УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Особливості застосування інструментів інтернет-просування на B2B-ринку
Бойко Н. О.

Boiko, Natalia O. (2022) “Peculiarities of Application of Internet Promotion Tools in the B2B Market.” Business Inform 5:133–137.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-5-133-137

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.138

Анотація:
Метою статті є визначення відмінностей інтернет-маркетингу у В2С- і В2В-секторах, аналіз найбільш трендових інструментів інтернет-маркетингу саме в секторі В2В з метою визначення їх ефективного впливу як на маркетингову діяльність, так і на діяльність підприємств, що діють на В2В-ринку у цілому. Було прийнятим вважати, що інструменти інтернет-маркетингу більш адаптовані під сферу В2С. Багато представників промислових компаній ігнорували використання сучасних інструментів інтернет-просування, тим самим втрачаючи свою частку ринку та потенційних покупців, поступаючись їх тим, хто швидко адаптується до нових тенденцій. Але при впровадженні методів та інструментів інтернет- маркетингу важливо враховувати особливості реалізації промислової продукції у сфері В2В. У статті запропоновано методи та інструменти інтернет-маркетингу, рекомендовані для використання з урахуванням особливостей промислової продукції та сфери В2В. У результаті дослідження було виділено найбільш перспективні та дієві інструменти інтернет-маркетингу в В2В-сегменті, а також обґрунтовано, що ефект від використання цих інструментів дозволить використовувати знання про потреби клієнтів і підсилити позиції підприємства на новому конкурентному полі товарів і послуг. Зроблено висновок, що раніше було прийнято вважати, що інструменти інтернет-маркетингу найбільш адаптовані під сферу В2С. Багато представників промислових компаній ігнорували використання сучасних інструментів інтернет-просування. Здебільшого використання інтернет-маркетингу в компанії сфери В2В було ускладнене відсутністю актуальної теоретичної бази та практичних рекомендацій. Але інтернет-маркетинг дає можливість вести успішну діяльність в Інтернеті не тільки компаніям зі сфери В2С, а й компаніям сфери В2В, які реалізують продукцію промислового призначення.

Ключові слова: інтернет-маркетинг, інструменти інтернет-маркетингу, ринок В2В, просування продукції, промисловий маркетинг.

Табл.: 1. Бібл.: 15.

Бойко Наталія Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра маркетингу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Интернет-маркетинг на 100% / Андросов Н., Ворошилова И., Долгов В. и др. СПб. : Питер, 2016. 240 с.
Балахнин И. Маршрут построен! Применение карт путешествия потребителя для повышения продаж и лояльности. M. : Альпина Паблишер, 2019. 112 с.
Брадулов П. О., Ординський В. І. Стратегія застосування інструментів Інтернет-маркетингу для В2В сектора. Бізнес Інформ. 2020. №8. C. 251–259. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-8-251-259
Уэбстер-мл. Ф. Основы промышленного маркетинга. M. : Издательский Дом Гребенникова, 2005. 416 с.
Гавриков А. В., Давыдов В. В., Федоров М. В. Интернет-маркетинг. Настольная книга Digital-маркетолога. M. : АСТ, 2020. 352 с.
Дайс Р., Хеннеберри Р. Цифровой маркетинг для чайников. СПб. : Диалектика, 2019. 400 с.
Зимина С. С. Особенности использования инструментов интернет-маркетинга на рынках B2B и B2C. Economics. 2017. № 8. С. 10–16.
Красовська О. Ю. Інтернет-маркетинг як сучасний інструмент комунікації підприємства. Проблеми системного підходу в економіці. 2018. Вип. 1. С. 67–71. URL: http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/1_63_2018_ukr/10.pdf
Кулагин В., Сухаревский А., Мефферт Ю. Digital @ Scale: Настольная книга по цифровизации бизнеса. M. : Интеллектуальная литература, 2019. 293 с.
Литовченко І. Л. Інтернет-маркетинг: навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2011. 332 с.
Малайчук О. А. Особенности потребительского пути на В2В рынке в эпоху цифровых технологий // Российская наука: актуальные исследования и разработки : сб. науч. ст. VIII Всерос. науч.-практ. конф., (г. Самара, 10 октября 2019 г.) : в 2 ч. Ч. 2. Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2019. С. 94–96.
Маркетинг: сучасні тенденції. Просування бізнесу через Інтернет. URL: https://www.slideshare.net/HelenkaF/ss-2667175
Резник Г. А., Амирова Д. Р. Маркетинг B2B. Пенза, 2018. 126 с.
Татаринов К. А. Особенности интернет-маркетинга на B2B-рынках. Известия Байкальского государственного университета. 2018. № 3. С. 517–528. DOI: 10.17150/2500-2759.2018.28(3).517-528
Успенский И. В. Интернет-маркетинг : учебник. СПб. : Изд-во СПГУЭиФ, 2003. 197 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру