УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Теорія та практика ребрендингу організації
Лисиця Н. М., Притиченко Т. І., Кононенко О. І., Мартиненко А. О.

Lysytsia, Nadiia M. et al. (2021) “Theory and Practice of Organization Rebranding.” Business Inform 9:250–259.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-9-250-259

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 6

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.138

Анотація:
В умовах сучасних тенденцій розвитку вітчизняної та світової економіки, а також основних напрямів розвитку вітчизняного бізнесу особливу важливість і актуальність набувають питання, пов’язані з брендингом товарів, організацій на ринках. Найбільш успішні бренди сьогодні будуються не лише на якості та надійності. Наявність необхідних атрибутів бренду не є умовою стійкого положення компанії на ринку та безпосереднього лідерства бренду серед конкурентів. Загальновизнано, що найефективнішим способом забезпечення стабільного попиту на товар, особливо в умовах наявності безлічі конкуруючих продуктів з близькими характеристиками, є створення бренду. Незважаючи на те, що бренд має особливий вплив на покупців, він повинен постійно адаптуватися до мінливих зовнішніх умов для підтримки своєї конкурентоспроможності. Метою даної статті є теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій з ребрендингу організації. Досліджено підходи різних учених до тлумачення бренду; розкрито сутність брендингу та ребредингу; проаналізовано етапи ребрендингу. На прикладі Федерації бадмінтону Харківської області (ФБХО) проведено ребрендинг організації. Проаналізовано наявний бренд організації за моделлю «Колесо бренду», виконано бенчмаркінг і виділено переваги та недоліки організації порівняно із основними конкурентами. Зроблено висновок щодо необхідності репозиціонування бренду та зміни його візуальної складової. Проведені маркетингові дослідження дозволили вточнити цільову аудиторію ФБХО, визначити основні мотиви заняття бадмінтоном, очікування від цього виду спорту, виділити та охарактеризувати кластери споживачів. На основі отриманих результатів уточнено стратегію позиціонування ФБХО та оновлено логотип організації. Рекомендації покладено в основу розробки лендинг-сторінки, сторінки в Інстаграмі та контент-плану просування ФБХО в мережі Інтернет.

Ключові слова: бренд, брендинг, ребрендинг, бенчмаркінг, репозиціонування, рестайлинг.

Рис.: 1. Табл.: 6. Бібл.: 33.

Лисиця Надія Михайлівна – доктор соціологічних наук, професор, професор, кафедра маркетингу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Притиченко Тамара Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра маркетингу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Кононенко Оксана Ігорівна – студент, факультет менеджменту і маркетингу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Мартиненко Анастасія Олександрівна – студент, факультет менеджменту і маркетингу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Аакер Д. Создание сильных брендов / пер. з англ. 2-е изд. М. : Издательский дом Гребенникова, 2008. 440 с.
Ванэкен Б. Бренд-помощь: Простое руководство, которое поможет решить проблемы брендинга / пер. с англ. И. Малковой ; под ред. В. Домнина. СПб. : Питер, 2005. 336 с.
Дойль П., Штерн Ф. Маркетинг-менеджмент и стратегии / пер. з англ. С. Жильцова. 4-е изд. СПб. : Питер, 2008. 544 с.
Д’Алессандро Д. Войны брендов: 10 правил создания непобедимой торговой марки. СПб. : Питер, 2002. 224 с.
Капферер Ж.-Н. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда. М. : Вершина, 2006. 448 с.
Котлер Ф., Келлер К. Л. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. 3-е изд. СПб. : Питер, 2007. 480 с.
Келлер К. Л. Стратегический бренд-менеджмент: создание, оценка и управление марочным капиталом / пер. с англ. М. : Вильямс, 2016. 704 с.
Траут Д., Райс Э. Позиционирование. Битва за умы. СПб. : Питер, 2017. 320 с.
Герасимова М. В., Громова Е. И., Евланов В. Н., Тульчинский Г. Л. Брендинг: PR-технология. СПб., 2007. 112 с.
Домнин В. Н. Стратегический брендинг : учебно-наглядное пособие. СПб. : Изд-во СПб ГУЭФ, 2008. 408 с.
Зыбин О. С. Брендинг маркетинговая стратегия на рынке потребительских товаров : учебное пособие. СПб. : Изд-во СПб ТЭИ, 2007. 108 с.
Перция В., Мамлеева Л. Анатомия бренда. М. ; СПб. : Вершина, 2007. 222 с.
Ромат Є. Система бренд-маркетингових комунікацій. Товари і ринки. 2016. № 1. С. 16–25. URL: http://tr.knute.edu.ua/files/2016/21/3.pdf
Бонтур А., Лейю Ж.-М. Омоложение бренда / пер. с фр. Киев : Companion Group, 2008. 320 с.
Гэд Т., Розенкрейц А. Создай свой бренд / пер. с англ. под ред И. В. Андреевой. СПб. : Нева, 2004. 192 с.
Овчинникова О. Г. Ребрендинг. М. : Альфа-Пресс, 2007. 168 с.
Траут Д., Рівкін С. Диференціюйся або помри. Виживання в епоху вбивчої конкуренції / пер. з англ. Я. Машико. Харків : Фабула, 2019. 240 с.
Common Language in Marketing / American Marketing Association Dictionary // The Marketing Accountability Standards Board (MASB). URL: https://themasb.org/projects/current/common-language/
Gregory J. R., Wiechmann J. Leveraging The Corporate Brand. 1st ed. McGraw-Hill, 1997. 256 p.
Бренд – Neo Analytics. URL: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HIGkmEOJoIEJ:www.neoanalytics.ru/pages/brending/201078651243+&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
Esch F.-R. Expertensystem zur Beurteilung von Anzeigenwerbung. Heidelberg, Germany, 1990. 330 S.
Chukurna O. P. Brand positioning strategy on the basis of quality perception: different markets B2B and B2C. Економіка: реалії часу. 2017. № 1. С. 135–142. URL: https://economics.net.ua/files/archive/2017/No1/135.pdf
Старостіна А.О., Длігач А.О., Кравченко В.А. Промисловий маркетинг: Теорія, світовий досвід, українська практика : підручник. Київ : Знання, 2005. 764 с.
Федорченко А., Ярошенко І. Актуальність використання технологій брендингу на горілчаному ринку України. Маркетинг в Україні. 2005. № 1. С. 26–31.
Шевченко Д. А. Реклама. Маркетинг. PR : учеб.-справ. Пособие. М. : РГГУ, 2014. 639 с.
Балабанова Л. В., Риндіна О. А. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств. Київ : Професіонал, 2006. 336 с.
Гриценюк В. В., Руснак А. В., Надточій І. І. Сутність брендингу та його роль в підвищенні конкурентоспроможності підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 12. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.156
Амосов О. Ю., Діденко Н. В., Лебєдєва К. Ю. Брендинг як основний інструмент маркетингу в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 12. С. 10–12. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/12_2015/4.pdf
Махнуша С. М., Олійник О. В. Ребрендинг як засіб тривалого існування компанії на ринку. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 3. Т. 2. С. 143–150. URL: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2011_3_2_143_150.pdf
Lamb Ch. W., Hair J. F., McDaniel C. Essentials of Marketing. 7th ed. Cengage Learning, 2011. 672 p.
Рестайлинг // Записки маркетолога. URL: http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_r/restyling/
Харківський портал про спорт та спортивнi заходи у місті // Kharkiv Sport City. URL: http://sportevents.kharkiv.ua
Ламбен Ж.-Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на рынок / пер. с англ. 2-е изд. СПб. : Питер, 2014. 718 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру