculture. 2016. Vol. 8. Iss. 1. P. 39–47. DOI: http://doi.org/10.2174/221279840801160304143939
Bos H. L., Broeze J. Circular bio based production systems in the context of current biomass and fossil demand. Biofuels, Bioproducts and Biorefining. 2020. Vol. 14. Iss. 2. P. 187–197. DOI: https://doi.org/10.1002/bbb.2080
Braungart M., McDonough W., Bollinger A. Cradle-to-cradle design: creating healthy emissions – a strategy for eco-effective product and system design. Journal of Cleaner Production. 2007. Vol. 15, Iss. 13–14. P. 1337–1348. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2006.08.003
Brunner P. H., Rechberger H. Practical Handbook of Material Flow Analysis: For Environmental, Resource, and Waste Engineers. 2nd ed. Florida : CRC Press, Boca Raton, 2017. 453 p.
Burgo-Bencomo O. B. et al. La Economia circular una alternativa sostenible para el desarrollo de la agricultura / Burgo-Bencomo O. B., Gaitan-Suazo V., Yanez-Sarmiento J., Zambrano-Morales A. A., Castellanos-Pallerols G., Estrada-Hernandez J. A. Espacios. 2019. Vol. 40. No. 13. P. 2–6. http://www.revistaespacios.com/a19v40n13/a19v40n13p02.pdf
Chen C.-F., Feng K.-L., Ma H.-W. Uncover the interdependent environmental impacts associated with the water-energy-food nexus under resource management strategies. Resources, Conservation and Recycling. 2020. Vol. 160. Art. 104909. DOI: https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.104909
Indicators for a Circular Economy / European Academies’ Science Advisory Council, Halle (Saale), Germany. EASAC, 2016. URL: https://easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Circular_Economy/EASAC_Indicators_web_complete.pdf
Ellen MacArthur Foundation, Cities and Circular Economy for Food / EMF. 2019. URL: http://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications
Geissdoerfer M., Savaget P., Bocken N. M. P., Hultink, E. J. The Circular Economy – A new sustainability paradigm? Journal of Cleaner Production. 2017. Vol. 143. P. 757–768. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.048
Geng Y., Fu J., Sarkis J., Xue B. Towards a national circular economy indicator system in China: an evaluation and critical analysis. Journal of Cleaner Production. 2012. Vol. 23. Iss. 1. P. 216–224. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2011.07.005
Guo S. L. Agricultural Foods Economic Efficiency Evaluation Based on DEA. Advance Journal of Food Science and Technology. 2015. Vol. 8. Iss. 7. P. 472–475. DOI: http://doi.org/10.19026/ajfst.8.1547
Jun H., Xiang H. Development of Circular Economy Is A Fundamental Way to Achieve Agriculture Sustainable Development in China. Energy Procedia. 2011. Vol. 5. P. 1530–1534. DOI: https://doi.org/10.1016/j.egypro.2011.03.262
Kuisma M., Kahiluoto H. Biotic resource loss beyond food waste: Agriculture leaks worst. Resources, Conservation and Recycling. 2017. Vol. 124. P. 129–140. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.04.008
Lieder M., Rashid A. Towards circular economy implementation: A comprehensive review in context of manufacturing industry. Journal of Cleaner Production. 2016. Vol. 115. P. 36–51. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.12.042
Mendoza J. M. F. et al. Integrating Backcasting and Eco Design for the Circular Economy: The BECE Framework / Mendoza J. M. F., Sharmina M., Gallego Schmid A., Heyes G., Azapagic A. Journal of Industry Ecology. 2017. Vol. 21. Iss. 3. P. 526–544. DOI: https://doi.org/10.1111/jiec.12590
Morseletto P. Restorative and regenerative: Exploring the concepts in the circular economy. Journal of Industry Ecology. 2020. Vol. 24. Iss. 4. P. 763–773. DOI: https://doi.org/10.1111/jiec.12987
Parchomenko A., Nelen D., Gillabel J., Rechberger H. Measuring the circular economy – A Multiple Correspondence Analysis of 63 metrics. Journal of Cleaner Production. 2018. Vol. 210. P. 200–216. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.10.357
Pauliuk S. Critical appraisal of the circular economy standard BS 8001:2017 and a dashboard of quantitative system indicators for its implementation in organizations. Resources, Conservation and Recycling. 2018. Vol. 129. P. 81–92. DOI: https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.10.019
Ranta V., Aarikka-Stenroos L., Ritala P., Makinen S. J. Exploring institutional drivers and barriers of the circular economy: A cross-regional comparison of China, the US, and Europe. Resources, Conservation and Recycling. 2017. Vol. 135. P. 70–82. DOI: https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.08.017
Schmidt-Rivera X. C., Gallego-Schmid A., Najdanovic-Visak V., Azapagic A. Life cycle environmental sustainability of valorisation routes for spent coffee grounds: From waste to resources. Resources, Conservation and Recycling. 2020. Vol. 157. Art. 104751. DOI: https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.104751
Stegmann P., Londo M., Junginger M. The circular bioeconomy: Its elements and role in European bioeconomy clusters. Resources, Conservation and Recycling. 2020. Vol. 6. Art. 100029. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rcrx.2019.100029
Velasco-Munoza J., Mendozabc J., Aznar-Sancheza J., Gallego-Schmidd A. Circular economy implementation in the agricultural sector: Definition, strategies and indicators Resources, Conservation and Recycling. 2021. Vol. 170. Art. 105618. DOI: https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2021.105618
Winans K., Kendall A., Deng H. The history and current applications of the circular economy concept. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017. Vol. 68. Part 1. P. 825–833. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.09.123
Zoboli O., Zessner M., Rechberger H. Supporting phosphorus management in Austria: Potential, priorities and limitations. Science of The Total Environment. 2016. Vol. 565. P. 313–323. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.04.171
Zabaniotou A. Redesigning a bioenergy sector in EU in the transition to circular 1145 waste-based Bioeconomy-A multidisciplinary review. Journal of Cleaner Production. 2018. Vol. 177. P. 197–206. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.12.172
Зварич І. Я. Глобальна циркулярна економіка: «економіка ковбоїв» vs «економіка космічного корабля» : монографія. Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2019. 337 с.
Мельник Л. Г. Эколого-экономические контуры «космического корабля Земля», или Горизонты третьей промышленной революции и «зеленой» экономики. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2015. № 4. С. 233–244. URL: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2015_4_233_244.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру