УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Методичні рекомендації щодо вдосконалення управління конкурентоспроможністю підприємства у сфері послуг
Осипенко С. М., Романчик Т. В., Тесніков О. М., Куруч І. О.

Осипенко С. М., Романчик Т. В., Тесніков О. М., Куруч І. О. Методичні рекомендації щодо вдосконалення управління конкурентоспроможністю підприємства у сфері послуг. Бізнес Інформ. 2021. №9. C. 243–249.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-9-243-249

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658:338.1

Анотація:
Визначено актуальність проблеми управління конкурентоспроможністю підприємств сфери послуг у сучасних умовах господарювання. У змістовному вигляді сформульовано завдання управління конкурентоспроможністю підприємств і запропоновано схему його виконання, яка включає такі етапи: формування факторів, що визначають конкурентоспроможність; обґрунтування показника конкурентоспроможності та його моделі; розрахунок показника конкурентоспроможності та його факторний аналіз; визначення резервів зростання показника конкурентоспроможності; формування завдання з підвищення конкурентоспроможності; формування переліку заходів для виконання завдання; вибір заходів для реалізації; впровадження заходів, контроль і регулювання. Розглянуто порядок розрахунку інтегрального показника конкурентоспроможності, до складу якого входять групи показників, що визначають стан підприємства та конкурентоспроможність його продукції, а також показники всередині кожної групи. Запропоновано методику економічного аналізу рівня конкурентоспроможності підприємства, яка дозволяє провести загальну оцінку своєї конкурентної позиції порівняно з конкурентами; визначити вплив факторів на відмінність своєї позиції від позиції конкурентів; розрахувати резерви зростання показника конкурентоспроможності та розробити заходи щодо їх реалізації. Відповідно до конкурентної стратегії підприємства та завдання по зростанню показника конкурентоспроможності на основі використання положень теорії економічної ефективності обґрунтовується перелік заходів, практичне впровадження яких дозволить виконати завдання при мінімальному обсягу витрат ресурсів. Передбачається оперативний контроль за впровадженням заходів та їх впливом на показник конкурентоспроможності з метою своєчасного прийняття коригувальних управлінських рішень.

Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність підприємства, показники конкурентоспроможності, економічний аналіз, ефективність, ринок, управління, стратегія.

Рис.: 1. Формул: 8. Бібл.: 14.

Осипенко Станіслав Миколайович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра логістичного забезпечення, Національна академія Національної гвардії України (майдан Захисників України, 3, Харків, 61001, Україна)
Email: [email protected]
Романчик Тетяна Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки та маркетингу, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]
Тесніков Олександр Михайлович – старший викладач, кафедра логістичного забезпечення, Національна академія Національної гвардії України (майдан Захисників України, 3, Харків, 61001, Україна)
Email: [email protected]
Куруч Ігор Олександрович – начальник, редакційно-видавничий відділ, Національна академія Національної гвардії України (майдан Захисників України, 3, Харків, 61001, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Воронюк Т. А. Формування механізму управління конкурентоспроможністю підприємств ресторанного господарства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04. Одеса, 2019. 28 с.
Діденко Є. О., Жураківський П. І. Модель управління конкурентоспроможністю підприємства. Ефективна економіка. 2017. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5590
Добрянська Н. А., Варгатюк М. О. Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 20. С. 84–87. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/20_2015/19.pdf
Должанський І. З., Загорна Т. О. Конкурентоспроможність підприємства : навч. посіб. Київ : ЦНЛ, 2006. 384 с.
Івахненко В. М. Курс економічного аналізу : навч.-метод. посіб. Київ : КНЕУ, 2000. 263 с.
Касич А. О., Глущенко Д. О. Теоретичні та практичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства. Економiка та держава. 2016. № 11. С. 65–70. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/4520/1/16%20(1).pdf
Котелевець Д. О. Удосконалення механізму управління конкурентоспроможністю переробних підприємств : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04. Запоріжжя, 2018. 235 с.
Олійник О. В. Методичні рекомендації з аналізу фінансового стану підприємства відповідно до вимог П(С)БО. Житомир : ЖІТІ, 2000. 124 с.
Осипенко С. М., Товма О. А. Методичні аспекти управління вартістю підприємства. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2015. Вип. 2. С. 114–124. URL: https://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/757/1/sec2-e-2015-2-8.pdf
Парфенчук І. О. Бренд-орієнтоване управління конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання національної економіки. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 11. С. 182–185. URL: http://global-national.in.ua/archive/11-2016/40.pdf
Пасічник В. Г., Акіліна О. В. Конкурентоспроможність фірми : навч. посіб. Київ : ЦНЛ, 2005. 112 с.
Перерва П. Г., Романчик Т. В. Комплексний підхід до управління конкурентоспроможністю промислової продукції. Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент». 2012. Вип. 9. Ч. 2. С. 24–34. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/25533/3/Ekonomichni_nauky_2012_9_2_Pererva_Kompleksnyi.pdf
Поліщук І. І., Гудима Н. В. Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 20. С. 514–517. URL: http://global-national.in.ua/archive/20-2017/105.pdf
Реутов В. Є. Конкурентоспроможність підприємства: критерії, показники і методика оцінювання. Економіка та держава. 2006. № 5. С. 65–67.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру